De text op deze pagina in grotere letters weergeven De text op deze pagina in kleinere letters weergeven
 

Nieuwsbrief september 2019

Van de voorzitter

De zomer is voorbij en de herfst is begonnen. Ook uw bestuur heeft de draad weer opgepakt en vergaderd op 20 augustus en 18 september. Ook is de feestcommissie bijeen geweest op 2 september. Op 24 september hebben de feestcommissie, bestuursleden en vrijwilligers in Het Octaaf de tafel en stoelen klaargezet in de achterzaal en de kerkzaal versierd voor de feestdag op 25 september. Ook hebben zij op 24 september alles in de keuken van de kerk klaargezet. Al met al is er veel werk verzet door de feestcommissie, bestuursleden en anderen voor het jubileum op 25 september. Daarvoor grote hulde. Verder hebben we op 18 september ’s-middags gefietst met een aantal van onze leden. De rit ging vanaf de kerk in Blokker door de Bangert Oosterpolder naar Intratuin in Blokker waar we van koffie of thee met gebak hebben zitten te genieten. Daarna fietsten we door een stuk van de Streek richting Wijdenes en Schellinkhout. Het was een hele leuke rit door het achterland van Hoorn en over de dijk langs het Markermeer. Aangekomen bij de Midgetgolfbaan hebben we genoten van een drankje en later van een heerlijke hap. Wel binnen natuurlijk want het was wel droog maar niet al te warm. Ondertussen arriveerden meer leden die met de auto of een taxi kwamen. Zo al met al waren er ca 10 man/vrouw. De sfeer was gezellig en in de loop van de avond ging iedereen met een blij en vol gevoel weer naar huis.

Op 25 september vierden we ons 50-jarig jubileum in Het Octaaf. De meesten van u waren daarbij. We zijn verwend met mooie cadeaus, o.a. van het gemeente bestuur: door de wethouder, Mw. Al Mobayed, werd ons de Eenhoornzegel ter waarde van € 500,00 geschonken. Onze penningmeester is daar blij mee. Over de bestemming zal worden nagedacht in het bestuur.
Na verschillende sprekers volgde een prachtig concert van Glorious en samenzang met ons allen. De gezongen liederen waren gekozen door de feestcommissieleden Truus Meijer en Gerrie Roos en verwezen naar het verleden, het heden en de toekomst. Tussendoor hield ds. Jacob Meinders een overdenking die goed aansloot bij onze jubileumviering. Na de rijkelijke lunch volgde ’s-middags een voorstelling van de Catwalk waarin leden van onze PCOB figureerden. Dit was vermakelijk en ook heel leuk omdat we niet vermoede talenten zagen in schitterende kledij. Ik ben nu van mening dat sommige mannen, vooral die met wat minder haar, best wel vaker een hoed of ander hoofddeksel kunnen dragen! Aan het einde van de dag volgde nog een hapje en een drankje waarna een groot aantal vrijwilligers samen mij en de bestuursleden de boel weer opruimden. De dank van het bestuur naar deze leden toe is groot. Verder verwijs ik u naar de foto’s en het verslag in deze Nieuwsbrief.
Binnenkort vergadert uw bestuur over de programmering van 2020. Ideeën over leuke en interessante thema’s zijn welkom.
Let op! De volgende ledenmiddag is op 23 oktober 2019. Dan komt de familie Breet weer met ditmaal een videopresentatie van een reis door Griekenland. De zaal is open om 14:00 uur en we beginnen om 14:30 uur. U bent van harte welkom en ook potentiële leden zijn uiteraard welkom. Plaats: Het Octaaf , J.D. Pollstraat 1 te Hoorn. Ik besluit met:

Wat was het top op ons jubileumfeest
De meesten van u zijn ook geweest;
Het Octaaf stond tot onze beschikking
Sprekers en koor hadden er zin in;
Het gevoel van Gods zegen
in de mooie cadeaus die we kregen;
de aandacht in een krantenmedium
voor ons 50-jarig jubileum;
een catwalk van dominees door de eeuwen heen
met “bekende” acteurs in prachtige kleding achtereen;
met als besluit een hapje, drankje en gemeenschapszin
van een mooie happening.
God zij gedankt daarvoor.
Amen.


Verslag 50-jarig jubileum 25 september 2019

Een heuse viering was het, in Het Octaaf. Er is naar toe geleefd. Wat konden wij verwachten? Wij hebben het meegemaakt, een geweldige sfeer vanaf het eerste tot aan het laatste moment. Om 10.00 uur was het een drukte van belang. Ongeveer 110 leden hadden zich opgegeven om deel te nemen aan de viering hiervoor. Eerst was er een kopje koffie met gebak. Om 10.30 uur begon de voorzitter Jacob Serier de aanwezigen toe te spreken. Na enkele mededelingen las Jacob een toepasselijk gedeelte uit het Mattheus evangelie voor over de verkondiging en de goede daden van Jezus.
Hij heette een bijzonder welkom aan mevrouw Betty van Dijk, één van de eerste voorzitters, nu bijna 100 jaar en wat zat zij er nog kranig bij, er ontging haar niets. Voorzitter Serier schetste het verloop van de PCOB met alle ups en downs door de jaren heen. Zij volgde alles nog goed en zij was zeer vereerd en verheugd dat zij dit feest nog mee kon maken.
Daarna gaf Jacob het woord aan de wethouder, mevr. Al Mobayed. De wethouder vertelde in een korte toespraak over haar ouderenbeleid wat haar zeer ter harte gaat. Ze zou graag een goede beleidslijn willen tussen onze Ouderenraad en de plaatselijke ouderenbonden. Niets op de lange baan, maar direct zaken doen. Met deze woorden waren wij erg ingenomen. Als geschenk overhandigde zij een speciaal daarvoor ontworpen ‘Eénhoornzegel’ ter waarde van € 500,--als geschenk voor het vele vrijwilligerswerk.
Daarna sprak de voorzitter van het landelijkcentrum PCOB, dhr. Rik Buddenberg, de afdeling toe. Ook van hem goede woorden. Hij verwonderde zich over de grote opkomst. Dat zegt wel iets over de wijze, zoals het hier toegaat. Tezamen met de heer Buddenberg, waren ook aanwezig de regiocoördinator de heren Ritzo Holtman en Edward Niessen, als belangstellenden namens het hoofdbestuur.
Hierna sprak mevrouw Marian van Berkum enkele woorden als ‘voorzitter van de plaatselijke Ouderenraad’. Inhoudelijk ging het over de goede verhoudingen en zij onderstreepte nogmaals de gesproken woorden van de wethouder.
Ook goede woorden van Gerard Plukkel, voorzitter van de KBO-Blokker. Hij signaleerde de plaatselijke goede verhoudingen ten opzichte van de landelijke. Bij de provinciale KBO,s zijn in het land nogal wat verschillende denkwerelden.
Nu was het de beurt van de voorzitter van de plaatselijke PKN-kerkenraad, dhr.  Jan Geerlings. Hij bedankte voor de uitnodiging met de gebruikelijke felicitaties. Hij had de tijd genomen om zowel de activiteiten van de plaatselijke als landelijke PCOB te bestuderen. Zijn conclusie was: “Wat een maatschappelijke betrokkenheid en ook nuttige werkzaamheden die voor de ouderen worden gedaan, daar moet ik lid van worden.” Hij gaf zich samen met zijn vrouw, spontaan op voor het lidmaatschap van de PCOB. Daar werd door de aanwezigen enthousiast op gereageerd.
De voorzitter bedankte de sprekers en tevens, Jelle en Jeanne Kuijper. Jelle voor zijn meer dan twintig jarig bestuursactiviteiten en Jeanne, die maandelijks de nieuwsbrief met Anneke Lammers maakt. Zij kregen daarvoor een bloemenhulde.
Hierna stelde de zanggroep “Glorious” zich op voor enkele liederen. O.a. werd gezongen ‘I will sing with the spirit” van John Rutter en het Panis Angelicus van Cesar Franck”. Ook werd er afwisselend gezongen met de aanwezigen. Dat ging voortreffelijk. Veel bekende liederen uit het Liedboek voor Kerken waren daarvoor uitgezocht.
Dominee Jacob Meinders was gevraagd voor een toepasselijke meditatie. Hij ging in op de betekenis van de ‘C’ die opgenomen is in de zo gemakkelijk uitgesproken afkorting van het woord “PCOB”. Hij haalde meerdere daden van de Here Jezus aan en paste die toe op de activiteiten van de christelijke ouderenbond. Woorden, die klonken als een ‘hart onder de riemsteken’. Daarna volgde nog afwisselend zang van Glorious en de aanwezigen. De voorzitter bedankte hierna alle commissieleden die deze dag hadden voorbereid en deelde daarvoor bloemen uit. Ik noem geen namen, het waren er nogal wat.
Vervolgens was er de lunch. Twee soorten soep en belegde broodjes, melk en karnemelk. Dit alles was allemaal goed verzorgd. Na afloop van de lunch was er de opvoering van de “Kerk op de Catwalk” , een heel spektakel. Er waren 12 personen vroegtijdig gevraagd zich te verkleden in de kledij van predikanten van na de Reformatie. U moet dan denken aan de jaren 1600 en vervolgens. De Roomse kerk kende allerlei gewaden, de Protestante kerken wilden daar ook iets mee doen. Dit werd een subliem optreden dat op een heel goede wijze werd begeleid door speciaal daarvoor gevraagde mensen. De spreekster mevr. Zuidema praatte de voorstelling aan elkaar met verhalen uit de tijd van de op dat moment voorbijkomende predikant, zoals een stadsdominee uit de 16e en 17e eeuw, de pruikentijd, de behaarde tijd, dolerende zwarte periodes enz.. De figurerende predikanten bleven voorbeeldig in hun rol. Dit tot vermaak van de aanwezigen. Na afloop van de Catwalk was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Onze plaatselijke PCOB kan met trots terug zien op een hele fijne dag die geheel tot zijn recht is gekomen. (Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 23 oktober 2019

Op deze middag zal een spectaculaire film vertoond worden over Griekenland met Kreta.
U maakt dan voor de pauze een reis mee over het vaste land van Griekenland inclusief de Pelopónnesos en Athene. Na de pauze maakt u een rondreis mee over Kreta en het mooie eiland Santorinie.

Fietstocht Schellinkhout op 18 september 2019

Het is altijd weer afwachten wat het voor weer zal zijn. Vorig jaar kon het fietsen wegens de weersomstandigheden niet doorgaan. Nu was het weer gelukkig beter. Wel geen kortebroekenweer, maar het weer was dit keer goed genoeg om te fietsen. Er hadden zich niet zoveel deelnemers aangemeld. We waren uiteindelijk met negen deelnemers. Drie fietsers reden op eigen kracht en zes fietsers ondersteund met elektra. De snelheid werd aangepast aan degenen die het op eigen kracht moesten doen. Al vlug was het eerste rustpunt bij Intratuin. Daarna fietsten wij via Wijdenes naar Schellinkhout en werden daar hartelijk ontvangen door het beheerdersechtpaar van de Midgetgolf. Tevreden over onze sportieve prestatie konden wij aan tafel gaan met de andere leden die zich hadden opgegeven voor het eten. Gezamenlijk een groep van 20 deelnemers. Met hen konden wij ons laven aan een drankje en een heerlijk driegangendiner. Het was erg gezellig en voldaan gingen wij naar huis.

MuseumPlusBus naar De Hermitage

Op maandag 28 september a.s. is er het reisje naar de Hermitage in Amsterdam met de MuseumPlusBus. Deze vertrekt om 9.30uur vanaf Betsy Perk 1, 1628 PE Hoorn. Wij verwachten rond 16.45 uur daar weer terug te zijn. U kunt zich helaas hiervoor niet meer inschrijven.
Het reisje is volgeboekt.

Even lachen

Wat is geloof? Als je tegen mensen zegt dat de Melkweg miljarden sterren bevat, geloven ze je. Als je tegen ze zegt dat een stoel nog nat is van het verven, moeten ze hem aanraken om te kijken of het waar is.

Nieuwe leden

We heten 2 nieuwe leden van harte welkom

Bewegen is leven

Hoe moet men zich bewegen als men moeilijker ter been is door een operatie, pijnklachten of krachtverlies?
Hoe kan men het beste lopen met een rollator of de trap op lopen met krukken, lopen aan de arm of met een looprek, vierpootstok, elleboogkrukken enz.?
Wat te doen als het evenwicht moeilijker wordt of bij problemen met opstaan uit een stoel?
Hoe kan men zich verplaatsen met een rolstoel of trippelstoel?
Hoe staat men op na een valpartij en hoe kan het vallen worden voorkomen?
Het digitale platform van Samen Beter Thuis biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers met informatieve instructiefilmpjes. Zij verwijzen naar goede informatie en tips, waardoor zelfredzaamheid en eigen regie worden ondersteund.
Ze versterken de zelfzorg door praktische kennis van zorgprofessionals voor iedereen toegankelijk te maken met 150 video instructiefilmpjes op YouTube of doorverwijzing naar goede websites over het thema.
Info: Samen Beter Thuis, Granietstraat 52, 5345 SZ Oss. Telef.nr. 0412-632169.
e-mail: info@samenbeterthuis.nl; https://www.samenbeterthuis.nl;

Elektronisch betalen

Veilig pinnen
Een oplossing om veilig elektronisch te betalen is pianospelen. Dat klinkt misschien gek. Maar wanneer we meerdere vingers gebruiken om te pinnen, zoals bij een piano, is het veel lastiger om de pincode af te lezen. U kunt zichzelf aanleren om meerdere vingers te gebruiken bij het pinnen.
Hangen er spiegels boven de kassa? Via de spiegels kan men redelijk gemakkelijk zien welke pincode de klant intoetst.
Veel veiliger wordt het als u, tijdens het pinnen, met de andere hand het scherm afdekt. Zo leidt u dieven om de tuin!
Verlaag uw opnamelimiet
Standaard mag u, afhankelijk welke bank u heeft, 1000 tot 2500 euro per dag opnemen. Waarschijnlijk komt het zelden voor dat u een dergelijk groot bedrag opneemt. Daarom is het aan te raden om deze “opnamelimiet” te verlagen naar bijvoorbeeld 300 euro. Dit kunt u bij de bank regelen. Iemand die uw bankpas heeft gestolen kan dan ook niet meer dan 300 euro (per dag) opnemen en zo blijft de schade enigszins beperkt. Bij diefstal blijft het belangrijk om zo spoedig mogelijk uw pas te blokkeren.
Info: www.kbo-pcob.nl/veiligheid.

Uw gegevens bij de papieren voor een uitvaart bewaren

Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een lijst samen te stellen.
Hieronder leest u een opzetje om de papieren rompslomp na het overlijden van een partner of bij het opheffen van een huishouding, voor uw nabestaanden gemakkelijker te maken.
Door automatische afschrijvingen via de bankafschriften na te lopen kan men achter veel instanties komen.
Persoonlijke Gegevens: naam en voornaam, straat + huisnummer, postcode en plaats. Geboortedatum: plaats en land.
Gehuwd met….
Nationaliteit en Burgerservicenummer.
Gegevens van adressen: adres, e-mailadres, telefoonnummer en het lidnummer waarmee u ingeschreven staat bij:

 Huisarts  Notaris  Ziektekostenverzekeraar
 Bank(en)  Donorregister  SVB (Sociale Verzekerings Bank)
 Pensioenfonds  ANWB  Verzekeringsmaatschappijen
 OV-chipkaart  Radio-tv-internet  Energieleverancier
 Bibliotheekpas  Motorrijtuigenbelasting  PWN (waterleidingbedrijf)
 Vroegere werkgever
 Woningverhuurder  Bladen
 Tandarts  Lening/hypotheek  Lidmaatschappen
 Energie service, bijv. CV
 Hoogheemraadschap


Werkzaamheden van de notaris na overlijden

Een afspraak met de notaris na een overlijden is niet verplicht maar wel nuttig en zinvol. Dat komt omdat er vaak een verklaring van erfrecht nodig is om over de rekeningen van de overledene te kunnen beschikken en deze op eigen naam te zetten.
De notaris onderzoekt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en hoe de erfgenamen deze aanvaard hebben, of er sprake is van een bewind van één van de erfgenamen en dergelijke.
Deze verklaring is ook handig om de vermogensbestanddelen, zoals de eigen woning, op naam van de langstlevende te zetten.
Een andere reden om de notaris te bezoeken, is voor het opstellen van een notariële boedelbeschrijving. Hierin wordt opgenomen waar de nalatenschap van de overledene uit bestond, welke waarde dit had en of de vorderingen van de erfgenamen met of zonder rente zijn. Het is een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden.
De persoon die de boedelbeschrijving laat opstellen beloofd, onder ede, dat hij alles naar waarheid heeft opgegeven. Als alle betrokkenen daarmee instemmen kan de boedelbeschrijving ook in een onderhandse (niet notariële) akte worden vastgelegd. Het is wel van belang om deze goed te bewaren en eventueel aan te hechten bij het testament.
Een officiële notariële boedelbeschrijving is handig omdat dan onomstotelijk vaststaat waar de erfgenamen te zijner tijd recht op hebben, dat scheelt gissen en wantrouwen. Ook in verband met de nu of later verschuldigde erfbelasting kan het verstandig zijn om een boedelbeschrijving van een (eerder) overlijden te hebben.

Heeft u een vraag of een klacht over een behandeling?

Hieronder treft u informatie aan over wat u kunt doen met een vraag of klacht over een ziekenhuis, instelling, arts, enz. via de betreffende websites, adressen en telefoonnummers.
www.patientenfederatie.nl; Vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Ze maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Hun Nationale Zorgnummer is 0900–2356780. Adres: Patiëntenfederatie Nederland, Postbus 1539, 3500 BM Utrecht.
www.landelijkmeldpuntzorg.nl; Geeft advies en informatie op medisch gebied. De medewerkers geven u praktische tips en informeren u over mogelijkheden om vragen en klachten over medicijnen, medische hulpmiddelen etc. in te dienen.
Telef.nr. 088 – 120 50 20. Adres: Landelijk Meldpunt Zorg, Postbus 2115, 3500 GC Utrecht.
www.nza.nl; Aan de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u vragen stellen over uw zorgnota, de verrekening van uw eigen risico, de acceptatieplicht en zorgplicht door Zorgverzekeraars.
Ook wanneer u er met hen niet uitkomt kunt u met de NZA contact opnemen.
Telef.nr. 088–770 87 70. Adres: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
www.skgz.nl; Voor een klacht over uw Zorgverzekeraar kunt u zich ook wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars. Zij behandelen deskundig en onpartijdig klachten van consumenten rond de zorgverzekering.
Ze worden bijgestaan door de ombudsman, deze kijkt naar alle informatie die u en de zorgverzekeraar hebben toegestuurd en houdt rekening met alle geldende regels. Dat zijn bijv. wetten, verzekeringsvoorwaarden, reglementen en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap en eerdere uitspraken van een geschillencommissie of rechter.
Adres: De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Telef.nr. 088 – 900 6900.

Tip voor gezonde ogen: neem wat vaker een computerpauze

Een hele tijd naar een computer- of ander digitaal scherm staren, kan de ogen niet beschadigen, maar u maakt ze wel vermoeid en droog. Als we achter de computer zitten, knipperen we minder met onze ogen: dit kan soms wel de helft schelen.
Daarom is het belangrijk om regelmatig even weg te kijken: probeer hierbij de Amerikaanse 20/20/20-regel te volgen. Kijk iedere 20 minuten, gedurende 20 seconden minstens 6 meter in de verte. U kunt ook de ogen 20 seconden sluiten. Daarnaast is het belangrijk dat het computerscherm 50 tot 70 centimeter van u afstaat, net onder ooghoogte. Zorg ook dat er geen glans of spiegeling op het scherm terecht komt. Het beeldscherm haaks ten opzichte van het raam is een goede positie.
(Info: PlusOnline).

Relatie tussen gehoorverlies en dementie

- uit een lezing van dr. K. Kalisvaart, geriater (arts voor kwetsbare ouderen).

Het aantal ouderen neemt toe mede doordat we steeds langer leven.
Door deze toename zal het aantal mensen met hoorproblemen én dementie in de nabije toekomst sterk toenemen.
Op dit moment hebben zo’n 250.000 mensen in Nederland last van dementie.
Van alle ouderen boven de 70 jaar heeft 65% gehoorverlies. Dat komt mede omdat er steeds minder gecommuniceerd wordt door ouderen.Gehoorverlies kan schade aan het kwetsbare brein veroorzaken en tot sociaal isolement en depressie leiden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs mild gehoorverlies de kans verhoogt op cognitief verval en dementie op lange termijn.
Bij een cognitieve stoornis ervaart men problemen doordat gebieden in de hersenen verminderd functioneren. Daarom is het erg belangrijk om een hoortoestel te gaan dragen wanneer er sprake is van gehoorverlies.
Dr. Kalisvaart roept slechthorenden op hun gehoor vanaf hun 50e jaar regelmatig te laten onderzoeken en voor een zo optimaal mogelijke hooroplossing te kiezen.
Betrokkenheid van partner bij gehoorklachten is belangrijk.
Het betrekken van de partner bij het oplossen van de gehoorproblemen kan voor meer begrip zorgen voor de problematiek die zij ervaren. Mensen in de omgeving van slechthorenden denken vaak dat de hoortoestellen direct alle hoorproblemen oplossen.
Dit terwijl slechthorenden soms meerdere weken moeten wennen aan hoortoestellen voordat deze het meest optimale resultaat bereiken. Bij ernstige verliezen zijn hoortoestellen veelal niet in staat het gehoor voor de volle 100% terug te geven.Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de partner om te weten, zodat deze tijdens de communicatie hier rekening mee kan houden.De audicien (specialist op gebied van gehoorverlies) meet een hoorapparaat aan.Deze kan de partner advies geven hoe hij/zij kan omgaan met het wennen aan én het gebruik van hoortoestellen en randapparatuur.Twee onthouden immers meer dan één.
Op de website van www.independer.nl; kunt u informatie lezen over de vergoeding die uw Zorgverzekeraar uitkeert bij aanschaf van een hoortoestel.

Bijbetalen voor een beter hoortoestel

Als u naar een audicien gaat voor een hoortoestel komt u op grond van het zogeheten hoorprotocol in aanmerking voor een hoortoestel uit één van de vijf categorieën die passen binnen de vergoede hoorzorg van uw ziektekostenverzekeraar.
Wilt u een beter of een nieuw high-end hoortoestel dan moet u bij veel verzekeraars plots het hele bedrag zelf betalen. Er zijn ook verzekeraars die bijbetalen (deels) toestaan. Zij vergoeden de kosten voor het goedkopere hoortoestel en de rest betaalt u zelf bij.
Mocht u volgend jaar toe zijn aan een nieuw toestel dan is het interessant om bij de keuze van uw zorgverzekeraar aan het eind van het jaar daar rekening mee te houden

Valrisico in uw huis beperken

Ongelukken zitten niet alleen in kleine hoekjes maar eigenlijk overal. Grijppalen of pakpalen zijn goede hulpmiddelen om zoiets te voorkomen. Hieraan kunt u zich gemakkelijk vasthouden als u uit de douche stapt, van de bank, het bed of het toilet opstaat.
De paal zelf is in hoogte verstelbaar, kan vast worden gemonteerd of geklemd via een rubberen bescherming tussen vloer en plafond. Hij kan worden voorzien van handvaten die op verschillende plaatsen worden vastgemaakt. De paalhoogte is verstelbaar van 200 – 305 cm. De breedte van de handgreep is 27 cm. Klemoppervlak bovenkant 55 x 22.5 cm. Max. gebruikersgewicht 136 kg. Gewicht grijppaal is 9 kg.
U vindt verschillende verkoopadressen van de grijppaal op internet.

Themadag Ouderenraad

Op 1 november a.s. is er van 10.00 uur tot 14.00 uur een themadag in Cultureel Centrum De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag. Het gaat over ‘zin geven aan je leven’ en er zijn verschillende sprekers waaronder Jacobine Geel.
Voor belangstellenden staat vanaf 9.30 uur de koffie en thee klaar. De toegang is gratis, inclusief de lunch.

Bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 16 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie?’. Bang, boos en in de war, wat betekent dat? Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Er zullen omgangsadviezen en tips gegeven worden. Als deskundige is Suzanne van den Dries, psycholoog bij Geriant uitgenodigd. De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman. Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha FloraHoorn.

Herinnering voorlichting internet criminaliteit

Om Westfriezen beter te kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit houdt de Rabobank op 7 en 14 oktober a.s. een gratis voorlichtingsbijeenkomst (seminar) in schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn.  Aanvang 19.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.rabobank.nl/wf; Of telef.nr. 0228-566200.


Omhoog...

Nieuwsbrief september 2019

Van de voorzitter

Zo langzamerhand zijn de meeste mensen alweer terug van vakantie. Helaas hebben de weergoden niet erg hun best gedaan om het iedereen naar de zin te maken. Zij die in juli en augustus gingen hebben last gehad van de hoge temperatuur en of veel neerslag. Vooral in het Alpengebied heeft het regelmatig gespookt met flinke hagelbuien en zeer harde wind. Ook in onze regio was het niet prettig kamperen. Natuurlijk zijn de agrariërs blij met veel neerslag evenals de waterschappen. Wat hen betreft mag de neerslag voorlopig wel blijven doorgaan. De droogte is slecht voor al het groen. Daarbij is het gevaar van bos- en heidebranden groot door de droogte. Gelukkig is dat gevaar door de neerslag van de laatste weken afgewend. Helaas geldt dat niet voor andere plekken in Europa. Bosgebieden in Griekenland, Rusland, Frankrijk en rondom de Poolcirkel stonden of staan nog in brand. Ook de longen van onze aarde die zich bevinden in het Amazonegebied van Brazilië worden aangetast door moedwillig aangestoken branden. De premier van Brazilië, Bolsonaro, vindt dat de regenwouden moeten wijken voor welvaart in die regio. Inmiddels hebben landen als Noorwegen en Duitsland hun financiële bijdragen voor het behoud van die regenwouden stopgezet. Gelukkig lezen we ook berichten dat in Afrika veel nieuwe bomen worden geplant zoals in Ethiopië. Het is natuurlijk wel zo dat in het verleden ook in Europa veel bossen zijn gekapt voor hout en bouwland. In sommige gebieden van Europa worden na houtkap jonge boompjes teruggeplant, zoals dit al jaren in het Zwarte Woud gebeurt. Het afnemen van het totale bosareaal in Nederland is ook zorgelijk. Bossen zijn van groot belang voor het opslaan van broeikasgassen. Ze leveren een bijdrage aan de internationaal vastgestelde klimaatdoelen. De Nederlandse bos- en houtsector heeft in 2016 het Actieplan Bos en Hout opgesteld dat pleit voor een uitbreiding van bossen in Nederland én het duurzaam gebruik van hout. Dit is tijdens de Nederlandse Klimaattop 2016 omarmd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dijksma van I&M. Echter tot op heden is het bosareaal in Nederland kleiner geworden. In totaal is er volgens cijfermateriaal van WER ten opzichte van 2013, 5.400 ha minder bos in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo zijn er bossen verdwenen die onder een subsidieregeling uit 1986 voor tijdelijk bos zijn aangeplant. Veel van deze tijdelijke bossen zijn gekapt en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Ook stedelijke uitbreiding en de ontwikkeling van infrastructuur worden genoemd als redenen waardoor sinds 2013 het bosareaal is afgenomen.
Wij kunnen dus ook in ons landje de hand in eigen boezem steken. Gelukkig zijn er in Nederland steeds meer mensen die duurzaam leven belangrijk vinden. Zo is het een gouden tijd voor bedrijven die zonnepanelen en andere apparaten,
zoals warmtepompen, plaatsen. Tenslotte hebben we (voorlopig) tot maar 2030 de tijd om van het gas af te gaan. Echter om het daarna gedurende de winter toch behaaglijk warm te krijgen is nog niet zo eenvoudig. Het is maar de vraag of het kabinet daarin een financiële bijdrage gaat leveren. In de ons omringende landen is men overigens nog lang niet zover. Maar we moeten ons daarover niet ongerust maken want de vindingrijke ideeën die nu aan de lopende band worden gelanceerd zullen vast tot oplossingen leiden.
In mei hadden we onze laatste ledenmiddag met het optreden van de West-Friese dansgroep. Ook leden werden ten dans gevraagd en er werd zeer enthousiast meegedaan. Natuurlijk werd de middag afgesloten met een drankje en een hapje.


Het vergaderen is weer begonnen. Zoals u allen weet vieren wij als PCOB afdeling Hoorn ons 50-jarig jubileum op 25 september 2019 in Het Octaaf met een mooi programma. Nog niet alle leden hebben zich hiervoor aangemeld. Het belooft een leuke en gezellige dag te worden met ’s morgens een officieel gedeelte tot aan de lunch met daarna een leuk schouwspel in de kerk. Uiteraard wordt afgesloten met een drankje en een hapje. Het organiseren daarvan is geen sinecure maar veel handen maken licht werk en alle bestuursleden en feestcommissieleden dragen hun steentje bij. Dat is geweldig om te zien.

Maar eerst gaan we met elkaar fietsen op 18 september, traditiegetrouw vanaf de dorpskerk in Blokker via ons achterland naar de midgetgolfbaan in Schellinkhout. De start is om 14:30 uur. Verderop kunt u lezen bij wie u zich kunt aanmelden. De volgende ledenmiddag is op 23 oktober 2019. Dan komt de familie Breet weer met ditmaal een videopresentatie van hun reis door Griekenland.


Ik eindig met een gedicht van Jildou Bakker vanuit de website:
https://www.dagelijksebroodkruimels.nl › Kruimels

Geef wat minder om je plannen,
leef wat meer in het moment.
Want de toekomst, die komt zeker,
ook als je er niet aan denkt.

Wees niet bang voor wat gaat komen,
Het is angst, die zorgen schept.
“Later” is en blijft onzeker,
Wees maar blij met wat je hebt.


De zon staat altijd aan de hemel,
Ook als je haar niet ziet staan.
In jezelf ligt steeds de keuze,
voor de weg die jij wilt gaan.

Word maar niet verliefd op morgen.
Zie de schoonheid van vandaag.
Want het zijn de kleine dingen,
Die je altijd bij je draagt.


Gij maakt eerlang mij ‘t levenspad bekend (Ps:16)

Aanvulling op: van de voorzitter

Op 20 augustus 2019 is uw bestuur, samen met de feestcommissie, nog bijeen geweest om alles met betrekking tot ons jubileum nog eens te updaten. Dat was wel nodig ook omdat er somtijds wijzigingen optreden. Zo heeft een genodigde van het hoofdkantoor van de PCOB die aanvankelijk wel zou komen afgezegd in verband met een functiewijziging. We hopen dat zij wordt vervangen door iemand die wel kan komen. Afwachten maar. Het programmeren van de feestdag staat en valt met een goede planning. Voor de inwendige mens moet ook gezorgd worden zodat het van belang is dat het aantal aanwezigen zo spoedig mogelijk vaststaat. Op dit moment hebben we ca. 100 leden die zich hebben aangemeld. Uitgaande van het aantal leden dat we hebben, ca. 200, verwachten we nog meer aanmeldingen. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u wel komen, meld dat dan zo spoedig mogelijk bij onze secretaris Hans de Bruijn of bij Jelle Kuijper. Voor de rest is het programma zo goed als gereed. We kijken er met zijn allen naar uit en hopen dat het een mooie feestdag wordt. Inmiddels hebben wij genoeg “vrijwilligers” die komen helpen in de keuken enz.


Tijdens de vergadering hebben we ook gesproken over de samenwerking met de KBO Hoorn. Wij willen graag met hen in gesprek blijven over onderwerpen die we eventueel gezamenlijk kunnen doen zoals b.v een busreis De volgende gezamenlijke vergadering is 15 oktober 2019. Over onderwerpen wordt nog gedacht. U mag ook het een en ander bij ons inbrengen.


In deze Nieuwsbrief wordt u ook uitgenodigd om mee te gaan met de Museum Plus Bus naar het “Hermitage” museum in Amsterdam op 28 oktober 2019. Geeft u zich snel op bij onze secretaris want de verwachting is dat de belangstelling groot zal zijn.
Een ander onderwerp dat we besproken hebben is het drukken van de Nieuwsbrief. Tot en met mei gebeurde dat in Het Octaaf maar het kerkbestuur heeft ons gevraagd om naar een andere oplossing te zoeken omdat de apparaten te duur worden. Onze penningmeester heeft inmiddels goede afspraken gemaakt met Frits Print. Als het goed is gegaan met deze Nieuwsbrief blijven we klant bij hen. Financieel zijn we iets meer kwijt maar wij kunnen dat dragen.
N.B. mocht u het nog niet weten, de inloop op onze feestdag in Het Octaaf op 25 september a.s. is tussen 09:30 uur en 10.00 uur. Wij hopen dan de koffie en thee klaar te hebben en te kunnen serveren. Om 10:30 beginnen we met het officiële gedeelte in de kerkzaal. Gelet op het aantal sprekers enz. is het van belang dat we wel om 10:30 uur beginnen. Het zou fijn zijn als u dan allemaal in de kerkzaal zit.

Verslag van de afsluitingsledenmiddag 15 mei 2019

Een afsluitingsmiddag van het seizoen is altijd wat anders dan een ledenmiddag in het algemeen. Met een kopje koffie namen we plaats in de achterzaal. Na de gebruikelijke opening van Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter, waren er een paar mededelingen, o.a. dat ons lid mevrouw Rens Strik was overleden. Het is altijd een ernstige zaak als je een lid moet missen, maar helaas zo is het leven. Dat zij ruste in vrede.
Voor deze middag had het bestuur een inbreng gerealiseerd in de vorm van de “De Volkszang”, en wel de Westfriese Dansgroep uit Midwoud.
Hun dansgroep bestaat al 70 jaar
Ze hadden enkele jaren terug ook al een afsluitingsmiddag bij ons verzorgd en het was deze keer eveneens weer een mooie middag.
Onder aanvoering van accordeonmuziek marcheerde de gehele dansgroep naar binnen en stelde zich in een kring op. De stoelen van de aanwezigen waren ook zo neergezet. Er werden vrolijke en mooie oude dansen uitgevoerd. Het geheel was gekleed in Westfriese kostuums. Het zag er allemaal mooi uit. Een van de leden gaf een heldere uitleg van de verschillende kledingstukken. Als je veel geld had of wat minder te besteden, kon je dat aan de buitenkant zien. Gelukkig behoort dat nu tot het verleden.  Er werd gezongen met elkaar, al met al een fijne middag. De dansgroep werd op een waardige wijze bedankt en wij sloten de middag af met een hapje en een drankje.
Even een paar maanden geen ledenmiddagen. De eerstvolgende is ons 50-jarig jubileumfeest op woensdag 25 september. Sane de Boer

Uitnodiging 50-jarig jubileumfeest PCOB Hoorn


25 september 2019 viert de PCOB afdeling Hoorn, uw organisatie voor belangenbehartiging, haar 50-jarig bestaan.


Het programma voor deze dag is:
09.30 uur: Zaal open ontvangst met koffie
10.30 uur: Kort officieel gedeelte
11.20 uur: Thema, koorzang/samenzang
13.00 uur: Lunch


 ‘s Middags een ‘Catwalk’ met de bij het dominees-ambt behorende kleding door de jaren heen. Daarna is er nog een gezellig samenzijn.
In de laatste nieuwsbrief van mei 2019 is dat onderstreept met een uitnodiging aan alle leden. Veel leden hebben zich inmiddels opgegeven voor die dag en met name voor de lunch. Er zijn echter verschillende nieuwe leden bij gekomen. Wie zich nog niet heeft opgegeven of dat is vergeten, kan dat alsnog doen tot uiterlijk woensdag 11 september 2019 bij Jelle Kuijper via e-mail: jkuijper@ziggo.nl. U kunt ook bellen op 0229 - 756980Fietsen met de PCOB 18 september 2019


Op 18 september a.s., een week voor ons jubileum, gaan wij weer fietsen en eten. Alle soorten fietsen zijn hierbij toegestaan. Ondersteund of op eigen kracht. Het wordt weer ons oude rondje en eetadres in Schellinkhout. Waarom? Wij vinden het een veilige en mooie route en ook de locatie en het eten bevalt ons.  Bij mindere weersomstandigheden gaan we natuurlijk niet fietsen maar wel eten.
Start om 14.30 uur vanaf de dorpskerk Blokker, Westerblokker 105. Onderweg drinken wij koffie bij Intratuin. Ons eetadres is Midgetgolfbaan De Midget,
Dorpsweg 146 A, 1697 KJ, Schellinkhout. Hier kunt u als u niet fietst rond 17.00 uur of eerder terecht.
Opgeven kan bij Paul Meijer, e-mail: paulmeijerhoorn@gmail.com of tel.:06 49928158


Uitnodiging Museum Plus Bus voor een reisje naar de Hermitage in Amsterdam

De Museum Plus Bus nodigt ons uit voor een extra reisje. Dit keer gaan we naar het Museum Hermitage in Amsterdam, op maandag 28 oktober a.s., met een kleinere bus dan we gewend zijn. Er kunnen max. 33 personen mee. Om die reden stellen wij inschrijving voorlopig alleen open voor leden van de PCOB Hoorn. Als zou blijken dat we plaatsen over hebben (wat ik niet verwacht), dan kunnen er eventueel ook echtgenoten van leden die zelf geen lid zijn, en/of gasten van KBO Hoorn mee.
De reis inclusief museumbezoek wordt ons gratis aangeboden. Wel onder de voorwaarde dat we de lunch in het restaurant van het museum gebruiken. Daarvoor dient u € 13,25 vooraf naar mijn rekening over te maken, want ik moet in het restaurant centraal afrekenen.
We verzamelen om 9.30 uur bij Betsy Perk 1, 1628 PE Hoorn, en worden daar weer terug verwacht om 16.45 uur. Nadere details ontvangt u tijdig van mij. Aanmelden s.v.p. uiterlijk 30 september a.s. Inlichtingen en aanmelden: Hans de Bruijn, Breeuwer 63, 1625 AD Hoorn, e-mail: hansdebruijn25@gmail.com, tel. 06-2366 3885.  Bankrek.: NL49 INGB 0000 2697 68. Wie het eerst pompt, het eerst komt!


Najaarsreis 2019 KBO Hoorn

KBO Hoorn heeft zelf ook een reisje gepland, op donderdag 5 september a.s. De reis gaat naar Groningen/Drenthe: Rondvaart en Orchideeën. De kosten zijn € 50,00 p.p. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus beschikbaar. Als u belangstelling heeft moet u nu direct bellen, want het is al bijna 5 september als u dit leest!
Inlichtingen: Els Broersen, tel. 273279 of Riet van Diepen, tel. 0642833749.

De RABO Clubkas campagne

Namens de PCOB mocht onze secretaris Hans de Bruijn een cheque ter waarde van € 202,39 in ontvangst nemen.
Allen die gestemd hebben hartelijk dank.

In memoriam


01-05-2019
Mw. R.M.Strik
19-05-2019
Dhr. H. P. Dekkers
Onze condoleances gaan uit naar de nabestaanden


Nieuwe leden

Wij heten 6 nieuwe leden van harte welkomEven lachen

Een dronken man kwam bij de dokter.
“Dokter, ik voel me niet goed. Wat kan dat zijn?”
De dokter onderzocht hem en zei: “Nou, ik kan niets vinden. Ik denk dat het door de drank komt.” “Oké”, zei de man, “dat is niet erg. Ik kom wel terug als u nuchter bent.”

Eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) per 01-01-2019

- U betaalt meestal een eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening.
- De hoogte daarvan is voor iedereen € 17,50 per vier weken, dus 13 x per jaar.
- Het is niet afhankelijk van uw inkomen e/o vermogen.
- U betaalt nooit meer dan de kosten van de voorziening.
- Als de voorziening minder kost, is uw eigen bijdrage lager.
- Als u al de maximale eigen bijdrage voor een andere Wmo-voorziening betaalt, hoeft u de
eigen bijdrage niet nog een keer te betalen.
- U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en ontvangt van
hen hierover (1x per 4 weken) bericht.
- Info: CAK, Postbus 84030, 2508 AA Den Haag. www.hetcak.nl/wmo; Telef. nr. 0800-1925.
(gratis). Op werkd. van 8.30–17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Hoornse Samen Breien club

Het Ouderenfonds is een landelijk goed doel en zet zich in voor een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Dat doen ze samen met bedrijven, instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers.
Eén van hun activiteiten is de Samen Breien Clubs. In ons land zijn er ongeveer 100, o.a. in Hoorn. Hier kunnen ouderen en jongeren wekelijks samen breien en haken. Vanzelfsprekend onder het genot van een kopje koffie en goede gesprekken en het delen van kennis, ervaring en talent.
Het Ouderenfonds deelt patronen voor beginners en gevorderden en vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het lezen van de patronen.
De Hoornse Samen Brei Club is op vrijdag van 13.30-15.30 uur in Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn. Info: Alies Zwaan. Telef.nr. 06-53989411. e-mail: alies.zwaan@omring.nl

Het KBO-PCOB verenigingsbureau is verhuisd

Het nieuwe kantooradres is: Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein.Telef.nr. 030 - 3400 600, voor algemene informatie.
Telef.nr. 030 - 3400655, voor vragen over wonen, welzijn, zorg, gezondheid, pensioenen, juridische zaken enz.
Info: www.kbo-pcob.nl/contact. E-mail: info@kbo-pcob.nl

Mantelzorg, Respijtzorg en Logeerzorg

Mantelzorgers hebben vaak een zware taak. Niet zelden hebben ze jarenlang de zorg voor een naaste, soms vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week.
‘Respijtzorg’ is de verzamelnaam voor vervangende zorg. Die kan bestaan uit de mogelijkheden voor de mantelzorger om af en toe afstand te nemen, bij te laden, de taak over te laten nemen als men ziek is, met vakantie gaat of een weekend weg wil.
Respijtzorg kent vele vormen zoals:
- opvang buitenshuis zoals dagopvang, zorgboerderij of verblijf in een logeerhuis.
- opvang in de eigen omgeving door iemand (beroepskracht of vrijwilliger) die in huis kan komen.
- de vervanging kan af en toe zijn, zoals tijdens de vakantie van de mantelzorger maar ook
regelmatig zoals een dagdeel per week of een weekend per maand.
- ook kan worden gedacht aan een vakantie van de mantelzorger samen met de zorgvrager,
waarbij gedurende die periode de zorg wordt overgenomen door een professional.
‘Logeerzorg’ is niet incidenteel, maar betreft structureel een opname van meer dan één dag. Ook hierbij is het de bedoeling de taak van de mantelzorger te verlichten.
Gedurende een deel van de week (maximaal drie dagen) wordt degene voor wie u zorgt, opgenomen. Dit kan een goede oplossing zijn voor wie nog zo lang mogelijk thuis wil wonen. Bovendien is deze oplossing goedkoper dan een volledige opname in het verpleeghuis.
Informeer eens in de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor respijtzorg of logeerzorg. Een afspraak maken bij het Wmo loket is vaak heel informatief.
De financiering geschiedt, zij het meestal gedeeltelijk, door de Zorgverzekeraar of de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), PGB (Persoonsgebonden Budget). Vaak wordt er een eigen bijdrage gevraagd.
De gemeente Hoorn heeft een verzekering voor alle mantelzorgers en vrijwilligers. Informatie treft u in het artikel hieronder.
Info: 1.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telef.nr. op werkdagen 0229 – 252200.

Verzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs

De gemeente Hoorn heeft een uitgebreide verzekering voor alle vrijwilligers afgesloten bij Centraal Beheer. Informatie hierover vindt u op www.centraalbeheerachmea.nl;, Telef. nr. 055-5798000. Men is hiermee automatisch en kosteloos verzekerd. Vrijwilligers zijn mensen die onverplicht en onbetaald werkzaamheden uitvoeren die de samenleving en het maatschappelijk belang dienen. De verzekering biedt bescherming bij:
- ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering,
- bestuurdersaansprakelijkheid voor besturen van organisaties ten opzichte van derden,
- aansprakelijkheid voor rechtspersonen ten opzichte van hun vrijwilligers,
- verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen,  rechtsbijstandsverzekering.
Als u een schade hebt informeer dan eerst of deze wordt vergoed door uw eigen verzekeraar óf door de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. Als deze niet uitkeren dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Hoorn. Heeft u schade door een ongeval dan kunt u deze schade meteen melden bij de gemeente. Op www.hoorn.nl/vrijwilligersverzekering; treft u een schadeformulier dat u kunt invullen en opsturen naar de gemeente. Geef in het invulveld ‘kenmerk’ aan dat het om de vrijwilligersverzekering gaat. De gemeente stuurt uw ingevulde schadeformulier door naar de verzekeraar.
Info: gem. Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telef. nr. op werkdagen 0229 – 252200.

Nieuwe informatiegids 2019/2020 gemeente Hoorn

In deze gids, die huis aan huis is verspreid, treft u weer veel informatie aan over alles en nog wat in onze gemeente. Ongeveer 150 onderwerpen worden uitgebreid toegelicht. De gids kunt u afhalen in openbare gebouwen zoals stadhuis, wijkcentra, bibliotheken enz.
De informatie in deze gids kunt u ook vinden op www.lokaaltotaal.nl/hoorn.

Voorlichting over internetcriminaliteit

Uit interne bankcijfers blijkt dat in West-Friesland jaarlijks 400 mensen via internet worden opgelicht. Ouderen zijn over het algemeen vaker het slachtoffer van zogenoemde cybercrime. Dat komt omdat zij meestal wat minder ervaring met internet en digitale betalingsmethoden hebben, aldus een bankdirecteur. Sterk in opkomst is fraude via websites zoals Marktplaats.
De ABN AMRO en de RABO hebben seniorenadviseurs in dienst die bij de ouderen thuis komen om hun bankzaken te regelen.
Om Westfriezen beter te kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit houdt de Rabobank op 7 en 14 oktober a.s. een gratis voorlichtingsbijeenkomst (seminar) in schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn.  Aanvang 19.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.rabobank.nl/wf; Of telef.nr. 0228-566200.

Welke AOW moet ik kiezen (als de partner in een verzorgings- of verpleeghuis wordt opgenomen).

Is één van u opgenomen in een verpleeghuis of andere zorginstelling en bent u beiden AOW gerechtigd dan kunt u in aanmerking komen voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstuurt brieven aan betrokkenen, waarin gevraagd wordt of u in aanmerking wilt komen voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden. Dit omdat u duurzaam gescheiden leeft, doordat uw partner is opgenomen in en verpleeg- of verzorgingshuis.
Dat is een lastige en moeilijke vraag omdat de eigen bijdrage afhangt van het inkomen van de persoon die is opgenomen. U kunt daarvoor de rekenhulp gebruiken die het Centraal Administratiekantoor (CAK) op de website heeft geplaatst. Met deze rekenhulp kunt u aangeven of u een AOW voor gehuwden of alleenstaanden wilt ontvangen.
Indien u toestemt in de bovenstaande verandering dan neemt niet alleen het inkomen van de persoon die is opgenomen toe, ook de thuiswonende partner ontvangt de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden. Bovendien kan een lager of hoger inkomen voor beide partners gevolgen hebben voor de zorgtoeslag en, als de thuiswonende partner een huurwoning heeft, voor de huurtoeslag.
Volgens de wet heeft u een partner voor de eigen bijdrage als u bent getrouwd, als u een geregistreerd partnerschap heeft of als u samen leeft en een gezamenlijk huishouden vormt met één persoon. U kunt bijv. samenwonen met een broer, zus, vriend of vriendin.
Het is niet voor iedereen voordelig om een AOW-pensioen voor ongehuwden aan te vragen:
- U gaat waarschijnlijk meer belasting betalen.
- Het CAK ziet u ook als ongehuwd. Daarom wordt de bijdrage voor de WLZ (Wet langdurige 
  zorg) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hoger. Het CAK stelt dit vast.
- U krijgt misschien minder zorg- en/of huurtoeslag.
- Mogelijk heeft het gevolgen voor uw eventuele bedrijfspensioen, andere uitkeringen of een
  buitengewoon pensioen. Informeer hierover bij het SVB.
- Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW.
Het belangrijkste is dat als u eenmaal gekozen heeft er géén weg terug is. Laat het, als u een keuze heeft gemaakt, zorgvuldig uitrekenen. Zet alles goed op een rijtje, neem bijv. contact op met uw pensioenfonds, of een ouderenadviseur zodat u achteraf geen problemen krijgt.
Info: Unie KBO Noord-Holland

Adressen:
CAK (Centraal Administratie Kantoor), Antwoordnummer 1608,
2509 VB Den Haag,
Telef.nr. 0800-1925, op werkdagen van 8.30-17.00 uur. www.hetcak.nl;
SVB (Sociale Verzekerings Bank), vestiging Zaanstad, Postbus 2040, 1500 GA Zaandam.
Telef.nr. 075-6551010, op werkdagen van 8.30-17.00 uur. www.svb.nl;

Aanpak van ouderenmishandeling

Twee ministers starten een campagne om ouderenmishandeling tegen te gaan.
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Eén op de twintig ouderen van 65 jaar en ouder die in hun eigen huis wonen, krijgt er ooit mee te maken. De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken en waar mogelijk dit voorkomen en aanpakken. Vooral door verspreiding van kennis over dit probleem.
De slachtoffers zijn vaak kwetsbaarder dan hun leeftijdsgenoten en lopen daardoor het meeste risico. Ouderen zelf praten er niet gemakkelijk over, uit angst en schaamte. Bovendien weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen. Het grootste deel woont alleen. Zij hebben zorgen over geld, kampen met gezondheidsklachten of hebben een relatief klein netwerk van vrienden en familieleden. De daders zijn bijna altijd bekenden: veelal een vriend of vriendin, een kennis, buurman, broer of zus, zoon of dochter. Een deel van de plegers heeft te maken met financiële problemen.
De ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) zijn op 12 juni j.l. een campagne gestart onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’.
Deze campagne roept iedereen op wat te doen met hun zorgen over oudermishandeling.
In de T.V. campagne zijn spotjes te zien waar een dochter de pinpas van haar moeder steelt om er vervolgens mee te gaan winkelen en een vrouw, met blauwe plekken in haar hals, die gelijk met de kapster in de spiegel van de kapsalon kijkt.
Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen zijn bijvoorbeeld:
- zichtbaar letsel, overdreven schrikreactie bij een onverwacht aanraking,
- onsamenhangende verklaring over verwondingen, depressies of onverklaarbare angst,
- schichtig en teruggetrokken gedrag, onverklaarbare uitgaven, lege koelkast,
- onbetaalbare rekeningen en aanmaningen, waardevolle spullen kwijt raken enz.
Door overbelasting van de verzorger kan ook mantelzorg langzaamaan overgaan in verwaarlozing, verkeerde behandeling of mishandeling. Dit wordt ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd. Ook onmacht en onkunde kunnen een oorzaak zijn. De aanpak van ontspoorde mantelzorg is een vast onderdeel van het gemeentelijk beleid. Want gemeenten geven immers al mantelondersteuning. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de aanpak van geweld in huis. Zie https://mantelzorg.nl  voor meer info. Op www.dementie.nl; treft u info over een informatiegids met tips ván mantelzorgers vóór mantelzorgers.
Hoe handelt u bij vermoedens van ouderenmishandeling.
De campagne wil familie, vrienden, kennissen en buren aansporen om een eerste stap te zetten bij vermoedens van mishandeling. Vooral mensen die in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar vaak niet weten hoe ze in actie kunnen komen.
Vraag hoe het gaat en laat je niet afschepen met een smoesje. Bespreek de vermoedens met iemand die deze oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Als u het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook.
Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staan adviezen wat u kunt doen. Er staan ook signalen vermeld en tips om het gesprek aan te gaan.
Voor raadgeving kunt u anoniem (ook bij twijfel) bellen met Veilig Thuis via het gratis telef.nr. 0800-2000. Zij zijn dag en nacht beschikbaar voor iedereen die hulp nodig heeft maar zeker voor hen die daar eigenlijk niet om durven te vragen. Zie www.veiligthuisnhn.nl


In het KBO/PCOB MAGAZINE van juni j.l. kunt u op pag. 9 lezen dat deze ouderenbonden deel nemen aan de Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Dit is een samenwerking met het ministerie van VWS, banken, Veilig Thuis en notarissen.
Info: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling;

Uitnodiging Inspiratie-dag Grenzeloos leven 2019

We worden ouder dan ooit en de medische wetenschap kan ons steeds langer in leven houden. Nooit eerder moesten zoveel mensen zelf nadenken over de grens van het leven en hoe ze daarmee om willen gaan. Dit is niet alleen een medische of juridische kwestie, het roept ook vragen op als: hoe rond ik mijn leven af? Wat laat ik na? Wat troost mij? En wat maakt mijn leven nu waardevol?
Voor de derde keer in Nederland wordt de succesvolle inspiratie-dag ‘Grenzeloos leven’, over de eindigheid van ons leven, georganiseerd. De dag wat betreft Noord-Holland vindt plaats op 1 november 2019 in de Cultuurkoepel op landgoed Willibrordus in Heiloo. KBO en PCOB Noord-Holland nodigen u hiervoor van harte uit. De dag staat in het teken van ontmoeting en gesprek over dat wat de moeite waard is in (de laatste fase van) het leven.
Professor Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde) opent de dag met een lezing over wat mensen werkelijk willen als het levenseinde nadert.
Daarna volgen er workshops: Professor dr. Ir. Gert van Dijk is ethicus bij de artsenfederatie KNMG en zal vragen en misverstanden over het levenseinde met u bespreken.
Tv-maker en uitgever Leo Fijen begeleidt de laatste jaren steeds meer mensen in de laatste fase van hun leven. Helpen rituelen? Hij gaat met u in gesprek.
Met zangeres Jos Somsen verkent u aan de hand van eenvoudige liedjes wat voor u van betekenis is in het leven. Carla Poel legt uit dat je sommige dingen beter kunt opschrijven in een brief. Trainer Bert Buizert maakt onderscheid tussen sterfstijlen. Denk erover na en praat mee. Samen in gesprek over het einde. Dit is te oefenen, in kleine groepen, met senioren onder elkaar. Met deze ‘dialooggesprekken’ zijn positieve ervaringen opgedaan. Het is niet gemakkelijk om met uw kinderen of anderen die dicht bij u staan in gesprek te gaan over het levenseinde. Veel afdelingen van KBO-PCOB hebben al positieve ervaringen opgedaan met de zogenaamde dialooggesprekken over het levenseinde. Proef van zo’n gesprek tijdens de inspiratiedag. De dag wordt afgesloten door Hella van der Wijst. Voor het TV programma ‘Ik mis je’ had ze gesprekken met mensen bij het graf van een geliefde. Ze deelt haar verhalen en inzichten en gaat met u in gesprek.


Programma
9.30 uur      Ontvangst
10.00 uur    Start ochtendprogramma onder leiding van Arjan Broers;
                    Inleiding Joris Slaets
                    Workshops ronde 1
12:45 uur     Lunch
13.45 uur     Start middagprogramma workshops ronde 2
15.15 uur     Lezing door Hella van der Wijst
16.00 uur     Afsluiting door Arjan Broers en ontmoeting met drankje
Datum:     1 november 2019, van 10.00 uur - 16.30 uur
Locatie:      Cultuurkoepel Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.
Kosten:      €10,- per persoon, inclusief lunch, koffie/thee.(€25,- voor niet-leden KBO-PCOB)
Voor meer informatie en aanmelding zie:
www.kbonoordholland.nl/grenzeloosleven of telefonisch via 023-750 51 55.
Toelating bij vol = vol: op volgorde van aanmelding
De inspiratie-dag wordt mede mogelijk gemaakt door de coalitie ‘Van betekenis tot het einde’: www.ikwilmetjepraten.nu

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 18 september a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Hoe houden we het samen vol?’ Hoe blijven we kijken naar mogelijkheden? Mogen we nog samen lachen? Hoe verwerken we samen wat niet meer gaat? Als ervaringsdeskundigen is het echtpaar W. uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.

Op woensdag 16 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie?’ Bang, boos en in de war, wat betekent dat? Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Er zullen omgangsadviezen en tips gegeven worden. Als deskundige is Suzanne van den Dries, psycholoog bij Geriant uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.

Op woensdag 20 november a.s. wordt er een speciale bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Wij willen u deze keer een voorstelling aanbieden, namelijk van Ervarea, leren door te beleven. ‘Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beide met pensioen gaan. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet pluisgevoel geven. Jet blijkt te lijden aan de ziekte van Alzheimer. We volgen Jet en Harrie van het moment dat er niets aan de hand is totdat Jet is verhuisd op een verpleegafdeling, De voorstelling laat je lachen en huilen en geeft een inkijk in het proces van de patiënt en haar mantelzorgers’. (Bron, zie site https://www.ervarea.nl/de-dementie-van-jet-en-harrie.)
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.

Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741. 
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Aankondiging middagbijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdagmiddag 18 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze middag luidt: ‘Juridische zaken en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is uitgenodigd Wolbrecht van Heuvel, kandidaatnotaris.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.
Locatie: De theaterzaal in Lindendael, Koepoortsweg 35 te Hoorn. Koffie en thee staan om 14.30 uur klaar. Het programma begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741. 
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

De Wet op langdurige zorg. Hoe zit dat ook al weer?

Met name gaat het hier om het onderwerp “ Je eigen huis opeten“.
Om deze notitie voor te leggen, is het goed eerst de achtergrond hiervan te kennen.
In deze notitie wordt het volgende aangegeven;
Bij het opname in een verzorgingstehuis is een eigen bijdrage verschuldigd. De vraag daarbij is gesteld: in hoeverre heeft de overwaarde in een eigen huis hier invloed op?
Wat wordt verstaan onder de overwaarde in een huis?
Het begrip overwaarde heeft een toelichting nodig. Het maakt n.l. verschil of het gaat om een fictieve overwaarde of een gerealiseerde overwaarde.
Zolang een huis nog niet is verkocht,  gaat het om een niet gerealiseerde overwaarde. Het geld zit namelijk nog in het huis. Pas als het huis is verkocht, wordt het gezien als een deel van je spaargeld.
Deze wet dateert van 3 december 2014 en luidt:
“Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te vervangen door een, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering voor langdurige zorg, waarin rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia en die recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de wijze waarop zij hun leven inrichten, deelnemen aan het maatschappelijk leven, en de wijze waarop zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan.“
De wet Wlz bestaat uit 8 hoofdstukken met een overmaat aan verwijzingen en verordeningen dat totaal een omvangrijk boekwerk omvat. In deze wet wordt met geen enkel rekenvoorbeeld weergegeven waaruit blijkt wat nu de eigen bijdrage moet zijn en in welke situaties dat van toepassing is.
Belangrijk is n.l. te weten wat de eigenbijdrage is als een partner moet worden opgenomen.
Hieronder volgt een te volgen procedure om tot de gevraagde situatie te komen.
Wat zoeken cliënten?
Wet langdurige zorg
Van aanvraag tot besluit
Wanneer moet ik iemand machtigen?
Wat staat er in een indicatiebesluit?
Wat zoeken professionals?
Portero
Wet langdurige zorg
Wet Bopz
Tel.: 088 - 789 1000

Verslag voorjaarsreis donderdag 9 mei 2019 rondvaart Den Bosch.

Om 8.15u. vertrokken we geheel volgens planning vanaf ons 2e opstapstation met een volle bus (62 mensen!) met chauffeur Ruud aan het stuur.
Onderweg geen file , dus hadden we nog wat tijd voor een korte toeristische route.
We reden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, door de “Stichtse Vecht” met plaatsen als Breukelen en Maarssen.
Het Amsterdam-Rijnkanaal is in de praktijk het Amsterdam-Waalkanaal, omdat het uiteindelijk in de Waal uitkomt.
Langs de Vecht konden we genieten van de mooie buitenverblijven met theehuis.
Ook passeerden we de van Nijenrode Universiteit, waar o.a. div. bewindslieden hebben gestudeerd.
Onze koffiestop was in een oud klooster (De Lantaern) in Jutphaas. Jutphaas heet tegenwoordig Nieuwegein en is een groeikern van Utrecht.
Na de koffie reden we binnendoor naar ons diner adres. De route ging o.a. via Wadenoyen-Tiel (Betuwe)- Echteld-Beneden Leeuwen (Land van Maas en Waal)-en over verschillende rivieren: Vecht-Linge en Waal.
We passeerden de Bernhardsluizen welke de grootste binnenvaartsluizen van Europa zijn. Tenslotte arriveerden we bij Gambora in Gameren, om te dineren. Binnen hadden ze allemaal ronde tafels gedekt, wat de gezelligheid ten goede kwam. Iedereen kon zo goed met elkaar praten. Wij lieten ons het eten goed smaken met een ijsje toe. Voor we na afloop weer op pad gingen zagen we buiten in de vijver heuse felgroene kikkers op de waterleliebladen zitten. Ze lieten zich gewillig fotograferen. Via een binnen route Eethen-Heusden (oude vestingplaats) op weg naar de rondvaartboot hoorden we nog van Ruud dat het wapen van Noord-Brabant een rood geruite theedoek is. Dit i.v.m. de vroegere textielindustrie.
In Den Bosch gingen we aan boord van de rondvaartboot.
Het weer was ons zeer welgevallig en zodoende konden we zelfs bovenop het dek zitten.
De tocht begon bij de Dommel langs de stadswallen en ging toen verder over de Dieze onder verschillende bruggen door. Soms was het zo laag, dat je je hoofd goed moest buigen.
Er was ook een draaibrug, waar, als hij open staat, de schepen aan beide kanten langs kunnen varen. Na een uurtje weer terug, waar chauffeur Ruud met de bus ons al op stond te wachten.
Iedereen werd nog voorzien van een zakje met versnaperingen.
De heerlijke krentenbol was wederom gesponsord door Bakkerij Otten. Onze grote dank daarvoor. De terugreis verliep al net zo voorspoedig als de heenreis. Bij Amsterdam reden we via de oude E10 (Edam-Volendam-Monnickendam) naar Hoorn. Om 19.00 uur. arriveerden we bij ons eindstation Hoorn.
Al met al een zeer geslaagde prachtige dag, mede door chauffeur Ruud.

De reiscommissie Els Broersen en Riet van Diepen en anderen die aantekeningen van de dag hebben gemaakt.

Info Seniorenvereniging Zwaag

E-Bike club
We organiseren ook dit jaar weer een maandelijkse E-Bike fietstocht.
De afstanden zijn tussen 30 en 35 km en ook doen we een stop voor een kopje koffie en een ander oponthoud.
Niets is verplicht het gaat erom een paar uur lekker in beweging en buiten te zijn.
We hebben weer gekozen voor de woensdag in de eerste volle week van de maand. Voor dit jaar resteren 4 september en bij mooi weer 2 of 9 oktober.
Bij deelname van meer dan 12 personen maken we 2 groepjes i.v.m. de veiligheid.
Vertrek vanaf de Witte Valk om 10.30 uur en we maken weer leuke tochten.
Alle hoeken van West-Friesland worden bezocht. Als het weer te slecht is wordt het een week verzet.
Zijn er ideeën of suggesties laat het weten. Tot ziens bij een van de tochten
Groeten Thijs Entius tel 237946 en Aad van der Meer tel 235956
PS Heeft u iemand die graag mee wil, altijd welkom!!!
Biljarten
Donderdagmiddag 1 september is er weer biljarten in de Witte Valk vanaf 13.00 uur, informatie hierover bij Ger Bakker
tel: 0229-237432
Seizoensopening
Dinsdag 1 oktober– Let op afwijkende datum. Er worden spellen gespeeld
Locatie: De Witte Valk Dorpsstraat Zwaag – kosten € 6,00
Programma:
10.00 uur zaal open – koffie of thee
10.30 uur Spellen – Klaverjassen – Rummikub en Westfrieslandspel
12.30 uur Lunch, broodje kroket en krentenbol en drinken
13.30 uur Spellen
15.30 uur borreltje met één rondje bingo
Klaverjassen en rummikub
Vanaf oktober kunt u de laatste dinsdagmiddag om 14.00 uur weer klaverjassen en rummikub spelen in de Witte Valk. Voor dit najaar is dit op dinsdag 29 oktober en
dinsdag 26 november. Kosten € 4,00 p.p. Informatie bij Ria Spil tel: 0229-239576. Denk erom: het aanvangstijdstip is gewijzigd van 13:30 naar 14.00 uur.

Nieuwe data voor in de agenda

Vrijdag 8 of vrijdag 15 november (dit wordt nog nader bekend gemaakt!) Jeu de Boules bij de Bouledozers. We kunnen dan gebruik maken van de overdekte banen.
Donderdag 21 november: train het brein
Een inspirerende en informatieve dag georganiseerd door de Gemeente Hoorn – Kosten € 5,00 – locatie Sportcentrum Hoorn
Programma:
Warming-up door Olga Commandeur
Diverse workshops
Gezonde Lunch
Beweegactiviteiten
Denkactiviteiten
Muziekactiviteiten
Creatieve activiteiten
Ontspanningsactiviteiten
Mystery Gast
Opgeven is belangrijk door een email te sturen naar: teamsport@hoorn.nl  naam en telefoonnummer doorgeven
Of te bellen met tel: 0229-252200
Dinsdag 17 december – Kerstbijeenkomst
Vrijdag 6 maart 2020 – Jaarvergadering met stampotbuffet
Zaterdag 28 april 2020 – seizoensafsluiting met muziek


OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP


Eén maal in de vijf jaar zijn de “Passie Spelen” in Tegelen.
Komend jaar in 2020 is het weer zover.Senioren Vereniging Zwaag (voorheen K.B.O. Zwaag) wil graag in samenwerking met de KBO Hoorn, voor iedereen de dag verzorgen door met een bus erna toe te gaan en na afloop gezamenlijk te eten. De kaarten kunnen wij via de KBO-PCOB bestellen met groepskorting.
De dag zal zondag 7 juni 2020 zijn. Reserveer deze data in uw agenda. Hebt u interesse hiervoor, geef uw naam en telefoonnummer op via de email naar: theaknijn@kpnmail.nl
De totale prijs is nog onbekend, maar laat zo spoedig mogelijk weten of u mee wil gaan. Wij houden u op de hoogte.
Kijk ook eens op de website voor onze activiteiten - Seniorenvereniging Zwaag

Activiteiten KBO Hoorn

De volgende activiteiten worden gehouden in het Rode Kruisgebouw. Aanvang 14.00 uur: de deuren gaan dicht om
precies 14.00 uur, omdat het storend werkt als er dan nog mensen binnenkomen.
Bijdrage € 3, - inclusief koffie/thee (tenzij anders vermeld).
Woensdag 11 sept.: Lezing over nierdialyse door Francisca van Putten,dialyseverpleegkundige
Woensdag 9 okt.: Pubquiz.
Woensdag 13 nov.: Lezing over Amerika door Ben v.d. Kamer.


Vaste activiteit in het Rode Kruis gebouw
, Vredehofstraat 9 te Hoorn:
Bridgen: maandag van 13.15 uur - 16.15 uur. Informatie bij dhr. Ruitenberg  Tel. 0229-757794


Bingomiddagen: In Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn wordt maandelijks een bingomiddag georganiseerd. Deze bingomiddagen beginnen om 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur al open.
U betaalt een kleine bijdrage voor een bingoplankje. Consumpties zijn voor eigen rekening.
De bingo wordt gehouden op de vrijdagen: 6 september, 21 oktober en 18 november.


Cultuurcommissie jaarprogramma 2019
Woensdag 18 sept. Stadswandeling Schiedam
Woensdag 16 okt. Stadswandeling Woerden
Woensdag 20 nov. Nationaal Archief Den Haag
Deze uitstapjes worden altijd met het openbaar vervoer uitgevoerd, de kosten voor de gids bedragen € 5,00 per uitstapje per persoon,tenzij anders vermeld. Overige kosten zijn voor eigen rekening.
Let op: programma is onder voorbehoud en altijd voor eigen risico.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Corrie den Hartog per telefoon 0229-238406 of per mail: hartogcd@gmail.com Bankrekeningnummer: NL73 INGB 0751 0669 90 t.n.v. C. den Hartog.

Activiteiten KBO Blokker

Donderdag 12 september

Begin klaverjassen, aanvang: 13.30 uur.
Woensdag 23 oktober

Themamiddag over het Midden-Oosten. Ons eigen KBO-lid, mevrouw Maria Buys geeft een presentatie over dit interessante, maar ook tumultueuze gebied, grenzend aan Zuid-Oost Europa, waarover ze eerder ook al een boek schreef.
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 20 november

Themamiddag over de Verenigde Staten van Amerika. De presentatie ligt in handen van de heer Ben van de Kamer uit Hoorn. De heer van de Kamer is een gedreven spreker, die over veel onderwerpen interessant kan vertellen en daarom zeker zal zorgen voor een boeiende middag.
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Fotogalerij


Omhoog...

Nieuwsbrief mei 2019

De Heer is waarlijk opgestaan!

Van de voorzitter

April doet wat hij wil. Toch gek dat in onze grammatica zoals wij het hebben geleerd, de 3e persoonsvorm altijd stam + t is. Maar hij wil is eigenlijk aanvoegende wijs, wenselijkheidwijs, dus april doet wat hij wille. Zo is dus bij het werkwoord willen de stam + t niet van toepassing. Maar wij hebben tot dusver mooi weer gehad dus april was ons goed gezind. Wat meer regen zou trouwens niet verkeerd zijn, gelet op de problemen met de waterstand in ons landje. Gelukkig kunnen wij wat het weer betreft niet aan de knoppen zitten, alhoewel wij het weer kennelijk wel beïnvloeden zoals de mens ook het klimaat beïnvloedt. Dat wordt nog steeds ontkend door bepaalde politici maar het klimaat wordt aangestuurd door een ingewikkelde thermostaat in moeder aarde, die ervoor zorgt dat er geen al te grote schommelingen plaatsvinden. Die thermostaat zorgt ervoor dat de dampkring van tijd tot tijd geladen wordt met CO2 vanuit vulkanen waardoor de zonkracht op aarde minder wordt en het niet te warm wordt. Maar bij een overload van CO2 ( door de mens) wordt de thermostaatregeling van de aarde verstoord waardoor de aarde juist opwarmt door een teveel aan CO2, net als in een broeikas. Klimaatwetenschappers hebben hiervoor al jaren gewaarschuwd maar politici in de wereld hebben altijd gedacht: het zal wel meevallen. Gelukkig wordt in een aantal landen het probleem onderkend en aangepakt. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. In feite zou dit een samenspel moeten zijn tussen alle landen in de wereld.  Niet alleen het klimaat lijdt, ook de wereldnatuur lijdt door ernstige vervuiling vanwege plastics en andere niet afbreekbare producten van de mens. Vooral vissen en vrij levende dieren zijn hiervan het slachtoffer. Kortom, het lijkt tijd voor actie. en nu is de discussie: wie gaat dat betalen? Het eerste grote actiepunt is, dat we van het gas af moeten, maar de aanschaf van warmtepompen en het isoleren van woningen kan niet door de burgers worden gefinancierd. De volgende stap is, dat we massaal elektrisch gaan rijden. Maar gek genoeg is de elektrische auto niet te betalen door de modale burger. De dikke elektrische Tesla’s en Jaguars die rondrijden zijn alle zwaar gesubsidieerd door het rijk. Maar de gewone burger krijgt geen subsidie voor zijn Nissan Leaf of Toyota Hybrid. Trouwens waar moet je die dingen opladen, zoveel laadpalen zijn er niet. Willen we echt die CO2 terugdringen, dan moeten we zeker niet meer reizen in het vliegtuig, alle kolencentrales in de wereld sluiten en veel bomen planten. Misschien is het nog niet te laat daarvoor. Ik wens de wereldleiders veel wijsheid toe in deze problematiek.
Uw bestuur heeft op 10 april vergaderd. Een aantal belangrijke onderwerpen was: de organisatie van ons jubileum, eenzaamheid bij alleenstaande senioren, de samenwerking met de KBO Hoorn en de ledenmiddag van 17 april. Deze stond geheel in het teken van de e-bike. We hadden daarvoor 2 sprekers uitgenodigd en 4 fietsen om uit te proberen. Voor het verslag: zie verder in deze Nieuwsbrief. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat onze jaarlijkse fietstocht, met afsluiting op de Midgetgolfbaan in Schellinkhout, zal plaatsvinden op 18 september vanaf 14:00 uur, met start bij de dorpskerk in Blokker en met koffie bij Intratuin in Blokker. U kunt zich daarvoor opgeven bij Paul Meijer en/of Hans de Bruin. Kunt u mooi uw e-bike testen op actieradius.
De feestcommissie heeft samen met uw bestuur vergaderd op 16 april. Als bestuur zijn wij bijzonder blij met al het werk dat door de feestcommissie is verricht. Daarvoor hulde. Het dagprogramma (25 september 2019) ziet er goed uit en wij hopen op een grote opkomst van onze leden en genodigden. Let op: voor de inwendige mens wordt gezorgd en u bent voor de gehele dag uitgenodigd, zowel voor het officiële deel als voor het feestelijke gebeuren. Inmiddels hebben de meeste leden zich al opgegeven.
De feestcommissie bestaat uit Truus Meijer (vz.), Jelle Kuijper, Arie Penning en Gerrie Roos.


De volgende ledenmiddag is op 15 mei en die vormt tevens de afsluiting van ons voorseizoen. We hebben de West-Friese dansgroep Midwoud uitgenodigd en we sluiten af met een hapje en een drankje.


Om alvast in Uw agenda te zetten meld ik hierna de volgende ledenmiddagen met de onderwerpen:
25 september: viering van ons 50 jarig jubileum;
23 oktober: beeld- en geluid presentatie door het echtpaar Breet over Griekenland en Kreta
20 november: voor deze middag hebben we iemand bereid gevonden om ons wegwijs te maken op computers, zoals uw desktop, laptop of tablet. Een zeer leerzame middag dus die vast voorziet in een dringende behoefte wat meer te doen met internet enzovoort.
18 december: Kerstviering


Ik eindig met een gedicht van Gertjan van der Kraan, zie Dichters.nl.

Kijk dan om je heen, ik zie jouw God niet
Wat ik wel zie is al dat nodeloos verdriet
Als God het wel ziet, waarom laat Hij het toe
Of is Hij soms al onze ruzies en oorlogen moe

Dagelijks horen we al die vragen om ons heen
Hoe blijf je als christen in die wirwar op de been
Op alle vragen kun je geen antwoord geven
Hoe kun je spreken over Gods liefde in ons leven


Moeten we zelf geen reflector en spiegel zijn
Duidelijk laten zien wat God doet met onze pijn
Die onze verbondenheid in Hem reflecteren
Zonder onze gecreëerde verschillen te profileren

Hoe zou het zijn als we één in geloof waren
Zonder ons op al die bijzaken blind te staren
Als we open stonden voor van onze naasten
En ons bij vragen niet weg van hen haasten

We bouwen onze eigen altaren van hoogmoed
We bewandelen wegen met opgedrongen spoed
Kunnen we Zijn waarheid via ons leven doorgeven
Om volgens het voorbeeld van Jezus te leven

Op alle vragen is geen antwoord te geven
We kunnen wel net als Jezus gaan leven
Door Zijn liefde in de wereld uit te dragen
In afhankelijkheid en niet uit behagen


Verslag ledenmiddag 17 april 2019


Na de gebruikelijke opening door Marieke Terpstra kreeg onze presentator John Koelmans het woord. Hij legde even in het kort de organisatie van de Fietsersbond aan ons uit. Deze bestaat uit ongeveer 30.000 leden, verdeeld over 150 lokale afdelingen, 1800 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een landelijk bureau in Utrecht.
Eén van de lokale afdelingen in deze fietsersbond is “West-Friesland”. Dhr. Koelmans, consulent in deze organisatie, woont zelf in Bovenkarspel, dus kent de streek hier heel goed.
Na een kort filmpje over de geschiedenis en historische ontwikkelingen van de fiets, werden we even herinnerd aan de overgang van de eerste fiets; je moet dan denken aan de begin van 1895 en wat er daarna allemaal in beweging is gezet op weg naar de huidige ‘e-bike’, een persoons vervoermiddel, dat geweldig in opkomst is. In 1992 kwam de eerste fiets met elektrische trapondersteuning op de markt. Het is nu bekend dat er in 2018 meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Nu, dat betekent nogal wat. Dhr. Koelmans vertelde op een begrijpelijke wijze de voordelen van de opbouw van de e-bike. B. v.: waar nu precies de krachtbron moet zitten. In het voorwiel geeft dat een gevoel alsof je wordt voortgetrokken; in het achterwiel is het een beetje ingewikkeld omdat daar ook het versnellings-mechanisme is gemonteerd. Na veel onderzoek is nu de midden-motor ontwikkeld. Veel merken gaan daar nu op over, maar dat is geen eenvoudige zaak. Bij de accu is het van belang te weten hoeveel kilometer ermee gefietst kan worden.
Want als je heel eind op weg bent en de accu is leeg, moet je zwaar trappen. Persoonlijk heb ik dat een keer meegemaakt. Ik was in Enkhuizen met mijn elektrische fiets, gekocht toentertijd bij de Aldi, zo zwaar als lood, en terug naar Hoorn trappen.
De meting van de krachtbron is nu keurig afleesbaar op een display op het stuur en je weet nu precies hoeveel actieradius je nog hebt. De gemiddelde snelheden liggen zo van 20 tot 25 km. per uur. Er zijn wel nog snellere maar dan val je onder de bepalingen van een bromfiets, en daar ging het niet om. Een helm dragen is nooit fout, maar nog niet verplicht. Het is wel zo, dat het aantal ongevallen met fietsen en e-bikes de laatste jaren fors is toegenomen, zodat een lichte helm is toe te juichen. Een goede WA-verzekering is dan ook zeer aan te raden. Sommige verzekeringsmaatschappijen kunnen weleens moeilijk doen.
We kregen een aardig beeld van de tot nu toe bekende opbouw van deze ontwikkelingen, maar voorzichtigheid moet steeds geboden zijn.
Marieke dankte de spreker voor zijn presentatie en overhandigde de heer Koelmans een cadeaubon.
Toen was er koffie en nog even wat wandelgesprekken. Inmiddels kwam onze ‘adverteerder’ dhr. van den Berg van de Lageweg, met zijn modellen e-bikes binnen. Het tweede gedeelte was namelijk gewijd aan de praktijk, met als uitgangspunt de uitleg:  wat is nu goed, waarop moet je letten en wat zijn de prijzen. Je kon zelf de fietsen uitproberen. Het duurde niet lang of de rondjes in en buiten de kerk werden uitgevoerd.
Ook een driewieler met elektrische trapondersteuning ontbrak niet. Een belevenis om daarmee te rijden. Maar onze fietspaden zijn daarvoor nog niet aangepast. Trouwens ons gehele fietspadennet laat landelijk te wensen over.  Mocht u interesse hebben, kijk naar onze advertentie in onze nieuwsbrief. Dhr. van den Berg is bereid bij u thuis het verhaal te vertellen. Ook de reclamespotjes op de tv zijn vrij helder om een keuze te kunnen maken voor een fiets met trapondersteuning.
Al met al een geslaagde middag. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig. Dhr. van den Berg kreeg eveneens een cadeaubon voor zijn inzet.
De volgende ledenmiddag is op 15 mei. Dit wordt een vrolijke middag, met als afsluiting van het seizoen, een hapje en een drankje, zie hiervoor verder in deze nieuwsbrief.


(Sane de Boer)

Meer Informatie over e-bikes

Meer informatie over e-bikes wat betreft de accu, motor enz. kunt u vinden op het internet.
https://www.fietsen123.nl/fietsnieuws/accu-e-bike-goedko en https://fietsen123.nl/fietsnieuws/e-bikes-over-vermog.

Fietsen PCOB

Op 18 september a.s., een week voor ons jubileum, gaan wij weer fietsen en eten. Alle soorten fietsen zijn hierbij toegestaan. Ondersteund of op eigen kracht. Alles mag.
Het wordt vermoedelijk weer ons oude rondje en eetadres in Schellinkhout. Waarom: Wij vinden het een veilige en mooie route en ook de locatie en het eten bevalt ons.
Bij mindere weersomstandigheden gaan we natuurlijk niet fietsen maar wel eten.
Houd 18 september vrij in uw agenda. Wij komen met meer informatie in de nieuwsbrief van september.

Het bestuur

Uitnodiging ledenmiddag 15 mei 2019


De West-Friese Dansgroep Midwoud komt deze middag bij ons optreden.
Deze dansgroep werd in 1955 opgericht. Het begon met een advertentie waarin inwoners van Oostwoud, Midwoud , Hauwert en Benningbroek, die serieus de oude West-Friese dansen wilden beoefenen, werden opgeroepen zich hiervoor op te geven. Dat er duidelijk belangstelling voor was blijkt wel uit het feit dat de dansgroep nog steeds bestaat.
Op het repertoire van de groep staan de volgende dansen: de Veleta, Hakketone, Daisy, de Molen, Kruispolka , IJspolka, Spaanse wals, Conga polka, Mazurka en Houd je aan mijn rokje vast.
Wij hopen op een fijne middag en nu maar afwachten welke dansen zij bij ons laten zien.

Weetjes


Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband        35 euro
Voor een dubbel leefverband      55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Hoge premies voor oudere automobilisten

Even lachen

Als je iemand niet kunt uitstaan, loop dan eens een kilometer in zijn schoenen. Op die manier ben je een kilometer van hem verwijderd en je hebt ook nog eens zijn schoenen.

Ons 50 jarig jubileum PCOB op woensdag 25 september 2019 in Het Octaaf.

De voorbereidingen voor het feest door de feestcommissie, is bijna afgerond en de presentatie hiervan aan het bestuur heeft plaatsgevonden. De uitnodiging voor die dag is reeds bij de nieuwsbrief van april aan u verstrekt.
De inloop van de dag begint om 10.00 uur in Het Octaaf met koffie en gebak en duurt tot ca. 10.30 uur. Tot ca. 12.00 uur is er een officieel gedeelte met opening door de voorzitter, enkele sprekers, koorzang en samen zingen. Vervolgens is er een uitgebreide lunch.
Het zou fijn zijn als u zich voor deze dag opgeeft. U kunt dat doen door het strookje bij de uitnodiging van april in te leveren bij Jelle Kuijper De Streektuinen 70 1624 GP te Hoorn.
U kunt dat ook doen via een mailbericht aan: jkuijper@ziggo.nl.
Ook kunt u bellen naar één van de bestuursleden.
Het middag gedeelte van de dag is een feestelijke invulling en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
U komt toch ook!! Geef u snel op.

De contributie 2019

De contributie 2019 is door veel leden nog niet betaald. Het zou fijn zijn als u dat vóór 1 juni wilt doen op rekeningnummer NL08 RABO 0162557167 t.n.v. penningmeester PCOB afd. Hoorn. In de nieuwsbrief van april was aangegeven dat wij stoppen met de acceptgiro’s. Dat was wat te voorbarig want niet iedereen telebankiert. We zullen ons beraden hoe we dit oplossen. De acceptgiro’s zullen op termijn wel gaan verdwijnen als betaalmiddel.

De RABO Clubkas campagne

Wij willen nogmaals de Clubkascampagne onder uw aandacht brengen.
Deze actie van de RABO is in de plaats gekomen van het jaarlijkse fiets evenement.
In de nieuwsbrief van april heeft u daarover alles kunnen lezen. We brengen die info opnieuw onder uw aandacht. Het kan veel sponsorgelden opleveren.

De PCOB heeft zich aangemeld bij de RABO bank voor de Clubkascampagne.
Het stemmen kan vanaf 23 april tot en met 14 mei 2019.
Om te kunnen stemmen op verenigingen of stichtingen, moet je lid zijn.
Dat lidmaatschap kun je aanvragen bij de RABO bank. Je ontvangt daarmee je stemcode.
Om lid te kunnen worden moet je minimaal 1 dienst van de Rabobank afnemen.
Je ontvangt maximaal 5 stemmen per lid en je kunt er maximaal 2 per lid aan een vereniging geven.
Alle leden van de Rabobank West-Friesland worden persoonlijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen. De stemmingsperiode loopt van 23 april tot en met 14 mei 2019.
De stemcode die je hebt ontvangen is uniek en kun je maar één keer gebruiken.
Als je geen computer hebt kun je de code aan iemand anders geven die namens jou de stem uitbrengt

Financiën na overlijden van uw partner betr. het AOW-pensioen.

Als uw partner overlijdt, stopt zijn/haar recht op AOW-pensioen op de dag na overlijden. Dit geldt ook voor het vakantiegeld en eventuele inkomensondersteuning.
Zodra het bericht van overlijden is doorgegeven aan de gemeente geeft deze het bericht door aan de SVB (Sociale Verzekerings Bank). U hoeft dat niet zelf te doen. De SVB zorgt voor het stopzetten van bovenstaande betalingen en stuurt u automatisch een aanvraagformulier voor een nabestaandenuitkering toe. Dit is een ondersteuning uit de Anw (Algemene Nabestaanden wet) na het overlijden van een partner. Deze bedraagt één maand bruto AOW-uitkering.
Ook wordt het nog openstaande vakantiegeld, dat voor het overlijden al was opgebouwd, overgemaakt op de rekening van de overledene en is bestemd voor de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.
Had de overledene een partner die ook AOW heeft, dan krijgt de partner vanaf de maand van overlijden een AOW-pensioen voor alleenstaanden. Dit is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden.
Onder nabestaanden wordt verstaan:
1.weduwen, weduwnaars en de achtergebleven partij bij een geregistreerd partnerschap.
2.achterblijvende partners die met de overledene t/m de dag van overlijden hebben samengewoond.
3.ex-echtgenoten/geregistreerde partners aan wie een alimentatie is toegewezen.
Tip: Woonde de overledene buiten Nederland geef dan het overlijden door aan de SVB via een kopie van de overlijdensakte.
Info: SVB (Sociale Verzekeringsbank), Vestiging Zaanstad, Postbus 2040, 1500 GA Zaandam.
Tel.nr. 075 – 655 1010, op werkdagen. www.svb.nl;

Financiën na overlijden van uw partner betr. het bedrijfspensioen

Dit pensioen dat men als werknemer opbouwt en waaraan de werkgever ook heeft bijgedragen wordt ondergebracht in een pensioenmaatschappij. Tegenwoordig zijn zij geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. Bij een aangifte van overlijden gaat meestal ook een bericht naar de pensioenbedrijven, dit is helaas niet het geval bij iedere gemeente. Het is daarom belangrijk ook zelf de pensioenmaatschappij(en) in te lichten. Dit kan men doen door een kopie van het uittreksel van overlijden (de akte van overlijden) naar de pensioenmaatschappij(en) te sturen onder vermelding van het pensioennummer en het correspondentieadres. De maatschappij heeft daarmee alle gegevens om het pensioen te stoppen of aan te passen aan de nieuwe situatie van partnerpensioen. De meeste werkgevers hebben pensioenregelingen opgenomen in hun arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld: als de overledene een nieuwe partner krijgt nádat hij/zij met pensioen is gegaan dan is er voor die nieuwe partner geen recht op een uitkering.
Is men niet op de hoogte of de overledene in het verleden een pensioen heeft opgebouwd dan kan men dit navragen bij de Informatiedesk van de DNB (De Nederlandse Bank) voor hulp en advies. Zij controleren pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet, in hun registers zijn de pensioenfondsen opgenomen die onder het toezicht van DNB staan.
DNB kijkt daarbij naar de financiële opzet van de instelling en de deskundigheid van hun bestuurders. Hiermee verkleint DNB de kans dat het pensioenfonds in moeilijkheden komt.
Adres: DNB, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam. Telef.nr. 0900-5200520. www.dnb.nl;

Loket Slapende Tegoeden

U kunt als erfgenaam (of executeur) die de erfenis afhandelt via dit loket tegoeden opsporen op naam van de overledene op bankrekening bij één of meerdere banken in ons land.
Lees de voorwaarden die van toepassing zijn op het indienen van een navraag op onderstaande site door. Als u akkoord gaat met de voorwaarden, vinkt u dat aan in het betreffende vakje.
Info: www.slapendetegoeden.nl;

Slim slot in plaats van onveilig sleutelkluisje

Tegenwoordig blijven ouderen langer thuis wonen. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer vraag is gekomen naar manieren waarop de zorgverleners,  zoals thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen, een woning binnen kunnen komen. Een veelgebruikte oplossing voor toegang is het sleutelkluisje. De zorgverlener heeft een pincode nodig om de sleutelkluis aan de buitenzijde te openen waarna de deursleutel kan worden gepakt.
Dit blijkt echter al lange tijd niet de veiligste oplossing te zijn. Jaarlijks worden er zo’n 800 huishoudens slachtoffer van inbraak, doordat een onveilig sleutelkluisje buiten bij de voordeur wordt opengebroken.
Er komen nu allerlei innovatieve oplossingen op de markt, zoals elektronische sloten die bijv. werken met een smartphone-app, gewone sleutels of een afstandsbediening. Een veilig kluisje is de Telelock, een digitaal slot, dat met een app of een afstandsbediening te openen is. Dus openen en sluiten zónder sleutels. Het zit aan de binnenkant van de deur. De Telelock heeft 3 SKG sterren, dit is de optimale beveiliging tegen bijvoorbeeld inbraak en is niet zichtbaar aan de buitenzijde. Het is mogelijk om de draaiknop aan de binnenzijde te blokkeren zodat manipulatie van deze knop via de brievenbus niet mogelijk is. Door de speciale constructie past het altijd, zonder nieuwe of extra gaten in de deur te boren en is ook te gebruiken bij kromme deuren. Het SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) is een onafhankelijke instelling die de kwaliteit van producten in de bouwnijverheid bewaakt. Aan de hand van een keuring van het SKG wordt gekeken hoeveel weerstand een slot of grendel biedt tegen inbraak. Deze weerstand wordt weergegeven in drie klassen. Hang-en sluitwerk met het SKG-keurmerk moeten de woning minimaal 5 minuten weerstand bieden tegen een inbreker met zwaar gereedschap. Hierbij moeten niet alleen het slot, de scharnieren en de cilinders van zware kwaliteit zijn, maar moeten ook de deur en de kozijnen voldoende weerstand bieden.Info: www.veiligheids-sloten.nl/skg; e-mail: info@skgikob.nl; Telef.nr. 088-2440100.

Let op bij oneerlijke (telefonische) verkoop

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt tegen agressieve (telefonische) verkoop. De ACM ziet een flinke toename van het aantal meldingen over deze oneerlijke praktijken.
De regels, die de consument moeten beschermen, schrijven voor dat het aanbod van een dienst (bijvoorbeeld een reparatie) schriftelijk moet worden bevestigd aan u als consument. Pas als u de overeenkomst weer ondertekend retour stuurt naar het bedrijf is er sprake van een overeenkomst. Is dit niet gebeurd, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen en hoeft de consument niet te betalen.
Op www.consuwijzer.nl kunt u lezen wat u in zo’n geval kunt doen.
Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het bedrijf dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen.
Laat het bedrijf aantonen dat sprake is van een schriftelijke ondertekende overeenkomst. Dit heet schriftelijkheids vereiste.
Hang de telefoon op wanneer het bedrijf u blijft lastigvallen.
Negeer brieven en/of e-mails, vaak houden ze na verloop van tijd vanzelf op.
De Consuwijzer is een overheidsloket dat consumenten praktische informatie geeft over hun rechten bij aankoop van producten en diensten. Bijvoorbeeld internet, abonnementen, telefonie, garanties en energie.
Contact: Consuwijzer, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Telef. nr. 088 – 070 70 70, werkdagen 8.30-17.30 u. www.consuwijzer.nl;
De ACM ontstond 6 jaar geleden door een fusie van drie consumenten organisaties. Personeel wordt aan de ACM beschikbaar gesteld door de minister van Economische Zaken. Met deze samenvoeging zegt de Nederlandse wetgever een vergroting van de efficiëntie van het markttoezicht na te streven, ziet er op toe dat bedrijven zich houden aan regels van concurentie, consumentenrecht en consumentenbescherming. Contact: ACM, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. www.rijksoverheid.nl;
Telef.nr. 070-722 20 00.

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW)

Deze stichting bestaat ruim twee jaar en heeft in deze periode de mening met betrekking tot de zorg van de bevolking in West-Friesland en de Wieringermeer gepeild en uitgedragen.
Dit heeft o.a. geleid tot het uitbrengen van een beleidsplan 2019-2022 en het organiseren van een bijeenkomst op dinsdag 14 mei a.s. in het Rabobankgebouw te Zwaagdijk-Oost over
ICT en E-health digitalisering in de zorg
ICT is Informatie- en Communicatie Technologie ten dienste van de gezondheidszorg.
E-health is digitalisering in de zorg of ‘staat er straks een robot aan het bed?’
Inloop: 13.30 uur. Aanvang: 14.00 uur. Er zijn drie sprekers en er is gelegenheid tot het stellen van vragen over bovenstaande onderwerpen. De toegang is gratis.
Adres van het Rabobankgebouw is Graanmarkt 1, Zwaagdijk-Oost.
U kunt zich aanmelden via www.zzww.nl; via deze site kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief en leest u meer over de inhoud van hun beleidsplan.
Adres ZZWW, Tuinstraat 9, 1691 EN Hauwert. E-mail: info@zzww.nl;

Rijbewijskeuringen in Hoorn

Automobilisten konden zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 10 april in Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.

Rijbewijskeuring aan huis.

Vanaf de leeftijd van 75 jaar heeft u elke 5 jaar een medische keuring nodig om de geldigheid van uw rijbewijs te behouden.
Rijbewijskeuringen West-Friesland verzorgt deze keuring voor u, bij u thuis.
Info: Tel. 06-27491108.; e-mail: info@rijbewijskeuringen-westfriesland

De Druppelzorg bril

Een nieuw hulpmiddel voor het toedienen van oogdruppels.

Vaak is er hulp nodig om oogdruppels op een goede manier, zonder morsen aan te brengen.
Fijn dat we, voor het thuis laten druppelen van de ogen, een beroep kunnen doen op één van de wijkverpleegkundigen. Maar veel mensen ervaren dit als belastend. Met de druppelzorg bril behoren deze problemen tot het verleden.
Door zijn eigen oogklachten werd de uitvinder van de oogdruppelbril geconfronteerd met de problemen die hij en veel mensen ondervinden om oogdruppels op een goede manier, zonder morsen, aan te brengen.
De druppelbril is ontworpen met 3 of 4 ronde gaten in de kunststof glazen van de bril, zodat alle gangbare maten flesjes en pompjes daarin passen.
Na het wassen van de handen kiest u eerst de opening waar uw flesje goed in blijft zitten, druk het flesje stevig in de passende omgeving.
Kies daarna de afstand tot het te bedruppelend oog om erin te druppelen.
Hierna verwijdert u het afsluitdopje van het doseerflesje. Zet de bril op en buig uw hoofd achterover. Zo nodig kunt u op bed gaan liggen.
Gebruik één hand om uw oog open te houden. Met de andere hand doseert u de druppel.
Eventueel kunt u aan de wijkverpleegkundige vragen om u, na de aanschaf van de druppelbril, met het uitproberen te helpen. Info en bestellen:
Druppelzorg, Zuideinde 355-d, 1035 PD Amsterdam. Tel.nr. 06-53613950. www.druppelzorg.nl; e-mail: info@druppelzorg.nl; De prijs is ca. € 8,-. Op hun site vindt u uitgebreide informatie o.a. over de uitvinder van de druppelbril

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 15 mei a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Het lerend vermogen bij mensen met dementie?’. Kan ik niets meer onthouden? Wat kan ik dan nog wel leren? Hoe kan ik daar als mantelzorger of als hulpverlener iets mee? Als deskundige is uitgenodigd Frans Hoogeveen, psycholoog, lector in de psychogeriatrie en auteur.
De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.
Op woensdag 19 juni a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt ‘We redden het niet meer thuis. Wat nu?’. We bespreken mogelijkheden voor: dagbesteding, individuele begeleiding, logeren en opname. Onze deskundige is o.a. Marja Karels, verpleegkundig specialist werkzaam bij Wilgaerden. De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

FotogalerijOmhoog...

Nieuwsbrief maart 2019

Van de voorzitter

Februari kenmerkte zich als een maand met zacht weer. Soms waren er pieken van meer dan 10 graden. Een beetje warm voor de tijd van het jaar maar wel lekker. De magnolia in onze tuin staat vol in knop. De e-bikes en racefietsen kunnen alweer uit het vet gehaald worden. Heeft u al een helm op als u op de e-bike zit? Ik draag hem sowieso bij het schaatsen en op de racefiets. Het is een stuk veiliger, uw haar raakt niet in de war en u bent gestroomlijnd. Mocht u denken dat uw voorzitter gekheid maakt dan maak ik u alvast attent op de komst van een plaatselijke fietsspecialist op de ledenmiddag van 17 april aanstaande. De e-bike zal uitgebreid de revue passeren. Ik weet niet of u dan ook al uw oude e-bike kunt inruilen voor een nieuwe, maar het wordt vast een interessante middag.

Een heel ander onderwerp is de verkiezing van de provinciale staten op 20 maart a.s. Ik verwijs u graag naar de volgende link: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten. Daar vindt u informatie over deze verkiezingen. Zo u weet, telt Nederland 12 provincies. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden. De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale staten en van het college van gedeputeerde staten. De leden van gedeputeerde staten worden benoemd door provinciale staten. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering voor een periode van 6 jaar.De provinciale verkiezingen krijgen dit jaar wel een zeer grote politieke lading. De huidige regeringscoalitie heeft een kleine meerderheid in de 2e kamer en thans ook (nog) in de Eerste Kamer. Die politieke lading wordt veroorzaakt door de maatregelen die het kabinet met ingang van dit jaar heeft doorgevoerd en die niet goed uit pakken voor het grootste deel van de kiezers. Inmiddels is bekend dat de berekening van de energiekosten voor dit jaar van het kabinet ook nog onjuist zijn en in ons nadeel. En wat als de berekening van de kosten van het klimaatakkoord ook nog niet blijken te kloppen? Dit alles heeft al geleid tot somberheid bij de burgers. Ook nu blijkt maar weer dat de rijken alleen nog maar rijker worden omdat zij (bijvoorbeeld) ook handiger gebruik kunnen maken van subsidies op de duurdere elektrische auto’s enz. Zij voelen de 3% BTW verhoging ook niet. Maar als je rond moet komen van een AOW uitkering en hopelijk nog een pensioentje dan valt het allemaal tegen. Nu zijn er wel toeslagen maar toch probeert het kabinet daar ook aan te knabbelen. Zo kan de huurtoeslag over dit jaar € 20,00 ( op jaarbasis) minder worden. Met daarbij de premieverhoging van de zorgverzekering en het eigen risico, waar praktisch alle senioren tegen aan lopen, is het er niet leuker op geworden. Voor wat betreft de medicijnen mag de eigen bijdrage met ingang van 2018 ook niet meer worden afgetrokken voor de belasting. En er zijn maar weinig burgers die een loonsverhoging krijgen of een indexering van het pensioen.

Dit kan dus als gevolg hebben dat de huidige coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest.
Want de 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten op 27 mei 2019. De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. In de Grondwet is in 2017 vastgelegd dat de inwoners van de drie openbare lichamen in Caribisch Nederland een afzonderlijk kiescollege voor de Eerste Kamer kunnen kiezen.
Hierdoor zou de coalitie in de Eerste kamer zijn meerderheid kunnen kwijtraken met als gevolg dat het kabinet Rutte feitelijk niet kan besturen zonder achterkamertjespolitiek, dus met behulp van een of meer oppositiepartijen.
Dus het worden in maart spannende verkiezingen. Waarschijnlijk wordt de “opkomst” groot.
De bijeenkomst op 16 januari in Het Octaaf waar door Mw. Addy de Mooij van Stichting Geriant een lezing werd gegeven over de diverse soorten van dementie en Alzheimer werd druk bezocht. Het aantal bezoekers was om en nabij de 100. Voor mij was de lezing wel een eyeopener. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er zoveel soorten van dementie waren. Helaas is er nog geen geneesmiddel tegen. Belangrijk is veel bewegen, op tijd naar bed, geheugen goed aan het werk houden en muziek. Dat had ik al ondervonden bij mijn schoonmoeder. Zij zit in zo’n situatie en geniet op de muziekmiddagen, eens per week. Alle nummers van “vroeger” zingt zij mee. Ook oude foto’s doen het goed bij haar. Al met al was dit een goed initiatief van de KBO’s HOORN-ZWAAG-BLOKKER en de PCOB Hoorn dat financieel werd gesteund door de Stichting Ouderenraad Hoorn.
Uw bestuur heeft vergaderd op 13 februari 2019. Naast het bespreken van de jaarprogrammering heeft ook het onderwerp aftredende bestuursleden aandacht gekregen. Per 1 september zijn alle bestuursleden, behalve Hans de Bruijn, aftredend of kunnen zij aftreden. De meeste bestuursleden zitten al jaren in het bestuur en denken toch aan het overdragen van het stokje aan een jongere senior. Het feit dat we op 25 september een jubileumfeest willen vieren houdt hun vertrek nog tegen. Wij hebben al een aantal jongere senioren benaderd maar de bestuursfunctie is niet erg gewild. Wel hebben we iemand gevonden voor de uitbreiding van de redactiecommissie. Zij heet Anneke Lammers en is sinds kort lid van de PCOB. Natuurlijk zijn we heel blij met onze vrijwilligers in de keuken en de bezorging enz. Gelukkig hebben we de laatste maanden 6 nieuwe leden mogen inschrijven. Mocht u in de omgeving iemand kennen die de identiteit van de PCOB een warm hart toedraagt, ouder is dan 50 en bestuurlijke kwaliteiten bezit, vraag hem/haar om lid te worden. Dan kan hij/zij mogelijk later zitting nemen in het bestuur. Op 20 februari hadden we de ledenvergadering die in het teken stond van archeologische vondsten in West-Friesland. Sane de Boer heeft hierover een verslag gemaakt. Zie verder in dit blad.
Op de ledenmiddag van 20 maart 2019 komt iemand van de vereniging OUD HOORN een presentatie geven. De plaats is Het Octaaf. De zaal is open vanaf 14:00 uur. Tevens hebben we dan onze jaarvergadering waarin het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester zullen worden besproken. Zie ook verder in dit blad. Zoals altijd is de toegang gratis en de koffie of thee kost € 1,00 per kop.
Uw bestuur vergadert op 5 maart 2019 weer met het bestuur van de KBO Hoorn over verdere samenwerking. Zoals u weet gaan wij ook gezamenlijk een busreis organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Ik eindig met een gedicht van Janneke Troost (bron) www.gedichtensite.nl.


In de stilte,
luisteren naar Hem,
lezen in de Bijbel,
luisteren naar Zijn stem.
In de stilte,
het Woord bestuderen,
wat wil de Heere mij zeggen,
en wat kan ik hier van leren.
In de stilte,
ogen sluiten, handen vouwen,
praten met de Heer,
alles aan Hem toevertrouwen.

Verslag ledenmiddag 20 februari 2019

Een kijkje achter de schermen van en in West-Friesland middels archeologie.
De opening werd vandaag verzorgd door onze voorzitter Jacob Serier i.v.m.de afwezigheid van Marieke Terpstra, die doorgaans onze ledenmiddagen leidt.  Een enkele mededeling.
We staan een ogenblik stil bij het overlijden van drie van onze leden. Mevrouw Henny de Jong (juf de Jong), Meneer de Jongh, wonende in Betsy Perk, nog maar kort lid van onze afdeling, hij was afkomstig van de afdeling Doetinchem. Hij woonde in Betsy Perk en mevrouw Neeltje van Diepenveen. Zij woonde laatstelijk in het Zorgcentrum “Avondlicht”. Wij vertrouwen dat zij in Gods bescherming zijn opgenomen. Onze gedachten en aandacht gaan uit naar de mensen die hen missen.
Op de eerstvolgende ledenmiddag, op 27 maart 2019, zal tevens aandacht zijn voor de jaarvergadering. Normaal vindt deze plaats in de maand februari, maar dat was dit jaar niet mogelijk.
Onze secretaris Hans de Bruijn, zoekt een vertegenwoordiger uit onze kringen om zitting te nemen in het Stedebouwkundig Jubileum comité van de stad Hoorn. In deze Nieuwsbrief zal daar afzonderlijk aandacht aan worden gegeven.
De voorzitter leest enkele verzen uit de Bijbel, Lukas 7 van vers 31 tot 35 in de eigentijdse vertaling. Een duidelijke boodschap over vergelijkingen van mensen onderling en wat is wijsheid. De voorzitter gaat voor in gebed en we zingen met elkaar een lied uit onze bundel “Een naam is onze hope”.


Daarna geeft de voorzitter het woord aan Bart ter Steege, voor zijn lezing. Bart ter Steege noemt het: ”Een tijdreis door West-Friesland” met betrekking tot verschillende archeologische perioden die West-Friesland kent. Hij stelt zich eerst voor, afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de leraarsopleiding Nederlands en daarna een opleiding  ‘Archeologie’ gevolgd aan de universiteit van Amsterdam, afgestudeerd eind 2018. Hij is projectleider van verschillende archeologische projecten over de regio in West-Friesland en momenteel werkzaam op het kerkplein van de Grote kerk in Hoorn waar sleuven gegraven worden en daar komen interessante voorwerpen naar boven.
Wanneer je nu door West-Friesland rijdt zie je voornamelijk weilanden, sloten, dijken en lintbebouwing. Dat in het achterhoofd houdend zijn sommige naamplaatsen zeer opvallend, eigenlijk eigenaardig, denk b.v. aan Aartswoud, Hoogwoud, Westwoud, Nibbixwoud, Berkhout en Midwoud, terwijl er geen bos te zien is in West-Friesland. Hetzelfde geldt voor de ‘broeken’. Deze term duidt op veenmoerassen en broekbossen, grote en kleine. Ook moeten er zandruggen geweest zijn in het landschap, denk maar aan Zandwerven met zijn strandwal.
Toen de middeleeuwse Westfriezen het natuurlijke landschap introkken, troffen zij een ongerept landschap aan. De namen die zij hun woonplekken gaven, zijn het bewijs dat ver, ver daarvoor de omgeving er volledig anders uitzag. Door middel van archeologisch onderzoek kunnen wetenschappers duizenden jaren terug kijken en zo de ontwikkeling van dit dynamische landschap gedurende jaren ontdekken om zo de prehistorie in kaart te brengen.
In het Neolithicum, het laatste deel van de steentijd (rond 2500 v. Chr) stroomde de rivier “de Vecht” ten noorden van Kampen via een stelsel van meren naar de zee bij Bergen. Door het kleine verval in de benedenloop van de Vecht kon de zee diep landinwaarts binnendringen.
Er ontstonden grote watervlaktes en rietmoerassen. Door de menging van zoet en zout zeewater ontstond een brakwater milieu. Men viste veel en joeg op vogels en vele soorten zoogdieren. Restanten van dit landschap van 4.500 jaar geleden zijn teruggevonden bij Aartswoud (Mienakker).
Ongeveer 3800 jaar geleden moet er een grote stormvloed geweest zijn. Deze kwam plotseling. In de grondlagen is dit na te gaan en zichtbaar gemaakt.
Het landschap van West-Friesland kon worden vergeleken met de huidige slufter op Texel. Ten oosten van West-Friesland bevond zich een serie meren die in verbinding stonden met de Overijsselse Vecht en het Oer-IJ.
In het oude landschaps- en bewoningsmodel werd uitgegaan van een vrijwel boomloze omgeving. Uit recent onderzoek van stuifmeel uit oude opgravingen blijkt inderdaad dat in deze tijd hier weinig bos stond. Echter stuifmeel verzameld uit de natuurlijke omgeving buiten de nederzettingen, geeft voor dezelfde periode juist de aanwezigheid van veel bos weer. Daaruit kan worden opgemaakt dat rondom de nederzettingen een dichtbegroeid woud lag. Dieren als de bruine beer, wolf, wilde kat, en ree leefden in deze tijd in de West-Friese wouden.
Enkelgrafcultuur. We spreken nu over 2700 jaar voor Chr. Het woord ‘enkelgraf’ verwijst naar een begravingstraditie. Eén overledene in één graf, meestal onder een grafheuvel.
Een oudere fase is de Trechterbekercultuur. De boeren begroeven hun doden toen in een gemeenschappelijk grafkamer gebouwd van grote stenen in een hunebed, zoals in Drenthe. Overblijfselen van hunebedden zijn in Noord-Holland nog niet gevonden, maar wel een paar woonplekken van deze boeren en een indrukwekkend grote boomstamkano, allemaal in de bodem van de Wieringermeer.
Het vinden van in de oudheid aangetroffen skeletten leidt tot vele denkwijzen en gedachten gangen van de toen levende mensen.
Veel informatie kregen we over de Bronstijd, de aardewerktradities van de verschillende culturen. In de latere bronstijd zijn weer nieuwe culturen te onderscheiden.
Er werd ook in verschillende woonvormen gewoond. De afmetingen van de boerderijen speelden een grote rol. Waar de deur, soorten dakbedekking, riet, plaggen, waterafvoer, te veel om op te noemen. In allerlei onderzoekingen komen realisaties boven, het aantal palen, korte en langere, deur in de korte kant etc. Het gehele verhaal was indrukwekkend voor degenen die er in opgaan.
Ook begravingsrituelen speelden een grote rol. Elke samenleving kent haar eigen rituelen bij geboorte en dood. Westfriese grafheuvels hadden echter dezelfde vergelijkbare afmetingen als elders in het land.
Hoe zagen de huizen er vroeger uit. Men moest werken met hout, riet en zoden, tufsteen en baksteen was amper voorhanden.
Al met al komt de indeling van de boerderij goed overeen met overige stolpboerderijen in de regio. Ook werden aanwijzingen gevonden voor de kaasproductie in de vorm van vier kaasvormen van rood bakkend aardewerk. Typerend is de kaasvorm met een lekgat onderin. In ieder geval een bewijs dat zelf kaas werd gemaakt, vermoedelijk voor eigen consumptie.
Het was veel wat we allemaal hebben aangehoord. De spreker was zeer deskundig maar ook enigszins ingewikkeld. Hij moest zijn kennis kwijt en zijn lezing voltooien. Heel veel geleerd.
De voorzitter waardeerde Bart ter Steege met een cadeaubon en sprak enige dankwoorden. Er waren ongeveer 50 belangstellenden aanwezig. Een fijne middag.

(Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 20 maart 2019

Op deze middag houden wij onze jaarvergadering waarbij het jaarverslag en het verslag van de penningmeester over 2018 worden besproken.
Verder hebben wij de hr. Huub Ursem van de Vereniging Oud Hoorn bereid gevonden een lezing te houden over wat de Vereniging 'Oud Hoorn' doet en welke interessante rondleidingen georganiseerd worden in de oude stad van Hoorn.
Huub Ursem is als vrijwilliger werkzaam als stadsgids in Hoorn.
Het doel van de vereniging Oud Hoorn is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven.

Even voorstellen…..

Mijn naam is Anneke Lammers en sinds een paar weken ben ik de assistente van Jeanne Kuijper bij het maken van de PCOB Nieuwsbrief. Samen proberen we de nieuwsbrief op een zo goed mogelijke manier te maken. Waarbij ik dan met het rode potlood alle “fouten” aanstreep. Dat was een hobby van me; ik stond jarenlang voor de klas en die genen raak je nooit meer kwijt. Ook tegenwoordig leef ik me nog uit in het “schooltje spelen” tijdens rondleidingen van basisschoolklassen in het Museum van de 20ste Eeuw. Dat vind ik erg leuk om te doen. Ook zing ik in het Schoorkoor, wat heel gezellig is. Ook wel eens lastig, maar het resultaat mag er zijn. Ik heb nog veel meer hobbies en misschien komen die in een gesprek nog wel eens naar voren.
Ik hoop dat Jeanne en ik een fijne samenwerking hebben om een zinvolle nieuwsbrief te kunnen maken.
Anneke Lammers

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband        35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl of c.lammers@quicknet.nl.

Op de website van Alleszelf.nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Personenalarmering vergelijken

Even lachen

Vraagt de ene sneeuwvlok aan de andere sneeuwvlok:
“Waar ga jij heen?” “Ik ga naar Oostenrijk, de mensen blij maken. En waar ga jij heen?
“Ik ga naar Nederland, paniek zaaien!”

Nieuwe leden

Wij heten 3 nieuwe leden van harte welkom.

Dr. Google weet het niet altijd beter.

Als u graag wilt weten wat u hebt is Google soms best handig om één en ander op te zoeken. U kunt even op uw gemak kijken wat voor vlekje het is en of die tintelingen in uw voet wel normaal zijn. Ook is Google handig om te zoeken naar wat een medicijn precies doet of u graag meer wilt weten van uw klachten.
Het googlen kan echter ook nadelen opleveren. Niet zelden worden mensen angstig van wat ze allemaal lezen over waar hun klacht vandaan komt en welke griezelige aandoeningen er allemaal zijn. Door angst komen er stresshormonen (adrenaline en cortisol) vrij in het bloed en kunnen tot paniekgevoelens leiden. In het ergste geval belanden mensen die dit voor de eerste keer meemaken op de Eerste Hulp.
Op Google zoeken naar symptomen en ziektes is dus niet altijd even helpend. Als u merkt dat u vaak bang bent is het raadzaam om daar medische hulp voor te vragen.

Afkicken van de smartphone (Nomofobie)

Dit is een overmatige angst voor het niet continue bereikbaar zijn via de mobiele telefoon. Dit kan veroorzaakt worden door het buiten bereik zijn, het vergeten van het toestel of een slecht functionerend toestel. Het is niet alleen de angst voor onbereikbaarheid, maar het kan ook voelen alsof je een deel van jezelf verliest. Het kan soms zo extreem zijn dat de gebruiker een extra telefoon koopt.
Deze tips maken het makkelijker om het gebruik te beperken:
Laat de mobiel thuis, zet de mobiel uit, zet pushberichten uit, verwijder nutteloze apps, plan telefoonloze afspraken, zet de mobiel uit bij het eten, laat de telefoon in de woonkamer liggen bij het douchen en toiletbezoek, maak van je slaapkamer een smartphone vrije zone, installeer een tijdregistratie systeem, (meet het gemiddeld gebruik), vind afleiding in andere dingen, zoals het lezen van een boek.

Laag inkomen? Vraag belastingkwijtschelding aan.

Het is altijd de moeite waard om bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting, rioolheffing of andere belastingen zoals waterschapslasten. Dat scheelt soms honderden euro’s.
Of iemand in aanmerking komt (en onder welke voorwaarden) mogen gemeenten zelf bepalen. Ze zijn niet verplicht kwijtschelding te verlenen. Meestal geldt als norm om voor kwijtschelding in aanmerking te komen een inkomen op bijstandsniveau of iets erboven en mag men geen spaargeld hebben.
Voor AOW-gerechtigden gelden ruimere normen, soms wordt er kwijtschelding verleent bij een hoger inkomen. Bijvoorbeeld als er hoge schulden zijn of ziekten, hoge kosten voor medicijnen, speciale voeding, kleding enz.
U mag niet meer netto-inkomen hebben in 2018 dan hieronder staat.
Getrouwde en samenwonende stellen in de gem. Hoorn:
Eén partner 65 jaar of ouder € 1.585,- p.mnd.
Beide partners 65 jaar of ouder € 1.596,- p.mnd.
Alleenstaande in de gem. Hoorn:
Alleenstaande 65 jaar en ouder € 1.162,- p.mnd.
Info: Gem. Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Tel.nr. 0229-252200.

Uw scootmobiel moet tenminste WA verzekerd zijn.

Ook al heeft de scootmobiel geen kenteken, u bent toch verplicht om tenminste WA verzekerd te zijn voor de schade die u met dit voertuig in het verkeer aan anderen toebrengt. Die verplichting vloeit voort uit de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Nadat u een verzekering hebt afgesloten ontvangt u een verzekeringsplaatje dat u achterop uw scootmobiel moet monteren. Vrijwel alle scootmobielen zijn voorzien van zo’n verzekeringsplaatje. Hoe hoog de premie wordt hangt af van o.a. de aanschafprijs van uw scootmobiel, de accessoires die u bij uw scootmobiel hebt gekocht, de postcode van uw woonadres en de extra’s die u mee wil verzekeren.
De WA-verzekering eindigt iedere jaar op 30 april, maar kan op elke gewenste datum ingaan. Op 1 mei moet het voertuig dan weer opnieuw verzekerd zijn.
Naast de WA kunt u de verzekering uitbreiden met:
een ongevallenverzekering (deze keert een schadebedrag aan u uit bij een ongeval),
een rechtsbijstandverzekering en- een WA-volledig casco, (de schade van een ander én die van u worden dan vergoed).
Info: www.plusonline.nl;

Ruimere bereikbaarheid voor vragen per telefoon

Leden van de KBO/PCOB kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Service telefoon van ons verenigingsbureau KBO/PCOB in Utrecht. U wordt dan te woord gestaan door een telefoonteam van goed opgeleide vrijwilligers die u een passend antwoord geven of doorverwijzen als dat nodig is.
De Servicetelefoon is bereikbaar van 10.00-13.00 uur op maandag t/m donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Pensioen gerelateerde vragen kunt u stellen bij de Pensioentelefoon.
Ons pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld, maar het is soms geen makkelijk onderwerp. De vrijwilligers zijn werkzaam geweest binnen een pensioen omgeving en kunnen u dus goed van dienst zijn.
De Pensioentelefoon is bereikbaar van 13.00-15.00 uur op woensdag en donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Met juridische vragen kunt u terecht bij de Juristentelefoon.
De vrijwilligers zijn werkzaam geweest binnen een juridische omgeving en kunnen u behulpzaam zijn en ondersteunen bij uw problemen.
De Juristentelefoon is bereikbaar van 13.00-15.00 uur op woensdag en donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Het telefoonnummer van deze drie diensten is: 030-340 06 55.
(hiermee vervalt het artikel over het bovenstaande, op blz. 12 in onze nieuwsbrief van november 2018).

Sommige hulpmiddelen worden vergoed

Er zijn hulpmiddelen die u vergoed kunt krijgen door uw Ziektekostenverzekeraar. Informeer voordat u een hulpmiddel koopt welke vergoeding er geldt in uw verzekeringspakket en uw persoonlijke situatie.
Vraag daarom eerst naar de voorwaarden voor vergoedingen voordat u het hulpmiddel aanschaft.
Deze kosten vallen niet meer onder de specifieke zorgkosten; u mag ze dus niet als aftrekpost opvoeren in uw belastingaangifte.
Als uw arts vindt dat u een traplift of ander hulpmiddel nodig heeft, kunt u via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Hoorn vragen om mee te betalen. Deze heeft er ook baat bij dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
U kunt o.a. kiezen uit zorg in natura. Dat betekent dat u een hulpmiddel van de gemeente krijgt toegewezen. Meestal gaat het dan om een standaard model, omdat de meeste gemeentes maar met één leverancier zaken doen. U hebt dus geen keuze.
Maar u kunt mogelijk ook via de Wmo een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgen, waarmee u een hulpmiddel zelf koopt en wel zelf de keuze kunt maken. Ook dan is soms een medische indicatie nodig. In dat geval moet u maandelijks een eigen bijdrage betalen. De termijn kan tot meerdere maanden oplopen. Naarmate u meer inkomen hebt, wordt die hoger. Let dus goed op dat u uiteindelijk niet meer betaalt aan de eigen bijdrage, dan de aanschafkosten zouden zijn geweest.
De hoogte van de eigen bijdrage voor uw PGB is afhankelijk van uw leeftijd, thuissituatie en inkomen.
Info: 1.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Tel.0229-252200.

Tips tegen beslagen autoruiten

(Voor rijden met beslagen ruiten is de bekeuring 230 euro).

Laat geen vochtige spullen zoals paraplu’s of kleding in de auto.
Doe vocht absorberend materiaal, zoals een zakje rijst of een handje kattenbakkorrels in dichtgeknoopte oude sokken en leg dit op het dashboard. Een vochtvreter die in huis wordt gebruikt kan ook in de auto worden neergezet.
Smeer de binnenruiten in met scheerschuim/créme of afwasmiddel. Wrijf daarna de ruit met een doek droog en schoon.
Zet de verwarming op een hoge stand en richt deze op de ruiten. De condens zal snel verdwijnen. Of zet de airco aan, deze onttrekt vocht aan de lucht en blaast droge lucht de auto in. Schakel de airco wel op tijd uit.

Tips voor mantelzorgers

Neem tijd voor jezelf. De zorg voor een naaste is mooi, maar ook vermoeiend. Zoek ontspanning en voel je er niet schuldig over.

Wees open en praat over de situatie zodat de omgeving op de hoogte is. Benoem waar u als mantelzorger behoefte aan heeft.
Blijf contact met familie en vrienden onderhouden en ze te betrekken in de zorg voor de naaste. Dat zorgt voor meer begrip voor de situatie.
Durf hulp te vragen van professionals, familie en vrienden, dat is geen teken van zwakte. Anderen zijn vaak bereid om een handje te helpen.
Stel eenvoudige vragen aan uw naaste. Het geheugen is aangetast en komt niet meer terug. Vraag niet: ‘wat heb je gegeten’, maar: ‘was de bloemkool lekker?
Samen lachen. U zult zien dat het aanstekelijk werkt. Een lach verlicht ook gevoelens van verdriet en onmacht.
Probeer u te richten op wat uw naaste nog wel kan. Soms kunnen activiteiten samen nog wel of in een andere vorm. Ga niet in discussie en probeer aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Maak een memobord en bevestig hierop bijvoorbeeld foto’s van de kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ouders enz. Schrijf onder de foto’s de namen. Leg het bord op tafel als u visite krijgt en bijna altijd komt hiermee het gesprek op gang.
Sommigen raken in de war van de vele knopjes op de afstandsbediening van de t.v. Pas deze aan door ze af te plakken. Laat enkel de knopjes die het meeste nodig zijn open.
Herkenbare fiets, dus nooit meer zoeken. Bevestig fietstassen en zadelhoes in een opvallende kleur, bijv. knalrood, knalroze o.i.d. Een naambordje met de voornaam is ook prettig. Datumklok. Als steeds de vraag wordt gesteld welke dag of hoe laat het is, koop er dan één met dag, tijd en datum met grote cijfers er op.
Dingen opschrijven werkt goed. Leg een notitieblokje en pen op tafel.
Bedenk drie dingen per dag waar je dankbaar voor bent en noem deze voor het slapen gaan. Dan val je met een positieve gedacht in slaap. In het begin kan dit vreemd voelen, maar gaandeweg bedenk je zelf, overdag al een bedankje.
Info: beteroud.nl;

Wijkinfopunten van St. Netwerk in Hoorn.

Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk. Zij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. (www.netwerkhoorn.nl)
Vier wijkinfopunten houden spreekuur voor vragen op het gebied van:
- Belastingzaken, ordenen van administratie, invullen van formulieren.
- Werk en inkomen, aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
- Thuiszorg, ziektekostenverzekering.
- Nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water).
Wijkinfopunt Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn.
Geopend op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Telef.nr. 0229 – 280940.
e-mail: wijkinfogrotewaal@netwerkhoorn.nl;
Wijkinfopunt Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn.
Telef.nr. 0229 – 237932. Geopend van maandag t/m donderdag van   9.30 – 11.30 uur. email: wijkinfokersenboogerd@netwerkhoorn.nl;

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 20 maart a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond is een boekbespreking. Het boek ‘Ik ben niet kwijt’ van Sjef van Bommel zal door hemzelf uiteengezet worden. Wat gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie?
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Activiteiten KBO Blokker voorjaar 2019

Woensdag 17 april: Dat wordt wéér een prachtige muziekmiddag, waarbij de heer Kees Schilder uit Volendam een presentatie over operamuziek komt verzorgen. Velen zijn al bij eerdere presentaties van de heer Schilder geweest en hebben daar nooit spijt van gekregen; anderen hebben die gemist en hebben eeuwig spijt. Laat dus dit keer niet verstek gaan. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Uiteraard wordt ook voor koffie/thee en een drankje gezorgd. Deelname € 3,00 p.p., inclusief de consumpties.
Donderdag 25 april: Klaverjasmarathon. De eerste kaarten worden in Het Gouden Hoofd geschud vanaf 10.00 uur, na eerst van een kop koffie te hebben genoten. En komt u alstublieft op tijd. Onder de middag gebruiken we een broodjesmaaltijd. U kunt zich inschrijven door vóór 19 april € 12,00 p.p. over te maken op bankrekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘Klaverjassen’. U kunt zich ook opgeven bij Jan Schutte en Netty Macaré. Het inschrijfgeld is inclusief broodjesmaaltijd/koffie/thee en twee consumpties.
Zaterdag 18 mei: Feestelijke middag in Het Gouden Hoofd ter afsluiting van ons activiteitenseizoen 2018 – 2019 en het 55-jarig bestaan van KBO Blokker, m.m.v. muziekgezelschap ZôwasUT.
Dat moet een gezellige en feestelijke middag worden met een drankje en een hapje en met voor iedere smaak muziek en amusement. Voor de leden van KBO Blokker zullen er geen kosten aan verbonden zijn.
Alle verdere details treft u aan in de volgende INFO.
Houd die middag alvast vrij.
Meer weten van de band? Kijk eens op www.zowasut.nl.
KBO Blokker fietstocht-2019: Deze vindt plaats op woensdag 12 juni. Het wordt een verrassingstocht van ongeveer 35 kilometer van Blokker naar Blokker door het West-Friese landschap met onderweg een koffie/gebakstop, een verrassingsbestemming en een lekkere lunch. Vertrek om 08.30 uur van het pleintje naast Fietshandel Dave aan de Westerblokker.
U kunt zich inschrijven door vóór 4 juni € 15,00 p.p. over te maken op bankrekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘fietstocht’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO Blokker) willen meenemen mogen dat in principe doen. Ook individuele 50-plussers zijn van harte welkom. Voor introducés en andere niet-leden dient (naam introducé vermelden) een bedrag van € 20,00 te worden overgemaakt.
KBO blokker busreis 2019
Woensdag 26 juni: Dit keer brengt onze jaarlijkse busreis ons naar Rotterdam, naar de Euromast. Maar voordat we daar arriveren maken we onderweg eerst nog een koffie-met-gebak-stop. Met supersnelle liften (binnen, niet buiten om) worden we in de Euromast naar het op 100 meter hoogte gelegen Panorama Restaurant gebracht. Hier wordt de koffietafel geserveerd en kunnen we volop genieten van het adembenemende uitzicht op de stad.
Hierna vertrekken we naar de haven voor een 75 minuten durende rondvaart tussen het drukke scheepvaartverkeer van deze grootste haven ter wereld.
Na de rondvaart gaan we weer huiswaarts om terug in Blokker in Het Gouden Hoofd nog van een eenvoudige warme maaltijd te genieten.
We vertrekken vanaf Deen Supermarkten aan de Westerblokker om 08.30 uur en de verwachting is dat we rond 6 uur ‘s avonds weer in Blokker terug zijn.
U kunt zich inschrijven door vóór 12 juni € 40,00 p.p. over te maken op rekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘BUSREIS’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO-Blokker) willen meenemen kunnen dat doen. Voor hen dient bij de betaling (naam introducé s.v.p. vermelden) een bedrag van € 50,00 te worden overgemaakt. Let wel: introducés/niet-leden uitsluitend indien plaats beschikbaar.

Omhoog...

Nieuwsbrief februari 2019

Van de voorzitter

2018 is verleden tijd en 2019 is voor het grootste deel nog toekomst. Graag vergeten wij de minder leuke gebeurtenissen in 2018 en kijken vol verwachting uit naar wat 2019 gaat brengen, zowel privé als in het algemeen. Onze regering heeft o.a. plannen gemaakt over het klimaat en heeft belastingtarieven gewijzigd. Het klimaat en de vervuiling zijn wereldwijd een bron van zorg. Je schrikt van de foto’s van rivieren in Indonesië en bent verbaasd over de grote onverschilligheid hierover. Ook Thailand is vorig jaar opgeschrikt door grote vervuilingen van stranden door plastics enz.. Hoe zal het zijn in andere werelddelen zoals Zuid Amerika en Afrika waar mensen het ook niet zo nauw nemen met de vervuiling?
En dan verliest een gigantisch containerschip 271 containers in een storm vlak voor de kust van Terschelling en Schiermonnikoog. Maar weten wij wat er gebeurt als zo’n schip containers verliest in de oceanen?
Ik denk niet dat dat wordt verteld. Dat is verzekeringswerk! Al de oeroude wouden op aarde worden met grote snelheid ontbost door houtindustrie en arme boeren. Bescherming van oerwouden wordt bijvoorbeeld in het Amazonegebied wel geprobeerd maar dat is ondoenlijk. Trouwens de nieuwe Braziliaanse president wordt al een tweede Trump genoemd vanwege zijn onverschilligheid ten aanzien van het klimaat en de natuur. Het wordt steeds duidelijker dat deze problemen wereldwijd moeten worden aangepakt.
Belastingmaatregelen 2019: Bijna iedereen gaat er naar verwachting komend jaar iets op vooruit. Dat is onder andere te danken aan een verlaging van de inkomstenbelasting en een verhoging van de heffingskortingen. Dit verandert er in 2019 bij de fiscus.
Onze boodschappen en bezoekjes aan bijvoorbeeld de kapper worden vanaf januari duurder, vanwege een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Desondanks heeft naar schatting 96 procent van de Nederlanders straks netto meer te besteden, met dank aan een reeks belastingverlagingen. Het aantal belastingschijven gaat terug van vier naar drie. Ook worden de tarieven in de tweede en derde schijf fors verlaagd, terwijl het tarief in de eerste schijf iets omhoog gaat. Het tarief in de eerste schijf neemt toe van 36,55 naar 36,65 procent. Het tarief in de tweede en derde schijf daalt daarentegen, van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de vierde schijf wordt licht verlaagd, van 51,95 procent naar 51,75 procent. Door de aanpassing van de tarieven zullen de meeste mensen minder inkomstenbelasting gaan betalen. Maar er zit ook een keerzijde aan: de hypotheekrente moet ook tegen een lager belastingtarief worden afgetrokken.
Tarieven box 3: Het is spaarders al jaren een doorn in het oog: het fictieve rendement waarover je vermogensbelasting betaalt in box 3 (over inkomsten uit sparen en beleggen) ligt veel hoger dan de werkelijke spaarrente. Ook komend jaar gaat de fiscus waarschijnlijk uit van een hoger rendement dan je in werkelijkheid op een spaarrekening kunt krijgen, al sluit de heffing wel iets beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement. Over de eerste 71.650 aan vermogen boven de vrijstelling betaal je straks per saldo 0,58 procent belasting (30 procent over een forfaitair rendement van 1,94 procent). Nu is dat nog 0,61 procent. Over het vermogen hierboven tot 978.000 euro) moet je 1,34 procent afrekenen (tegen 1,30 procent nu). Het vermogen daarboven wordt belast met 1,68 procent, versus de huidige 1,62 procent. Een ander goed nieuwtje is dat de vrijstelling omhoog gaat. Over de eerste 30.360 euro (of het dubbele bij fiscale partners) aan vermogen hoef je geen belasting te betalen. Groene beleggingen zijn straks vrijgesteld tot in totaal maximaal 58.540 euro, of het dubbele voor fiscale partners. De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 stijgt naar van 7.033 euro naar 7.118 euro.
Ook de vrijstelling voor contant geld en cadeaubonnen neemt een beetje toe, naar 534 euro (of het dubbele voor fiscale partners).
Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen en hoe meer je dus netto overhoudt. Er bestaan verschillende heffingskortingen. De meeste gaan omhoog en dat is goed nieuws voor belastingplichtigen.
De algemene heffingskorting is een algemene korting op de inkomstenbelasting voor iedereen die belasting betaalt. De hoogte van de korting hangt af van je inkomen: hoe lager dat is, hoe meer korting je krijgt. Deze heffingskorting wordt komend jaar verhoogd, waardoor mensen met een besteedbaar inkomen tot 68.507 euro netto meer overhouden. Hier profiteren vooral mensen met een jaarinkomen tot 20.384 euro van. Verdien je tussen de 20.384 en 68.507 euro dan ga je er ook op vooruit, maar in iets mindere mate. Is je inkomen hoger, dan maak je helaas geen aanspraak op die korting. Zo u weet bestaat ook een heffingskorting voor mensen die werken: de arbeidskorting. De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens gaat komend jaar met 150 euro omhoog naar 3.399 euro. Hierdoor wordt het voor lagere inkomens meer lonend om te werken of meer uren te draaien. Is uw inkomen hoger dan 90.710 euro, dan heeft u geen recht op deze tegemoetkoming.
Verder wordt de zogeheten aanrechtsubsidie de komende vier jaren in stapjes afgebouwd. Als u de algemene heffingskorting of arbeidskorting niet volledig gebruikt omdat uw inkomen te laag is, kun u deze nu nog laten uitkeren aan uw partner. Dat kan in 2024 niet meer.
De maximale ouderenkorting wordt met 178 euro verhoogd, waardoor gepensioneerden netto meer te besteden hebben. Verder wordt deze belastingkorting vanaf komend jaar geleidelijk minder vanaf een inkomen boven de 36.786 euro. Dat is gunstig voor ouderen met een inkomen tussen de 36.000 en 47.000 euro. Wie nu één euro boven de inkomensgrens uitkomt, ziet de korting abrupt dalen van 1.418 naar 72 euro. Komend jaar gaat de daling geleidelijk.
Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Hierdoor moet u meer betalen voor bijvoorbeeld de boodschappen en medicijnen. Maar ook voor allerlei diensten, zoals de kapper, de fietsenmaker en de schilder.
Wat betekent dit alles voor onze koopkracht?
De stijging van de zorgpremie, de verhoging van de btw en andere prijsstijgingen hakken er behoorlijk in. Toch hebben de meeste Nederlanders iets meer te besteden. Dat is te danken aan de verlagingen van de belastingtarieven, de verhoging van de heffingskortingen en loonstijgingen.
Uit recente berekeningen van het kabinet blijkt dat de koopkracht volgend jaar met gemiddeld 1,6 procent stijgt. Ongeveer 96 procent van de Nederlanders gaat er naar verwachting op vooruit. Het Centraal Planbureau stelt een modaal inkomen gelijk aan 36.000 euro bruto per jaar. In de koopkrachtprognoses is ook rekening gehouden met de inflatie, de gestegen zorgpremie, de hogere toeslagen en de gemiddelde loonstijging. Bent U benieuwd hoeveel U er komend jaar op vooruit gaat? Het Nibud heeft voor liefst 100 verschillende soorten huishoudens berekend in hoeverre zij er komend jaar naar verwachting op vooruitgaan. Met behulp van een tool kunt U checken hoe het plaatje er bij U globaal uitziet. Ga naar: https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/
Inmiddels weet u wat u netto meer heeft ontvangen aan Salaris, AOW en of Pensioen. Ook weet u inmiddels wat u per maand meer kwijt bent aan noodzakelijke levensbehoeften, zorgpremies en de hogere energieheffingen. Ik ben benieuwd hoe dit bij u heeft uitgepakt en of dat klopt met de uitkomst van de tool. De gemiddelde Nederlander heeft 35 euro per maand meer te besteden, is gezegd. Werkenden met een modaal inkomen (2.100 euro netto per maand) gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit, maar de verbetering is volgens de Nibud-berekeningen magertjes: meestal minder dan 1 procent. Dit komt omdat de aanvullende pensioenen slechts licht worden geïndexeerd (met 0,2 procent). Sommige groepen werknemers met een lager inkomen houden maandelijks minder over in hun portemonnee. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan tweeverdieners met kinderen van wie een van beide ouders minder verdient dan het minimumloon. Dat zou niet moeten!!!
Eerlijk gezegd heb ik geen vertrouwen in berekeningen van het kabinet enz.. In het verleden is al zo vaak gebleken dat die niet kloppen met de werkelijkheid.
Bestuursvergadering: Op 9 januari hadden we ’s morgens bestuursvergadering en
’s middags de nieuwjaarsreceptie voor de leden. Op de bestuursvergadering hebben we ook de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 besproken. Een belangrijke post is natuurlijk het komende jubileumfeest. Verder meldt de Stichting Ouderenraad Hoorn dat de bijstandpot van de gemeente Hoorn nog rijk gevuld is. Waarschijnlijk maakt niet iedereen, die recht zou hebben op een tegemoetkoming, daar ook gebruik van.  Wij begrijpen dat het moeilijk is om de stap naar de gemeente te maken. In verband hiermee en de gang naar 1.Hoorn.nl zijn de Ouderenbonden op zoek naar Ouderenadviseurs. Wij zijn blij dat wij Mw. Rikkie Kostelijk, onze oud-voorzitter, bereid hebben gevonden om als aanspreekpunt voor de leden van de PCOB te fungeren. Mocht u haar willen raadplegen dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Per e-mail heeft zijn voorkeur.
De nieuwjaarsreceptie en de demonstratie van Domotica.
2 medewerkers van de gemeente Hoorn gaven acte de présence en hebben een toelichting gegeven op de apparaatjes enz. die getoond werden. Daarna hebben we gezellig genoten van een hapje en een drankje.
De gezamenlijke bonden: KBO Blokker, KBO Zwaag, KBO Hoorn en de PCOB afdeling Hoorn organiseerden een bijeenkomst over dementie, die plaatsvond op 16 januari 2019 in het Octaaf. Ca. 100 belangstellenden hebben die bezocht. Mw. Addy De Mooy gaf over dit actuele onderwerp een lezing/presentatie die veel indruk maakte.
Ons lid Sane de Boer heeft een samenvatting gemaakt, zie verder in deze Nieuwsbrief.
De volgende ledenmiddag staat gepland op 20 februari 2019 in Het Octaaf en gaat over archeologische vondsten in West-Friesland. Aanvang om 14:30 uur. De zaal is open vanaf 14:00 uur. We zijn gewend om tijdens de ledenmiddag van februari ook de jaarvergadering te houden maar vanwege drukte is het jaarverslag van 2018 nog niet gereed. We stellen de jaarvergadering daarom uit naar de ledenvergadering van 20 maart 2019.

Ik besluit met een gedicht van: Jelly Verwaal, Bron: gedichtensite.nl


We gaan een nieuwe tijd betreden.
Een reis, wég van het oude jaar.
Díe paden zijn al platgereden.
Een nieuwe weg ligt voor ons klaar.
Wat gaat er mee in de bagage?
Bedenk: zélfs een gebroken hart
raakt onderhevig aan slijtage.
Maak ruimte voor een nieuwe start!

Berg in de koffer maar vertrouwen;
geloof en uitzicht, blijdschap, hoop.
Moed, om de toekomst op te bouwen,
is in de winkel niet te koop!

En brengt de weg oneffenheden;
is er soms duisternis in zicht:
God wil mét ons het pad betreden.
Hij leidt je naar het volle Licht.

Verslag kerstmiddag 19 december 2018


De traditie getrouwe PCOB-middag, de derde woensdag van de maand, ligt in deze maand ook mooi dicht bij de echte Kerstdagen. Als u dit leest zijn ze echt voorbij en is het weer de orde van de dag. Maar deze middag was toch wel uitzonderlijk. De achterzaal en een gedeelte van de kerkruimte was omgebouwd in een praktische ruimte met een goede kerstsfeer. De juiste opstellingen voor het meewerkende koor en de organist van het kerkorgel. Hij stond zo met de aanwezigen in goed contact. Als leidraad voor de middag was er een keurig verzorgde liturgie, al met al een perfecte organisatie.
De voorzitter Jacob Serier opende de middag met gebed, maar deed vooraf de mededeling, dats ons lid Jan Kuijper, een dag eerder, tijdens een activiteit van onze organisatie (wandelen) niet goed geworden was en met spoed werd opgenomen in het West-Fries Gasthuis (afdeling cardiologie). Dat was even schrikken. Hierna werd de liturgie gevolgd.
Veel bekende kerstliederen werden gezongen met ongeveer 100 aanwezigen, een heel gezelschap dus. Medewerking werd verleend, net zoals vorig jaar, door de zanggroep Glorious onder leiding van mevr. Mia de Ruiter en pianist Peter Zandberg. Glorious begon met het prachtige nummer Transeamus, een fijne vertolking, alle stemmen waren goed te volgen. Een genoegen om naar te luisteren. Ook de andere liederen die het koor bracht klonken prachtig. Glorious heeft het goed gedaan. De twee Bijbelgedeelten uit Lukas 2 werden gelezen door mevrouw Jeane Kuijper. Marieke Terpstra droeg een prachtig gedicht voor ”God met ons”.
Hierna volgde de overdenking door ds. Jacob Meinders. Dominee Meinders gaf aan dat je niet zomaar een Kerstfeest kunt vieren. Kijk eens om je heen wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat gebeurde er vroeger allemaal. En maar zingen “Vrede op aarde.” We moeten ons goed realiseren, wat er allemaal gebeurd is. Zo staat er in het Lukasevangelie dat Maria zwanger zou worden vanwege het overschaduwen van de Heilige Geest. Dat moeten we ons terdege realiseren. Daar gaat het om, we moeten veel meer leven vanuit de Geest, die moet in je zijn, anders kun je niet geloven. Als de mensheid zich daar nu eens meer bewust van zou worden, dan zou de wereld er heel anders uit zien. Een toespraak waar je iets aan hebt.
Daarna klonken weer bekende kerstliederen en trad Glorious nog een paar keer op. O.a. met de vertolking van Away in a manger en God rest you.
In de pauze werden diverse tractaties rond gedeeld. Na de pauze en samenzang Eer zij God in onze dagen, vertelde onze voorzitter een kerstverhaal. Ook weer, net als de woorden van dominee Meinders, pakkende woorden. Dit ging over twee vrouwen, de één had het heel goed en nog ontevreden, een andere vrouw, arm, kreeg veel minder, en was zeer verheugd en blij. Woorden waar je iets aan had en je zou het in je eigen leven kunnen toepassen.
Glorious sluit af met het prachtige lied In dulci jubilo.
Hierna volgde een dankwoord van de voorzitter en sluiting van het officiële gedeelte met het staande zingen van het bekende ERE ZIJ GOD.
We waren nog even gezellig bij elkaar met een glaasje glüh-wijn en wat hapjes.
Sane de Boer

Verslag ledenmiddag van 9 januari 2019

Dit was het doel van onze bijeenkomst: als PCOB-ers er voor elkaar zijn als dit nodig is en met elkaar in gesprek gaan, zoals het gebeurde. Bij de binnenkomst was er meteen al sfeer onder het genot van een kopje koffie. Op dit moment waren er twee van onze leden druk bezig met een verhuizing van een ziek lid van onze eigen PCOB naar de Perelaer in Zwaag, (hulde Rikkie en Kees!).
Na de koffie werd verzocht plaats te nemen in de achterzaal voor een presentatie van de gemeente Hoorn over “zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen”.
Mevrouw Betty Haubrich, woonadviseur van de gemeente Hoorn, gaf een uitleg over veel toestanden in een woning welke gemakkelijk, met geld, anders kunnen.
Maar eerst de officiële opening van de middag door Marieke Terpstra. We zongen met elkaar een prachtig lied . Daarna volgde het openingsgebed en een mooi bekend gedicht: “Voetstappen in het zand” uit de bundel van ‘Ochtendgloren’.
Hierna kreeg Franklin Bieri, ouderen adviseur bij de gemeente Hoorn, het woord.
Hij demonstreerde met een op schaal gebouwde woning, allerlei mogelijkheden om met enkele eenvoudige aanpassingen en ingrepen, heel wat handigheidjes te laten zien: zoals bij dovigheid een felle lichtflitser bij het gaan van de deurbel. Een meter voor het waarnemen van koolmonoxide. Een camera bij de voordeur om te zien wie er voor de deur staat. En zo zijn er nogal wat van die handigheidjes die je het leven in de woning aangenamer kunnen maken. Er werden heel wat vragen gesteld, waarop bevredigende antwoorden volgden.
Marieke sloot het officiële gedeelte af met een dankwoord aan de sprekers en overhandigde hen een bos bloemen.
Daarna volgde de nieuwjaarsreceptie. Dit werd ook een gezellige boel. Er waren 46 leden aanwezig. Er was een hapje en een drankje, voor ieder wat wils. Om 16.30 uur werden de feestelijkheden beëindigd en keerde iedereen weer huiswaarts.
Sane de Boer

Verslag over de voorlichting van Alzheimer & Dementie op 16-01-2019

“Een goed begin is het halve werk” luidt een spreekwoord. Nu de fusie tussen de KBO en de PCOB al een geruime tijd in werking is, werd in overleg met onze KBO’s (Hoorn, Zwaag en Blokker) en onze plaatselijke PCOB, een gezamenlijk initiatief over bovengenoemd themamiddag voorgesteld en voorbereid.
Na de opening werd door mevrouw Addy de Mooij, dementieconsulente bij Geriant “School & Advies” een lezing gehouden voor een goed gevulde grote kerkzaal van het Octaaf. Er waren ongeveer 125/130 personen aanwezig, een opkomst om trots op te zijn. Het ging over een moeilijk onderwerp ‘dementie’. Het gaat allemaal nog goed zolang je geen weet hebt van deze ziekte. Gezien de grote opkomst bleek dat heel wat mensen er graag iets meer over wilden weten. Bij de meesten van ons leefde misschien de gedachte: stel je voor dat men deze ziekte kan genezen of hoever is men met de ontwikkeling in deze! Maar niets is minder waar. De medici hebben een behoorlijk inzicht in wat er in onze hersenen gebeurt en men kan daarin al heel ver gaan zoals bij het verwijderen van tumoren etc., maar een dementie verhelpen is nog echt toekomst. Mevr. De Mooij benoemde de verschillende vormen:
 Ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Parkinson dementie, Delier, Frontotemporale dementie en Ziekte van Lewy Body. Vroeger zou je zeggen, die raakt ook “boekie zoek’ of ‘is de weg wat kwijt’. Als dat gebeurt is er geen weg terug en hoe moet er dan mee omgegaan worden. Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer wordt vergeetachtigheid dementie! Wat kun je doen? Een goede begeleiding, dat is waardevol. Altijd zo onopvallend aftasten, waar je het over zou kunnen hebben. Vaak is het korte termijn geheugen het eerst aan de beurt. Dus nooit vragen stellen die betrekking hebben op b.v. het hedendaags gebeuren met de vraag: “En wat heb je vandaag gegeten? “Dat is men meestal al weer kwijt. Beter zou zijn b.v.: “Wat heb je vroeger voor werk gedaan?” Hiervoor zijn heel veel voorbeelden, maar je moet er wel eerst even over nadenken en niet zomaar onvoorbereid onzinnige vragen stellen.
Er zijn ongeveer 260.000 mensen in Nederland die een zekere vorm van dementie hebben. In het jaar 2040 zal dit een half miljoen zijn. Ongeveer 12.000 volwassenen jonger dan 65 jaar hebben een vorm van dementie. Zo heeft men een aardig totaal beeld van deze ziekte. Al met al was het een hele goede middag. De vorm van algemene vraagstelling ontaarde enigszins chaotisch. Te veel mensen en te veel vragen, dat deed de lezing geweld aan, die heel goed voorbereid was en verhelderend overkwam. Hulde voor mevrouw De Mooij. Ze kreeg een mooie bos bloemen als dank.
Sane de Boer

Uitnodiging Ledenmiddag 20 februari 2019

De heer Bart ter Steege zal een lezing houden over het onderwerp Archeologie in West-Friesland. Hierbij komen alle perioden die tijdens het veldwerk aangetroffen worden aan bod. Neolithicum, bronstijd, middeleeuwen en nieuwe tijd met de nadruk op de gouden eeuw.
De middag begint om 14.30 uur en het Octaaf is vanaf 14.00 uur open. Zoals altijd zijn ook niet leden hartelijk welkom.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u tijdens de PCOB middag op de boekentafel hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue Cinema’s de mooiste films in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.


De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband      35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrekening: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De familie van Engelenhoven heeft inmiddels voldoende tassen voor de bezorgers van de bladen en bedankt iedereen die hierin voorzien heeft.


Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

NS dienstregeling
Machteloosheid bij dementie
Een AED in de buurt zo geregeld
Machteloosheid bij dementie

Even lachen

Zoon: “Nee, nee, ik wil niet naar de kerk!”
Moeder: “Waarom niet?”
Zoon: “Ik zal je twee redenen geven:
1.de anderen vinden mij niet leuk, 2. Ik vind hun niet leuk.”
Moeder: ”Ja, maar 1. Je bent 47, 2. Je bent de dominee!”

Nieuwe leden

Wij heten 6 nieuwe leden van harte welkom.Wij lazen in de krant, dat mw. Nanny van Dijk-van Zeventer haar 100e verjaardag mocht vieren. Mw. Van Dijk was lid van de PCOB sinds 1 januari 1994, maar gezien haar hoge leeftijd heeft zij onlangs haar lidmaatschap opgezegd. Wij willen haar hierbij graag hartelijk feliciteren en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toewensen.
50 jarig bestaan PCOB-Hoorn

25 september 2019:Jubileumfeest van uw PCOB.

Hebt u deze datum al in de agenda staan?
Het belooft een mooie dag te worden met voor elk wat wils.
Iedere maand komt uw feestcommissie bij elkaar en de invulling van deze dag staat grotendeels in de steigers. In een volgende nieuwsbrief zult u een aanmeldingsbrief vinden zodat wij kunnen inschatten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. We gaan er 25 september met elkaar een mooie feestdag van maken.
Hartelijke groet van Gerrie, Roos, Arie Penning, Jelle Kuijper, Truus Meijer.

De Bibliotheek Hoorn leent e-books én e-readers uit.

E-books zijn digitale boeken die u kunt lezen op een tablet, laptop, smartphone of e-reader.
Leden van de bieb kunnen, 3 weken, gratis een Kobo e-reader bij de Centrale Bibliotheek lenen als zij eens een e-book willen lezen. Omdat het een kostbaar apparaat is wordt 50 euro borg gevraagd. Om in te loggen in de app moet u eerst online een account aanmaken met uw lidmaatschapsnummer van de bieb.
Wanneer men een e-book wil lezen op een tablet, laptop, smartphone of e-reader moet men eerst een app downloaden en deze daarna installeren op het medium waarop men het e-book wil lezen.
Hebt u vragen over bijvoorbeeld het lenen, het opzetten van e-books op de e-reader, account aanmaken op het e-bookplatform enz.? Er zijn hiervoor e-book spreekuren op donderdagochtend in de Bibliotheek Wisselstraat en op vrijdagavond in de Bibliotheken van Risdam en Kersenboogerd.
De digitale portal van de Nederlandse Openbare Bibliotheken heeft een uitgebreid assortiment e-books van literaire- tot streekromans, thrillers, biografieën en meer. Zie: www.onlinebibliotheek.nl/e-books;
Niet alle e-books zijn geschikt voor de Kobo e-reader. Door het vakje “Download voor e-reader” op deze site aan te vinken worden de e-books getoond die geschikt zijn om te lezen op deze e-reader.
Info: Centrale Bibliotheek, Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn.Telef.nr. 0229 – 219441.
www.bibliotheekhoorn.nl/ons-aanbod/e-books;

Lidmaatschap Omring 2019 retour.

Vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering bij Univé heeft u, net als vorige jaren, recht op een tegemoetkoming van het lidmaatschap van Omring. Maak een kopie van de voor- en achterkant van het pasje en stuur dit samen met een Univé declaratieformulier naar Univé, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven of geef het af op hun kantoor Breed 5 in Hoorn.
Soms kunt u ook via Univé het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie terugkrijgen.


Social-media tips voor ouderen

Volgens CBS maken ouderen steeds vaker gebruik van internet.
Vooral onder 65- tot 75 jarigen heeft dit de laatste jaren een vlucht genomen. Ook het sociale media gebruik van 75- plussers is gegroeid, vooral in 2017. Toen gaf 35 procent aan hiervan gebruik te hebben gemaakt, in 2016 was dat nog 22% en in 2012 5%.
U kunt langer zelfstandig blijven wonen als u internet goed gebruikt. Vooral de sociale kanalen kunnen nuttig zijn. Maar waar moet u beginnen, wat moet u gebruiken? Wat betekent ‘social media’? Hierbij zijn altijd andere mensen betrokken, vandaar het ‘sociale’ in ‘social media’.
Het zijn manieren op internet om informatie te verspreiden en te delen, te netwerken en te discussiëren. Het is de verzamelnaam van alle websites.
De tien bekendsten zijn: Facebook, Youtube, WhatsApp, Google+, Tumblr, Skype, Linkedln, Twitter, Instagram, Pinterest.
Gelukkig wordt steeds duidelijker dat sociale media echt zinvol zijn. Uit een onderzoek door studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt dat ouderen zich beter voelen door internet en social media: ze krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen informatie verwerken, leggen vaker sociale contacten, zijn minder eenzaam en er is minder kans op isolatie. Hierdoor is er een grotere kans om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En: sociale media is ook gewoon leuk en handig.
Facebook is buitengewoon geschikt om familie, oud collega’s, voormalige buren en vrienden te vinden. Nadat u bent aangemeld kunt u gaan zoeken en omdat zoveel mensen op Facebook actief zijn, hebt u ze al snel gevonden.
You Tube is een website waar gebruikers leuke, spannende, ontroerende en nuttige filmpjes neerzetten. In beeld en geluid kunt u antwoorden vinden op vragen zoals: hoe werkt een IPad, hoe ga je om met dementie of hoe werkt een traplift?
Internet op uw computer of smartphone is een nieuwe manier van communiceren. Zo kunt u vaker, dan door de gewone post door uw brievenbus, met andere mensen in contact komen.
Op internet kunt u andere mensen vinden die óók van uw favoriete hobby houden. Wat denkt u van tuinieren, geschiedenis van uw geboortestreek enz. U kunt beeldbellen: via de camera van uw computer of telefoon kunt u gratis contact leggen met een ander en die persoon, waar ze ook ter wereld zijn, ‘zien’ tijdens het gesprek. Programma’s die u hiervoor kunt gebruiken zijn: Skype en Facetime (voor Applegebruikers) Whatsapp en Messenger(Google en Hangouts).
Wordfeud op uw smartphone is een soort scrabble met naar keuze een bekende of onbekende spelpartner. Het trainen van uw hersens via online spelletjes spelen helpen u om geestelijk ‘fris en fruitig’ te blijven. Vraag anderen (ook jongeren) welke spelletjes zij graag online spelen.
Wikipedia:  door uitleg te zoeken over alles wat u wilt weten worden de hersens getraind. Deze online encyclopedie is daarvoor een uitstekende bron. “U zoekt het, Wikipedia weet het!” Natuurlijk kunt u uw t.v., radio en krant blijven gebruiken. Maar via social media krijgt u toegang tot veel meer informatie. Voor actuele nieuwsberichten en meningen is Twitter nuttig, mooie foto’s vindt u op Instagram.
Op uw tablet of smartphone kunt u allerlei kleine programma’s of ‘apps’ installeren zodat u overal en altijd “sociaal kunt zijn”. Gezondheidsapps zijn gericht op levensstijl en mentale gezondheid. Ouderenapps voor de iPhone en weerapps.
Eén van de problemen waar ouderen tegen aan lopen is het dagelijks gebruik van de apparaten: hoe werkt het, waar zijn de knoppen voor, wie legt me het eens op mijn gemak uit? Er zijn gelukkig inmiddels veel initiatieven gericht op starters met internet en social media. Informeer eens bij de bibliotheek. Daar zijn vaak gratis inloopcafé’s of betaalbare cursussen. Zoals de cursus Computer en nieuwe media, de Klik en Tik cursus, enz. www.bibliotheekhoorn.nl; Tel. 0229-219441.

Zoekt u vrijwilligerswerk?

Tot op hoge leeftijd kunt u vrijwilliger zijn. Er zijn altijd mogelijkheden en social media maken het vinden van een passende klus heel makkelijk via het Vrijwilligerspunt in Hoorn; tel. 0229-216499, www.vrijwilligerspunt.com; en St. Netwerk in Hoorn, tel. 0229-212587, www.netwerkhoorn.nl;

Tips voor een gezond brein

Hersenexperts prof. Erik Scherder en dr. Dick Swaab geven adviezen.
-Wandel elke dag een half uur stevig door. Dit is goed voor uw lijf en hersens. Hierdoor neemt de hippocampus (een hersengebied) toe, het speelt een belangrijke rol bij het onthouden. Uw kunnen en geheugen nemen toe. Hierdoor kunt u langer zelfstandig blijven functioneren.
Slaapt u slecht, zorg dan voor meer licht overdag. Naar buiten gaan werkt ’t best, ook op een sombere dag. U vangt dan altijd nog meer licht dan in huis. Méér licht vermindert de snelheid van de achteruitgang van het geheugen. Wandelen is een prima methode om uw slaapritme weer in het gareel te krijgen.
-Zorg dat u zo min mogelijk hersenschade oploopt. Zo is alcohol slecht voor uw brein. Schade kan ook ontstaan wanneer u klappen tegen het hoofd krijgt, zoals bij sommige sporten. Wat slecht is voor uw bloedvaten is ook slecht voor de hersenen. Laat u dus behandelen wanneer u een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte hebt.
-Pak de trein, ga naar een concert, bezoek een museum, dat soort prikkels heeft u nodig om uw hersenen jong te houden. Het is niet erg als u het moeilijk vindt om uw OV-chipkaart op te laden; zo daagt u uw hersenen juist uit. Uw brein gaat beter functioneren en kan nieuwe informatie sneller verwerken. Dat is weer goed voor uw vermogen om problemen op te lossen. Elke dag dezelfde soort computerspelletjes spelen, helpt niet. Elke dag schaken helpt wel, omdat schaken steeds weer nieuwe vragen oproept.
-Eet korstjes! Goed op uw eten kauwen heeft gezonde effecten: het hart gaat wat sneller kloppen en de hersenen worden beter doorbloed. In feite bent u – terwijl u eet- als het ware een beetje aan het lopen, met alle voordelen van dien. Uit onderzoek blijkt dat de doorbloeding, met name in één van de grote bloedvaten in de hersenen, verbetert.


Veilig op pad met de rollator en de Omring rollatorcheck


Goed gebruik. Test een rollator altijd voordat u hem aanschaft. Controleer of u de looprem en de parkeerrem goed kunt inknijpen. U hebt de meeste steun als u rechtop tussen de handvatten van de rollator loopt. Uw polsen en de handvatten moeten dezelfde hoogte hebben.
De rollator is voorzien van een beveiliging die ervoor zorgt dat deze niet in kan klappen tijdens het lopen of nemen van een drempel. Zorg dat de beveiliging na het uitklappen weer goed zit.
Neem de tijd om na het aanschaffen van een rollator de bijgeleverde folder goed te lezen zodat u dit hulpmiddel veilig kunt gebruiken.
Opstaan vanuit een stoel met armleuningen.
Breng met uw handen de rollator voor uw stoel, voeten staan recht voor uw stoel tussen de handvatten van de rollator en u zet hem op de parkeerrem. Plaats uw handen op de armleuningen van de stoel en ga staan. U pakt de handvatten van de rollator vast en gaat erop steunen. Als u stabiel staat haalt u de parkeerrem eraf en kunt u gaan lopen.
Een helling, drempels en stoepranden op en af lopen.
Bij een brug, de ingang van het stadhuis in Hoorn of bij een schuine stoep moet u soms tegen een helling op lopen. Bij het omhoog lopen tegen een helling en als u van een helling afloopt, moet u de looprem gebruiken.
Rij met de rollator tot aan de helling, blijf tussen de handvatten staan en duw de rollator een klein stukje voor u uit. De rem inknijpen én ingeknepen houden, een stapje nemen tot u weer tussen de handvatten staat. Daarna de rem loslaten, de rollator wel blijven vasthouden en de rollator weer een stukje voor u uit duwen. Als u de helling afloopt, is het raadzaam om de rem op dezelfde wijze te gebruiken.
Bij een drempel of stoeprand zet u de rollator hier tegen aan. Duw met uw rechtervoet de drempelhulp naar beneden. Deze zit rechts aan het achterwiel van de rollator en heeft een hefboomfunctie. De voorwielen komen nu van de grond, duw de rollator naar voren totdat u met de voor- en achterwielen duidelijk over de drempel of stoeprand bent. Zo manoeuvreert u de rollator met gemak over drempels en stoepranden.
Veilig gebruik op straat.
U kunt op het trottoir verschillende problemen tegenkomen zoals: losse of schuine stoeptegels, plantenbakken en lantaarnpalen midden op de stoep, geparkeerde auto’s bij de schuine helling van de stoep enz. Deze problemen maken het moeilijk om veilig buiten te lopen met uw rollator. Meld daarom altijd uw klachten bij de gemeente Hoorn via telef.nr. 0229-252200, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.
Omring organiseert regelmatig in onze regio de gratis rollatorcheck op afspraak voor Omring pashouders. Zonder Omringpas betaalt u € 12,50.
De e.v. check is op 14 februari a.s., in Lindendael, Koepoortsweg 35, Hoorn, tussen 9.30-12.00 uur. Afspraak via telef.nr. 088 - 2067999.

Letten op de centen

Tegenwoordig bieden zo goed als alle kranten flexibele abonnements-vormen aan waarmee u zelf kunt bepalen wanneer en hoe u de krant leest compleet met alles er op en er aan.
Het loont daarom de moeite om af en toe eens te shoppen op de sites van de krantenuitgevers en tarieven van een abonnement te vergelijken.
In deze regio hebben velen een abonnement op een dagblad, bijv. het NHD (Noord Hollands Dagblad).
De meest gekozen uitvoering is het ‘ouderwetse’ abonnement waarbij u gewoon iedere dag de papieren krant door de brievenbus krijgt en als bonus ook een volledig digitale versie kan bekijken.
Daar wordt per 1-1-2019 € 39,65 per maand voor betaald.
Maar er is ook een, drie jarig durend, abonnement voor € 18,50 per maand op de papieren krant incl. de digitale versie. Het is alleen bij overlijden en niet tussentijds opzegbaar en kan niet naar een vakantieadres worden gestuurd. Laten afgeven op een nieuw adres na een verhuizing is geen probleem.
Het bedrag wordt per maand via een automatische incasso betaald.
Info: NHD klantenservice, telef. nr. 088-8241111, op werkdagen 8-16 u.

U kunt bij de gemeente hulp aanvragen voor:

- vervoer in de regio            

- individuele begeleiding
- het voeren van uw administratie     

- dagbesteding op maat
- aanpassing in de woning        

- een traplift, verhoogd toilet
- een rolstoel voor langere tijd    

- zorg bij vakantie van mantelzorger  
- mantelzorgondersteuning         

- huishoudelijke hulp
- een veilige, begeleide woonplek    

- een scootmobiel
- vergoeding vervoer eigen auto    

- driewielfiets


Vaak komt er iemand van de gemeente bij u thuis, ‘aan de keukentafel’ om over de problemen te praten. Soms gaat zo’n gesprek telefonisch, wordt u op het stadhuis of in een wijkcentrum uitgenodigd. Het is belangrijk dat u zich voorbereid op het gesprek, u kunt iemand meenemen die op de hoogte is van uw situatie, twee horen meer dan één.
Praktische tips voor het gesprek:
- Vraag vooraf bij familieleden of buren of zij u kunnen helpen, wat zijn de mogelijkheden of onmogelijkheden van zgn. mantelzorg.
- Noteer van tevoren wat aan de orde moet komen. Wat voor soort ondersteuning is er nodig? Waar bent u het meeste mee geholpen en waar is echt behoefte aan? Gaat het om hulp in de huishouding, om een scootmobiel, om iets dat minder voor de hand ligt, maar dat wel in een behoefte voorziet? Wat kunt u zelf niet meer en sinds wanneer is dat veranderd? Zijn er operaties, behandelingen of onderzoeken geweest, zorg dat u daarvan medische uitslagen en verklaringen heeft.
- Maak aantekeningen tijdens het gesprek en lees deze na afloop met de medewerker van de gemeente door of u alles hebt begrepen. Informeer naar de vervolgafspraken, wie doet wat en wanneer. Bent u tevreden over het gesprek, was er voldoende tijd? Of duurde het gesprek te lang en was het daardoor te zwaar, is alles besproken wat verteld moest worden?
- Wijs ook op eventuele eerdere aanvragen/verslagen naar een hulpmiddel en de afspraken met de gemeente hierover. Soms kan de ambtenaar hier niet over spreken i.v.m. de Wet op de Privacy.
- Vraag wanneer het verslag door de gemeente aan u wordt gestuurd. Hierin staat wat er met u is besproken, welke afspraken zijn gemaakt en is door de gemeente ondertekend Lees na ontvangst alles goed door.
- Na de aanvraag onderzoekt de gemeente of u inderdaad hulp nodig heeft. Binnen zes weken na de aanvraag is het onderzoek afgerond en is duidelijk of u deze extra ondersteuning krijgt.
- Als u niet tevreden bent over het verloop van het gesprek, de inhoud van het verslag of de procedure, overleg dan met een deskundige of familielid. Vraag of het mogelijk is om het gesprek over te doen, eventueel met een andere consulent/medewerker van de gemeente. Misschien is er sprake van een misverstand en kan het verslag worden aangepast. Als uw bezwaren niet worden weggenomen, dan kunt u bij de gemeente een klacht indienen. Vraag voor de zekerheid bij het Wmo-loket van de gemeente hoe u dat moet doen en vraag ook naar de termijn.
INFO: Gem.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telef.nr. 0229-252200.
Of dhr. J.Olijve, zie zijn artikel op pag. 13 van de PCOB Nieuwsbrief, december 2018.

Persbericht

Op woensdag 20 februari a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Na de diagnose. Wat voor impact heeft het op ons?’ Wat verandert er voor mij en mijn omgeving? Hoe gaan we hiermee om? Welke begeleiding is er mogelijk? Als deskundige wordt er een echtpaar uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.

Op woensdag 20 maart a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond is een boekbespreking. Het boek ‘Ik ben niet kwijt’ van Sjef van Bommel zal door hemzelf uiteengezet worden. Wat gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie?
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Info

KBO Zwaag
Iedere donderdagmiddag is er weer biljarten in de Witte Valk om 13.00 uur, informatie hierover bij Ger Bakker ,tel: 0229-237432.
Iedere laatste dinsdagmiddag om 13.30uurklaverjassen en rummicuppen in de Witte Valk kosten  € 4,00 p.p. Informatie bij Agnes Jong tel: 0229-505535
KBO Hoorn
Woensdag 13 februari: Omringdijk, met liedjes en anekdotes  
Plaats: Rode Kruis Gebouw Vredehofstraat 9/C Hoorn Noord.
Bijdrage € 3,-- inclusief koffie of thee  
In Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn wordt maandelijks een bingomiddag georganiseerd.
Deze bingomiddagen beginnen om 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur al open. U betaalt van af heden € 1,75 voor een bingoplankje. Consumpties zijn voor eigen rekening. vrijdag:  15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni.
Vaste activiteiten in het Rode Kruis gebouw, Vredehofstraat 9c, Hoorn:
Bridgen: maandag van 13.15 uur - 16.15 uur.
Informatie bij dhr. Ruitenberg, tel. 757794

Omhoog...

Nieuwsbrief december 2018

Van de voorzitter

Je zou kunnen zeggen dat tegelijk met de komst van Sinterklaas ook Koning Winter zijn komst heeft aangekondigd. De bladeren zijn

inmiddels van de bomen gevallen en het is koud. Misschien krijgen we een beetje sneeuw en een witte kerst. Dat zou mooi zijn. Terwij

l ik dit schrijf is het in Barcelona 17 graden, een heerlijke temperatuur voor de overwinteraars.
Op 14 november hadden we een Bestuursvergadering. Voor deze vergadering was Ritzo Holtman uitgenodigd. Hij is Regio coörd

inator van de PCOB voor het deel van Noord-Holland boven de lijn Alkmaar-Hoorn. Hij wilde graag weten hoe het reilt en zeilt bij de Afdeling Hoorn. Uiteraard wist hij wel het een en ander en we hebben hem laten weten dat het vinden van bestuursleden en nieuwe leden erg moeilijk is. Tevens hebben we hem gevraagd naar de huidige structuur van de KBO in Noord-Holland. Tenslotte hebben we met hem gesproken over het verschil in contributie tussen de KBO en de PCOB. Ritzo heeft geantwoord dat het probleem van bestuursleden en nieuwe leden zich landelijk voordoet. De KBO Noord-Holland is een zelfstandige vereniging die lid is van de UNIE van de KBO. De meeste plaatselijke KBO afdelingen hebben een vereniging opgericht al dan niet onder de naam KBO en zijn bijna allemaal lid van de vereniging van KBO Noord-Holland. De plaatselijke KBO verenigingen betalen een afdracht aan de Provinciale KBO en die draagt daarvan weer af aan de UNIE van de KBO. De KBO vereniging van Hoorn is ook lid van de KBO Noord-Holland. Het is het streven van de besturen van de KBO en de PCOB (landelijk) dat de contributies van de leden naar elkaar toe groeien. Op 28 november is de PCOB-Regiodag in Langedijk. 3 bestuursleden gaan daar op af. Verder hebben we op de Bestuursvergadering het programma voor de kerstmiddag enz. besproken.
De ledenmiddag van 21 november 2018. Op het programma stond een presentatie over zorgverzekeringen en daarvoor hadden we Jaap de Bruijn uitgenodigd. Hij is als adviseur van de directie werkzaam bij de VGZ. Voor het verslag, zie verder op in deze Nieuwsbrief.
Op 19 december organiseren wij een Kerstviering in Het Octaaf. De kerk is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. Wij hopen dat u allemaal komt. Ook gasten en leden van de PKN zijn welkom. Wij gaan proberen de kerstsfeer te creëren in de Achterzaal van Het Octaaf. Het koor Glorious zal prachtige kerstliederen ten gehore brengen en u krijgt natuurlijk alle gelegenheid kerstliederen te zingen o.l.v. van de organist Jan Zuidema. Na afloop worden een hapje en een drankje geserveerd.


LET OP: Op 9 januari 2019 hebben we de eerste ledenmiddag van het Nieuwe jaar in Het Octaaf en dan organiseren wij een Nieuwjaarsreceptie. Ook dan worden een hapje en een drankje geserveerd. De zaal is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. De Gemeente Hoorn geeft deze middag ook akte de préséance met een presentatie over Domotica. Dat zijn elektronische hulpmiddelen, zoals afstandsbedieningen en automatische verlichting enz., die een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van senioren in hun woning. Zij brengen daarvoor een opstelling mee die wellicht in de Achterzaal kan worden geplaatst. U heeft dan alle gelegenheid om vragen te stellen.
Trump: Op het moment van schrijven heeft Trump weer het Nieuws gehaald. Terwijl diverse Europese landen sancties gaan opleggen aan de Saoediërs vanwege de moord op Khashoggi, wil Trump dat niet omdat hij zijn wapenmiljardendeal met dat land niet in gevaar wil brengen. En passant bedankt hij de Saoediërs voor de lage brandstofprijzen. Dat ondertussen 10 duizenden burgers in Jemen om het leven zijn gekomen door Saudische wapens schijnt hem niet te deren. Wellicht weet u dat Trump zoveel mogelijk republikeinse rechters wil benoemen op opengevallen plaatsen. Grappig is nu dat Trump de kous op de kop kreeg van de voorzitter van het Hooggerechtshof, nota bene een republikein, die Trump terugfloot omdat hij een federale rechter in San Francisco een Obama-rechter noemde omdat deze rechter een asiel decreet van Trump van tafel heeft geveegd.


Ik wens u allen een mooie tijd richting de Kerst met veel gezelligheid om u heen.
Ik eindig met een gedicht van Marcel Budenaers.


Leven in een wereld vol agressie, angst en pijn,
Op geen enkel moment kan je nog zeker zijn.
Ogenschijnlijk willen we dit verhullen
en elkaar met wensen omhullen.
We schermen met woorden als
lieve, plezier, succes, aardig, positief ,
gelukkig leven en daarbij nog feestelijk lekker eten,
Maar zijn terughoudend het ware feit vergeten!
Het échte ‘kerst’verhaal,
waarover we uit schrik voor de mening van de ander,
Wijselijk zwijgen in elke taal!

Doch Hij die kwam omwille van échte vrede
Jezus, Gods Zoon, bracht redding voor ieder met zich mede!
Hij ziet de nood in onze dagen
En zegt : “Ik heb jouw leed reeds gedragen!”
“Aan het kruis gáf Ik mijn Leven om jou een nieuwe kans, nieuw
leven, te geven!”

Daarom geen doorprikbare woorden als wens
Maar onze raad aan elk weldenkend mens :

‘Kijk naar het Kind, Jezus, Gods Zoon
Híj brengt ware vrede en eeuwig leven, genade voor u als loon!’

Verslag ledenmiddag 21 november 2018

De achterzaal was gevuld met belangstellenden. Het zou vanmiddag gaan over ons Nederlands Zorgstelsel. Een niet alledaagse materie. Over de lijn genomen, nogal ingewikkeld en deze schijn moest worden weggenomen. Eerlijk gezegd in onze gedachten een onmogelijke taak.
Meerdere leden van ons hebben vroeger nog met een stelsel gewerkt waar de werkgever een ‘ziekenfondsbonnetje’ bij het salaris voegde en die moest je op een verzamellijst plakken. Maandelijks kwam de ziekenfondsbode (een gemeenteambtenaar) langs om deze bonnetjes te incasseren. Ik weet dat ook nog wel. Later kwam hier verandering in en ontstond er een Ziekenfonds, een landelijk regeling waar bij je kon of moest aansluiten als je niet meer verdiende dan zoveel. Zat je hoger, dan moest je je particulier verzekeren. Deze premie was dan op één of andere wijze te terug te krijgen via regelingen met een werkgever. Ik werkte toen bij de overheid en om het kwartaal moest je daarvoor een formulier indienen. Het Rijk keerde dan die premie weer uit. Dat was altijd een mooi spaarpotje om wat extra’s te kopen. Al deze intense en ingewikkelde zaken, hoe dan ook, behoort nu tot het verleden. Maar hoe zit het dan nu, daar ging het over.

Iedere Nederlander die hier woonachtig is dient ingeschreven te staan bij één van de Ziektekosten organisaties die er zijn   en dat zijn er nog al wat, o.a. VGZ.
Als deskundige was Jaap de Bruijn, zoon van onze secretaris, bereid gevonden een explicatie en een voordracht voor ons te verzorgen om het nu gangbare ziekten kostenbestel voor ons wat begrijpelijker te maken.
De spreker ging uit van de volgende gedachte voordat hij begon:
1e Wat doet de Zorgverzekeraar?
2e Wat verwacht u van de Zorgverzekeraar?
3e Wat doet de Zorgverzekeraar goed?
4e Wat kan er beter?


Naar aanleiding van deze paar vragen kwamen er heel veel praktisch vragen uit de zaal, waar een duidelijk antwoord op volgde. 
De functie van Jaap is Woordvoerder Corporate Communicatie bij het VGZ. In zijn inleiding merkte je al spoedig dat hij kennis van zaken had. Uitgangspunt: de VGZ is een coöperatieve zorgverzekering zonder winstoogmerk. Er zijn dus geen aandeelhouders. Het belangrijkste doel is het garanderen van goede betaalbare en zinnige zorg voor de klanten en NIET het verdienen van geld.
Geld dat over is, wordt als volgt verdeeld:
1e terug naar de klanten, door de premie zo laag mogelijk te houden.
2e terug naar de zorg door te investeren in het verbeteren van de zorg in Nederland of

3e het gaat naar onze wettelijke reserves.
Een voorbeeld hiervan is dat in het jaar 2016, 76 miljoen euro terug gegeven is aan de verzekerden, ongeveer € 100 per klant.
De coöperatieve VGZ stelt dat de wisselwerking en de samenwerking tussen zorgverleners en verzekerden de beste manier is om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken.
De driehoek combineert de veiligheid en eerlijkheid van de overheidsregie met de efficiëntie en innovatiekracht van de marktwerking. Elke partij zet zich in voor het gezamenlijke doel -goede zorg voor iedereen- en krijgt daarnaast ruimte om op te komen voor de eigen belangen. Elke Nederlander heeft zo tegen dezelfde voorwaarden toegang tot kwalitatief goede zorg.
Onze maatschappelijke rol is: “Betaalbaar houden van de Zorg, nu en in de toekomst”.
Afsluitend, een rode draad, waar gaat het om, wat zijn de belangrijkste zaken:  Declareren, per jaar gaat dat om een bedrag van 10 miljard, VGZ maakt geen winsten, wat over is vloeit terug.
Waarom dan toch steeds hogere premies.? Dit is mede het gevolg en bestemd voor vernieuwde apparatuur in de ziekenhuizen. Zorginstellingen hebben geen macht over de ziekenhuizen. De moeilijkheden die er zijn, zijn het gevolg van dat bepaalde ziekenhuizen hun zaken niet op orde hebben. Ook zijn er verschillende werkwijzen met specialisten, welke niet altijd duidelijk zijn en op welke wijze er gewerkt wordt.
Een vraag was ook, waarom moet dat bedrag ‘eigen risico’ zo hoog zijn (€ 385,--)? Jongeren gebruiken dat veelal niet op, terwijl ouderen het volledig opsouperen. Er zijn ook heel wat jongeren die wel dat bedrag nodig hebben, er doen zich vaak ernstige situaties voor.
Al met al een zeer interessante middag, hulde voor de spreker van deze ingewikkelde materie. Wilt u meer informatie hebben, raadpleeg dan de site met als naam: https://app.zwdz.nl/  of tik gewoon in een internet programma ‘VGZ’ en de info komt op u af.

(Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 19 december 2018

Er is dan de Kerstviering van de senioren van de PKN H-Z-B en de leden van de PCOB.
Het koor Glorious zal net als vorig jaar zijn medewerking verlenen. Het koor staat onder leiding van Mia de Ruiter en wordt begeleid door Peter Zandberg.
De kerk is open om 14.00 uur, de viering vangt aan om 14.30 uur.

Uitnodiging ledenmiddag 9 januari 2019

Er is dan de nieuwjaarsreceptie waarbij wij elkaar weer onder het genot van een hapje en drankje de beste wensen voor het nieuwe jaar kunnen doen toekomen. Verder zal de gemeente Hoorn een presentatie geven over Domotica.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.


Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband        € 35
Voor een dubbel leefverband      € 55
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De familie van Engelenhoven verzoekt de bezorgers van de Nieuwsbrief zelf een plastic of papieren tas mee te nemen. Daar er steeds minder plastic tassen in omloop zijn krijgen zij er een te kort aan. Dus plastic of papieren tas over! De familie van Engelenhoven houdt zich aanbevolen.

Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:
Eerste hulp bij het kiezen van een zorgverzekering

Even lachen

Niets , maar dan ook niets komt zo vriendelijk op je af als een kletsnatte hond.


Wandelen met elkaar

We wandelen met elkaar alleen met droog weer hebben we afgesproken. Vanaf de start in oktober zijn we nu 5 dinsdagochtenden op pad geweest. Telkens een uurtje wandelen met elkaar. We lopen gevarieerd door woonbuurten en voor zover mogelijk ook wat door natuurgebied. Zo leren we Hoorn van onvermoede kanten kennen want als je wandelt zie je zoveel meer. Voor de een is het een makkie en voor de ander best wel een prestatie, maar samen houden we rekening met elkaar en staat het met elkaar bewegen in de buitenlucht voorop.  Na afloop is het altijd even gezellig napraten met een kopje koffie erbij. Het oude gezegde “ elke dag een draadje maakt een hemdsmouw in een jaar” geldt ook voor het loopgroepje- bij elkaar hebben we nu ruim 25 kilometer samen afgelegd- dat klinkt toch als behoorlijk veel. Mocht u aan willen sluiten - u bent welkom.
Truus Meijer
Tel 0633026232

Nieuws van de feestcommissie jubileum PCOB Hoorn

Heeft u de datum al in de nieuwe agenda of op de kalender 2019 staan?
25 september 2019 wordt geen gewone ledenmiddag maar een feestdag vanwege het 50-jarig jubileum van de PCOB-Hoorn.
Wij zijn hard op weg om er een mooie dag van te maken met genoeg te zien en te horen met voor elk wat wils. De inwendige mens wordt daarbij zeker niet vergeten. Een jaar gaat snel dus het programma staat in de steigers en per vergadering wordt deze dag steeds duidelijker ingevuld. Gerrie Roos haakt ook weer bij ons aan na haar vervelende val en verblijf in ziekenhuis en revalidatiecentrum Lindendael.
Gerrie Roos, Jelle Kuyper, Arie Penning en Truus Meijer

Breien, haken, kaarten maken en quilten

In het wijkcentrum de Cogge Risdam Noord, Akkerwinde 44, Zwaag.

Breien en haken. Wilt u samen haken of breien of heeft u advies nodig over uw eigen haak- en breiwerk? Komt u dan een keertje langs, de dames helpen u een handje verder.
Maandag van 13.30 – 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Kosten € 1,50, eigen materiaal meenemen, incl. koffie en thee.

Kaarten maken. Elke week maakt u een kaart met een ander thema.
Maandag van 9.30 – 12.00 uur
Kosten € 1,50 incl. materiaal. Incl. koffie en thee.

Quilten. In een ontspannen sfeer werken quilters aan hun eigen werk en helpen elkaar hierbij in de groep Quilt Bee. Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een rijgsteek op elkaar worden genaaid. Het kan met de hand of machinaal en er worden verschillende soorten steken gebruikt.
Woensdag van 9.30 – 11.45 uur.
Kosten € 30,- per 5 maanden. Incl. koffie en thee.
Info en aanmelding mw. T.Deinum-Angenent, telef.nr. 06-22381468.
Voor de drie activiteiten kunt u ook bellen naar wijkcentrum De Cogge.
Telef.nr. 0229 – 238546.
Info: St.Netwerk, telef.nr. 0229 – 234390, www.netwerkhoorn.nl;
Uitgezonderd de schoolvakanties en feestdagen.


Koersbal en Meer Bewegen voor ouderen. In het wijkcentrum Risdam Zuid, de Huesmolen 60.
Koersbal is zeer geschikt voor senioren die naast rustig bewegen, ook van een beetje wedstrijdspanning houden.
Dinsdag:    14.00 – 16.00 uur
Woensdag    10.00 – 12.00 uur
Kosten:    € 8,50 per maand, incl. koffie of thee.
Meer bewegen voor ouderen lessen worden afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers en er is speciale aandacht voor lichaamshouding. U kunt één keer gratis meedoen om te kijken of MBVO iets voor u is.
Donderdag:13.30 – 14.30 uur en van 14.30 – 15.30 uur.
Kosten: € 10,-- per maand, incl. koffie of thee.
Info: St. Netwerk tel. 0229 – 234390 of www.netwerkhoorn.nl
(uitgezonderd de schoolvakanties en feestdagen)

Nog meer voordelen van zingen

Het is gezond en zangers zijn gelukkiger.
U krijgt zelfvertrouwen doordat u zich laat horen aan anderen.
Er worden hormonen aangemaakt waar u zich goed van gaat voelen, bijna net zo lekker als chocolade.
U leert zichzelf beter kennen, zingen is een spiegel.
Zangers hebben vaak een beter ritmegevoel dan muzikanten.
De ademruimte wordt beter gebruikt waardoor het immuunsysteem versterkt. Stresshormonen in het lichaam gaan omlaag, het lichaam krijgt meer ruimte om ziektekiemen te bestrijden, door anders te ademen kan men minder last van pijn en stress hebben.
Men kan beter relativeren, wordt vrolijker en krijgt meer energie.
Mensen die samen zingen hebben meer begrip voor elkaar.
In schoolklassen waar veel gezongen wordt, leren kinderen beter en is de onderlinge sfeer goed.
De emotionele uitlaatklep die zingen biedt, maakt dat de dingen van de dag een betere plek worden gegeven.
Conditie neemt toe. Voor het lichaam is zingen vaak hard werken en daardoor neemt het uithoudingsvermogen toe
De bloeddruk kan door de ademsteun lager worden, de houding verbetert, waardoor men er krachtiger uitziet.
Zingen op de fiets werkt aanstekelijk.
Ademen vanuit het middenrif kan tegen longproblemen

We zien de driewielfiets steeds vaker op straat.

Als u op zoek bent naar een manier om langer te blijven fietsen en in beweging te blijven, dan kunt u in plaats van een scootmobiel een driewielfiets kopen. Fietsen doet een groot beroep op ons evenwicht, reactievermogen en balanceervermogen; vaardigheden die afnemen als we ouder worden. Stoppen met fietsen omdat u gevallen bent of niet meer durft is vervelend en niet goed voor de gezondheid.
Een fiets met drie wielen kan een oplossing bieden. Balanceren hoeft niet meer, dus kunt u alle aandacht aan het verkeer geven. Omvallen kan niet meer. Een groot voordeel is dat u stabiel op en af kunt stappen. Met drie wielen heb je in de herfst en winter veel minder last van de gladheid.
Een driewielfiets is verkrijgbaar in verschillende typen en maten, met twee wielen aan de voor- of achterzijde, elektrische trapondersteuning, terugtrap- of handrem, met en zonder versnellingen.
Van uw eigen (elektrische) fiets kan met een ombouwmodule een driewielfiets worden gemaakt.
Een lage instap driewieler heeft een ruime instap en een andere zitpositie. Hierdoor kunt u altijd met beide voeten op de grond komen en toch een optimale kniebewegingen maken. Deze variant maakt het opstappen gemakkelijker. Het rijden went sneller en dit type is inklapbaar te maken.
Een zitfiets met drie wielen heeft een stoeltje met rugleuning. Door de zitconstructie heeft u ondersteuning in de rug en voelt de fiets comfortabeler op oneffen en schuin lopend wegdek. Omdat men voor de achterwielen zit zijn er weinig problemen bij het inschatten van de breedte en kan men vlugger door de bocht.
Goed oefenen is belangrijk, omdat men bij een driewielfiets moet afleren het evenwicht te willen bewaren. Hieronder tips om veilig te fietsen:
- Zet de fiets op de parkeerrem, dan kan hij niet voor- of achteruit.
- Ga ontspannen op het zadel zitten, zet de voeten op de pedalen.
- Kijk vooruit en door de achteruitkijkspiegel of u weg kunt rijden.
- Oefen eerst in de laagste versnelling, trap een halve slag en rem.
- Herhaal dit totdat u de voeten bij het remmen echt op de pedalen houdt.
- Langzaam trappen, alleen sturen, handen aan de rem houden.
- Zit rechtop, knieën bij elkaar, voeten op de pedalen ook in een bocht.
- Rem in het begin regelmatig om eraan te wennen dat u niet omvalt.
- Blijf zitten, als u gaat lopen komen de kuiten tegen de achterwielen aan.
Neem na 10 minuten oefenen even pauze omdat het ‘nieuwe’ rijden stress geeft.
Daarna zal het steeds beter gaan. Stap na het oefenen niet meer op een tweewieler, onderschat het verschil niet.
Draag opvallende (reflecterende) kleding zodat u goed wordt gezien door andere weggebruikers zeker als u voor een laag model kiest.
Of monteer een vlaggetje die boven u uitsteekt, een flikkerend fietslampje op het spatbord valt ook op. Weet dat u echt niet de enige bent, iedereen heeft er moeite mee om op een driewielfiets te rijden. Wees trots op uzelf, dat u dit doet en kunt!

Praktische tips om in contact te blijven met ouderen die door een ziekte een taalstoornis (afasie) ondervinden.

(Afasie wordt veroorzaakt door een hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd. Afasie is géén spraakstoornis. Het één zeggen, het andere bedoelen is voor mensen met afasie dagelijkse realiteit. Dat betekent dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil.
- Ga (als mantelzorger) af en toe zwijgend naast de ander zitten. Door stil te zijn, neem je de druk weg om te moeten praten. Behalve stiltes zijn goede alternatieven lezen, bladeren en plaatjes kijken in een krant of tijdschrift. Of samen naar muziek luisteren, oude liedjes zitten gebrand in ons hoofd, door de eerste regel van een bekend liedje te zingen, kan de ander spontaan aanhaken.
- Een Memory Wallet (portefeuille van herinneringen) maken, dat is een kartonnen bord met daarop afbeeldingen zoals een foto of een tekening van een hobby. Het bord kan voortdurend worden aangepast aan iemands niveau en interesses, het helpt om zich de persoonlijkheid te herinneren en kan een hulpmiddel zijn bij het voeren van een gesprek.
- Oogcontact maken tijdens het communiceren is belangrijk. Door de afasie is het lastig om informatie op te nemen. Even een paar minuten zitten, iemand rustig op ooghoogte aankijken en dan iets zeggen in een kalm spreektempo. Daardoor krijgt iemand de tijd om de gegevens te verwerken en eventueel te reageren. Vermijd ‘waarom vragen.’ Tijdens het gesprek of de maaltijd is het belangrijk dat er geen geroezemoes of achtergrondgeluiden hoorbaar zijn zoals een radio of televisie. Deze geluiden zorgen voor te veel prikkels en verhinderen een goede communicatie.
- Wees als mantelzorger u bewust van de wijze waarop u de ander bejegent, hoe oververmoeid u ook bent. Een valkuil kan betuttelend taalgebruik zijn, hoe goed bedoeld ook, het is vaak pijnlijk voor de ander. Bejegen de ander altijd zoals u zelf bejegend wilt worden. Vaak kan de behandelende geriater of logopedist u op de goede weg helpen.
- Kijk naar mogelijkheden die wel kunnen. Ga niet in discussie. Humor werkt en geduld is een schone zaak. Kijk naar mogelijkheden die wel kunnen.

Voorleesactiviteit in de Bibliotheek, Huesmolen 60 Hoorn

In november is een voorleeskring gestart voor mensen met geheugenproblemen en/of een vermoeden van dementie. Deze activiteit is bedoeld voor senioren die zelfstandig wonen en nog niet in aanmerking komen voor dagbesteding.
Luisterend naar verhalen ontstaat een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid. Voorlezen leidt naar het delen van ervaringen en het vertellen van eigen verhalen. We leven met veel verhalen. Ze zijn noodzakelijk en kunnen o.a. vrolijk, redelijk of geïnspireerd stemmen. Zonder verhalen is het leven beslist een kale en onaangename bedoening.
Er wordt een gezellig uurtje geboden in het filiaal van de Bieb in Risdam op de donderdag van 15.00 – 16.00 uur en begint met een kopje thee of koffie. Daarna worden verhalen voorgelezen die mooie herinneringen opwekken. Men kan daarna met elkaar hierover in gesprek gaan.
INFO: e-mail: mrood@bibliotheek.nl; Telef. nr. 0229 – 219441.

Webshop of nepshop: hoe winkel je veilig online?

Veel mensen kopen regelmatig en graag dingen via internet. Het is gemakkelijk, comfortabel en je hoeft er de deur niet voor uit. Maar er zitten ook risico’s aan vast. Hoe kun je zo veilig mogelijk online winkelen?
De Autoriteit Consument en Markt is een campagne gestart om mensen bewust te maken van het feit dat lang niet alle webshops betrouwbaar zijn. Wij lichten de belangrijkste tips voor je uit. En houd je sowieso aan algemene veiligheidstips: let op of de (betaal)pagina beveiligd is (https) en doe geen bestellingen via een onveilige (openbare) wifiverbinding.
Reviews
Om te beginnen is het altijd verstandig om het bedrijf waar je iets wil aanschaffen te googelen. Zoek eens op de naam in combinatie met ‘review’ of ‘klacht’ en kijk wat de ervaringen van anderen zijn. Houd er wel rekening mee dat bedrijven ook zelf reviews (laten) schrijven, dus ga niet af op één verhaal en kijk ook of verschillende reviews echt wel verschillen of dat het eigenlijk steeds hetzelfde verhaaltje is met een paar kleine aanpassingen.
Informatie
Zoek op de site van het bedrijf naar meer informatie, zoals bijvoorbeeld contactinfo, KvK-nummer en fysiek adres. Zo’n fysiek adres kun je opzoeken om te kijken of het überhaupt bestaat en vaak zie je in Google Maps ook of er op het adres inderdaad een bedrijf (met die naam) zit. Je kunt ook de contactinformatie gebruiken om daadwerkelijk contact op te nemen met het bedrijf, om te kijken of er gereageerd wordt en natuurlijk om eventueel echte vragen te stellen.
Als er een KvK-nummer wordt vermeld op de site, kun je daarmee ook verder kijken of het bedrijf ‘echt’ is. Je kunt bijvoorbeeld het handelsregister raadplegen, ook als je geen KvK-nummer hebt, hoewel vermelding van dat nummer wel een verplichting is. Kun je het bedrijf niet op de naam vinden en heb je ook geen KvK-nummer kunnen vinden op de site? Dan is er een gerede kans dat het om een nepwebshop gaat.
Politie?
Als je twijfels hebt, is het wellicht ook een goed idee om de site van de politie eens te raadplegen. Op de pagina ‘Controleer verkoper gegevens’ kun je zoeken op websitenaam, emailadres, telefoonnummer of IBAN-nummer. Zijn er meldingen over het bedrijf waar je wat had willen bestellen? Zoek dan toch maar even verder naar een betrouwbaarder verkoper.De politie waarschuwt overigens nadrukkelijk dat geen vermelding niet betekent dat een verkoper betrouwbaar is!
Betalen
En om die reden is het ook verstandig om te proberen of je achteraf kunt betalen, hoewel veel verkopers vanuit dezelfde gedachtegang die optie nogal eens willen reserveren voor klanten waarvan ze weten dat die betrouwbaar zijn. Vaak krijg je die mogelijkheid pas aangeboden als je al eens eerder besteld hebt bij de webwinkel in kwestie. Probeer dan of je verzekerd kunt betalen. Een credit card bijvoorbeeld levert in het algemeen een verzekering dat je je geld terug kunt krijgen als je niet krijgt wat je besteld had.
Gebruik altijd je gezonde verstand en… klinkt het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk ook niet waar!

Raad van Ouderen

Minister Hugo de Jonge, vicepremier en minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op 11 oktober de Raad van Ouderen geïnstalleerd. Deze Raad geeft de Minister gevraagd en ongevraagd advies over het “Pact voor de ouderenzorg” en alles wat met ouderenzorg te maken heeft. De Raad wordt gevormd door 11 senioren uit ons land.
Mevrouw Gonny de Vries uit Zwaag is één van hen. Ze is oud-verpleegkundige, adviseur van de KBO Hoorn, vrijwilliger bij de Zonnebloem en Lindendael, bestuurslid van de Stichting Ouderenraad Hoorn en voorzitter van de werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en Minimabeleid van die stichting, lid cliëntenraad MEE & de Wering en maakt deel uit van veel andere (ouderen)organisaties.
De taak van deze Raad is om de minister gevraagd en ongevraagd advies te geven op het gebied van de ouderenzorg o.a.:
- langdurige zorg (met goede zorg en ondersteuning thuis),
- verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg,
- eenzaamheidsbestrijding.
Uw ideeën, opmerkingen, suggesties, tips en vragen over bovenstaande onderwerpen in de ouderenzorg kunt u melden bij mevr. de Vries zodat zij deze kan voorleggen aan het VWS.
Telef.nr. 0229 – 266696. E-mail: ouderennetwerkwf@gmail.com;

Bericht van Ouderenadviseur Jan Olijve (MEE & de Wering)

Ik lees met veel interesse de nieuwsbrief van de PCOB en zie dat daarin regelmatig aandacht wordt geschonken aan zaken die te maken hebben met het ouder worden. Dat is wat mij betreft een goede zaak. Nagenoeg iedere senior loopt van tijd tot tijd tegen dingen aan en dan is het goed om te weten wat er aan hulpmiddelen en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar is. Eén van de organisaties die ondersteuning kan bieden, is MEE & de Wering, waar ondergetekende ouderenadviseur is. Tijd daarom om mijzelf wat nader voor te stellen en te vertellen wat een ouderenadviseur kan betekenen voor senioren.
En dat is best veel om in een paar regels duidelijk te maken, daarom verwijs ik ook naar de folder die op ons internet te vinden is (https://www.meewering.nl/media/1599/hulp-en-advies-voor-ouderen-hoorn-nov-2017-web.pdf).
Als ik het heel “kort door de bocht” formuleer, dan gaat het om het “klankborden, adviseren en ondersteunen van senioren, zodat zij zolang mogelijk plezierig en veilig zelfstandig kunnen blijven wonen.” De onderwerpen die in gesprekken ter sprake komen, zijn heel divers. Vragen die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld:
Ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, regiotaxi en scootmobiel. Onder de Wmo vallen ook voorzieningen als dagopvang en ambulante begeleiding.
Het in kaart brengen van zorgbehoefte en het helpen bij het regelen van de zorg.
Situaties van eenzaamheid, soms door het ontbreken van voldoende sociale contacten en soms ook door het missen van iemand waarmee iemand een goed persoonlijk gesprek kan hebben of rouw.
Onduidelijkheid over regelgeving, belasting, testament et cetera.
Dit is een kleine selectie uit vragen die voor kunnen komen. Ik zeg zelf altijd: “als u, als 65plusser, vragen heeft waar u zelf niet uitkomt, dan kunt u mij bellen. Ik kijk dan met u mee. Samen vinden wij een bij u passend antwoord op uw vraag. En als ik het niet weet, dan zoek ik naar iemand die deskundig is op het gebied van uw vraag.” Belangrijk om daaraan toe te voegen: ook als u nog geen concrete vraag heeft, maar wel behoefte om eens te sparren, kunt u bij mij terecht.
Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om een nu lopende vraag bij u neer te leggen. Eén van mijn cliënten, een vrouw van begin 80, zoekt een vrouw die af en toe met haar een stukje (elektrisch) zou willen fietsen. Zij woont in de Risdam. Dus als iemand van u ook zin heeft om gezellig te fietsen…………
Over mijzelf: over een jaar of vijf behoor ik tot mijn eigen doelgroep. Ik werk inmiddels 5 jaar bij MEE & de Wering, eerst als vrijwilligerscoördinator en nu dus als ouderenadviseur. U kunt mij bereiken via 088 00 75000 (dagelijks van 9 tot 12), via mijn mobiel 06 5328 3177 of email j.olijve@meewering.nl.

Persbericht

Op woensdagavond 19 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Op onze laatste café avond van het jaar bieden we u een muzikaal avondje uit aan in een ontspannen sfeer. Wij hebben uitgenodigd Dick Boersma en
Jeanet Lakeman begeleidt deze avond. Wees welkom!
Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Belangrijke telefoonnummers Hoorn


P.C.O.B. Hoorn, secr. H.de Bruijn                                      0229-230942
Politie, Brandweer, Ambulance, SPOED                           112
Politie (geen spoed)                                                           0900-8844
Gemeente Hoorn, stadhuis                                                0229-252200 
Storing elektriciteit en gas, 24 uur per dag                        0800-9009
Storing water, 24 uur per dag                                             0800-0232355
Spoeddienst tandheelkundige zorg West-Friesland            0226-360299
Dierenambulance                                                                0229-245353
Dierenpolitie                                                                        144
Afval, grof vuil, ongedierte HVC                                          0800-0700
Rioleringsklachten gem. Hoorn, in kantoortijden                0229-252200
Dringende Rioleringsklachten, buiten kantoortijden           0900-8844
Hulpverlening Westfriese Kerken                                       0229-271684

Westfriesgasthuis Hoorn (vanaf 1.1.2019 Dijklander Ziekenhuis)   0229-257257
St.MEE/de Wering (welzijn, maatsch.werk, vrijwilligersinzet)    088-0075140
St.MEE/de Wering (cliëntenondersteuning)                       088-6522522
Bibliotheek aan huis, Hoorn                                               0229-219441
Omring, thuiszorg, dag en nacht bereikbaar                      088-2068910
Omring, thuiszorgwinkel                                                     0229-206885
OV-chipkaart verloren of gestolen                                      0900-0980
RABO bankpas diefstal of vermissing                                0228-566200
ING bankpas diefstal of vermissing                                    020-2288800
ABN-AMRO bankpas diefstal of vermissing                          0900-0024
VALYS, gehandicaptenvervoer buiten West-Friesland        0900-9630
Regiotaxi West-Friesland, klantenservice                           088-6667070
Regiotaxi West-Friesland, voor doven en slechthorenden   088-6667090
Crisisdienst jeugd NHN, 24 uur per dag                               088-7778887
Maelson Apotheek WFG, (naast hoofdingang ziekenhuis)
Maelsonstr.3., 24 uur per dag geopend                                0229-208001
Centr. Huisartsenpost, Maelsonstr.5, voor spoedgevallen
Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur.               
Weekend en feestdagen 24 uur                                            0229-297800

Gedichten Van Els Hengstman-van Olst

Als ik in de kribbe kijk,
zie ik een Kindje klein,
dan is het moeilijk te bevatten
dat Hij eens mijn Heer zal zijn!

Ik hoor Zijn tere stemmetje,
huilend in de stal
en tóch is dit kleine Kindje
de Schepper van 't heelal.

Hoe is het mogelijk dat Hij
koos voor deze weg,
hulpeloos, afhankelijk
in doeken neergelegd!

En tóch was dit de Vaders wil
voor Zijn eigen Zoon,
om één te worden met de mens
verliet Hij Zijn Hemeltroon!

Als ik in de kribbe kijk,
aanbid ik dit Heilig Kind,
zalig ieder die met Kerstmis
Jezus Christus in Hem vindt!


Ze hadden het al lang gezien,
een ster met heldere schijn,
ze wisten als geleerden
dát moest het teken zijn!

De wijzen uit het Oosten
zochten een Koninklijk Kind,
de ster toonde hun de plek,
want God was hen goed gezind!

Daar aangekomen knielden ze
voor de Leidsman van hun leven
en uit diepe dankbaarheid
wilden ze Hem geschenken geven.

Met vreugde gingen ze weer verder,
beschermd door God de Heer,
vol blijdschap om dit Koningskind
keerden ze gezegend weer!


Omhoog...

Nieuwsbrief november 2018

Van de voorzitter

Gods volk terug in het Beloofde Land. De EO heeft 100 afleveringen van Adieu God uitgezonden. Interviews met vooral bekende Nederlanders waarvan ik enkele gezien heb. Ongeloof, twijfel en er zal wel iets zijn, passeerden de revue. Een neuroloog zei dat ook het gevoel van een “lichtend wezen” in je nabijheid een product was van onze hersenen. Daarbij dacht ik vaak terug aan mijn kindzijn, In die tijd was het geloven zo eenvoudig. Je geloofde alles wat in de kinderbijbel stond. Je bad mee met heel je wezen. Ook als het helemaal niet lekker ging op school of met jezelf. Je bad tot God en je ging weer alsof je nieuwe energie had gekregen. Je moeder in het ziekenhuis, je bad. Je broertje kinderverlamming, je bad zowel voor hem als je ouders, ondanks dat jezelf niet naar school mocht. En wat zal de vorige generatie, die de oorlog heeft meegemaakt, veel gebeden hebben tijdens het zoeken naar voedsel of tijdens de ondergrondse strijd tegen de Duitse overheersers. Ook nu vinden mensen nog steeds troost in het gebed want er is veel ellende en verdriet in de wereld. Denk aan de oorlogen, orkanen, tsunami’s, neerstortende vliegtuigen en oorlogen. Maar we gaan door en bidden naar God om verandering ten goede en dan gaan we verder met ons leven. Zou dat ingebakken zijn in onze hersenen, zoals de overigens zeer bekende neuroloog beweerde, of is er toch iets anders. Afgelopen zondag hoorde ik ds. Jacob Meinders zeggen dat we dienstbaar moeten zijn naar anderen, onze naaste enz. dat is de opdracht die Jezus ons geeft. En dan heb ik de naam genoemd van de persoon die met zijn boodschap de wereld heeft veranderd. Die met zijn verhalen ons heeft willen leren hoe te handelen en te leven. Hij heeft verteld over de liefde van zijn Vader voor de mensen. Uit liefde gaf Jezus zijn leven. Wij zeggen weleens dat als wij allemaal zo zouden handelen en leven als Jezus, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Kunt u zich dat voorstellen. Hoe zouden wij dan omgaan met onze buren, onze familie, onze vijanden, de mensen die ons nodig hebben enz. Zou die liefde dan ook ingebakken zijn in onze hersenen of is er dan toch een ziel? Hebben we meer dan alleen ons lichaam? Al schrijvend bekruipt mij het gevoel dat we “leeg” zouden zijn zonder een ziel en de liefde van God en Jezus. Jezus zei: stel je hart open en laat mijn Geest toe in je hart. Misschien moet ik dat eens doen.


Bestuur: Uw bestuur heeft de afgelopen maand 2 maal vergaderd. Eerst in verband met de lopende zaken zoals de programmering voor 2019 en het organiseren van de 2e vergadering samen met het bestuur van de KBO afdeling Hoorn. De laatste vergadering vond plaats in het Rode Kruisgebouw op 23 oktober 2018. We hebben gesproken over zaken die we samen kunnen doen zoals de kerstviering, het organiseren van uitjes, het publiceren in onze nieuwsbrieven en het oppakken van de eenzaamheid onder met name senioren. Daar is uitgekomen dat we de kerstviering zelfstandig blijven doen maar dat we de overige zaken samen kunnen doen. Inmiddels is er al een commissie voor de gezamenlijke “uitjes” benoemd. We hebben afgesproken om 2 maal per jaar als besturen samen te komen. Verder zijn de leden welkom op de KBO- en de PCOB-ledenmiddagen. We gaan natuurlijk wel proberen onze activiteiten op de ledenmiddagen met elkaar af te stemmen. Over de eenzaamheid hebben we ook een afspraak gemaakt, zie hierna onder het kopje Gezelligheid.
Tenslotte zullen we proberen om belangrijke berichten in elkaars Nieuwsbrief/infobulletin te publiceren. We gaan onderzoeken of dat ook met de advertenties kan maar daar moeten we onze sponsors voor benaderen. We moeten ons ook realiseren dat de KBO Hoorn ca. 700 leden heeft en wij ca. 175.
Ook hebben we gesproken over onze contributies. Die van de KBO zijn lager dan de onze maar de KBO vraagt wel € 3,00 entree per ledenmiddag. Zoals u weet vragen wij € 1,00 voor de koffie.
Verder wachten we op een besluit van het hoofdbestuur in Utrecht over het naar het elkaar toe bewegen van de hoogte van de contributie.


Gezelligheid. Vooral alleenstaande senioren kunnen zich eenzaam voelen en of kunnen steeds moeilijker de deur uit. Hans de Bruijn, onze secretaris heeft hierover een voorstel ingebracht op de gezamenlijke vergadering met de KBO. Dat luidt: Laten wij onze leden vragen wie zich eenzaam voelt en wel bezoek zou willen af en toe. Omdat onze besturen te klein zijn om aan die vraag te kunnen voldoen kunnen wij de leden vragen wie bereid is om af en toe een bezoek te brengen aan een alleenstaande. Wij vonden dit allemaal een prachtig idee die ook zo mooi aansluit bij onze belangenbehartiging en of dienstbaarheid. Om de koe bij de horens te vatten kun u zich opgeven bij uw secretaris per email, zowel met een bezoekvraag als met een bezoekaanbod.


Ledenmiddag 24 oktober 2018.Cacao en chocola waren het onderwerp van de presentatie die werd verzorgd door dhr. De Gooijer. Voor het verslag van deze middag: zie verder op in deze Nieuwsbrief.


Kom naar de Voorlichtingsbijeenkomst over Dementie en of Alzheimer op 16 januari 2019 in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 te Hoorn. Aanvang 14:00 uur. Spreker zal zijn Addy de Mooij, dementieconsulente bij Geriant Gemeente Hoorn. Het initiatief van deze bijeenkomst is van de gezamenlijke ouderenbonden KBO Blokker, KBO Hoorn en PCOB Hoorn. Toegang is gratis. Voor de koffie rekenen wij een € 1,00 de kop.
In verband met de voorlichtingsbijeenkomst op 16 januari 2019 wordt onze ledenmiddag met de Nieuwjaarsreceptie gehouden op 9 januari 2019. Voor deze middag hebben wij mensen van de Gemeente Hoorn uitgenodigd om te komen met een opstelling van domotica. Zij willen daarmee het langer zelfstandig kunnen blijven wonen promoten.


LET OP: Ons jubileumfeest is om organisatorische redenen verschoven naar 25 september 2019.


Ledenmiddag 21 november 2018.
Voor deze middag hebben wij de heer De Bruin uitgenodigd. Hij is deskundig op het gebied van zorgverzekeringen.


Trump: Kashoggi is wellicht op beestachtige wijze vermoord door de kroonprins van Saoedi Arabië. Alle bewijzen van de moord gaan in zijn richting. Zelfs Trump veroordeelt deze daad maar hij laat de wapenleveranties aan dat land doorgaan. Ik had van Trump niet anders verwacht het gaat immers om een miljardendeal. Trouwens de meeste olie komt daar vandaan. Trump heeft de wereld ook laten weten dat hij de kruisrakettenovereenkomst met Rusland wil beëindigen met als gevolg een mogelijke nieuwe wapenwedloop. Een nieuwe stap in zijn verdeel en heerspolitiek. Hoe lang zal zijn aanhang zich nog met zijn ‘leiderschap’ kunnen verenigen. We gaan het zien bij de verkiezingen in de Verenigde Staten in november van dit jaar.


Adieu God

Waarom adieu als God toch niet is
Waarom zijn naam zo vaak genoemd als Hij toch niet is
Voor Noach, Abraham en Mozes een realiteit
Voor David, Salomo en Jezus de zekerheid
Is dat niet Gods hand?
Jezus sprak over liefde en vrede op aard
Dat is de opdracht, het is de moeite waard
Adieu.

Verslag Ledenmiddag van 24 oktober 2018

Zoals gebruikelijk opende Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter deze middag met een hartelijk welkom. Na een enkele mededeling, ging ze voor in gebed en we zongen daarna een lied “Neem Heer mijn beide handen” uit onze bekende zangbundel.
Na een kleine enquête over het wel of niet lezen van onze Nieuwsbrief en ons Verenigingsorgaan, eerder genaamd, het blad van de “PCOB” en nu Van de’ PCOB en de KBO’, kreeg het bestuur een gunstige indruk. Nogmaals werd de belangrijkheid onder onze aandacht gebracht omreden de zeer bijzondere artikelen welke worden weergegeven over het ouderen beleid.
Hierop kreeg onze penningmeester even de gelegenheid enkele zienswijzen toe te lichten over de jaarlijkse contributie m.b.t de verschillen bij de KBO. Het leek dat men bij KBO wat voordeliger uit zou zijn, maar dat is niet zo. Iedereen werd tevreden gesteld na de vraagstelling.


Hierna kreeg onze presentator voor deze middag, de heer Thijs de Gooijer, het woord over het onderwerp van en over de materie “Van Cacao tot Chocolade”.
Tot op de dag van vandaag hullen cacao en chocolade zich nog steeds in de mystiek van luxe en genot. De reden hiervoor is o.a. verborgen in de geschiedenis van chocolade. Chocolade is bij wijze van toeval ontdekt door de ‘Tolteken’. Deze Tolteken waren een stam welke in Midden- en Zuid-Amerika leefden. Historici zijn het oneens hoelang geleden deze ontdekking gedaan is door de Tolteken, maar het is minstens 2000 jaar geleden. Ze gebruikten de vruchten van de cacao al wel, maar alleen de pulp uit de vrucht. De reden hiervoor was dat de bonen erg bitter smaakten en werden dus verwijderd voor het eten van de pulp. Op een dag gooide een Tolteek de bittere cacaobonen weg in het vuur. Maar de brandende cacaobonen verspreiden echter een heerlijke geur dat men begon te watertanden. Toen de Tolteek de boon uit het vuur haalde, plette hij ze tussen de stenen tot een gladde massa. Het resultaat was om te smullen en zie daar, de chocola was geboren.
De Maya-indianen waren de eerste cacaotelers. Dit volk leefde op een groot schiereiland tussen Mexico en Guatemala. Zij waren de eersten die de cacaoboom cultiveerden voor zijn vruchten. Het is bekend dat zij al rond 600 jaar na Chr. cacaoplantages hadden. Met de bonen uit de cacaoplant bereidden de Maya’s een bittere drank met de naam ‘xocoall’.
De cacao werd pas echt populair nadat de Mayacultuur was verdwenen. Deze drank vond zijn weg naar Europa via de Spanjaarden, die hielden het echter eerst voor zichzelf. Een zekere Herman Cortéz had de leden van het koninklijk hof geleerd op welke wijze zij deze bijzondere drank konden bereiden van cacaobonen. Het werd een geliefde drank omdat de Spaanse kolonisten de drank verzachten met suiker, vanille en room. Aan het Spaanse hof bleef dit elite drankje een lange tijd geheim. Pas honderd jaar later werd het drankje ook bekend bij de elite van Milaan en Londen. Daarna leert geleidelijk de rest van Europa het drankje ‘xocoall’ kennen.
Thijs de Gooijer vertelt al deze wijsheden tussen een film en een andere presentatie door. Dat doet hij voortvarend en enthousiast. Over deze culturen is zoveel te vertellen, het zou te ver voeren hier verder op in te gaan. Wat was er veel cacao industrie in de Zaanstreek. Denk aan de namen ‘Kwatta’, Bensdorp, Van Houten sinds (1815) en zo zijn er nog veel te noemen.
Het aantal molens was niet altijd bekend, maar er is een tijd geweest dat er wel 1200 molens aan de Zaan en in de Zaanstreek stonden.
Heel veel ernstige branden hebben zich voor gedaan in de fabrieken en de molens.  Cacao brandt niet zomaar, maar als het één keer brandt krijg je het niet zomaar uit en heel moeilijk geblust. Daarover zijn hele trieste verhalen bekend. Meneer Thijs de Gooijer vertelde hier adembenemend over. Hij was gedurende vijftien jaren lid van de vrijwillige brandweer. Er werden nog veel vragen gesteld welke naar tevredenheid werden beantwoord.
Het was een fijne middag. Ik telde 52 bezoekers. De aanwezigen namen eveneens goede notie van de boeken over cacao etc.
Een boeiende middag en weer een ervaring rijker. Marieke dankte de spreker voor zijn presentatie.

(Sane de Boer)

Ledenmiddag op woensdag 21 november 2018

Thema: Zorgverzekering
Deze middag zal ruime aandacht worden besteed aan de zorgverzekering. We moeten immers allemaal weer overwegen of we het komende jaar blijven bij de zorgverzekeraar waar we nu verzekerd zijn voor onze zorgkosten, of misschien is het door gewijzigde omstandigheden misschien verstandig om te verhuizen naar een andere verzekeraar?
En bovendien moeten we bezien, ook als we bij dezelfde verzekeraar blijven, of we weer dezelfde polis afsluiten, of is het misschien tijd om voor een andere polis te kiezen?
En zo zijn er nog wel meer vragen te bedenken.
Om ons bij al die overwegingen op weg te helpen heeft het bestuur Jaap de Bruijn (zoon van onze secretaris, en werkzaam in de zorgverzekeringsbranche) uitgenodigd om ons wegwijs te maken in dit doolhof van overwegingen. Jaap noemt zichzelf “Stakeholdermanager” of ook wel “Oliemannetje” in het zorgverzekeringsvak, dus u mag alles vragen wat er rondom deze kwesties bij u opkomt.
Het belooft een boeiende en interessante middag te worden.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.


Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.


Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901


We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.


Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.


De contributie voor 2018 bedraagt:
Voor een enkel leefverband      35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen kan niet meer. 1 november 2018 was de deadline.


Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.


De familie van Engelenhoven verzoekt de bezorgers van de Nieuwsbrief zelf een plastic of papieren tas mee te nemen. Daar er steeds minder plastic tassen in omloop zijn krijgen zij er een te kort aan. Dus plastic of papieren tas over! De familie van Engelenhoven houdt zich aanbevolen.


Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:
Week vol activiteiten tegen eenzaamheid
Hoe word ik 100


Even lachen

Slaapproblemen?
Kom eens naar de preek luisteren!
(uithangbord bij een kerk)

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen

Dit blijkt uit een onderzoek van Zilver Wonen. De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, maar zijn zich niet goed bewust van de maatregelen die ze daarvoor bijtijds moeten nemen.
Ruim 71% van de 60-80 jarigen is niet bezig met het aanpassen van hun eigen woning. Op www.sociaalweb.nl leest u meer over dit onderwerp.
Op www.zilverwonen.nl kunt u o.a. de volgende testen doen:
1. Veilig thuis test
2. Comfortabel wonen test
3. Mobiel blijven test.
Het Ministerie van V.W.S. (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  heeft op 8 maart 2018 een pact uitgegeven, zie www.rijksoverheid.nl; voor de ouderenzorg met onderstaande aandachtspunten:
1. Eenzaamheid signaleren en doorbreken.
2. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen.
3. Kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

GPS systemen geven senioren meer vrijheid

én (misschien belangrijker) hun naasten een gerust gevoel.

GPS is de afkorting van Global Postitioning Systems en heeft een plaatsbepalingsysteem als doel. De producten met GPS zijn ontwikkeld om de bewegingsvrijheid/mobiliteit van personen (kinderen, ouderen, hulpbehoevenden) te vergroten.
Er zijn verschillende systemen met een ingebouwde GPS die daarbij helpen. Omdat het lokaliseren via satellieten gaat kun men de GPS alleen buitenshuis gebruiken en heb je een smartphone, tablet of pc met internetverbinding nodig.
Bewegen is goed en gezond. Daarom is het belangrijker dat je naaste zelfstandig het dagelijkse rondje kan wandelen. Onrust bij naasten, wanneer iemand met dementie alleen naar buiten gaat, komt vaak voor.
Een goed product dat de vrijheid vergroot en aansluit bij de behoeftes en levensstijl van de naaste is erg belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wat het beste bij uw naaste past, hangt af van de situatie en gevoel, kijk daarom samen, als dit mogelijk is, wat goed bevalt.
Plaats een GPS tracker in de zak, tas of rollator en u weet altijd waar iemand is. Er zijn ook riemen, horloges of een inlegzool met een GPS systeem. Er kan een zone worden ingesteld in en om een bepaald gebied en u ontvangt bericht als iemand die zone verlaat.
De prijzen en mogelijkheden zijn heel divers. Voor sommigen hebt u een abonnement nodig, voor anderen niet.
In het kader van de nieuwe privacywet en de gevaren van hackers en datalekken wordt er bij de nieuwste alarmhorloges de hoogste vorm van databeveiliging gebruikt. Het horloge heeft een beveiligde simkaart en gegevens worden versleuteld verstuurd. Zo wordt veilige gegevensverwerking gegarandeerd en de privacy gewaarborgd.
INFO: De Alzheimer Telefoon (dagelijks van 9 tot 23 uur): 0800 – 5088.
Alzheimer Café in uw buurt: www.alzheimer-nederland.nl/regios;

Samen eten in wijkcentra, enz.

Voor iedereen die het gezellig vindt om in een gemoedelijke sfeer te eten. S.v.p. aanmelden via de telefoonnummers.
Buurtrestaurant de Zaagtand, St.Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn. Info bij J.Fuchs, tel. 0229-855700. Donderdag om de week, 12.30-14.00 uur, kosten € 5,- voor een 2-gangen menu.
Eettafel de Cogge, Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag. Info bij wijkc. De Cogge, tel. 0229-238546. Laatste donderdag van de maand 17.30-19.30 uur, kosten € 7,50.
Eettafel Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn. Info bij wijkc. Grote Waal, tel. 0229-280940. Vrijdag eens in de twee weken van 17.00-19.00 uur, kosten € 7,50.
Eettafel Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn. Info wijkc. Kersenboogerd, tel. 0229-219966. Elke 2e vrijdag v.d. maand van 18.00-19.30 uur, kosten € 7,50.
Eettafel de Zonnebloem in wijkcentrum de Cogge, Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag. Info Sandra Schouten tel. 0229-234866 of harry.schouten@hetnet.nl. Elke 2e dinsdag van de maand, kosten € 7,50.

Koffie-of thee ochtenden in wijkcentra, enz.

Wilt u andere mensen ontmoeten, schuif dan vrijblijvend aan.
Wijkc. de Cogge, Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag.
Donderdag van 10.00-11.30 uur.  Eerst kopje gratis.
Wijkc. Huesmolen, de Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn, tel. 0229-234390. Dinsdag van 10.00-12.00 uur. Eerste kopje gratis.
Wijkc. Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn. Woensdag van 10.00-11.30 uur. Eerste kopje gratis.
Koffie uurtje in Verzorgingshuis Avondlicht, Geldelozeweg 66, 1625 NX Hoorn,tel. 0229-231344. Vrijdag van 10.00-11.00 uur.
N.b. Soms zijn wijkcentra in de schoolvakanties gesloten.

Themadag

Themadag vrijdag 9 november in de Plataan in Zwaag


Thema: Prettig wonen voor nu en later.
Veel organisaties in Hoorn houden zich bezig met het wonen van senioren, voor nu en in de toekomst. De Ouderenraad Hoorn wil u helpen meer inzicht te krijgen over dit lastige onderwerp.
Daarom heeft de Ouderenraad verschillende sprekers uitgenodigd om inhoud te geven aan dit thema.
Na de opening door wethouder Marion van der Ven, met de portefeuille wonen, zullen diverse sprekers toelichting geven op dit onderwerp.
Rond 12.00 uur wordt u een lunch aangeboden en het programma zal eindigen tegen 14.00 uur.
De toegang is gratis.

Zorgadvies, zorgbemiddeling en wachtlijstbemiddeling

Heeft u te maken met een lange wachtlijst voor een afspraak bij een medisch specialist, onderzoeken, opname in een ziekenhuis, dagbehandeling, behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) enz.?
Neem dan contact op met uw Ziektekostenverzekeraar, bijvoorbeeld UNIVE. Hun bemiddelaars zullen samen met u kijken naar mogelijkheden en u advies geven.
Met Zorgaanbieders hebben de Ziektekostenverzekeraars afgesproken dat zij binnen de ‘treeknormen’ zorg verlenen. De treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van deze treeknormen.
Als u niet binnen deze normen wordt geholpen spreekt men van te lange wachttijden. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (=binnen enkele uren) worden verleend.
U kunt bij de zorgbemiddelaars van de Verzekeraar terecht voor:
bemiddeling voor een second opinion (de mening van een tweede deskundige die men kan vergelijken met de mening van de eerste),
advies over de beste specialist voor bijzondere aandoeningen,
informatie over de wachtlijst van het ziekenhuis van uw voorkeur, een alternatief ziekenhuis of als dat nodig mocht zijn in België of Duitsland,
waar u het beste terecht kunt voor bepaalde zorg.
Belangrijk om te weten over wachtlijstbemiddeling:
Bepaalde behandelingen kunnen niet in elk ziekenhuis worden uitgevoerd.
Soms is een bemiddeling om bepaalde medische redenen niet mogelijk.
De reistijd naar een ander ziekenhuis is over het algemeen langer en reiskosten worden niet altijd vergoed. Voor behandelingen in het buitenland dient u altijd eerst toestemming van uw Ziektekostenverzekeraar te krijgen.
Kiest u na bemiddeling voor een ander ziekenhuis, dan vraagt u uw gegevens dossier, foto’s etc. op uit het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, daar wordt u dan van de wachtlijst gehaald.
Bent u geholpen in een ander ziekenhuis, dan bent u voor alle onderzoeken, behandelingen, nazorg en eventuele complicaties aangewezen op dit ziekenhuis en kunt u voor deze aandoening vaak niet meer terecht in het ziekenhuis waar u voorheen onder behandeling was.

Tips voor het “nieuwe betalen

(Voordeel: zorgt voor kortere wachttijden bij de kassa).
De meest gebruikte pas is gewoonlijk uw betaalpas. Makkelijk in gebruik: u hoeft alleen maar uw pincode te onthouden.
En zelfs dat is soms niet meer nodig met een versie van de RFID chip.
RFID betekent radio-frequency identification, ofwel identificatie met radiogolven. Zo’n chip verzendt informatie met behulp van die radiogolven. Deze informatie kan op afstand worden ontvangen en uitgelezen. RFID chips zijn o.a. bekend van het chippen van huisdieren met een registratienummer van de eigenaar. Ook hebben paspoorten tegenwoordig een RFID chip met informatie over de eigenaar. Een bijzondere variant van RFID is de NFC techniek: near field communication. Dit is een draadloze manier om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen binnen een straal van 10 centimeter. Hij kan verzenden én ontvangen, daarom wordt hij gebruikt in betaalpassen voor contactloos betalen. Hierbij hoeft u uw pas alleen maar dicht in de buurt van een geschikt betaalapparaat in een winkel te houden. Het bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven zonder dat u nog een pincode hoeft in te voeren. Tenminste als u een bedrag afrekent van maximaal 25 euro. Uw bank kan op uw verzoek de hoogte van dit bedrag aanpassen. Een pas en betaalapparaat geschikt voor contactloos betalen zijn herkenbaar aan het logo van contactloos betalen.
Bij deze manier van betalen, zonder pincode, is al snel de gedachte: ‘is dat welveilig’? Immers iemand kan van dichtbij met de juiste apparatuur de gegevens op de chip lezen en misbruiken. Om dit te voorkomen zijn er speciale beschermhoesjes en portemonnees voor de betaalpas en andere chipkaarten te koop die het ongewenst lezen van de chip blokkeren.
Zelfs het contactloos betalen via uw smartphone lukt op bovenstaande manier als deze een geschikte NFC-chip heeft. Op de website van uw bank leest u meer over contactloos betalen.
Bijna iedere winkelketen (o.a. A.H.) heeft een eigen pasje waarmee u bijv. korting krijgt. Ook deze pasjes kunt u op de smartphone opslaan via een speciale app door de streepjescodekaart van deze pasjes te fotograferen. Bij de kassa laat u de pasgegevens op de smartphone scannen of zien.
Info: Plusonline.nl, de digitale nieuwsbrief: kbo-pcob verenigingnieuws van 17-08-2018, enz.
In ons land is de NFC-techniek o.a. getest door Diergaarde Blijdorp en de Rabo als ticketsysteem. Ook in parkeergarages is het al mogelijk via NFC te betalen.

Abonnement op de digitale nieuwsbrieven KBO-PCOB.

Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gebracht van alle soorten onderwerpen. Oók de Seniorenorganisatie KBO-PCOB verstuurt twee soorten digitale nieuwsbrieven.
1. KBO-PCOB.nu. Deze nieuwsbrief is zowel bestemd voor leden als voor niet-leden en houdt u op de hoogte van de belangenbehartiging voor senioren en verwijzingen naar leuke of interessante artikelen op hun website. KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.
Elk onderwerp wordt apart toegelicht.
In de nieuwsbrief van 13 april kunt u o.a. lezen over:
Pactouderenzorg; verbeteren van verpleeghuiszorg, o.a. de geestelijke zorg.
Senioren ontwikkelen eigen meetlat voor projecten.
Inspanningen en resultaten in de belangenbehartiging.
Senioren waken over hun eigen buurt.
Actieplan wintersterfte door o.a. griep en longontsteking.
Iedere 500 meter een toilet.
Pensioenfondsen, pensioenstelsel en de KBO-PCOB pensioentelefoon.
2. KBO-PCOB Verenigingnieuws. Dit is een digitale nieuwsbrief waarmee leden van KBO en PCOB op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook worden kaderleden en vrijwilligers binnen de afdelingen geïnformeerd, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. Verschijnt tienmaal per kalenderjaar.
U kunt zich abonneren via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven;

Servicetelefoon voor leden van de KBO-PCOB

U kunt met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid, pensioen en juridische zaken op onderstaand telefoonnummer terecht.
U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door een telefoonteam van getrainde vrijwilligers dat u van een passend antwoord voorziet. Soms is een doorverwijzing beter of meer passend. Het telefoonnummer is: 0900 – 821 21 83.
Op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 kunt u bellen voor algemene vragen.
Op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur voor vragen over uw pensioen.
Op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur voor vragen op juridisch gebied.

Nieuws van de wandelgroep

Als ik dit schrijf hebben we 2 x samen gewandeld met heerlijk weer. De snelheid was gemiddeld 5 km/per uur en de stemming was opperbest. Wat is het toch heerlijk om in de buitenlucht met elkaar op pad te zijn en wat heeft Hoorn en omgeving toch veel mooie plekjes. Wandelen is een mooie mogelijkheid om de conditie te verbeteren , vitamine D op te doen( ook als het bewolkt is blijkt de vitamine D onze botten te bereiken) en tegelijkertijd met anderen in kontakt te zijn.
Als afsluiting drinken we wat op lokatie en praten we nog even na.
U kunt nog makkelijk bij ons aansluiten. We wandelen alleen als het droog weer is en we proberen iedere keer een andere route te bedenken.
Truus Meijer tel 0633026232


Nieuws van de jubileumcommissie

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het jubileum van uw 50 jarige PCOB gevierd op woensdag 25 september 2019.
Langzamerhand begint de dag vorm te krijgen en het belooft een leuke gevarieerde dag te worden. Houdt u deze dag vrij in uw agenda?
Hartelijke groet, Arie Penning, Jelle Kuijper, Gerrie Roos, Truus Meijer


Programma Seniorencircuit Hoorn van St.Netwerk.

In Wijkcentrum de Huesmolen, de Huesmolen 60, (Risdam) Hoorn. Van 14.00-16.00 uur. Entree € 5,- incl. koffie of thee.
8 november Geschiedenis van de Joden in Amsterdam.
Mw. J.Loeb houdt een lezing over het hoe en waarom de Joden vanaf 1600 naar Amsterdam kwamen. Dat ze zich vestigden rondom ‘Vlooyenburg’ en daar hun eerste synagogen bouwden. 
Dat zij veel betekend hebben voor de bloei van het 19de eeuwse Amsterdam, maar ook over de deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog die een onuitwisbaar litteken hebben toegebracht.
Mevrouw Loeb heeft Joodse geschiedenis gestudeerd aan de UVA (Universiteit van Amsterdam). Zij is als gids verbonden aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
22 november Geschiedenis van de Oranjevereniging.
Een oranjevereniging regelt toch alleen maar Koningsdag en alles wat met het koningshuis te maken heeft? Dhr. T. Steen, voorzitter van de Oranjevereniging Blokker, vertelt over het ontstaan en de (verrassende) activiteiten van deze vereniging, die al 40 jaar bestaat.

Activiteiten KBO Blokker 2018-2019

Woensdag 21 november. Themamiddag met gezamenlijke workshops van mw. Mariska Koeman en mw. Karin Harzing over vitaal ouder worden en over voetverzorging. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 23 januari 2019. Een lezing door de heer Tjalling James over een trektocht door het woeste Kaukasus-gebied, met name dan de ex-sovjetlanden Georgië en Armenië. Eerder kwam de heer James ons al eens vertellen over een bergbeklimmingstocht door Afrika. Smullen dus.
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 20 februari. Middagexcursie naar de koffiebranderij Kaan Koffie in Tuitjenhorn.
De excursie aldaar zal ongeveer twee uur in beslag nemen. We worden ontvangen met (uiteraard) koffie en cake. Daarna volgt een inleiding over het bedrijf en is er gelegenheid het proces van koffie branden met eigen ogen te aanschouwen. En bij vertrek krijgt iedere deelnemer een pakje koffie mee ter waarde van € 4,50.
Vertrek per bus vanaf de Westerblokker tegenover de Deen-winkel om 13.00 uur. Terug in Blokker omstreeks 17.00 uur.
U kunt zich nu al inschrijven door vóór 5 februari € 10,00 p.p. over te maken op bankrekening
NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Afd. Blokker, onder vermelding van ‘Koffie’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO-Blokker) willen meenemen mogen dat in principe doen. Voor hen dient bij de betaling (naam introducé vermelden) een bedrag van € 15,00 te worden overgemaakt. Let wel: introducés uitsluitend indien plaats beschikbaar.
Woensdag 17 april. Dat wordt wéér een prachtige muziekmiddag, waarbij de heer Kees Schilder uit Volendam een presentatie over operamuziek komt verzorgen. Er ging een zucht van verwachting door de aanwezigen op de laatste jaarvergadering. En niet ten onrechte. Velen zijn al bij eerdere presentaties van de heer Schilder geweest en hebben daar nooit spijt van gekregen; anderen hebben die gemist en hebben eeuwig spijt. Laat dus dit keer niet verstek gaan. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Uiteraard wordt ook voor koffie/thee en een drankje gezorgd. Deelname € 3,00 p.p., inclusief de consumpties.

Persbericht

Op woensdagmiddag 21 november a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie’. Bang, boos en in de war. Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Omgangsadviezen en tips. Als deskundige is uitgenodigd Ellen Bos-Ruijer, werkzaam als GZ-psycholoog bij Geriant.
De gespreksleider van deze middag is Annet Koelman.
Plaats: De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 te Hoorn. Koffie en thee staan om 14.30 uur klaar. Het programma begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Op woensdagavond 19 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Op onze laatste café avond van het jaar bieden we u een muzikaal avondje uit aan in een ontspannen sfeer. Wij hebben uitgenodigd Dick Boersma en
Jeanet Lakeman begeleidt deze avond. Wees welkom!
Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Rondreisje door kop Noord Holland

Vanwege de beperkte deelname ( 5 personen) aan het geplande busreisje, heeft het bestuur gemeend daar toch een invulling aan te willengeven. Zij heeft met eigen vervoer een rondrit door de kop van Noord Holland geregeld op 26 september 2018 met een bezoek aan de Museumboerderij “de Anloup “ te Hoogwoud. Vervolgens richting Den Helder waar een lunch is aangeboden. De hieraan verbonden kosten zijn betaald door de leden die zijn meegegaan. Het was een bijzonder fraai en geslaagd geheel.
Het interieur van de boerderij
Koffie met gebak
Een heerlijk lunch in Den Helder en een mooi uitzicht op de zee

Omhoog...