De text op deze pagina in grotere letters weergeven De text op deze pagina in kleinere letters weergeven
 

Nieuwsbrief november 2019

Van de voorzitter

Terwijl ik dit schrijf is het fris buiten. We hebben de eerste vorst alweer gehad. Dat hoort bij de tijd van het jaar ondanks dat het nog herfst is. Vanmorgen was het erg mistig maar ook dat hoort erbij. Gelukkig heeft de zon de laatste paar dagen flink zijn best gedaan, zodat het overdag aangenaam weer was. Sinterklaas en zijn gevolg zijn inmiddels weer gearriveerd en sommige kinderen hebben alweer wat in hun schoen gekregen. December vind ik altijd een mooie maand die borg staat voor gezelligheid. Eerst het Sinterklaasfeest rondom 5 december, gevolgd door de kersttijd met mooie vieringen en gezellig samenzijn.

De voorbereidingen voor onze kerstviering op 18 december zijn al in volle gang. Op de bestuursvergadering van 13 november 2019 is onder meer gesproken over eenzaamheid van senioren. In het kader van het project “Eenzaamheid” heeft het bestuur vernomen dat er veel eenzaamheid is onder senioren. Dit blijkt uit gesprekken die zijn gevoerd met sommige van onze leden. Een enkel bezoekje biedt geen oplossing. Het bezoeken zou structureel moeten gebeuren. Waren er nog maar bejaardenhuizen waar altijd dagelijkse aandacht was voor elkaar en van verpleegkundigen. Dat is allemaal wegbezuinigd.
Op de ledenmiddag van 20 november 2019 was het prachtig weer. Dat heeft een flink aantal  leden niet weerhouden om te komen. Het onderwerp was dan ook interessant, namelijk de ontwikkeling van computers, internet, smartphones, digitalisering enz.. Sane de Boer heeft er vast weer een mooi verslag van gemaakt. Helaas ging niet alles goed, want Truus Koning kreeg op weg naar de ledenmiddag een fietsongeluk en zij viel op het fietspad. Gelukkig was zij niet alleen zodat snel 112 werd gebeld en Truus naar het ziekenhuis werd gebracht voor onderzoek, waar zij een nacht is gebleven. Gelukkig ging het al snel wat beter. Misschien is het goed om maar weer eens te attenderen op de hele mooie fietshelmen die te krijgen zijn. Zelf draag ik altijd een helm op de racefiets en op de ijsbaan. Ze zijn niet duur en in alle kleuren verkrijgbaar en vaak voorzien van een zonneklep. Tenslotte gaan de e-bikes tegenwoordig erg snel waardoor het voor medeweggebruikers wel eens moeilijk is om de snelheid van een fietser in te schatten.
Op 18 december organiseren wij onze kerstviering in Het Octaaf. De kerk is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. Wij hopen dat u allemaal komt. Ook senioren van de PKN kerk Hoorn-Zwaag-Blokker zijn welkom. Wij gaan proberen een gezellige kerstsfeer te creëren in de achterzaal van Het Octaaf. Het koor Glorious zal prachtige kerstliederen ten gehore brengen en u krijgt natuurlijk alle gelegenheid kerstliederen mee te zingen o.l.v. van de organist Jan Zuidema. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
LET OP: Op 15 januari 2020 hebben we de eerste ledenmiddag van 2020 in Het Octaaf. De zaal is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. De ons welbekende heer Broekhuizen geeft een lezing over de geschiedenis van Amsterdam. Daarna wordt ter gelegenheid van het nieuwe jaar een hapje en een drankje geserveerd in een gezellige setting.
Op 21 november 2019 ben ik bij de manifestatie “Train het Brein” op het Sportcentrum van Hoorn geweest. De bezoekers konden zich verdiepen en of vermaken in of bij de diverse marktkramen van allerlei organisaties, die zich onder andere met de senioren bezighouden. Het was een goed verzorgde en gezellige bijeenkomst waar zeker wel 450 bezoekers zijn geweest, waaronder een aantal leden van de PCOB. Het was mogelijk om mee te doen met bewegingsoefeningen enz.. Rikkie en Kees Kostelijk waren er ook met een presentatie van jeu de boules. Een aantal sprekers passeerden de revue, onder andere de bekende Olga Commandeur en een vrouwelijke cardioloog van de hartkliniek van Hoorn. Deze kliniek is sinds kort gevestigd aan de Nieuwe Steen te Hoorn. Ik stond samen met de bestuursleden van de KBO Hoorn in een kraam en mocht constateren dat er veel belangstelling was voor de KBO/PCOB.
Vorig jaar schreef ik het volgende over Trump: Trump heeft weer eens het nieuws gehaald. Terwijl diverse Europese landen sancties gaan opleggen aan de Saoediërs vanwege de moord op Khashoggi, wil Trump dat niet, omdat hij zijn wapenmiljardendeal met dat land niet in gevaar wil brengen. En passant bedankt hij de Saoediërs voor de lage brandstofprijzen. Dat ondertussen 10 duizenden burgers in Jemen om het leven zijn gekomen door Saoedische wapens schijnt hem niet te deren…….
Toen was merkbaar dat Trump erg veel waarde hecht aan goed contact met een rijk olieland voor olie en wapendeals, dit ondanks voornoemde slachtoffers.
Op dit moment wordt Trump onderworpen aan een impeachment onderzoek naar zijn handelwijze in de relatie met Oekraine. Hij heeft in de loop van dit jaar namelijk de president van Oekraine gebeld met het verzoek een corruptieonderzoek in te stellen naar de zoon van Joe Biden, zijn democratische opponent bij de presidentsverkiezingen in 2020. Daarbij heeft Trump gezegd dat, als zijn verzoek niet wordt gehonoreerd, het toegezegde bedrag van USD 391 miljoen niet zal worden vrijgegeven. “Het voor wat hoort wat principe.” En dat is een politieke doodzonde, want hierdoor wordt steun onthouden aan een land dat in oorlog is met Rusland, en nog wel  voor eigen gewin van Trump. Wanneer u dit leest, kan de wereld er in de USA anders uitzien. Ook is het mogelijk dat Trump ongeschonden uit het onderzoek zal komen omdat de senaat, waar de republikeinen de meerderheid hebben, achter Trump blijft staan. Op dit moment is geen inschatting te maken. Uiteindelijk gaat het vaak om persoonlijke belangen en niet om het landsbelang.
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer actueel. De kindervriend is in ons land en houdt over het algemeen rekening met de gevoeligheid van landgenoten die liever geen zwarte pieten meer zien. Uiteraard kent u allemaal de discussie daarover. Ik heb geprobeerd die situatie 180 graden om te draaien en mij voor te stellen hoe ik het zou vinden als mijn witte voorouders een paar honderd jaar geleden als slaven zouden zijn weggevoerd vanuit Europa naar Afrika en wij, als nakomelingen in Afrika, ieder jaar zouden worden geconfronteerd met een kinderfeest met verklede “witte” knechten. Zouden wij dan als “witte” minderheid in Afrika daar een naar gevoel bij hebben omdat wij dan herinnerd worden aan de slavernij van onze voorouders? Ik zou dat wel hebben denk ik. Dus wat mij betreft hoeven zwarte pieten niet meer en vind ik veelkleurige pieten wel zo leuk. Ik wens u allen een heel gezellig sinterklaasfeest en hele mooie kerstdagen toe. Ik sluit af met een korte rijm:


Liefde kan niet van een kant komen
Zonder actie blijft het dromen
Nodig is een wisselwerking
Tussen mensen onderling
Ongeacht de kleur of religie
Ondanks de afkomst of positie
Mozes schreef dat op voor iedereen.Verslag ledenmiddag 20 november 2019

Marieke opende deze middag met een mededeling, welke niet voor iedereen zo duidelijk overkwam. Het ging over het even wachten met de betaling van de contributie voor 2020. Onze penningmeester vraagt om de acceptgiro in het PCOB/KBO-magazine van februari af te wachten. Als u daar aan kunt voldoen, dan komt het helemaal goed.
Marieke ging voor in gebed en we zongen met elkaar lied 60 uit onze bundel: “Machtig God, Sterke Rots” en daar mogen we ons aan vast houden. Een prachtig lied.
Onze spreker, de heer Lex Pieroelie kreeg hierna de gelegenheid zijn lezing te houden.
Voor onze computerbelangstellenden een uitdagende middag.
Nadat hij zich had voorgesteld, vertelde hij wat zijn werk geweest was en over zijn passie voor computers. Daarna stak hij van wal.

Lex noemde enkele benamingen waar je wel eens over struikelt, zoals: hardware, moederbord, processor, werkgeheugen, een harde schijf, CD/DVD-speler om maar wat te noemen. Al die materialen zitten binnenin de computer en dat moeten we geloven. Ze moeten hun werk doen, anders hebben wij een probleem. Over die problemen ging het. Ik vergelijk het vaak met de prestatie van onze auto. Starten en lopen en als dat niet gaat, is er onder de motorkap iets niet goed. Een wegenwacht geeft meestal redding. Daar had je vroeger ook veel meer mee te doen dan nu. Wat is er veel verbeterd in het functioneren van de computers. Er gaat al veel meer automatisch dan we denken.
Wat zit er b.v. op een harde schijf. Lex liet dit apparaat zien, een soort dikke boterham, daarop vinden we meerdere programma’s, besturingssystemen en gebruikersgegevens o.a. ook Windows 10, of iets dergelijks, met veel ruimtes voor allerlei informatie van en voor ons, b.v. brieven, rekeningen, adresgegevens. ect.
Je kunt heel veel opslaan en dat gebeurt in normaal ook. Maar wij bepalen ons tot ons eigen privégebruik. Ook de mogelijkheid om iets op te slaan op een USB-stick. Lex vertelde over wat je daar tegenwoordig allemaal op kwijt kunt. Hij liet dat ook allemaal zien. De voortgang en de ontwikkelingen zijn zo snel gegaan, dat het eigenlijk voor ons niet is bij te houden. Ook de combinaties met de telefoon en smartphone ontwikkelingen, het inloggen met of zonder DigiD bescherming (inloggen op websites van de overheid), het email verkeer, met al de daarbij behorende adressenbestanden, het beheren daarvan, het is gewoon een intense beleving. Je kunt je voorstellen dat er wel eens iets gebeurt dat je aan het duizelen brengt. Ook je verzameling van je eigen wachtwoorden. Over de wijze hoe je het beste daarmee om kunt gaan, het is zo belangrijk! En als je het dan zo aanhoort, ben je nooit te voorzichtig. Als je dan door een verkeerde handeling in een niet werkbare situatie komt, moet je er maar weer zien uit te komen.
Lex gaf ook de nodige aandacht aan de veiligheid van de pc. Ook het gebruikmaken van de sites van het internet. Er worden soms gegevens gevraagd waar je nooit op in moet gaan. De geraffineerde e-mails die op je afkomen over informatie van jouw bankgeheimen, die soms worden gevraagd. Ga er nooit op in, klik het onmiddellijk weg. Er is geen bank die om informatie vraagt over je bankgegevens.
Lex vertelde ook over de opbouw van ‘web-sites’ (b.v. https://www.pcob-hoorn.nl). Hiermee kun je je presenteren en dat doen we dan ook met onze eigen web-site. Onze webmaster Johan Agema houdt onze site voor ons heel goed bij. Hij vertelde verder nog over ‘downloaden’, van internet naar de pc en over ‘uploaden’ van pc naar het internet. Dan heb je browsers nodig, die noemen we: Edge, Google, Chrome, en Firefox,
Ook kun je leuke spelletjes doen, veel kaartspelen en Wordfeud (een soort scrabble). Het is niet ingewikkeld, maar je moet even op weg geholpen worden. Hierin is veel mogelijk en leden van ons bestuur hebben wel zoveel kennis om daar even mee te helpen. Gewoon even vragen. Ook de site van “Marktplaats" is een dankbare mogelijkheid om iets te kopen wat een ander kwijt wil en vaak niet te duur, alleen in het afzoeken in het programma moet je even wat vaardigheid krijgen. Verder kwam het woord ‘chatten’ met of zonder beeld, nog even langs. Dit houdt in: goedkoop bellen met je familie in het buitenland. Daar maken heel veel mensen gebruik van. Buurtpreventie is in opkomst. Hierin wordt samengewerkt met meerdere mensen in je straat als onraad is. Je kunt elkaar dan heel snel waarschuwen. Dit moet goed voorbereid worden door een handige buurman, die is meestal wel voorhanden.
Lex Pieroelie sloot af met enkele waarschuwingen. Vooral goed lezen in het berichtenverkeer. Altijd kritisch zijn, zodat je niet in handen kan vallen van fraudeurs. Een goede virusscanner is noodzakelijk. Klik niet zomaar op een hyperlink (tekst of afbeelding) eerst kijken en dan uitvouwen.
Het was een leerzame middag. Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig. Het was stil tijdens de lezing, een bewijs dat er goede aandacht was en dat men geïnteresseerd was. Lex wees nog op een zeer praktisch computerblad, dat uitgegeven wordt door Seniorweb. Dit verschijnt vier keer per jaar en daar staat heel veel nuttige en begrijpelijke informatie in. Ik heb het zelf ook en ben er zeer tevreden over. Van harte aanbevolen. We zijn weer veel wijzer geworden.

Marieke bedankte Lex Pieroelie voor zijn presentatie, die hij samen met zijn zoon voor ons inhoud gaf.
Sane de Boer

Uitnodiging kerstviering 18 december 2019

Aan deze viering zal ook dit jaar de zanggroep Glorious weer haar medewerking verlenen.
Verder is er samenzang, schriftlezing, een korte meditatie van ds. R. Kooiman en het kerstverhaal.
Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en drankje.


Uitnodiging ledenmiddag 15 januari 2020

Met dhr. Jan Broekhuizen gaan we op zoek naar de raakvlakken van Amsterdam en de Bollenstreek.
Waar komen die Amsterdamse tulpen vandaan? Wat deden Amsterdamse tulpen in de Bollenstreek? Wat was de laatste tulpenmania? Wat zijn zoal de namen van tulpen?


Betreft de contributie 2020

De acceptgiro’s voor de contributie 2020 worden bij de nieuwsbrief van februari 2020 meegezonden. S.v.p. niet aan het einde van 2019 de contributie voor 2020 betalen.
Dat geeft administratieve problemen.
Verder is het van belang de ledenwerving te actualiseren in 2020.
Het ledenaantal is sterk teruggelopen t.o.v. enkele jaren terug.
Dat is mede het gevolg van overlijden maar ook diverse opzeggingen die om verschillende reden hebben plaatsgevonden.
Wij roepen daarom alle leden op actief aan ledenwerving mee te doen.
Alvast bedankt namens de penningmeester Jelle Kuijper.

Even (glim)lachen

Meisje: ”Mama, hoe kan het nou dat u me vertelde dat de mens is geschapen door God en dat papa vertelde dat we van de apen afstammen?”
Moeder: “Nou kijk, schat, het is heel eenvoudig; ik vertelde over mijn kant van de familie en papa over zijn kant.”

Huurtoeslag en zorgtoeslag

Uit onderzoek blijkt dat nog lang niet iedereen die ervoor in aanmerking komt ook daadwerkelijk huur- en/of zorgtoeslag aanvraagt. Dat is jammer want het kan om aanmerkelijke bedragen gaan waar u gewoon recht op heeft.
Wordt u al door een HUBA (Hulp bij Belastingaangifte) geholpen met het invullen van uw belastingopgaaf dan zal deze altijd controleren of uw huur- en zorgtoeslag in orde is en hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.
Doet u geen aangifte en heeft u twijfel of u wel of niet in aanmerking komt dan is het misschien goed om dit eens na te rekenen.
Als u op internet naar de site van de belastingdienst gaat is het mogelijk een proefberekening te maken voor 2019. Uw inkomen, huur en vermogen mogen niet te hoog zijn. Tot 1 september is er nog de mogelijkheid toeslagen aan te vragen van het vorige jaar.
Natuurlijk kunt u altijd beroep doen op onze HUBA: voorzitter Jacob Serier, hij kan u verder helpen. Telef.nr. 0229 – 233098.
Info: www.belastingdienst.nl; Belasting telefoon nr. op werkdagen 0800 – 0543 (gratis). Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.

Ik zie, ik zie..

Goed kunnen zien is belangrijk voor een goede balans.
Laat elk jaar uw ogen meten bij de opticien of optometrist.
Als u vaak buiten bent, is het handig om een bril voor veraf zien te kopen. Een varifocus-bril is handig in huis, maar door het leesvenster zijn drempels of losse tegels soms niet goed te zien. Dus twee aparte brillen, één voor lezen en één voor veraf.
Wist u dat een 80-jarige drie keer zoveel licht nodig heeft als iemand van 25 jaar om goed te kunnen zien? Zorg dus voor voldoende licht. (Info: www. ouderenfonds.nl)

Medicijngebruik

Uw lichaam kan met de jaren gevoeliger worden voor medicijnen omdat zij elkaar kunnen tegenwerken of versterken en dat kan klachten geven.
Wellicht hebt u iets aan de volgende tips.
Lees de bijsluiter, daarin staat welke bijwerkingen u misschien kunt krijgen. Als u tabletten niet mag breken of capsules niet mag openmaken, dan staat dit in de bijsluiter. Vaak is de bijsluiter een papiertje met kleine letters. De apotheker kan u ook goed leesbare informatie geven. Kijk op de bijsluiter als u vergeten bent het medicijn in te nemen. Misschien kunt u die vergeten dosis nog innemen of u kunt gewoon doorgaan met de volgende dosis. U kunt voor de zekerheid ook de apotheker even bellen.
Lees het etiket, daarop staat hoe u het middel moet innemen. Staat er ‘elke 8 uur’ probeer het geneesmiddel dan ook om de 8 uur in te nemen. Soms staat er op het etiket hoe u het middel moet innemen, zoals innemen met melk, voor, bij of na de maaltijd. Vraag uw apotheker om advies als het slikken van medicijnen problemen geeft.
Als oudere is het belangrijk om een keer uw medicijngebruik te bespreken met uw huisarts of apotheker. Neem dan alle voorgeschreven middelen die u gebruikt mee, ook de middelen die u zonder recept slikt. U kunt van tevoren opschrijven wat u wilt bespreken. Als het voor u onduidelijk is waarom u een bepaald medicijn voorgeschreven hebt gekregen of als u hinder hebt van bijwerkingen, aarzel dan niet om dit na te vragen en samen met één van hen naar oplossingen te zoeken.
Info: Meer informatie zoals instructievideo’s enz.,vindt u op www.apotheek.nl; Dit is de website van alle apothekers in ons land.
Hebt u andere vragen of zorgen bel dan, gratis, naar de Ouderenombudsman, van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur, telefoonnr. 0800-1325. www.ouderenombudsman.nl

Opruimen en/of ontspullen blijven lastige klussen: meer leven met minder.

Opruimen is: alle los slingerende dingen een plekje geven zodat het er weer netjes uitziet. Ontspullen is: dingen weg gooien/geven, er afscheid van te nemen. Aan veel spullen kleven positieve of negatieve emoties. Ga na welk gevoel de spullen in huis u geven. Met ontspullen haal je die druk weg en wordt u niet meer geblokkeerd door negatieve emoties. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Uw huis opruimen voordat u mogelijk nog gaat verhuizen, scheelt veel zorgen. Daarbij is het op uw oude dag ook zo dat meer spullen zorgen voor een grotere kans om u te bezeren. Opruimen is dus ook een vorm van valpreventie. Maar voordat u hiermee gaat beginnen, kunt u onderstaand stappenplan volgen en de verschillende tips lezen. Ga aan tafel zitten en schrijf 5 plekken op in huis die u rommelig vindt. Maak daarna een top 3 van de plekken waar u de meeste tijd doorbrengt. Als u hebt besloten waar u begint, kijk dan in die ruimte waar de rommel ligt. Zet de wekker bijvoorbeeld op één uur en ga aan de slag. Bent u nog niet klaar na dat uur, geen probleem, ga een andere keer weer verder. Is er een kast die uitpuilt? Kijk wat er nu instaat en wat u er in de toekomst graag in wilt hebben. Dan weet u hoeveel plaats er nodig is en wat eruit moet. Stel dat de administratie van voorgaande jaren er in ligt, deze kan b.v. naar zolder. Want eigenlijk hebt u alleen het lopende jaar nodig, dus dat moet weer terug in de kast. Dat geeft ruimte, bijvoorbeeld voor de spelletjes die nu in de slaapkamer liggen, maar die u liever in de woonkamer wilt hebben. Houdt rekening met de spullen van uw huisgenoten, gooi alleen eigen dingen weg. Loop elke avond een rondje door het huis: ligt alles op de goede plek? Zo niet, doe het dan meteen, daardoor weet men zeker dat u de volgende dag opgeruimd begint. De spullen die u niet wilt houden kunnen naar de Emmaus Kringloop Zwaag, Dorcas Hoorn, St.Interkerk-Keernpunt Hoorn, Noppes Zwaag of in de grijze bak. Op internet vindt u nog meer tips om te ontspullen en op te ruimen. Een tip van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo is, om elk item vast te houden en er dan over na te denken: “word ik gelukkig van dit voorwerp of niet?”. Als het antwoord nee is, moet het in ieder geval weg. Haar boeken zijn in 27 talen vertaald.
Info: www.hetkanwel.nl; www.alleszelf.nl;

Rolstoel die gebruikt wordt als taxi zitplaats moet voldoen aan de ISO norm

De regels en afspraken rondom het vervoer van rolstoelen in een taxi zijn vastgelegd in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittende (Code VVR, ISO 7176-19) Het uitgangspunt van deze Code is dat iedereen in de taxibus zo veilig mogelijk wordt vervoerd. De veiligste zitplaats is op een gewone stoel in de taxi. Daarom is het aan te raden om, indien mogelijk, over te stappen van rolstoel naar gewone stoel. Als dit niet mogelijk is en de rolstoel als zitplaats wordt gebruikt geldt de Code VVR.
Deze luidt: alle rolstoelen die gebruikt worden als zitplaats in de (regio/Valys) taxi moeten voldoen aan de crashtest norm. Deze is herkenbaar aan 4 stickers met een haaksymbool en zitten op de plaats waar de bevestigingshaken van de taxi worden bevestigd.
De taxi chauffeur controleert op de aanwezigheid van de stickers en kan de klant weigeren als de rolstoel geen stickers heeft.
De meeste rolstoelen in ons land voldoen aan de crashtest norm en zijn in het bezit van de stickers. Maar bij aankoop van een gebruikte (tweedehandse) rolstoel is het aan te bevelen om de aanwezigheid van stickers te controleren. Het kan zijn dat in de loop van de tijd door slijtage de stickers niet meer aanwezig zijn.

Veel contant geld storten op uw eigen bankrekening

Verzamelaars doen wel eens schenkingen aan musea, maar verkopen van een verzameling (bijvoorbeeld postzegels) komt vaker in beeld als eigenaren ouder worden. Zeker als de kinderen de collectie niet verder uit willen bouwen.
Verzamelingen behoren niet tot het vermogen. Dan zouden bezitters van schilderijen, sieraden en andere waardevolle bezittingen deze steeds moeten laten taxeren en opgeven bij de belasting. Dat is geen doen en hoeft dus niet.
Na de contante verkoop van een verzameling heeft men ineens een groot bedrag, bijv. € 10.000 aan geld in huis en gaat men naar de bank om het te storten. Hierna behoort de opbrengst wél tot uw vermogen bij uw belasting opgave.
Banken dienen het storten van heel hoge bedragen te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) als de transactie ‘ongebruikelijk’ wordt beschouwd.


Niet tevreden over uw huishoudelijke hulp?

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt de gemeente Hoorn vele inwoners passende huishoudelijke hulp om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Bent u het niet eens met de manier waarop uw hulp in de huishouding uw huis schoonmaakt dan dient u dit eerst de bespreken met de Zorgaanbieder. Indien men er dan met de aanbieder en haar cliëntenraad niet uitkomt, kunt u contact opnemen met 1.Hoorn.
Dit is een afdeling van de gemeente Hoorn waar mensen met verschillende deskundigheid samenwerken om zorg en ondersteuning te bieden aan alle burgers van Hoorn.
1.Hoorn is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Hoorn.
Dat is tel.nr. 0229 – 252200. Deze schakelt door naar 1.Hoorn (bureaudienst).
E-mail: info@1punthoorn.nl; Website: www.1punthoorn.nl; Op deze site is ook een contactformulier en een aanmeldformulier terug te vinden

Kom naar de Formulierenbrigade

Deze geeft gratis hulp en uitleg van brieven of bij het invullen van formulieren.
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade leggen brieven uit en helpen met het beantwoorden ervan. Zij helpen u ook met het invullen van formulieren en zijn er voor iedereen in Hoorn. U kunt geholpen worden bij de uitleg van officiële brieven van gemeente, overheid, woningcorporatie of bank. Het indienen van declaraties zoals bijvoorbeeld van de zorgverzekering. Het invullen van een formulier via het internet, enz. enz.
Het is handig om de brief, formulier, legitimatiebewijs, DigiD (als u deze heeft) of andere zaken die in de brief worden gevraagd mee te nemen. Dit project wordt ondersteund door de gemeente Hoorn en de hulp is gratis. Kan de Formulierenbrigade u niet helpen, dan wordt u doorverwezen naar een andere organisatie.
Adres en tijd: Centrale Bibliotheek Hoorn, Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn.
Iedere maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Vakanties uitgezonderd.

Zomer en wintertijd

In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober ging de klok weer een uur achteruit. Hiermee ging dus de wintertijd weer in en dit wakkert dan ook de terugkerende discussie over zomer- en wintertijd weer aan. Voorlopig is er nog niets besloten, dus zetten we de klok gewoon weer een uurtje terug. Alleen vanuit gezondheidsperspectief valt er ook nog iets over te zeggen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de wintertijd namelijk beter is voor uw gezondheid. In dit artikel leggen we uit waarom dit zo is.
Als de wintertijd ingaat, kunnen wij op zondag een uurtje langer blijven liggen. In maart wordt de klok weer vooruit gezet, zodat we ‘s avonds langer van de zon kunnen genieten en langer in de tuin kunnen zitten. Maar door het halfjaarlijks aanpassen van de tijd, kunnen mensen last krijgen van hun eigen biologische klok (dag/nachtritme). Het verzetten van de klok is niet het probleem, daar bent u na enkele dagen wel aan gewend. Het probleem van de zomer/wintertijd zit hem vooral in de periodes hier tussen. Wij verschuiven onze biologische klok ten opzichte van de kalenderklok.
Biologische klok en zomer/wintertijd
Elk mens heeft een biologische klok. Deze klok zorgt ervoor dat wij een zogenaamd slaap-waakritme hebben. Ook regelt de biologische klok uw bloeddruk, hartfrequentie en lichaamstemperatuur. Uw biologische klok heeft een omlooptijd van ongeveer 24 uur, eigenlijk net iets langer. Gelukkig heeft uw lichaam hier iets heel moois op bedacht; uw biologische klok wordt elke dag door licht weer gelijk gezet. Licht is heel belangrijk. Licht bepaalt namelijk onder meer de verhouding slapen/waken, variaties in lichaamstemperatuur en behoefte aan voedsel.Uit onderzoek blijkt dat het voor uw lichaam het beste is wanneer de zon om 12:00 uur 's middags op zijn hoogste punt staat. Op het moment dat de klok een uur vooruit gaat, is dit na 13:00 uur pas het geval.
Sociale jetlag door zomer/wintertijd
Hoe vaak gebeurt het dat u vroeg op moet staan om naar werk te gaan? Bijna één op de drie Nederlanders slaapt hierdoor te weinig. Als u door het werk te weinig slaapt, noemen we dit een sociale jetlag. De klok een uur verzetten heeft gevolgen op de lange termijn. Licht in de ochtend trekt de biologische klok naar voren, licht in de avond duwt die naar achteren. In de zomertijd moeten wij een uur eerder wakker worden ten opzichte van de normale licht-donker cyclus maar wij gaan niet eerder naar bed, want het is ’s avonds langer licht. Het risico op een sociale jetlag wordt dan dus groter.

Waarom roodborstjes op onze Kerstkaarten staan

We danken dit aan de Britse postbodes uit de Victoriaanse tijd. Zij droegen een rood uniform, leken daardoor op roodborsten en kregen zodoende die bijnaam. Al snel werden er kerstkaarten gemaakt met een roodborst erop die de post bezorgde.
Het Victoriaans tijdperk van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland was tijdens het bewind van koningin Victoria van 1837 tot 1901. Zo’n 150 jaar zijn deze kerstkaarten dus een doorslaand succes.
Het helpt ook dat dit een fantastisch vogeltje is, hij zit ’s winters in bijna elke tuin, is voor iedereen herkenbaar met zijn rode borstje en ziet er klein en schattig uit. Hij went aan mensen en kan best tam worden.
U kunt de roodborst in de winter voeren met o.a. ongekookte havermout.

Aankondiging middagbijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdagmiddag 18 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze middag luidt: ‘Juridische zaken en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is uitgenodigd Wolbrecht van Heuvel, kandidaatsnotaris.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.
Locatie: De theaterzaal in Lindendael, Koepoortsweg 35 te Hoorn. Koffie en thee staan om 14.30 uur klaar. Het programma begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.


Fotogalerij

28 oktober met de museumplus bus naar de Hermitage en ledenmiddag


Omhoog...

Nieuwsbrief november 2019

Van de voorzitter

Na ons jubileum was het even afkicken, maar inmiddels heeft het leven weer zijn gewone gang genomen. We zitten midden in het najaar en kunnen genieten van de prachtige herfsttooien die bomen en planten ons bieden. Het lijkt mij toe dat er inmiddels voldoende regen is gevallen om de droogte te doen vergeten. Toch was in september het neerslagtekort nog 206 mm. zodat er nog droogte heerst in de hoger gelegen gebieden in Nederland. Dus moeten we hopen dat we nog veel neerslag krijgen de komende maanden. Misschien weer eens een “witte kerst”? We wachten het maar af. In ieder geval hebben we ons kerstdraaiboek alweer tevoorschijn gehaald. Op 15 oktober heeft uw bestuur weer vergaderd om diverse onderwerpen te bespreken zoals de komende ledenmiddagen, de programmering voor 2020, een gezamenlijk thema met de KBO afdeling Hoorn op 18 maart 2020 en het reisje naar de Hermitage met de Museum Plus bus. Eveneens op 15 oktober, maar dan ’s middags, hebben we gezamenlijk vergaderd met het bestuur van de KBO afdeling Hoorn over verdere samenwerking. Dat heeft geleid tot de volgende afspraken:
1. Wij vermelden met ingang van 2020 eveneens het logo van de KBO Hoorn op het voorblad van onze Nieuwsbrief; 2. KBO Hoorn doet dat evenzo met ons logo op hun nieuwsbrief. 3. Met ingang van 2020 verzorgen beide voorzitters bij toerbeurt de column “van de voorzitter” in de beide nieuwsbrieven. De voorzitter van de KBO Hoorn, mw. Karin Landsdaal, verzorgt volgend jaar de eerste column. 4. Gezamenlijk bereiden wij een themadag voor genaamd: “Gezond Genieten” in samenwerking met Johanna Kasperkovitz-Oosterloo, beleidsadviseur/projectleider van de KBO/PCOB in Nieuwegein. Zij zal zorgen voor gespreksleider(s) en een apotheker. Inmiddels hebben we zaalruimte besproken in de Huesmolen voor 18 maart 2020. Dus vermeld deze dag alvast in uw agenda. Wij hopen op veel belangstelling van de leden van KBO-Hoorn en de PCOB-Hoorn.

Verder vragen wij uw aandacht voor een activiteit voor senioren op 21 november a.s., georganiseerd door de gemeente onder de titel ”train het brein”. Dit vindt plaats in het sportcentrum Hoorn aan de Holenweg. Daar zullen stands zijn van verschillende organisaties. De KBO-Hoorn is aanwezig en de PCOB sluit zich hierbij aan. Ik zal er bij zijn.
Tenslotte hebben we op deze gezamenlijke vergadering gesproken over eenzaamheid en armoede onder senioren en hoe wij kunnen helpen. Zo u weet hebben wij al eens eerder hier over eenzaamheid gesproken en u gevraagd of u contact wilt met iemand die eenzaam is en vice versa. Zegge en schrijve 1 lid heeft zich bereid verklaard met iemand contact op te nemen maar met wie?
Wij lezen ook wel over armoede onder senioren en dat de gemeente daarbij wil helpen maar daar blijft het bij. Wilt u er over praten, dan kunt u contact met ons opnemen via onze secretaris H. de Bruijn. Van de KBO Hoorn gaat een bestuurslid de opleiding van “ouderenadviseur” volgen, die wordt aangeboden door de KBO-PCOB. Zodra hij klaar is kan ook hij over dit en andere onderwerpen de helpende/adviserende hand reiken.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot 18 maart 2020.
Op 23 oktober hadden wij weer een ledenmiddag in Het Octaaf en ditmaal was er een videopresentatie gepland die zou worden vertoond door de ons bekende familie Breet over Griekenland. Helaas hebben zij de presentatie om privé redenen gecanceld. Als bestuur hebben we uit alle macht geprobeerd met een alternatief te komen via bijvoorbeeld reisbureaus in Hoorn maar helaas was het te kort dag. Jammer, maar we hebben een drankje en een hapje gehaald en er met elkaar (ca 60 man/vrouw) een gezellige middag van gemaakt. Als bestuur leren we daarvan en moeten we in het vervolg zorgen voor een goed alternatief.

De volgende ledenmiddag is op 20 november met als onderwerp hoe om te gaan met smartphones, tablets en eventueel computers. Zie ook verder op in deze Nieuwsbrief.
Even een reminder: Onze kerstmiddag is dit jaar op 18 december in Het Octaaf. De zaal is open vanaf 14:00 uur.


Pensioenkortingen: De dekkingsgraden van enkele grote pensioenfondsen zijn zodanig laag dat er pensioenkortingen dreigen in 2020.
U moet dan denken aan miljoenen ambtenaren, leraren en werknemers in de zorg. Zij dreigen minder pensioen te krijgen nu de dekkingsgraad van twee grote pensioenfondsen in augustus flink is gedaald. Het gaat om ambtenarenfonds ABP en het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). De twee fondsen hebben samen bijna zes miljoen deelnemers.
ABP zag zijn dekkingsgraad dalen van 93,9 procent in juli tot 88,6 procent in september.
Bij PFZW kwam de dekkingsgraad in augustus uit op 89,8 procent. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de fondsen in staat zijn om de pensioenen te kunnen uitkeren. 95 procent wordt gezien als kritieke ondergrens, waarmee het korten op pensioenen nu echt onvermijdelijk lijkt.
ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann vindt de huidige situatie echter niet meer uit te leggen. Deelnemers zien dat er meer geld in kas is dan ooit tevoren, maar dat toch een verlaging van het pensioen dreigt. PFZW gaat pas in december peilen of het fonds moet korten op de pensioenen. “Maar na de daling van de dekkingsgraad is de kans natuurlijk veel groter geworden,” aldus een woordvoerder.
Ook metaalpensioenfonds PMT en zusterfonds PME, samen zo’n 2 miljoen deelnemers, hebben te maken met flinke dalingen. Daar ging de dekkingsgraad omlaag naar 92,6 procent. Zaterdag waarschuwde PMT-voorzitter Jos Brocken dat mensen in de metaalsector die bijna klaar zijn met werken, volgend jaar tot 10 procent op hun pensioen kunnen worden gekort. De korting zal wellicht worden gespreid over 6 tot 10 jaar. De vraag die rijst: is die korting echt nodig? Volgens de bestuurders van de grote pensioenfondsen niet. Zoals u weet moeten de dekkingsgraden worden berekend aan de hand van een rekenrente die onlangs is verlaagd. Maar de rente is over het algemeen minder dan 0% zodat je dan altijd tekort komt als je alleen uitgaat van de rekenrente. Bij de berekening van de dekkingsgraad mogen beleggingsresultaten niet worden meegenomen want die geven te weinig zekerheid, net of de huidige rentestand wel zekerheid biedt. Om een voorbeeld te geven: het ABP heeft dit jaar al meer dan € 40 miljard verdiend met beleggen maar dit bedrag mag niet worden meegenomen voor de dekkingsgraad. Wat ook heel vervelend is, is dat de pensioenfondsen verplicht zijn een deel van hun vermogen te beleggen in (risicoloze) Nederlandse en Duitse  staatsobligaties. Zij moeten daarin beleggen op basis van afspraken in het Financieel Toetsings Kader (FTK), de rekenregels voor de pensioenfondsen. Maar dat levert met de huidige lage rentestanden dus niets op. De pensioenfondsen verliezen hierdoor nu jaarlijks ongeveer € 7 miljard op hun vermogen. De regeringen van Duitsland en Nederland profiteren hiervan. Als dit vermogen anders belegd had kunnen worden dan waren de opbrengsten wel veel hoger geweest.
Inmiddels kunnen veel oud-medewerkers van de overheid of semi-overheid zich aansluiten bij www.pensioenverlies.nl omdat in de jaren 80 de regeringen geen pensioenpremies hebben afgedragen in het kader van bezuinigingen. Deze vereniging wil naar het Europese Hof voor rechten van de mens op grond van verdenking van discriminatie enz.


Nu zou ik het graag willen hebben over een heel ander onderwerp dat veel van ons bezighoudt. Hoe gaat het aflopen met de Amerikaanse president. Zal er daadwerkelijk een impeachment plaatsvinden of zal de poging daartoe mislukken. In ieder geval kan worden gesteld dat onder leiding van de huidige president de VS zich in hoog tempo heeft “vervreemd” van de rest van de wereld. Dat is begonnen met de terugtrekking uit het atoomakkoord met Iran, gevolgd door een andere opstelling naar de NAVO, ruzie over handelsbetrekkingen met China en Europa en het opleggen van importheffingen. Verder lijkt Trump in eigen land alleen maar ruzie te maken met alles wat “democraat” is, getuige zijn retoriek, terwijl hij eigenlijk de Democraten en Republikeinen met elkaar zou moeten verbinden door naar het midden op te schuiven. Eigenlijk lijkt Trump een speelbal te zijn van de superrijken en de Tea Party, die op hun wenken zijn bediend waar het gaat het om terugdraaien van klimaat- en milieumaatregelen om grote oliemultinationals ruimte te bieden voor olie- en gasboringen enz.. Inmiddels hebben China en Europa natuurlijk ook invoerheffingen ingesteld op goederen vanuit de VS zodat de Amerikaanse export afneemt en bijvoorbeeld een Harley Davidson onbetaalbaar wordt in ons landje…….


Maar ik besluit met een gedachtenspinsel:

Wat zou Moeder Aarde er veel beter voorstaan als de mens meer om haar dacht.
En de bekende “heersers” stoppen met oorlog voeren om olie en de macht.
Wat als in plaats van wapenverkopen zaden en bomen worden verkocht en geplant,
Zodat voldoende voedsel kan worden geteeld voor iedereen in elk land.
Wat als oerwouden niet meer worden verbrand en gekapt,
Maar worden beschermd ter voorkoming van CO2, wat iedereen snapt;
Wat als zeeën, rivieren en meren niet meer met plastic worden bevuild,
Alle organische brandstofmotoren voor elektrische motoren worden ingeruild;
Dan zou Moeder Aarde zich misschien herstellen van de kaalslag,
In harmonie met de mens zoals God bedoelde op de 6e scheppingsdag.


Uitnodiging ledenmiddag 20 november 2019

U bent nooit te oud om te leren!
Ik ben Lex Pieroelie, 66 jaar en sinds 8 jaar geef ik computerles- en ondersteuning aan huis. Op 20 november wil ik graag iets vertellen over het werken met computers.
Ik richt me daarbij met name op beginnende en minder ervaren computergebruikers.
Na deze middag weet u iets meer over de computers van nu, over populaire computerprogramma’s en over internet. Maar ook over smartphones en tablets.
Het programma ziet er als volgt uit:
Presentatie van ongeveer 45 minuten
Computers verleden en heden
Wat is internet?
Wat is een website?
Wat is er leuk aan werken met een computer?
Surfen op internet
E-mail
Chatten en video-bellen
Social Media
De gevaren van werken met de computer
Hoe kun je leren werken met een computer, smartphone en tablet?
Napraten, computers bekijken en misschien even proberen.
Boeken Studio Visual Steps ter inzage

Nieuwe leden


Wij heten deze keer 1 lid van harte welkom

Even glimlachen

Meisje tekent een paarse boom.
Juf: Ik heb nog nooit een paarse boom gezien!
Meisje: Oh nee? Dat is jammer!
(omdenken door kinderen)

Bedankje

Mw. Elly de Bree wil graag hierbij de PCOB bedanken voor de mooie bos bloemen, die zij kreeg ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de PCOB Hoorn.

Bewegen is leven

Hoe moet men zich bewegen als men moeilijker ter been is door een operatie, pijnklachten of krachtverlies?
Hoe kan men het beste lopen met een rollator of de trap op lopen met krukken,  lopen aan de arm of met een looprek, vierpootstok, elleboogkrukken enz.?
Wat te doen als het evenwicht moeilijker wordt of bij problemen met opstaan uit een stoel?
Hoe kan men zich verplaatsen met een rolstoel of trippelstoel?
Hoe staat men op na een valpartij en hoe kan het vallen worden voorkomen?
Het digitale platform van Samen Beter Thuis biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers met informatieve instructiefilmpjes. Zij verwijzen naar goede informatie en tips, waardoor zelfredzaamheid en eigen regie worden ondersteund.
Ze versterken de zelfzorg door praktische kennis van zorgprofessionals voor iedereen toegankelijk te maken met 150 video instructiefilmpjes op Youtube of doorverwijzing naar goede websites over het thema.
Info: Samen Beter Thuis, Granietstraat 52, 5345 SZ Oss. Telef.nr. 0412-632169.e-mail: info@samenbeterthuis.nl; https://www.samenbeterthuis.nl;

Bericht van de KBO Hoorn

Cultuurcommissie

Let op! Bestemming is gewijzigd!
Woensdag 20 november rondleiding in het museum Catharijneconvent in Utrecht. We gaan met de trein naar Utrecht.
De rondleiding met gids kost € 5,00. Entreemuseum is met museumkaart en VIP kaart van de bankgiro gratis. Anders betaalt u € 12,50 Overige kosten, treinreis, koffie etc. zijn voor eigen rekening.
Let op: U moet zich altijd per mail of telefonisch aanmelden en betalen vóór 5 november a.s. Bij aanmelding vermelden of u een museumkaart en/of VIP kaart heeft.
Aanmelden en € 5,00 betalen voor de rondleiding op bankrekening   NL73INGB0751066990 t.n.v. C. den Hartog o.v.v. Den Haag
email: hartogcd@gmail.com of telefoon 0229-238406. Duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreken.
De kosten van de rondleiding kunt u ook met de cultuurstrippenkaart betalen, graag bij uw opgave duidelijk vermelden.
Let op deelname is voor eigen risico.

Geheugentraining bij Omring

Vindt u het lastig om namen te onthouden? En vergeet u regelmatig waar u de sleutels heeft neergelegd?
Op oudere leeftijd wordt het moeilijker om dingen te onthouden. Dit komt omdat er slijtage plaatsvindt in de hersenen als u ouder wordt. Dit kan leiden tot vervelende situaties in het dagelijkse leven. Gelukkig kunt u hier iets aan doen met een geheugentraining waarin u wordt getraind om scherp te blijven door middel van opdrachten, uitleg en spellen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die hun hersenen trainen, vijf jaar later minder problemen ervaren met het uitvoeren van alledaagse taken.
Tijdens de geheugentraining leert u:
- het verschil van normale en abnormale vergeetachtigheid,
- verschillende geheugentechnieken toe te passen om uw brein te trainen,
- opdrachten uit te voeren die uw brein trainen om mentaal fit te blijven.
De training bij Omring bestaat uit vijf lessen van twee uur, die met een koffiepauze, wekelijks worden gegeven. Hij kost € 65,- met een Omringpas en € 85,- zonder Omringpas.
Bij Univé wordt dit bedrag vergoed vanuit de aanvullende Thuiszorgpolis Goed, Beter of Best en bij het Zilveren Kruis vanuit het Extra Vitaal Pakket.
Info: Omring, tel.nr: 088-206 79 99 of www.omringpas.nl.

Lezingen Seniorencircuit Hoorn, St. Netwerk, in november

7 november.  Peter Dorleijn, historicus en botterschipper geeft een lezing over visserij “Zout en Zoet”. Door de gunstige ligging van Hoorn speelden zeevaart en visserij eeuwenlang een hoofdrol in de geschiedenis van de stad, die daardoor tot grote bloei kwam. In deze lezing komen tal van onderwerpen aan bod: vissoorten in zout en zoet water, vangst methoden, scheepstypen, vissers in Hoorn, het leven aan boord en het Hoorns varend erfgoed.
21 november. Jeannette Loeb geeft een lezing over de Joodse kalender. Ze heeft Joodse geschiedenis gestudeerd en is als gids verbonden aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Er wordt verteld over de feestdagen zoals de Shabbat, Pesach, Jom Kippoer en andere minder bekende feestdagen. U krijgt antwoord op vragen als: wat heeft Pinksteren met het oogsten van tarwe te maken en waarom begint de Shabbat op vrijdagavond.
Locatie: Wijkcentrum De Huesmolen, de Huesmolen 60, (Risdam-Zuid) Hoorn.
Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur, kosten € 5,-- per keer, incl. koffie/thee.
Info: a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl; https://netwerkhoorn.nl;

Minicolleges van prof. dr. Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie).
In deze colleges van ongeveer 15 minuten vertelt hij hoe de verschillende delen van ons brein werken. Er wordt uitgelegd welke functies horen bij de verschillende delen van de hersenen en welk effect uw leefstijl op de ontwikkeling van de hersenen kan hebben.
De colleges zijn bedoeld voor vrijwilligers, verzorgenden,  verpleegkundigen én voor iedereen die geïnteresseerd is.
Bij de reeks staat online een begrippenlijst: www.maxvandaag.nl/minicolleges; per aflevering met uitleg van de termen die prof. Scherder gebruikt. Daarmee is de reeks voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk.
Prof. dr. E.J.A. Scherder is verbonden aan de V.U. Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon 40 jaar geleden zijn loopbaan met de opleiding tot fysiotherapeut en was werkzaam in de Valeriuskliniek Amsterdam.
Deze serie bestaat uit 20 afleveringen op woensdag en vrijdag om 16.35 uur, NPO 1 en is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

Sportwandelschool in Hoorn

Het trainingsprogramma van hun wandelprogramma biedt een uitgebreid aanbod.
Zoals de revalidatieloop “Beweeg-Mee” voor de doelgroep 55+. De wandelsnelheid is 2-3 km. met meerdere pauzes. Er wordt dan met behulp van nordic walking poles gewandeld.
Nordic Walking is wandelen met aangepaste skistokken en wordt als minder vermoeiend ervaren dan wandelen zonder poles. Dit komt omdat de belasting meer over heel het lichaam verdeeld wordt. De poles hebben een ander handvat en de flexibiliteit is speciaal afgestemd op de Nordic Walking techniek.
Info: www.sportwandelschool.nl; Zie ook deze site voor hun nieuwsbrieven. secretariaat: Houtzaagmolen 50, 1622 HG Hoorn. Telef.nr. 0229-239447.
De hoogte van het lidmaatschap is afhankelijk van de trainingskeuze en ligt tussen € 187,- en € 325,- per jaar.

Verslag van onze ledenmiddag op 23 oktober 2019

Wat een hele mooie middag zou worden, werd een middag met veel gezelligheid. Er werd begonnen met koffie een traktatie van de fam. Geerlings, als toetredend leden, met een verhaal. Dit had Jan Geerlings toegezegd op de jubileummiddag. Bedankt Jan!
Waarom deze vreemde aanhef? De hr. en mevr. Breet, ons wel bekend van eerdere voorstellingen, stonden, door een misverstand, ontstemd op het kerkplein.  Er zou een afspraak zijn geweest dat Breet op de afgesproken dag om 12.15 uur bij de kerk zou zijn, maar in hun afsprakenboekje stond “kwart voor twaalf”. De voorzitter arriveerde om 12.10 uur en trof de familie Breet hevig verontwaardigd en inpakkend bij de kerk. De verbittering liep zodanig uit de hand, dat de nodige excuses van voorzitter Jacob niet hielpen. Zij besloten onmiddellijk huiswaarts te keren. Zo zaten wij allen dus zonder de afgesproken voorstelling. Jacob gaf na deze uitleg het woord aan Marieke, die de middag op gebruikelijke wijze opende. We zongen het lied “Eens als de bazuinen klinken” en daarna ging Marieke voor in gebed.
In de korte tijd hierop volgend, deelde Jacob mee, dat het bestuur in overleg alles uit de kast had gehaald om toch een Grieks gevoel te realiseren middels een verkregen USB-stick. Via telefoontjes met reisbureaus en via internet, was men daarin enigszins geslaagd. Maar deze presentatie bevredigde niet geheel: te ééntonig en te lang voor een programma vullende middag, zodat met algemene stemmen werd besloten een pauze in te lassen en daarna in een goede sfeer de middag te voltooien. Dat werd heel gezellig. Een hapje en een drankje er bij, zodat deze middag eigenlijk waardevol werd met deze gezellige onderonsjes. Iets eerder dan gebruikelijk werd de middag afgesloten. Totaal waren er 53 personen aanwezig.

Train het brein

Donderdag 21 november 2019 wordt er een dag georganiseerd vol creatieve, sportieve en muzikale activiteiten. Dat is leuk, gezellig en gezond en helpt u om uw lichaam en geest jong te houden. U begint met een warming-up onder leiding van Olga Commandeur, bekend van het televisieprogramma Nederland in Beweging. De rest van de dag kunt u verschillende workshops op het gebied van gezondheid en ontspanning volgen die te maken hebben met beweging, denksport, muziek, creativiteit enz.
Rond het middaguur kunt u van een heerlijke en gezonde lunch genieten.
De activiteiten zijn van 9.30 tot 14.00 uur in
het Sportcentrum,  Holenweg 14, Hoorn.
Deelname aan ‘Train het brein’ kost € 5,-, en betaalt u op de dag zelf. U kunt zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar teamsport@hoorn.nl; Of bel naar het stadhuis Hoorn: 0229-252200 en vraag naar een medewerker van Team Sport.

Rijbewijskeuringen in Hoorn

Hoorn - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 4 november in Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch:088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 6 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen

Vrijwilligerspunt Hoorn helpt met hulpvraag

Hebt u een hulpvraag? Zoekt u iemand die een wandeling of een autorit met u wil maken, een boek voorleest, een boodschap doet, klein tuinonderhoud of een klusje uitvoert?
Meld de hulpvraag dan aan bij het Vrijwilligerspunt. Het is ook mogelijk een hulpvraag aan te melden voor een vriend of familielid. Een medewerker van een zorgorganisatie kan dit eveneens doen. Het Vrijwilligerspunt gaat vervolgens op zoek naar een vrijwilliger in de buurt. Behalve via hun website, wordt de hulpvraag ook via o.a. social media gedeeld. Een hulpvraag plaatsen kan bij het Vrijwilligerspunt, Maelsonstraat 20, 1624 NP Hoorn. Telef.nr. 0229 – 216499. Inloopspreekuur op werkdagen van 9.00-12.00 uur. s Middags enkel op afspraak. Of via de e-mail: hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com;
U kunt zich ook opgeven voor een digitale nieuwsbrief. www.vrijwilligerspunt.com

Wilt u weer kleine mutsjes breien of haken?

Om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor eenzame ouderen houdt het Nationaal Ouderenfonds voor de veertiende keer deze actie. Vorig jaar zijn 155.189 mutsjes gemaakt. De mutsjes komen te staan op de flesjes Innocent smoothie die in de supermarkten worden verkocht. Per verkocht mutsje doneert Innocent 20 eurocent aan een project van het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zet zich in tegen sociale isolatie van ouderen en organiseert bijvoorbeeld kerstdiners en andere uitjes. Mutsjes kunnen, voor 7 december a.s., ongefrankeerd worden verzonden naar: Pantar, t.a.v. de Goedgemutste Breicampagne, Antwoordnummer 1181, 1110 VB Diemen.
Op www.degoedgemutstebreicampagne.nl; leest u meer informatie.
Hieronder treft u een eenvoudig patroon:
Zet 28 steken op en brei 14 naalden in tricotsteek. Brei in 4 naalden twee steken samen, tot u 14 steken overhoudt. Knip de draad af tot 25 cm. Doe deze draad in een naald en door de steken. Trek de draad goed aan en naai het mutsje langs de zijkant dicht. Maak als versiering een pompon o.z.i., en naai deze op het mutsje.
Zie www.degoedgemutstebreicampagne.nl;

Zorg betalen met een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget is een subsidie van de overheid waarmee u zorg op maat, dus naar behoefte kunt inkopen. Dit budget is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gevolg van ouderdom zorg nodig hebben. Denk aan verpleging, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen zoals scootmobiel of driewielfiets, begeleiding, kortdurend verblijf of hulp in de huishouding. Met een PGB kunnen zij zelf zorg inkopen door de juiste mensen in te schakelen en is handig als u uw zorg het liefste zelf regelt.
Samen met een medewerker van 1.Hoorn beslist u welke zorg of ondersteuning u nodig heeft die speciaal op u wordt  aangepast. U heeft dan twee keuzes: Zorg in natura of een PGB.
Zorg in natura wordt geheel door de gemeente geregeld. U hoeft zelf geen administratie bij te houden of zorgaanbieders te benaderen.
Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt u een bedrag toegewezen waarmee u een door u gekozen zorgaanbieder kunt laten betalen d.m.v. een factuur die u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt. Deze betaalt daarna de zorgaanbieder voor de aan u verleende diensten. U ontvangt dus geen geld op uw eigen bankrekening. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit kan een familielid, partner, zorgverlener of zorginstelling zijn. Samen met diegene die de zorg verleent maakt u afspraken over de tijden en de kosten. Dit komt in een zorgovereenkomst te staan die u ter verantwoording moet sturen naar de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van het soort PGB wat u ontvangt. De SVB heeft, afhankelijk van diegene die u verzorgt, een zorgovereenkomst opgesteld.
Het voordeel van een PGB is dat u de regie van de te kiezen zorg in eigen handen hebt.
Nadeel kan zijn: dat er geen vervanging is bij ziekte.
Voor de hulpverlener kunnen de volgende items een nadeel zijn: soms geen pensioenopbouw of uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Soms geen recht op WW of een bijstandsuitkering. Er moet over het inkomen inkomstenbelasting betaald worden.
Voor deze overeenkomsten dient men zich te houden aan de arbo-wetgeving. Er is geen inkomen als degene die men verzorgd wordt opgenomen of overlijdt.
ZOvooru (ZO) in Hoorn levert particuliere én PGB zorg in onze provincie en is een dochteronderneming van Omring. ZO organiseert individuele en groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, terminale thuiszorg, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke hulp. Met hulp van ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel) verlenen zij zorg aan hun klanten. ZO helpt u ook bij een (her)indicatie van een PGB.
Info: ZO, Nieuwe Steen 36 (gebouw Omring), 1625 HV Hoorn. Telef.nr. 0229-206906.
www.zovooru.nl; e-mail: info@zovooru.nl;
Per Saldo is een belangenvereniging (24.000 leden) voor mensen die zelf hun zorg willen regelen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een PGB. Omdat de regels rondom een PGB veelomvattend zijn hebben veel budgethouders behoefte aan ondersteuning. De Per Saldo hulpgids is bedoeld om u een overzicht te bieden van zorgaanbieders in de PGB sector.
Info: Per Saldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht. Telef.nr. 0900-7424857. Op werkdagen van 10.00 – 17.00 uur. www.pgb.nl; www.persaldo.nl; www.persaldohulpgids.nl;
Bronnen: Sociale Verzekeringsbank, (SVB). Telef.nr. 075-6551000. www.svbabc.nl/pgb;
Gem. Hoorn. Telef.nr. 0229-252200. www.1punthoorn.nl;


Omhoog...

Nieuwsbrief oktober 2019

Van de voorzitter

De zomer is voorbij en de herfst is begonnen. Ook uw bestuur heeft de draad weer opgepakt en vergaderd op 20 augustus en 18 september. Ook is de feestcommissie bijeen geweest op 2 september. Op 24 september hebben de feestcommissie, bestuursleden en vrijwilligers in Het Octaaf de tafel en stoelen klaargezet in de achterzaal en de kerkzaal versierd voor de feestdag op 25 september. Ook hebben zij op 24 september alles in de keuken van de kerk klaargezet. Al met al is er veel werk verzet door de feestcommissie, bestuursleden en anderen voor het jubileum op 25 september. Daarvoor grote hulde. Verder hebben we op 18 september ’s-middags gefietst met een aantal van onze leden. De rit ging vanaf de kerk in Blokker door de Bangert Oosterpolder naar Intratuin in Blokker waar we van koffie of thee met gebak hebben zitten te genieten. Daarna fietsten we door een stuk van de Streek richting Wijdenes en Schellinkhout. Het was een hele leuke rit door het achterland van Hoorn en over de dijk langs het Markermeer. Aangekomen bij de Midgetgolfbaan hebben we genoten van een drankje en later van een heerlijke hap. Wel binnen natuurlijk want het was wel droog maar niet al te warm. Ondertussen arriveerden meer leden die met de auto of een taxi kwamen. Zo al met al waren er ca 10 man/vrouw. De sfeer was gezellig en in de loop van de avond ging iedereen met een blij en vol gevoel weer naar huis.

Op 25 september vierden we ons 50-jarig jubileum in Het Octaaf. De meesten van u waren daarbij. We zijn verwend met mooie cadeaus, o.a. van het gemeente bestuur: door de wethouder, Mw. Al Mobayed, werd ons de Eenhoornzegel ter waarde van € 500,00 geschonken. Onze penningmeester is daar blij mee. Over de bestemming zal worden nagedacht in het bestuur.
Na verschillende sprekers volgde een prachtig concert van Glorious en samenzang met ons allen. De gezongen liederen waren gekozen door de feestcommissieleden Truus Meijer en Gerrie Roos en verwezen naar het verleden, het heden en de toekomst. Tussendoor hield ds. Jacob Meinders een overdenking die goed aansloot bij onze jubileumviering. Na de rijkelijke lunch volgde ’s-middags een voorstelling van de Catwalk waarin leden van onze PCOB figureerden. Dit was vermakelijk en ook heel leuk omdat we niet vermoede talenten zagen in schitterende kledij. Ik ben nu van mening dat sommige mannen, vooral die met wat minder haar, best wel vaker een hoed of ander hoofddeksel kunnen dragen! Aan het einde van de dag volgde nog een hapje en een drankje waarna een groot aantal vrijwilligers samen mij en de bestuursleden de boel weer opruimden. De dank van het bestuur naar deze leden toe is groot. Verder verwijs ik u naar de foto’s en het verslag in deze Nieuwsbrief.
Binnenkort vergadert uw bestuur over de programmering van 2020. Ideeën over leuke en interessante thema’s zijn welkom.
Let op! De volgende ledenmiddag is op 23 oktober 2019. Dan komt de familie Breet weer met ditmaal een videopresentatie van een reis door Griekenland. De zaal is open om 14:00 uur en we beginnen om 14:30 uur. U bent van harte welkom en ook potentiële leden zijn uiteraard welkom. Plaats: Het Octaaf , J.D. Pollstraat 1 te Hoorn. Ik besluit met:

Wat was het top op ons jubileumfeest
De meesten van u zijn ook geweest;
Het Octaaf stond tot onze beschikking
Sprekers en koor hadden er zin in;
Het gevoel van Gods zegen
in de mooie cadeaus die we kregen;
de aandacht in een krantenmedium
voor ons 50-jarig jubileum;
een catwalk van dominees door de eeuwen heen
met “bekende” acteurs in prachtige kleding achtereen;
met als besluit een hapje, drankje en gemeenschapszin
van een mooie happening.
God zij gedankt daarvoor.
Amen.


Verslag 50-jarig jubileum 25 september 2019

Een heuse viering was het, in Het Octaaf. Er is naar toe geleefd. Wat konden wij verwachten? Wij hebben het meegemaakt, een geweldige sfeer vanaf het eerste tot aan het laatste moment. Om 10.00 uur was het een drukte van belang. Ongeveer 110 leden hadden zich opgegeven om deel te nemen aan de viering hiervoor. Eerst was er een kopje koffie met gebak. Om 10.30 uur begon de voorzitter Jacob Serier de aanwezigen toe te spreken. Na enkele mededelingen las Jacob een toepasselijk gedeelte uit het Mattheus evangelie voor over de verkondiging en de goede daden van Jezus.
Hij heette een bijzonder welkom aan mevrouw Betty van Dijk, één van de eerste voorzitters, nu bijna 100 jaar en wat zat zij er nog kranig bij, er ontging haar niets. Voorzitter Serier schetste het verloop van de PCOB met alle ups en downs door de jaren heen. Zij volgde alles nog goed en zij was zeer vereerd en verheugd dat zij dit feest nog mee kon maken.
Daarna gaf Jacob het woord aan de wethouder, mevr. Al Mobayed. De wethouder vertelde in een korte toespraak over haar ouderenbeleid wat haar zeer ter harte gaat. Ze zou graag een goede beleidslijn willen tussen onze Ouderenraad en de plaatselijke ouderenbonden. Niets op de lange baan, maar direct zaken doen. Met deze woorden waren wij erg ingenomen. Als geschenk overhandigde zij een speciaal daarvoor ontworpen ‘Eénhoornzegel’ ter waarde van € 500,--als geschenk voor het vele vrijwilligerswerk.
Daarna sprak de voorzitter van het landelijkcentrum PCOB, dhr. Rik Buddenberg, de afdeling toe. Ook van hem goede woorden. Hij verwonderde zich over de grote opkomst. Dat zegt wel iets over de wijze, zoals het hier toegaat. Tezamen met de heer Buddenberg, waren ook aanwezig de regiocoördinator de heren Ritzo Holtman en Edward Niessen, als belangstellenden namens het hoofdbestuur.
Hierna sprak mevrouw Marian van Berkum enkele woorden als ‘voorzitter van de plaatselijke Ouderenraad’. Inhoudelijk ging het over de goede verhoudingen en zij onderstreepte nogmaals de gesproken woorden van de wethouder.
Ook goede woorden van Gerard Plukkel, voorzitter van de KBO-Blokker. Hij signaleerde de plaatselijke goede verhoudingen ten opzichte van de landelijke. Bij de provinciale KBO,s zijn in het land nogal wat verschillende denkwerelden.
Nu was het de beurt van de voorzitter van de plaatselijke PKN-kerkenraad, dhr.  Jan Geerlings. Hij bedankte voor de uitnodiging met de gebruikelijke felicitaties. Hij had de tijd genomen om zowel de activiteiten van de plaatselijke als landelijke PCOB te bestuderen. Zijn conclusie was: “Wat een maatschappelijke betrokkenheid en ook nuttige werkzaamheden die voor de ouderen worden gedaan, daar moet ik lid van worden.” Hij gaf zich samen met zijn vrouw, spontaan op voor het lidmaatschap van de PCOB. Daar werd door de aanwezigen enthousiast op gereageerd.
De voorzitter bedankte de sprekers en tevens, Jelle en Jeanne Kuijper. Jelle voor zijn meer dan twintig jarig bestuursactiviteiten en Jeanne, die maandelijks de nieuwsbrief met Anneke Lammers maakt. Zij kregen daarvoor een bloemenhulde.
Hierna stelde de zanggroep “Glorious” zich op voor enkele liederen. O.a. werd gezongen ‘I will sing with the spirit” van John Rutter en het Panis Angelicus van Cesar Franck”. Ook werd er afwisselend gezongen met de aanwezigen. Dat ging voortreffelijk. Veel bekende liederen uit het Liedboek voor Kerken waren daarvoor uitgezocht.
Dominee Jacob Meinders was gevraagd voor een toepasselijke meditatie. Hij ging in op de betekenis van de ‘C’ die opgenomen is in de zo gemakkelijk uitgesproken afkorting van het woord “PCOB”. Hij haalde meerdere daden van de Here Jezus aan en paste die toe op de activiteiten van de christelijke ouderenbond. Woorden, die klonken als een ‘hart onder de riemsteken’. Daarna volgde nog afwisselend zang van Glorious en de aanwezigen. De voorzitter bedankte hierna alle commissieleden die deze dag hadden voorbereid en deelde daarvoor bloemen uit. Ik noem geen namen, het waren er nogal wat.
Vervolgens was er de lunch. Twee soorten soep en belegde broodjes, melk en karnemelk. Dit alles was allemaal goed verzorgd. Na afloop van de lunch was er de opvoering van de “Kerk op de Catwalk” , een heel spektakel. Er waren 12 personen vroegtijdig gevraagd zich te verkleden in de kledij van predikanten van na de Reformatie. U moet dan denken aan de jaren 1600 en vervolgens. De Roomse kerk kende allerlei gewaden, de Protestante kerken wilden daar ook iets mee doen. Dit werd een subliem optreden dat op een heel goede wijze werd begeleid door speciaal daarvoor gevraagde mensen. De spreekster mevr. Zuidema praatte de voorstelling aan elkaar met verhalen uit de tijd van de op dat moment voorbijkomende predikant, zoals een stadsdominee uit de 16e en 17e eeuw, de pruikentijd, de behaarde tijd, dolerende zwarte periodes enz.. De figurerende predikanten bleven voorbeeldig in hun rol. Dit tot vermaak van de aanwezigen. Na afloop van de Catwalk was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Onze plaatselijke PCOB kan met trots terug zien op een hele fijne dag die geheel tot zijn recht is gekomen. (Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 23 oktober 2019

Op deze middag zal een spectaculaire film vertoond worden over Griekenland met Kreta.
U maakt dan voor de pauze een reis mee over het vaste land van Griekenland inclusief de Pelopónnesos en Athene. Na de pauze maakt u een rondreis mee over Kreta en het mooie eiland Santorinie.

Fietstocht Schellinkhout op 18 september 2019

Het is altijd weer afwachten wat het voor weer zal zijn. Vorig jaar kon het fietsen wegens de weersomstandigheden niet doorgaan. Nu was het weer gelukkig beter. Wel geen kortebroekenweer, maar het weer was dit keer goed genoeg om te fietsen. Er hadden zich niet zoveel deelnemers aangemeld. We waren uiteindelijk met negen deelnemers. Drie fietsers reden op eigen kracht en zes fietsers ondersteund met elektra. De snelheid werd aangepast aan degenen die het op eigen kracht moesten doen. Al vlug was het eerste rustpunt bij Intratuin. Daarna fietsten wij via Wijdenes naar Schellinkhout en werden daar hartelijk ontvangen door het beheerdersechtpaar van de Midgetgolf. Tevreden over onze sportieve prestatie konden wij aan tafel gaan met de andere leden die zich hadden opgegeven voor het eten. Gezamenlijk een groep van 20 deelnemers. Met hen konden wij ons laven aan een drankje en een heerlijk driegangendiner. Het was erg gezellig en voldaan gingen wij naar huis.

MuseumPlusBus naar De Hermitage

Op maandag 28 september a.s. is er het reisje naar de Hermitage in Amsterdam met de MuseumPlusBus. Deze vertrekt om 9.30uur vanaf Betsy Perk 1, 1628 PE Hoorn. Wij verwachten rond 16.45 uur daar weer terug te zijn. U kunt zich helaas hiervoor niet meer inschrijven.
Het reisje is volgeboekt.

Even lachen

Wat is geloof? Als je tegen mensen zegt dat de Melkweg miljarden sterren bevat, geloven ze je. Als je tegen ze zegt dat een stoel nog nat is van het verven, moeten ze hem aanraken om te kijken of het waar is.

Nieuwe leden

We heten 2 nieuwe leden van harte welkom

Bewegen is leven

Hoe moet men zich bewegen als men moeilijker ter been is door een operatie, pijnklachten of krachtverlies?
Hoe kan men het beste lopen met een rollator of de trap op lopen met krukken, lopen aan de arm of met een looprek, vierpootstok, elleboogkrukken enz.?
Wat te doen als het evenwicht moeilijker wordt of bij problemen met opstaan uit een stoel?
Hoe kan men zich verplaatsen met een rolstoel of trippelstoel?
Hoe staat men op na een valpartij en hoe kan het vallen worden voorkomen?
Het digitale platform van Samen Beter Thuis biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers met informatieve instructiefilmpjes. Zij verwijzen naar goede informatie en tips, waardoor zelfredzaamheid en eigen regie worden ondersteund.
Ze versterken de zelfzorg door praktische kennis van zorgprofessionals voor iedereen toegankelijk te maken met 150 video instructiefilmpjes op YouTube of doorverwijzing naar goede websites over het thema.
Info: Samen Beter Thuis, Granietstraat 52, 5345 SZ Oss. Telef.nr. 0412-632169.
e-mail: info@samenbeterthuis.nl; https://www.samenbeterthuis.nl;

Elektronisch betalen

Veilig pinnen
Een oplossing om veilig elektronisch te betalen is pianospelen. Dat klinkt misschien gek. Maar wanneer we meerdere vingers gebruiken om te pinnen, zoals bij een piano, is het veel lastiger om de pincode af te lezen. U kunt zichzelf aanleren om meerdere vingers te gebruiken bij het pinnen.
Hangen er spiegels boven de kassa? Via de spiegels kan men redelijk gemakkelijk zien welke pincode de klant intoetst.
Veel veiliger wordt het als u, tijdens het pinnen, met de andere hand het scherm afdekt. Zo leidt u dieven om de tuin!
Verlaag uw opnamelimiet
Standaard mag u, afhankelijk welke bank u heeft, 1000 tot 2500 euro per dag opnemen. Waarschijnlijk komt het zelden voor dat u een dergelijk groot bedrag opneemt. Daarom is het aan te raden om deze “opnamelimiet” te verlagen naar bijvoorbeeld 300 euro. Dit kunt u bij de bank regelen. Iemand die uw bankpas heeft gestolen kan dan ook niet meer dan 300 euro (per dag) opnemen en zo blijft de schade enigszins beperkt. Bij diefstal blijft het belangrijk om zo spoedig mogelijk uw pas te blokkeren.
Info: www.kbo-pcob.nl/veiligheid.

Uw gegevens bij de papieren voor een uitvaart bewaren

Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een lijst samen te stellen.
Hieronder leest u een opzetje om de papieren rompslomp na het overlijden van een partner of bij het opheffen van een huishouding, voor uw nabestaanden gemakkelijker te maken.
Door automatische afschrijvingen via de bankafschriften na te lopen kan men achter veel instanties komen.
Persoonlijke Gegevens: naam en voornaam, straat + huisnummer, postcode en plaats. Geboortedatum: plaats en land.
Gehuwd met….
Nationaliteit en Burgerservicenummer.
Gegevens van adressen: adres, e-mailadres, telefoonnummer en het lidnummer waarmee u ingeschreven staat bij:

 Huisarts  Notaris  Ziektekostenverzekeraar
 Bank(en)  Donorregister  SVB (Sociale Verzekerings Bank)
 Pensioenfonds  ANWB  Verzekeringsmaatschappijen
 OV-chipkaart  Radio-tv-internet  Energieleverancier
 Bibliotheekpas  Motorrijtuigenbelasting  PWN (waterleidingbedrijf)
 Vroegere werkgever
 Woningverhuurder  Bladen
 Tandarts  Lening/hypotheek  Lidmaatschappen
 Energie service, bijv. CV
 Hoogheemraadschap


Werkzaamheden van de notaris na overlijden

Een afspraak met de notaris na een overlijden is niet verplicht maar wel nuttig en zinvol. Dat komt omdat er vaak een verklaring van erfrecht nodig is om over de rekeningen van de overledene te kunnen beschikken en deze op eigen naam te zetten.
De notaris onderzoekt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en hoe de erfgenamen deze aanvaard hebben, of er sprake is van een bewind van één van de erfgenamen en dergelijke.
Deze verklaring is ook handig om de vermogensbestanddelen, zoals de eigen woning, op naam van de langstlevende te zetten.
Een andere reden om de notaris te bezoeken, is voor het opstellen van een notariële boedelbeschrijving. Hierin wordt opgenomen waar de nalatenschap van de overledene uit bestond, welke waarde dit had en of de vorderingen van de erfgenamen met of zonder rente zijn. Het is een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden.
De persoon die de boedelbeschrijving laat opstellen beloofd, onder ede, dat hij alles naar waarheid heeft opgegeven. Als alle betrokkenen daarmee instemmen kan de boedelbeschrijving ook in een onderhandse (niet notariële) akte worden vastgelegd. Het is wel van belang om deze goed te bewaren en eventueel aan te hechten bij het testament.
Een officiële notariële boedelbeschrijving is handig omdat dan onomstotelijk vaststaat waar de erfgenamen te zijner tijd recht op hebben, dat scheelt gissen en wantrouwen. Ook in verband met de nu of later verschuldigde erfbelasting kan het verstandig zijn om een boedelbeschrijving van een (eerder) overlijden te hebben.

Heeft u een vraag of een klacht over een behandeling?

Hieronder treft u informatie aan over wat u kunt doen met een vraag of klacht over een ziekenhuis, instelling, arts, enz. via de betreffende websites, adressen en telefoonnummers.
www.patientenfederatie.nl; Vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Ze maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Hun Nationale Zorgnummer is 0900–2356780. Adres: Patiëntenfederatie Nederland, Postbus 1539, 3500 BM Utrecht.
www.landelijkmeldpuntzorg.nl; Geeft advies en informatie op medisch gebied. De medewerkers geven u praktische tips en informeren u over mogelijkheden om vragen en klachten over medicijnen, medische hulpmiddelen etc. in te dienen.
Telef.nr. 088 – 120 50 20. Adres: Landelijk Meldpunt Zorg, Postbus 2115, 3500 GC Utrecht.
www.nza.nl; Aan de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u vragen stellen over uw zorgnota, de verrekening van uw eigen risico, de acceptatieplicht en zorgplicht door Zorgverzekeraars.
Ook wanneer u er met hen niet uitkomt kunt u met de NZA contact opnemen.
Telef.nr. 088–770 87 70. Adres: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
www.skgz.nl; Voor een klacht over uw Zorgverzekeraar kunt u zich ook wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars. Zij behandelen deskundig en onpartijdig klachten van consumenten rond de zorgverzekering.
Ze worden bijgestaan door de ombudsman, deze kijkt naar alle informatie die u en de zorgverzekeraar hebben toegestuurd en houdt rekening met alle geldende regels. Dat zijn bijv. wetten, verzekeringsvoorwaarden, reglementen en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap en eerdere uitspraken van een geschillencommissie of rechter.
Adres: De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Telef.nr. 088 – 900 6900.

Tip voor gezonde ogen: neem wat vaker een computerpauze

Een hele tijd naar een computer- of ander digitaal scherm staren, kan de ogen niet beschadigen, maar u maakt ze wel vermoeid en droog. Als we achter de computer zitten, knipperen we minder met onze ogen: dit kan soms wel de helft schelen.
Daarom is het belangrijk om regelmatig even weg te kijken: probeer hierbij de Amerikaanse 20/20/20-regel te volgen. Kijk iedere 20 minuten, gedurende 20 seconden minstens 6 meter in de verte. U kunt ook de ogen 20 seconden sluiten. Daarnaast is het belangrijk dat het computerscherm 50 tot 70 centimeter van u afstaat, net onder ooghoogte. Zorg ook dat er geen glans of spiegeling op het scherm terecht komt. Het beeldscherm haaks ten opzichte van het raam is een goede positie.
(Info: PlusOnline).

Relatie tussen gehoorverlies en dementie

- uit een lezing van dr. K. Kalisvaart, geriater (arts voor kwetsbare ouderen).

Het aantal ouderen neemt toe mede doordat we steeds langer leven.
Door deze toename zal het aantal mensen met hoorproblemen én dementie in de nabije toekomst sterk toenemen.
Op dit moment hebben zo’n 250.000 mensen in Nederland last van dementie.
Van alle ouderen boven de 70 jaar heeft 65% gehoorverlies. Dat komt mede omdat er steeds minder gecommuniceerd wordt door ouderen.Gehoorverlies kan schade aan het kwetsbare brein veroorzaken en tot sociaal isolement en depressie leiden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs mild gehoorverlies de kans verhoogt op cognitief verval en dementie op lange termijn.
Bij een cognitieve stoornis ervaart men problemen doordat gebieden in de hersenen verminderd functioneren. Daarom is het erg belangrijk om een hoortoestel te gaan dragen wanneer er sprake is van gehoorverlies.
Dr. Kalisvaart roept slechthorenden op hun gehoor vanaf hun 50e jaar regelmatig te laten onderzoeken en voor een zo optimaal mogelijke hooroplossing te kiezen.
Betrokkenheid van partner bij gehoorklachten is belangrijk.
Het betrekken van de partner bij het oplossen van de gehoorproblemen kan voor meer begrip zorgen voor de problematiek die zij ervaren. Mensen in de omgeving van slechthorenden denken vaak dat de hoortoestellen direct alle hoorproblemen oplossen.
Dit terwijl slechthorenden soms meerdere weken moeten wennen aan hoortoestellen voordat deze het meest optimale resultaat bereiken. Bij ernstige verliezen zijn hoortoestellen veelal niet in staat het gehoor voor de volle 100% terug te geven.Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de partner om te weten, zodat deze tijdens de communicatie hier rekening mee kan houden.De audicien (specialist op gebied van gehoorverlies) meet een hoorapparaat aan.Deze kan de partner advies geven hoe hij/zij kan omgaan met het wennen aan én het gebruik van hoortoestellen en randapparatuur.Twee onthouden immers meer dan één.
Op de website van www.independer.nl; kunt u informatie lezen over de vergoeding die uw Zorgverzekeraar uitkeert bij aanschaf van een hoortoestel.

Bijbetalen voor een beter hoortoestel

Als u naar een audicien gaat voor een hoortoestel komt u op grond van het zogeheten hoorprotocol in aanmerking voor een hoortoestel uit één van de vijf categorieën die passen binnen de vergoede hoorzorg van uw ziektekostenverzekeraar.
Wilt u een beter of een nieuw high-end hoortoestel dan moet u bij veel verzekeraars plots het hele bedrag zelf betalen. Er zijn ook verzekeraars die bijbetalen (deels) toestaan. Zij vergoeden de kosten voor het goedkopere hoortoestel en de rest betaalt u zelf bij.
Mocht u volgend jaar toe zijn aan een nieuw toestel dan is het interessant om bij de keuze van uw zorgverzekeraar aan het eind van het jaar daar rekening mee te houden

Valrisico in uw huis beperken

Ongelukken zitten niet alleen in kleine hoekjes maar eigenlijk overal. Grijppalen of pakpalen zijn goede hulpmiddelen om zoiets te voorkomen. Hieraan kunt u zich gemakkelijk vasthouden als u uit de douche stapt, van de bank, het bed of het toilet opstaat.
De paal zelf is in hoogte verstelbaar, kan vast worden gemonteerd of geklemd via een rubberen bescherming tussen vloer en plafond. Hij kan worden voorzien van handvaten die op verschillende plaatsen worden vastgemaakt. De paalhoogte is verstelbaar van 200 – 305 cm. De breedte van de handgreep is 27 cm. Klemoppervlak bovenkant 55 x 22.5 cm. Max. gebruikersgewicht 136 kg. Gewicht grijppaal is 9 kg.
U vindt verschillende verkoopadressen van de grijppaal op internet.

Themadag Ouderenraad

Op 1 november a.s. is er van 10.00 uur tot 14.00 uur een themadag in Cultureel Centrum De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag. Het gaat over ‘zin geven aan je leven’ en er zijn verschillende sprekers waaronder Jacobine Geel.
Voor belangstellenden staat vanaf 9.30 uur de koffie en thee klaar. De toegang is gratis, inclusief de lunch.

Bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 16 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie?’. Bang, boos en in de war, wat betekent dat? Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Er zullen omgangsadviezen en tips gegeven worden. Als deskundige is Suzanne van den Dries, psycholoog bij Geriant uitgenodigd. De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman. Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha FloraHoorn.

Herinnering voorlichting internet criminaliteit

Om Westfriezen beter te kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit houdt de Rabobank op 7 en 14 oktober a.s. een gratis voorlichtingsbijeenkomst (seminar) in schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn.  Aanvang 19.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.rabobank.nl/wf; Of telef.nr. 0228-566200.


Omhoog...

Nieuwsbrief september 2019

Van de voorzitter

Zo langzamerhand zijn de meeste mensen alweer terug van vakantie. Helaas hebben de weergoden niet erg hun best gedaan om het iedereen naar de zin te maken. Zij die in juli en augustus gingen hebben last gehad van de hoge temperatuur en of veel neerslag. Vooral in het Alpengebied heeft het regelmatig gespookt met flinke hagelbuien en zeer harde wind. Ook in onze regio was het niet prettig kamperen. Natuurlijk zijn de agrariërs blij met veel neerslag evenals de waterschappen. Wat hen betreft mag de neerslag voorlopig wel blijven doorgaan. De droogte is slecht voor al het groen. Daarbij is het gevaar van bos- en heidebranden groot door de droogte. Gelukkig is dat gevaar door de neerslag van de laatste weken afgewend. Helaas geldt dat niet voor andere plekken in Europa. Bosgebieden in Griekenland, Rusland, Frankrijk en rondom de Poolcirkel stonden of staan nog in brand. Ook de longen van onze aarde die zich bevinden in het Amazonegebied van Brazilië worden aangetast door moedwillig aangestoken branden. De premier van Brazilië, Bolsonaro, vindt dat de regenwouden moeten wijken voor welvaart in die regio. Inmiddels hebben landen als Noorwegen en Duitsland hun financiële bijdragen voor het behoud van die regenwouden stopgezet. Gelukkig lezen we ook berichten dat in Afrika veel nieuwe bomen worden geplant zoals in Ethiopië. Het is natuurlijk wel zo dat in het verleden ook in Europa veel bossen zijn gekapt voor hout en bouwland. In sommige gebieden van Europa worden na houtkap jonge boompjes teruggeplant, zoals dit al jaren in het Zwarte Woud gebeurt. Het afnemen van het totale bosareaal in Nederland is ook zorgelijk. Bossen zijn van groot belang voor het opslaan van broeikasgassen. Ze leveren een bijdrage aan de internationaal vastgestelde klimaatdoelen. De Nederlandse bos- en houtsector heeft in 2016 het Actieplan Bos en Hout opgesteld dat pleit voor een uitbreiding van bossen in Nederland én het duurzaam gebruik van hout. Dit is tijdens de Nederlandse Klimaattop 2016 omarmd door minister-president Rutte en staatssecretaris Dijksma van I&M. Echter tot op heden is het bosareaal in Nederland kleiner geworden. In totaal is er volgens cijfermateriaal van WER ten opzichte van 2013, 5.400 ha minder bos in Nederland. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo zijn er bossen verdwenen die onder een subsidieregeling uit 1986 voor tijdelijk bos zijn aangeplant. Veel van deze tijdelijke bossen zijn gekapt en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Ook stedelijke uitbreiding en de ontwikkeling van infrastructuur worden genoemd als redenen waardoor sinds 2013 het bosareaal is afgenomen.
Wij kunnen dus ook in ons landje de hand in eigen boezem steken. Gelukkig zijn er in Nederland steeds meer mensen die duurzaam leven belangrijk vinden. Zo is het een gouden tijd voor bedrijven die zonnepanelen en andere apparaten,
zoals warmtepompen, plaatsen. Tenslotte hebben we (voorlopig) tot maar 2030 de tijd om van het gas af te gaan. Echter om het daarna gedurende de winter toch behaaglijk warm te krijgen is nog niet zo eenvoudig. Het is maar de vraag of het kabinet daarin een financiële bijdrage gaat leveren. In de ons omringende landen is men overigens nog lang niet zover. Maar we moeten ons daarover niet ongerust maken want de vindingrijke ideeën die nu aan de lopende band worden gelanceerd zullen vast tot oplossingen leiden.
In mei hadden we onze laatste ledenmiddag met het optreden van de West-Friese dansgroep. Ook leden werden ten dans gevraagd en er werd zeer enthousiast meegedaan. Natuurlijk werd de middag afgesloten met een drankje en een hapje.


Het vergaderen is weer begonnen. Zoals u allen weet vieren wij als PCOB afdeling Hoorn ons 50-jarig jubileum op 25 september 2019 in Het Octaaf met een mooi programma. Nog niet alle leden hebben zich hiervoor aangemeld. Het belooft een leuke en gezellige dag te worden met ’s morgens een officieel gedeelte tot aan de lunch met daarna een leuk schouwspel in de kerk. Uiteraard wordt afgesloten met een drankje en een hapje. Het organiseren daarvan is geen sinecure maar veel handen maken licht werk en alle bestuursleden en feestcommissieleden dragen hun steentje bij. Dat is geweldig om te zien.

Maar eerst gaan we met elkaar fietsen op 18 september, traditiegetrouw vanaf de dorpskerk in Blokker via ons achterland naar de midgetgolfbaan in Schellinkhout. De start is om 14:30 uur. Verderop kunt u lezen bij wie u zich kunt aanmelden. De volgende ledenmiddag is op 23 oktober 2019. Dan komt de familie Breet weer met ditmaal een videopresentatie van hun reis door Griekenland.


Ik eindig met een gedicht van Jildou Bakker vanuit de website:
https://www.dagelijksebroodkruimels.nl › Kruimels

Geef wat minder om je plannen,
leef wat meer in het moment.
Want de toekomst, die komt zeker,
ook als je er niet aan denkt.

Wees niet bang voor wat gaat komen,
Het is angst, die zorgen schept.
“Later” is en blijft onzeker,
Wees maar blij met wat je hebt.


De zon staat altijd aan de hemel,
Ook als je haar niet ziet staan.
In jezelf ligt steeds de keuze,
voor de weg die jij wilt gaan.

Word maar niet verliefd op morgen.
Zie de schoonheid van vandaag.
Want het zijn de kleine dingen,
Die je altijd bij je draagt.


Gij maakt eerlang mij ‘t levenspad bekend (Ps:16)

Aanvulling op: van de voorzitter

Op 20 augustus 2019 is uw bestuur, samen met de feestcommissie, nog bijeen geweest om alles met betrekking tot ons jubileum nog eens te updaten. Dat was wel nodig ook omdat er somtijds wijzigingen optreden. Zo heeft een genodigde van het hoofdkantoor van de PCOB die aanvankelijk wel zou komen afgezegd in verband met een functiewijziging. We hopen dat zij wordt vervangen door iemand die wel kan komen. Afwachten maar. Het programmeren van de feestdag staat en valt met een goede planning. Voor de inwendige mens moet ook gezorgd worden zodat het van belang is dat het aantal aanwezigen zo spoedig mogelijk vaststaat. Op dit moment hebben we ca. 100 leden die zich hebben aangemeld. Uitgaande van het aantal leden dat we hebben, ca. 200, verwachten we nog meer aanmeldingen. Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u wel komen, meld dat dan zo spoedig mogelijk bij onze secretaris Hans de Bruijn of bij Jelle Kuijper. Voor de rest is het programma zo goed als gereed. We kijken er met zijn allen naar uit en hopen dat het een mooie feestdag wordt. Inmiddels hebben wij genoeg “vrijwilligers” die komen helpen in de keuken enz.


Tijdens de vergadering hebben we ook gesproken over de samenwerking met de KBO Hoorn. Wij willen graag met hen in gesprek blijven over onderwerpen die we eventueel gezamenlijk kunnen doen zoals b.v een busreis De volgende gezamenlijke vergadering is 15 oktober 2019. Over onderwerpen wordt nog gedacht. U mag ook het een en ander bij ons inbrengen.


In deze Nieuwsbrief wordt u ook uitgenodigd om mee te gaan met de Museum Plus Bus naar het “Hermitage” museum in Amsterdam op 28 oktober 2019. Geeft u zich snel op bij onze secretaris want de verwachting is dat de belangstelling groot zal zijn.
Een ander onderwerp dat we besproken hebben is het drukken van de Nieuwsbrief. Tot en met mei gebeurde dat in Het Octaaf maar het kerkbestuur heeft ons gevraagd om naar een andere oplossing te zoeken omdat de apparaten te duur worden. Onze penningmeester heeft inmiddels goede afspraken gemaakt met Frits Print. Als het goed is gegaan met deze Nieuwsbrief blijven we klant bij hen. Financieel zijn we iets meer kwijt maar wij kunnen dat dragen.
N.B. mocht u het nog niet weten, de inloop op onze feestdag in Het Octaaf op 25 september a.s. is tussen 09:30 uur en 10.00 uur. Wij hopen dan de koffie en thee klaar te hebben en te kunnen serveren. Om 10:30 beginnen we met het officiële gedeelte in de kerkzaal. Gelet op het aantal sprekers enz. is het van belang dat we wel om 10:30 uur beginnen. Het zou fijn zijn als u dan allemaal in de kerkzaal zit.

Verslag van de afsluitingsledenmiddag 15 mei 2019

Een afsluitingsmiddag van het seizoen is altijd wat anders dan een ledenmiddag in het algemeen. Met een kopje koffie namen we plaats in de achterzaal. Na de gebruikelijke opening van Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter, waren er een paar mededelingen, o.a. dat ons lid mevrouw Rens Strik was overleden. Het is altijd een ernstige zaak als je een lid moet missen, maar helaas zo is het leven. Dat zij ruste in vrede.
Voor deze middag had het bestuur een inbreng gerealiseerd in de vorm van de “De Volkszang”, en wel de Westfriese Dansgroep uit Midwoud.
Hun dansgroep bestaat al 70 jaar
Ze hadden enkele jaren terug ook al een afsluitingsmiddag bij ons verzorgd en het was deze keer eveneens weer een mooie middag.
Onder aanvoering van accordeonmuziek marcheerde de gehele dansgroep naar binnen en stelde zich in een kring op. De stoelen van de aanwezigen waren ook zo neergezet. Er werden vrolijke en mooie oude dansen uitgevoerd. Het geheel was gekleed in Westfriese kostuums. Het zag er allemaal mooi uit. Een van de leden gaf een heldere uitleg van de verschillende kledingstukken. Als je veel geld had of wat minder te besteden, kon je dat aan de buitenkant zien. Gelukkig behoort dat nu tot het verleden.  Er werd gezongen met elkaar, al met al een fijne middag. De dansgroep werd op een waardige wijze bedankt en wij sloten de middag af met een hapje en een drankje.
Even een paar maanden geen ledenmiddagen. De eerstvolgende is ons 50-jarig jubileumfeest op woensdag 25 september. Sane de Boer

Uitnodiging 50-jarig jubileumfeest PCOB Hoorn


25 september 2019 viert de PCOB afdeling Hoorn, uw organisatie voor belangenbehartiging, haar 50-jarig bestaan.


Het programma voor deze dag is:
09.30 uur: Zaal open ontvangst met koffie
10.30 uur: Kort officieel gedeelte
11.20 uur: Thema, koorzang/samenzang
13.00 uur: Lunch


 ‘s Middags een ‘Catwalk’ met de bij het dominees-ambt behorende kleding door de jaren heen. Daarna is er nog een gezellig samenzijn.
In de laatste nieuwsbrief van mei 2019 is dat onderstreept met een uitnodiging aan alle leden. Veel leden hebben zich inmiddels opgegeven voor die dag en met name voor de lunch. Er zijn echter verschillende nieuwe leden bij gekomen. Wie zich nog niet heeft opgegeven of dat is vergeten, kan dat alsnog doen tot uiterlijk woensdag 11 september 2019 bij Jelle Kuijper via e-mail: jkuijper@ziggo.nl. U kunt ook bellen op 0229 - 756980Fietsen met de PCOB 18 september 2019


Op 18 september a.s., een week voor ons jubileum, gaan wij weer fietsen en eten. Alle soorten fietsen zijn hierbij toegestaan. Ondersteund of op eigen kracht. Het wordt weer ons oude rondje en eetadres in Schellinkhout. Waarom? Wij vinden het een veilige en mooie route en ook de locatie en het eten bevalt ons.  Bij mindere weersomstandigheden gaan we natuurlijk niet fietsen maar wel eten.
Start om 14.30 uur vanaf de dorpskerk Blokker, Westerblokker 105. Onderweg drinken wij koffie bij Intratuin. Ons eetadres is Midgetgolfbaan De Midget,
Dorpsweg 146 A, 1697 KJ, Schellinkhout. Hier kunt u als u niet fietst rond 17.00 uur of eerder terecht.
Opgeven kan bij Paul Meijer, e-mail: paulmeijerhoorn@gmail.com of tel.:06 49928158


Uitnodiging Museum Plus Bus voor een reisje naar de Hermitage in Amsterdam

De Museum Plus Bus nodigt ons uit voor een extra reisje. Dit keer gaan we naar het Museum Hermitage in Amsterdam, op maandag 28 oktober a.s., met een kleinere bus dan we gewend zijn. Er kunnen max. 33 personen mee. Om die reden stellen wij inschrijving voorlopig alleen open voor leden van de PCOB Hoorn. Als zou blijken dat we plaatsen over hebben (wat ik niet verwacht), dan kunnen er eventueel ook echtgenoten van leden die zelf geen lid zijn, en/of gasten van KBO Hoorn mee.
De reis inclusief museumbezoek wordt ons gratis aangeboden. Wel onder de voorwaarde dat we de lunch in het restaurant van het museum gebruiken. Daarvoor dient u € 13,25 vooraf naar mijn rekening over te maken, want ik moet in het restaurant centraal afrekenen.
We verzamelen om 9.30 uur bij Betsy Perk 1, 1628 PE Hoorn, en worden daar weer terug verwacht om 16.45 uur. Nadere details ontvangt u tijdig van mij. Aanmelden s.v.p. uiterlijk 30 september a.s. Inlichtingen en aanmelden: Hans de Bruijn, Breeuwer 63, 1625 AD Hoorn, e-mail: hansdebruijn25@gmail.com, tel. 06-2366 3885.  Bankrek.: NL49 INGB 0000 2697 68. Wie het eerst pompt, het eerst komt!


Najaarsreis 2019 KBO Hoorn

KBO Hoorn heeft zelf ook een reisje gepland, op donderdag 5 september a.s. De reis gaat naar Groningen/Drenthe: Rondvaart en Orchideeën. De kosten zijn € 50,00 p.p. Er zijn nog een paar plaatsen in de bus beschikbaar. Als u belangstelling heeft moet u nu direct bellen, want het is al bijna 5 september als u dit leest!
Inlichtingen: Els Broersen, tel. 273279 of Riet van Diepen, tel. 0642833749.

De RABO Clubkas campagne

Namens de PCOB mocht onze secretaris Hans de Bruijn een cheque ter waarde van € 202,39 in ontvangst nemen.
Allen die gestemd hebben hartelijk dank.

In memoriam


01-05-2019
Mw. R.M.Strik
19-05-2019
Dhr. H. P. Dekkers
Onze condoleances gaan uit naar de nabestaanden


Nieuwe leden

Wij heten 6 nieuwe leden van harte welkomEven lachen

Een dronken man kwam bij de dokter.
“Dokter, ik voel me niet goed. Wat kan dat zijn?”
De dokter onderzocht hem en zei: “Nou, ik kan niets vinden. Ik denk dat het door de drank komt.” “Oké”, zei de man, “dat is niet erg. Ik kom wel terug als u nuchter bent.”

Eigen bijdrage Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) per 01-01-2019

- U betaalt meestal een eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening.
- De hoogte daarvan is voor iedereen € 17,50 per vier weken, dus 13 x per jaar.
- Het is niet afhankelijk van uw inkomen e/o vermogen.
- U betaalt nooit meer dan de kosten van de voorziening.
- Als de voorziening minder kost, is uw eigen bijdrage lager.
- Als u al de maximale eigen bijdrage voor een andere Wmo-voorziening betaalt, hoeft u de
eigen bijdrage niet nog een keer te betalen.
- U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en ontvangt van
hen hierover (1x per 4 weken) bericht.
- Info: CAK, Postbus 84030, 2508 AA Den Haag. www.hetcak.nl/wmo; Telef. nr. 0800-1925.
(gratis). Op werkd. van 8.30–17.00 uur. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Hoornse Samen Breien club

Het Ouderenfonds is een landelijk goed doel en zet zich in voor een samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Dat doen ze samen met bedrijven, instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers.
Eén van hun activiteiten is de Samen Breien Clubs. In ons land zijn er ongeveer 100, o.a. in Hoorn. Hier kunnen ouderen en jongeren wekelijks samen breien en haken. Vanzelfsprekend onder het genot van een kopje koffie en goede gesprekken en het delen van kennis, ervaring en talent.
Het Ouderenfonds deelt patronen voor beginners en gevorderden en vrijwilligers helpen bijvoorbeeld bij het lezen van de patronen.
De Hoornse Samen Brei Club is op vrijdag van 13.30-15.30 uur in Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn. Info: Alies Zwaan. Telef.nr. 06-53989411. e-mail: alies.zwaan@omring.nl

Het KBO-PCOB verenigingsbureau is verhuisd

Het nieuwe kantooradres is: Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein.Telef.nr. 030 - 3400 600, voor algemene informatie.
Telef.nr. 030 - 3400655, voor vragen over wonen, welzijn, zorg, gezondheid, pensioenen, juridische zaken enz.
Info: www.kbo-pcob.nl/contact. E-mail: info@kbo-pcob.nl

Mantelzorg, Respijtzorg en Logeerzorg

Mantelzorgers hebben vaak een zware taak. Niet zelden hebben ze jarenlang de zorg voor een naaste, soms vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week.
‘Respijtzorg’ is de verzamelnaam voor vervangende zorg. Die kan bestaan uit de mogelijkheden voor de mantelzorger om af en toe afstand te nemen, bij te laden, de taak over te laten nemen als men ziek is, met vakantie gaat of een weekend weg wil.
Respijtzorg kent vele vormen zoals:
- opvang buitenshuis zoals dagopvang, zorgboerderij of verblijf in een logeerhuis.
- opvang in de eigen omgeving door iemand (beroepskracht of vrijwilliger) die in huis kan komen.
- de vervanging kan af en toe zijn, zoals tijdens de vakantie van de mantelzorger maar ook
regelmatig zoals een dagdeel per week of een weekend per maand.
- ook kan worden gedacht aan een vakantie van de mantelzorger samen met de zorgvrager,
waarbij gedurende die periode de zorg wordt overgenomen door een professional.
‘Logeerzorg’ is niet incidenteel, maar betreft structureel een opname van meer dan één dag. Ook hierbij is het de bedoeling de taak van de mantelzorger te verlichten.
Gedurende een deel van de week (maximaal drie dagen) wordt degene voor wie u zorgt, opgenomen. Dit kan een goede oplossing zijn voor wie nog zo lang mogelijk thuis wil wonen. Bovendien is deze oplossing goedkoper dan een volledige opname in het verpleeghuis.
Informeer eens in de gemeente wat de mogelijkheden zijn voor respijtzorg of logeerzorg. Een afspraak maken bij het Wmo loket is vaak heel informatief.
De financiering geschiedt, zij het meestal gedeeltelijk, door de Zorgverzekeraar of de Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), PGB (Persoonsgebonden Budget). Vaak wordt er een eigen bijdrage gevraagd.
De gemeente Hoorn heeft een verzekering voor alle mantelzorgers en vrijwilligers. Informatie treft u in het artikel hieronder.
Info: 1.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telef.nr. op werkdagen 0229 – 252200.

Verzekering voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs

De gemeente Hoorn heeft een uitgebreide verzekering voor alle vrijwilligers afgesloten bij Centraal Beheer. Informatie hierover vindt u op www.centraalbeheerachmea.nl;, Telef. nr. 055-5798000. Men is hiermee automatisch en kosteloos verzekerd. Vrijwilligers zijn mensen die onverplicht en onbetaald werkzaamheden uitvoeren die de samenleving en het maatschappelijk belang dienen. De verzekering biedt bescherming bij:
- ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering,
- bestuurdersaansprakelijkheid voor besturen van organisaties ten opzichte van derden,
- aansprakelijkheid voor rechtspersonen ten opzichte van hun vrijwilligers,
- verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen,  rechtsbijstandsverzekering.
Als u een schade hebt informeer dan eerst of deze wordt vergoed door uw eigen verzekeraar óf door de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet. Als deze niet uitkeren dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligersverzekering van de gemeente Hoorn. Heeft u schade door een ongeval dan kunt u deze schade meteen melden bij de gemeente. Op www.hoorn.nl/vrijwilligersverzekering; treft u een schadeformulier dat u kunt invullen en opsturen naar de gemeente. Geef in het invulveld ‘kenmerk’ aan dat het om de vrijwilligersverzekering gaat. De gemeente stuurt uw ingevulde schadeformulier door naar de verzekeraar.
Info: gem. Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telef. nr. op werkdagen 0229 – 252200.

Nieuwe informatiegids 2019/2020 gemeente Hoorn

In deze gids, die huis aan huis is verspreid, treft u weer veel informatie aan over alles en nog wat in onze gemeente. Ongeveer 150 onderwerpen worden uitgebreid toegelicht. De gids kunt u afhalen in openbare gebouwen zoals stadhuis, wijkcentra, bibliotheken enz.
De informatie in deze gids kunt u ook vinden op www.lokaaltotaal.nl/hoorn.

Voorlichting over internetcriminaliteit

Uit interne bankcijfers blijkt dat in West-Friesland jaarlijks 400 mensen via internet worden opgelicht. Ouderen zijn over het algemeen vaker het slachtoffer van zogenoemde cybercrime. Dat komt omdat zij meestal wat minder ervaring met internet en digitale betalingsmethoden hebben, aldus een bankdirecteur. Sterk in opkomst is fraude via websites zoals Marktplaats.
De ABN AMRO en de RABO hebben seniorenadviseurs in dienst die bij de ouderen thuis komen om hun bankzaken te regelen.
Om Westfriezen beter te kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit houdt de Rabobank op 7 en 14 oktober a.s. een gratis voorlichtingsbijeenkomst (seminar) in schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn.  Aanvang 19.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.rabobank.nl/wf; Of telef.nr. 0228-566200.

Welke AOW moet ik kiezen (als de partner in een verzorgings- of verpleeghuis wordt opgenomen).

Is één van u opgenomen in een verpleeghuis of andere zorginstelling en bent u beiden AOW gerechtigd dan kunt u in aanmerking komen voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstuurt brieven aan betrokkenen, waarin gevraagd wordt of u in aanmerking wilt komen voor een AOW-uitkering voor alleenstaanden. Dit omdat u duurzaam gescheiden leeft, doordat uw partner is opgenomen in en verpleeg- of verzorgingshuis.
Dat is een lastige en moeilijke vraag omdat de eigen bijdrage afhangt van het inkomen van de persoon die is opgenomen. U kunt daarvoor de rekenhulp gebruiken die het Centraal Administratiekantoor (CAK) op de website heeft geplaatst. Met deze rekenhulp kunt u aangeven of u een AOW voor gehuwden of alleenstaanden wilt ontvangen.
Indien u toestemt in de bovenstaande verandering dan neemt niet alleen het inkomen van de persoon die is opgenomen toe, ook de thuiswonende partner ontvangt de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden. Bovendien kan een lager of hoger inkomen voor beide partners gevolgen hebben voor de zorgtoeslag en, als de thuiswonende partner een huurwoning heeft, voor de huurtoeslag.
Volgens de wet heeft u een partner voor de eigen bijdrage als u bent getrouwd, als u een geregistreerd partnerschap heeft of als u samen leeft en een gezamenlijk huishouden vormt met één persoon. U kunt bijv. samenwonen met een broer, zus, vriend of vriendin.
Het is niet voor iedereen voordelig om een AOW-pensioen voor ongehuwden aan te vragen:
- U gaat waarschijnlijk meer belasting betalen.
- Het CAK ziet u ook als ongehuwd. Daarom wordt de bijdrage voor de WLZ (Wet langdurige 
  zorg) of de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) hoger. Het CAK stelt dit vast.
- U krijgt misschien minder zorg- en/of huurtoeslag.
- Mogelijk heeft het gevolgen voor uw eventuele bedrijfspensioen, andere uitkeringen of een
  buitengewoon pensioen. Informeer hierover bij het SVB.
- Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW.
Het belangrijkste is dat als u eenmaal gekozen heeft er géén weg terug is. Laat het, als u een keuze heeft gemaakt, zorgvuldig uitrekenen. Zet alles goed op een rijtje, neem bijv. contact op met uw pensioenfonds, of een ouderenadviseur zodat u achteraf geen problemen krijgt.
Info: Unie KBO Noord-Holland

Adressen:
CAK (Centraal Administratie Kantoor), Antwoordnummer 1608,
2509 VB Den Haag,
Telef.nr. 0800-1925, op werkdagen van 8.30-17.00 uur. www.hetcak.nl;
SVB (Sociale Verzekerings Bank), vestiging Zaanstad, Postbus 2040, 1500 GA Zaandam.
Telef.nr. 075-6551010, op werkdagen van 8.30-17.00 uur. www.svb.nl;

Aanpak van ouderenmishandeling

Twee ministers starten een campagne om ouderenmishandeling tegen te gaan.
Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Eén op de twintig ouderen van 65 jaar en ouder die in hun eigen huis wonen, krijgt er ooit mee te maken. De overheid wil het taboe op ouderenmishandeling doorbreken en waar mogelijk dit voorkomen en aanpakken. Vooral door verspreiding van kennis over dit probleem.
De slachtoffers zijn vaak kwetsbaarder dan hun leeftijdsgenoten en lopen daardoor het meeste risico. Ouderen zelf praten er niet gemakkelijk over, uit angst en schaamte. Bovendien weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen. Het grootste deel woont alleen. Zij hebben zorgen over geld, kampen met gezondheidsklachten of hebben een relatief klein netwerk van vrienden en familieleden. De daders zijn bijna altijd bekenden: veelal een vriend of vriendin, een kennis, buurman, broer of zus, zoon of dochter. Een deel van de plegers heeft te maken met financiële problemen.
De ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) zijn op 12 juni j.l. een campagne gestart onder het motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’.
Deze campagne roept iedereen op wat te doen met hun zorgen over oudermishandeling.
In de T.V. campagne zijn spotjes te zien waar een dochter de pinpas van haar moeder steelt om er vervolgens mee te gaan winkelen en een vrouw, met blauwe plekken in haar hals, die gelijk met de kapster in de spiegel van de kapsalon kijkt.
Signalen die op ouderenmishandeling kunnen wijzen zijn bijvoorbeeld:
- zichtbaar letsel, overdreven schrikreactie bij een onverwacht aanraking,
- onsamenhangende verklaring over verwondingen, depressies of onverklaarbare angst,
- schichtig en teruggetrokken gedrag, onverklaarbare uitgaven, lege koelkast,
- onbetaalbare rekeningen en aanmaningen, waardevolle spullen kwijt raken enz.
Door overbelasting van de verzorger kan ook mantelzorg langzaamaan overgaan in verwaarlozing, verkeerde behandeling of mishandeling. Dit wordt ook wel ontspoorde mantelzorg genoemd. Ook onmacht en onkunde kunnen een oorzaak zijn. De aanpak van ontspoorde mantelzorg is een vast onderdeel van het gemeentelijk beleid. Want gemeenten geven immers al mantelondersteuning. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de aanpak van geweld in huis. Zie https://mantelzorg.nl  voor meer info. Op www.dementie.nl; treft u info over een informatiegids met tips ván mantelzorgers vóór mantelzorgers.
Hoe handelt u bij vermoedens van ouderenmishandeling.
De campagne wil familie, vrienden, kennissen en buren aansporen om een eerste stap te zetten bij vermoedens van mishandeling. Vooral mensen die in de directe omgeving van ouderen merken dat er iets mis is, maar vaak niet weten hoe ze in actie kunnen komen.
Vraag hoe het gaat en laat je niet afschepen met een smoesje. Bespreek de vermoedens met iemand die deze oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Als u het gevoel hebt dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook.
Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staan adviezen wat u kunt doen. Er staan ook signalen vermeld en tips om het gesprek aan te gaan.
Voor raadgeving kunt u anoniem (ook bij twijfel) bellen met Veilig Thuis via het gratis telef.nr. 0800-2000. Zij zijn dag en nacht beschikbaar voor iedereen die hulp nodig heeft maar zeker voor hen die daar eigenlijk niet om durven te vragen. Zie www.veiligthuisnhn.nl


In het KBO/PCOB MAGAZINE van juni j.l. kunt u op pag. 9 lezen dat deze ouderenbonden deel nemen aan de Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Dit is een samenwerking met het ministerie van VWS, banken, Veilig Thuis en notarissen.
Info: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling;

Uitnodiging Inspiratie-dag Grenzeloos leven 2019

We worden ouder dan ooit en de medische wetenschap kan ons steeds langer in leven houden. Nooit eerder moesten zoveel mensen zelf nadenken over de grens van het leven en hoe ze daarmee om willen gaan. Dit is niet alleen een medische of juridische kwestie, het roept ook vragen op als: hoe rond ik mijn leven af? Wat laat ik na? Wat troost mij? En wat maakt mijn leven nu waardevol?
Voor de derde keer in Nederland wordt de succesvolle inspiratie-dag ‘Grenzeloos leven’, over de eindigheid van ons leven, georganiseerd. De dag wat betreft Noord-Holland vindt plaats op 1 november 2019 in de Cultuurkoepel op landgoed Willibrordus in Heiloo. KBO en PCOB Noord-Holland nodigen u hiervoor van harte uit. De dag staat in het teken van ontmoeting en gesprek over dat wat de moeite waard is in (de laatste fase van) het leven.
Professor Joris Slaets (hoogleraar ouderengeneeskunde) opent de dag met een lezing over wat mensen werkelijk willen als het levenseinde nadert.
Daarna volgen er workshops: Professor dr. Ir. Gert van Dijk is ethicus bij de artsenfederatie KNMG en zal vragen en misverstanden over het levenseinde met u bespreken.
Tv-maker en uitgever Leo Fijen begeleidt de laatste jaren steeds meer mensen in de laatste fase van hun leven. Helpen rituelen? Hij gaat met u in gesprek.
Met zangeres Jos Somsen verkent u aan de hand van eenvoudige liedjes wat voor u van betekenis is in het leven. Carla Poel legt uit dat je sommige dingen beter kunt opschrijven in een brief. Trainer Bert Buizert maakt onderscheid tussen sterfstijlen. Denk erover na en praat mee. Samen in gesprek over het einde. Dit is te oefenen, in kleine groepen, met senioren onder elkaar. Met deze ‘dialooggesprekken’ zijn positieve ervaringen opgedaan. Het is niet gemakkelijk om met uw kinderen of anderen die dicht bij u staan in gesprek te gaan over het levenseinde. Veel afdelingen van KBO-PCOB hebben al positieve ervaringen opgedaan met de zogenaamde dialooggesprekken over het levenseinde. Proef van zo’n gesprek tijdens de inspiratiedag. De dag wordt afgesloten door Hella van der Wijst. Voor het TV programma ‘Ik mis je’ had ze gesprekken met mensen bij het graf van een geliefde. Ze deelt haar verhalen en inzichten en gaat met u in gesprek.


Programma
9.30 uur      Ontvangst
10.00 uur    Start ochtendprogramma onder leiding van Arjan Broers;
                    Inleiding Joris Slaets
                    Workshops ronde 1
12:45 uur     Lunch
13.45 uur     Start middagprogramma workshops ronde 2
15.15 uur     Lezing door Hella van der Wijst
16.00 uur     Afsluiting door Arjan Broers en ontmoeting met drankje
Datum:     1 november 2019, van 10.00 uur - 16.30 uur
Locatie:      Cultuurkoepel Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.
Kosten:      €10,- per persoon, inclusief lunch, koffie/thee.(€25,- voor niet-leden KBO-PCOB)
Voor meer informatie en aanmelding zie:
www.kbonoordholland.nl/grenzeloosleven of telefonisch via 023-750 51 55.
Toelating bij vol = vol: op volgorde van aanmelding
De inspiratie-dag wordt mede mogelijk gemaakt door de coalitie ‘Van betekenis tot het einde’: www.ikwilmetjepraten.nu

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 18 september a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Hoe houden we het samen vol?’ Hoe blijven we kijken naar mogelijkheden? Mogen we nog samen lachen? Hoe verwerken we samen wat niet meer gaat? Als ervaringsdeskundigen is het echtpaar W. uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.

Op woensdag 16 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie?’ Bang, boos en in de war, wat betekent dat? Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Er zullen omgangsadviezen en tips gegeven worden. Als deskundige is Suzanne van den Dries, psycholoog bij Geriant uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.

Op woensdag 20 november a.s. wordt er een speciale bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Wij willen u deze keer een voorstelling aanbieden, namelijk van Ervarea, leren door te beleven. ‘Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beide met pensioen gaan. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet pluisgevoel geven. Jet blijkt te lijden aan de ziekte van Alzheimer. We volgen Jet en Harrie van het moment dat er niets aan de hand is totdat Jet is verhuisd op een verpleegafdeling, De voorstelling laat je lachen en huilen en geeft een inkijk in het proces van de patiënt en haar mantelzorgers’. (Bron, zie site https://www.ervarea.nl/de-dementie-van-jet-en-harrie.)
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.

Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741. 
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Aankondiging middagbijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdagmiddag 18 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze middag luidt: ‘Juridische zaken en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is uitgenodigd Wolbrecht van Heuvel, kandidaatnotaris.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.
Locatie: De theaterzaal in Lindendael, Koepoortsweg 35 te Hoorn. Koffie en thee staan om 14.30 uur klaar. Het programma begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741. 
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

De Wet op langdurige zorg. Hoe zit dat ook al weer?

Met name gaat het hier om het onderwerp “ Je eigen huis opeten“.
Om deze notitie voor te leggen, is het goed eerst de achtergrond hiervan te kennen.
In deze notitie wordt het volgende aangegeven;
Bij het opname in een verzorgingstehuis is een eigen bijdrage verschuldigd. De vraag daarbij is gesteld: in hoeverre heeft de overwaarde in een eigen huis hier invloed op?
Wat wordt verstaan onder de overwaarde in een huis?
Het begrip overwaarde heeft een toelichting nodig. Het maakt n.l. verschil of het gaat om een fictieve overwaarde of een gerealiseerde overwaarde.
Zolang een huis nog niet is verkocht,  gaat het om een niet gerealiseerde overwaarde. Het geld zit namelijk nog in het huis. Pas als het huis is verkocht, wordt het gezien als een deel van je spaargeld.
Deze wet dateert van 3 december 2014 en luidt:
“Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te vervangen door een, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering voor langdurige zorg, waarin rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia en die recht doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de burgers voor de wijze waarop zij hun leven inrichten, deelnemen aan het maatschappelijk leven, en de wijze waarop zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan.“
De wet Wlz bestaat uit 8 hoofdstukken met een overmaat aan verwijzingen en verordeningen dat totaal een omvangrijk boekwerk omvat. In deze wet wordt met geen enkel rekenvoorbeeld weergegeven waaruit blijkt wat nu de eigen bijdrage moet zijn en in welke situaties dat van toepassing is.
Belangrijk is n.l. te weten wat de eigenbijdrage is als een partner moet worden opgenomen.
Hieronder volgt een te volgen procedure om tot de gevraagde situatie te komen.
Wat zoeken cliënten?
Wet langdurige zorg
Van aanvraag tot besluit
Wanneer moet ik iemand machtigen?
Wat staat er in een indicatiebesluit?
Wat zoeken professionals?
Portero
Wet langdurige zorg
Wet Bopz
Tel.: 088 - 789 1000

Verslag voorjaarsreis donderdag 9 mei 2019 rondvaart Den Bosch.

Om 8.15u. vertrokken we geheel volgens planning vanaf ons 2e opstapstation met een volle bus (62 mensen!) met chauffeur Ruud aan het stuur.
Onderweg geen file , dus hadden we nog wat tijd voor een korte toeristische route.
We reden langs het Amsterdam-Rijnkanaal, door de “Stichtse Vecht” met plaatsen als Breukelen en Maarssen.
Het Amsterdam-Rijnkanaal is in de praktijk het Amsterdam-Waalkanaal, omdat het uiteindelijk in de Waal uitkomt.
Langs de Vecht konden we genieten van de mooie buitenverblijven met theehuis.
Ook passeerden we de van Nijenrode Universiteit, waar o.a. div. bewindslieden hebben gestudeerd.
Onze koffiestop was in een oud klooster (De Lantaern) in Jutphaas. Jutphaas heet tegenwoordig Nieuwegein en is een groeikern van Utrecht.
Na de koffie reden we binnendoor naar ons diner adres. De route ging o.a. via Wadenoyen-Tiel (Betuwe)- Echteld-Beneden Leeuwen (Land van Maas en Waal)-en over verschillende rivieren: Vecht-Linge en Waal.
We passeerden de Bernhardsluizen welke de grootste binnenvaartsluizen van Europa zijn. Tenslotte arriveerden we bij Gambora in Gameren, om te dineren. Binnen hadden ze allemaal ronde tafels gedekt, wat de gezelligheid ten goede kwam. Iedereen kon zo goed met elkaar praten. Wij lieten ons het eten goed smaken met een ijsje toe. Voor we na afloop weer op pad gingen zagen we buiten in de vijver heuse felgroene kikkers op de waterleliebladen zitten. Ze lieten zich gewillig fotograferen. Via een binnen route Eethen-Heusden (oude vestingplaats) op weg naar de rondvaartboot hoorden we nog van Ruud dat het wapen van Noord-Brabant een rood geruite theedoek is. Dit i.v.m. de vroegere textielindustrie.
In Den Bosch gingen we aan boord van de rondvaartboot.
Het weer was ons zeer welgevallig en zodoende konden we zelfs bovenop het dek zitten.
De tocht begon bij de Dommel langs de stadswallen en ging toen verder over de Dieze onder verschillende bruggen door. Soms was het zo laag, dat je je hoofd goed moest buigen.
Er was ook een draaibrug, waar, als hij open staat, de schepen aan beide kanten langs kunnen varen. Na een uurtje weer terug, waar chauffeur Ruud met de bus ons al op stond te wachten.
Iedereen werd nog voorzien van een zakje met versnaperingen.
De heerlijke krentenbol was wederom gesponsord door Bakkerij Otten. Onze grote dank daarvoor. De terugreis verliep al net zo voorspoedig als de heenreis. Bij Amsterdam reden we via de oude E10 (Edam-Volendam-Monnickendam) naar Hoorn. Om 19.00 uur. arriveerden we bij ons eindstation Hoorn.
Al met al een zeer geslaagde prachtige dag, mede door chauffeur Ruud.

De reiscommissie Els Broersen en Riet van Diepen en anderen die aantekeningen van de dag hebben gemaakt.

Info Seniorenvereniging Zwaag

E-Bike club
We organiseren ook dit jaar weer een maandelijkse E-Bike fietstocht.
De afstanden zijn tussen 30 en 35 km en ook doen we een stop voor een kopje koffie en een ander oponthoud.
Niets is verplicht het gaat erom een paar uur lekker in beweging en buiten te zijn.
We hebben weer gekozen voor de woensdag in de eerste volle week van de maand. Voor dit jaar resteren 4 september en bij mooi weer 2 of 9 oktober.
Bij deelname van meer dan 12 personen maken we 2 groepjes i.v.m. de veiligheid.
Vertrek vanaf de Witte Valk om 10.30 uur en we maken weer leuke tochten.
Alle hoeken van West-Friesland worden bezocht. Als het weer te slecht is wordt het een week verzet.
Zijn er ideeën of suggesties laat het weten. Tot ziens bij een van de tochten
Groeten Thijs Entius tel 237946 en Aad van der Meer tel 235956
PS Heeft u iemand die graag mee wil, altijd welkom!!!
Biljarten
Donderdagmiddag 1 september is er weer biljarten in de Witte Valk vanaf 13.00 uur, informatie hierover bij Ger Bakker
tel: 0229-237432
Seizoensopening
Dinsdag 1 oktober– Let op afwijkende datum. Er worden spellen gespeeld
Locatie: De Witte Valk Dorpsstraat Zwaag – kosten € 6,00
Programma:
10.00 uur zaal open – koffie of thee
10.30 uur Spellen – Klaverjassen – Rummikub en Westfrieslandspel
12.30 uur Lunch, broodje kroket en krentenbol en drinken
13.30 uur Spellen
15.30 uur borreltje met één rondje bingo
Klaverjassen en rummikub
Vanaf oktober kunt u de laatste dinsdagmiddag om 14.00 uur weer klaverjassen en rummikub spelen in de Witte Valk. Voor dit najaar is dit op dinsdag 29 oktober en
dinsdag 26 november. Kosten € 4,00 p.p. Informatie bij Ria Spil tel: 0229-239576. Denk erom: het aanvangstijdstip is gewijzigd van 13:30 naar 14.00 uur.

Nieuwe data voor in de agenda

Vrijdag 8 of vrijdag 15 november (dit wordt nog nader bekend gemaakt!) Jeu de Boules bij de Bouledozers. We kunnen dan gebruik maken van de overdekte banen.
Donderdag 21 november: train het brein
Een inspirerende en informatieve dag georganiseerd door de Gemeente Hoorn – Kosten € 5,00 – locatie Sportcentrum Hoorn
Programma:
Warming-up door Olga Commandeur
Diverse workshops
Gezonde Lunch
Beweegactiviteiten
Denkactiviteiten
Muziekactiviteiten
Creatieve activiteiten
Ontspanningsactiviteiten
Mystery Gast
Opgeven is belangrijk door een email te sturen naar: teamsport@hoorn.nl  naam en telefoonnummer doorgeven
Of te bellen met tel: 0229-252200
Dinsdag 17 december – Kerstbijeenkomst
Vrijdag 6 maart 2020 – Jaarvergadering met stampotbuffet
Zaterdag 28 april 2020 – seizoensafsluiting met muziek


OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP


Eén maal in de vijf jaar zijn de “Passie Spelen” in Tegelen.
Komend jaar in 2020 is het weer zover.Senioren Vereniging Zwaag (voorheen K.B.O. Zwaag) wil graag in samenwerking met de KBO Hoorn, voor iedereen de dag verzorgen door met een bus erna toe te gaan en na afloop gezamenlijk te eten. De kaarten kunnen wij via de KBO-PCOB bestellen met groepskorting.
De dag zal zondag 7 juni 2020 zijn. Reserveer deze data in uw agenda. Hebt u interesse hiervoor, geef uw naam en telefoonnummer op via de email naar: theaknijn@kpnmail.nl
De totale prijs is nog onbekend, maar laat zo spoedig mogelijk weten of u mee wil gaan. Wij houden u op de hoogte.
Kijk ook eens op de website voor onze activiteiten - Seniorenvereniging Zwaag

Activiteiten KBO Hoorn

De volgende activiteiten worden gehouden in het Rode Kruisgebouw. Aanvang 14.00 uur: de deuren gaan dicht om
precies 14.00 uur, omdat het storend werkt als er dan nog mensen binnenkomen.
Bijdrage € 3, - inclusief koffie/thee (tenzij anders vermeld).
Woensdag 11 sept.: Lezing over nierdialyse door Francisca van Putten,dialyseverpleegkundige
Woensdag 9 okt.: Pubquiz.
Woensdag 13 nov.: Lezing over Amerika door Ben v.d. Kamer.


Vaste activiteit in het Rode Kruis gebouw
, Vredehofstraat 9 te Hoorn:
Bridgen: maandag van 13.15 uur - 16.15 uur. Informatie bij dhr. Ruitenberg  Tel. 0229-757794


Bingomiddagen: In Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn wordt maandelijks een bingomiddag georganiseerd. Deze bingomiddagen beginnen om 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur al open.
U betaalt een kleine bijdrage voor een bingoplankje. Consumpties zijn voor eigen rekening.
De bingo wordt gehouden op de vrijdagen: 6 september, 21 oktober en 18 november.


Cultuurcommissie jaarprogramma 2019
Woensdag 18 sept. Stadswandeling Schiedam
Woensdag 16 okt. Stadswandeling Woerden
Woensdag 20 nov. Nationaal Archief Den Haag
Deze uitstapjes worden altijd met het openbaar vervoer uitgevoerd, de kosten voor de gids bedragen € 5,00 per uitstapje per persoon,tenzij anders vermeld. Overige kosten zijn voor eigen rekening.
Let op: programma is onder voorbehoud en altijd voor eigen risico.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Corrie den Hartog per telefoon 0229-238406 of per mail: hartogcd@gmail.com Bankrekeningnummer: NL73 INGB 0751 0669 90 t.n.v. C. den Hartog.

Activiteiten KBO Blokker

Donderdag 12 september

Begin klaverjassen, aanvang: 13.30 uur.
Woensdag 23 oktober

Themamiddag over het Midden-Oosten. Ons eigen KBO-lid, mevrouw Maria Buys geeft een presentatie over dit interessante, maar ook tumultueuze gebied, grenzend aan Zuid-Oost Europa, waarover ze eerder ook al een boek schreef.
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 20 november

Themamiddag over de Verenigde Staten van Amerika. De presentatie ligt in handen van de heer Ben van de Kamer uit Hoorn. De heer van de Kamer is een gedreven spreker, die over veel onderwerpen interessant kan vertellen en daarom zeker zal zorgen voor een boeiende middag.
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Fotogalerij


Omhoog...

Nieuwsbrief mei 2019

De Heer is waarlijk opgestaan!

Van de voorzitter

April doet wat hij wil. Toch gek dat in onze grammatica zoals wij het hebben geleerd, de 3e persoonsvorm altijd stam + t is. Maar hij wil is eigenlijk aanvoegende wijs, wenselijkheidwijs, dus april doet wat hij wille. Zo is dus bij het werkwoord willen de stam + t niet van toepassing. Maar wij hebben tot dusver mooi weer gehad dus april was ons goed gezind. Wat meer regen zou trouwens niet verkeerd zijn, gelet op de problemen met de waterstand in ons landje. Gelukkig kunnen wij wat het weer betreft niet aan de knoppen zitten, alhoewel wij het weer kennelijk wel beïnvloeden zoals de mens ook het klimaat beïnvloedt. Dat wordt nog steeds ontkend door bepaalde politici maar het klimaat wordt aangestuurd door een ingewikkelde thermostaat in moeder aarde, die ervoor zorgt dat er geen al te grote schommelingen plaatsvinden. Die thermostaat zorgt ervoor dat de dampkring van tijd tot tijd geladen wordt met CO2 vanuit vulkanen waardoor de zonkracht op aarde minder wordt en het niet te warm wordt. Maar bij een overload van CO2 ( door de mens) wordt de thermostaatregeling van de aarde verstoord waardoor de aarde juist opwarmt door een teveel aan CO2, net als in een broeikas. Klimaatwetenschappers hebben hiervoor al jaren gewaarschuwd maar politici in de wereld hebben altijd gedacht: het zal wel meevallen. Gelukkig wordt in een aantal landen het probleem onderkend en aangepakt. Dat blijkt niet eenvoudig te zijn. In feite zou dit een samenspel moeten zijn tussen alle landen in de wereld.  Niet alleen het klimaat lijdt, ook de wereldnatuur lijdt door ernstige vervuiling vanwege plastics en andere niet afbreekbare producten van de mens. Vooral vissen en vrij levende dieren zijn hiervan het slachtoffer. Kortom, het lijkt tijd voor actie. en nu is de discussie: wie gaat dat betalen? Het eerste grote actiepunt is, dat we van het gas af moeten, maar de aanschaf van warmtepompen en het isoleren van woningen kan niet door de burgers worden gefinancierd. De volgende stap is, dat we massaal elektrisch gaan rijden. Maar gek genoeg is de elektrische auto niet te betalen door de modale burger. De dikke elektrische Tesla’s en Jaguars die rondrijden zijn alle zwaar gesubsidieerd door het rijk. Maar de gewone burger krijgt geen subsidie voor zijn Nissan Leaf of Toyota Hybrid. Trouwens waar moet je die dingen opladen, zoveel laadpalen zijn er niet. Willen we echt die CO2 terugdringen, dan moeten we zeker niet meer reizen in het vliegtuig, alle kolencentrales in de wereld sluiten en veel bomen planten. Misschien is het nog niet te laat daarvoor. Ik wens de wereldleiders veel wijsheid toe in deze problematiek.
Uw bestuur heeft op 10 april vergaderd. Een aantal belangrijke onderwerpen was: de organisatie van ons jubileum, eenzaamheid bij alleenstaande senioren, de samenwerking met de KBO Hoorn en de ledenmiddag van 17 april. Deze stond geheel in het teken van de e-bike. We hadden daarvoor 2 sprekers uitgenodigd en 4 fietsen om uit te proberen. Voor het verslag: zie verder in deze Nieuwsbrief. In dit verband is het belangrijk om op te merken dat onze jaarlijkse fietstocht, met afsluiting op de Midgetgolfbaan in Schellinkhout, zal plaatsvinden op 18 september vanaf 14:00 uur, met start bij de dorpskerk in Blokker en met koffie bij Intratuin in Blokker. U kunt zich daarvoor opgeven bij Paul Meijer en/of Hans de Bruin. Kunt u mooi uw e-bike testen op actieradius.
De feestcommissie heeft samen met uw bestuur vergaderd op 16 april. Als bestuur zijn wij bijzonder blij met al het werk dat door de feestcommissie is verricht. Daarvoor hulde. Het dagprogramma (25 september 2019) ziet er goed uit en wij hopen op een grote opkomst van onze leden en genodigden. Let op: voor de inwendige mens wordt gezorgd en u bent voor de gehele dag uitgenodigd, zowel voor het officiële deel als voor het feestelijke gebeuren. Inmiddels hebben de meeste leden zich al opgegeven.
De feestcommissie bestaat uit Truus Meijer (vz.), Jelle Kuijper, Arie Penning en Gerrie Roos.


De volgende ledenmiddag is op 15 mei en die vormt tevens de afsluiting van ons voorseizoen. We hebben de West-Friese dansgroep Midwoud uitgenodigd en we sluiten af met een hapje en een drankje.


Om alvast in Uw agenda te zetten meld ik hierna de volgende ledenmiddagen met de onderwerpen:
25 september: viering van ons 50 jarig jubileum;
23 oktober: beeld- en geluid presentatie door het echtpaar Breet over Griekenland en Kreta
20 november: voor deze middag hebben we iemand bereid gevonden om ons wegwijs te maken op computers, zoals uw desktop, laptop of tablet. Een zeer leerzame middag dus die vast voorziet in een dringende behoefte wat meer te doen met internet enzovoort.
18 december: Kerstviering


Ik eindig met een gedicht van Gertjan van der Kraan, zie Dichters.nl.

Kijk dan om je heen, ik zie jouw God niet
Wat ik wel zie is al dat nodeloos verdriet
Als God het wel ziet, waarom laat Hij het toe
Of is Hij soms al onze ruzies en oorlogen moe

Dagelijks horen we al die vragen om ons heen
Hoe blijf je als christen in die wirwar op de been
Op alle vragen kun je geen antwoord geven
Hoe kun je spreken over Gods liefde in ons leven


Moeten we zelf geen reflector en spiegel zijn
Duidelijk laten zien wat God doet met onze pijn
Die onze verbondenheid in Hem reflecteren
Zonder onze gecreëerde verschillen te profileren

Hoe zou het zijn als we één in geloof waren
Zonder ons op al die bijzaken blind te staren
Als we open stonden voor van onze naasten
En ons bij vragen niet weg van hen haasten

We bouwen onze eigen altaren van hoogmoed
We bewandelen wegen met opgedrongen spoed
Kunnen we Zijn waarheid via ons leven doorgeven
Om volgens het voorbeeld van Jezus te leven

Op alle vragen is geen antwoord te geven
We kunnen wel net als Jezus gaan leven
Door Zijn liefde in de wereld uit te dragen
In afhankelijkheid en niet uit behagen


Verslag ledenmiddag 17 april 2019


Na de gebruikelijke opening door Marieke Terpstra kreeg onze presentator John Koelmans het woord. Hij legde even in het kort de organisatie van de Fietsersbond aan ons uit. Deze bestaat uit ongeveer 30.000 leden, verdeeld over 150 lokale afdelingen, 1800 actieve leden en vrijwilligers, een ledenraad, bestuur en een landelijk bureau in Utrecht.
Eén van de lokale afdelingen in deze fietsersbond is “West-Friesland”. Dhr. Koelmans, consulent in deze organisatie, woont zelf in Bovenkarspel, dus kent de streek hier heel goed.
Na een kort filmpje over de geschiedenis en historische ontwikkelingen van de fiets, werden we even herinnerd aan de overgang van de eerste fiets; je moet dan denken aan de begin van 1895 en wat er daarna allemaal in beweging is gezet op weg naar de huidige ‘e-bike’, een persoons vervoermiddel, dat geweldig in opkomst is. In 1992 kwam de eerste fiets met elektrische trapondersteuning op de markt. Het is nu bekend dat er in 2018 meer e-bikes dan gewone fietsen zijn verkocht. Nu, dat betekent nogal wat. Dhr. Koelmans vertelde op een begrijpelijke wijze de voordelen van de opbouw van de e-bike. B. v.: waar nu precies de krachtbron moet zitten. In het voorwiel geeft dat een gevoel alsof je wordt voortgetrokken; in het achterwiel is het een beetje ingewikkeld omdat daar ook het versnellings-mechanisme is gemonteerd. Na veel onderzoek is nu de midden-motor ontwikkeld. Veel merken gaan daar nu op over, maar dat is geen eenvoudige zaak. Bij de accu is het van belang te weten hoeveel kilometer ermee gefietst kan worden.
Want als je heel eind op weg bent en de accu is leeg, moet je zwaar trappen. Persoonlijk heb ik dat een keer meegemaakt. Ik was in Enkhuizen met mijn elektrische fiets, gekocht toentertijd bij de Aldi, zo zwaar als lood, en terug naar Hoorn trappen.
De meting van de krachtbron is nu keurig afleesbaar op een display op het stuur en je weet nu precies hoeveel actieradius je nog hebt. De gemiddelde snelheden liggen zo van 20 tot 25 km. per uur. Er zijn wel nog snellere maar dan val je onder de bepalingen van een bromfiets, en daar ging het niet om. Een helm dragen is nooit fout, maar nog niet verplicht. Het is wel zo, dat het aantal ongevallen met fietsen en e-bikes de laatste jaren fors is toegenomen, zodat een lichte helm is toe te juichen. Een goede WA-verzekering is dan ook zeer aan te raden. Sommige verzekeringsmaatschappijen kunnen weleens moeilijk doen.
We kregen een aardig beeld van de tot nu toe bekende opbouw van deze ontwikkelingen, maar voorzichtigheid moet steeds geboden zijn.
Marieke dankte de spreker voor zijn presentatie en overhandigde de heer Koelmans een cadeaubon.
Toen was er koffie en nog even wat wandelgesprekken. Inmiddels kwam onze ‘adverteerder’ dhr. van den Berg van de Lageweg, met zijn modellen e-bikes binnen. Het tweede gedeelte was namelijk gewijd aan de praktijk, met als uitgangspunt de uitleg:  wat is nu goed, waarop moet je letten en wat zijn de prijzen. Je kon zelf de fietsen uitproberen. Het duurde niet lang of de rondjes in en buiten de kerk werden uitgevoerd.
Ook een driewieler met elektrische trapondersteuning ontbrak niet. Een belevenis om daarmee te rijden. Maar onze fietspaden zijn daarvoor nog niet aangepast. Trouwens ons gehele fietspadennet laat landelijk te wensen over.  Mocht u interesse hebben, kijk naar onze advertentie in onze nieuwsbrief. Dhr. van den Berg is bereid bij u thuis het verhaal te vertellen. Ook de reclamespotjes op de tv zijn vrij helder om een keuze te kunnen maken voor een fiets met trapondersteuning.
Al met al een geslaagde middag. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig. Dhr. van den Berg kreeg eveneens een cadeaubon voor zijn inzet.
De volgende ledenmiddag is op 15 mei. Dit wordt een vrolijke middag, met als afsluiting van het seizoen, een hapje en een drankje, zie hiervoor verder in deze nieuwsbrief.


(Sane de Boer)

Meer Informatie over e-bikes

Meer informatie over e-bikes wat betreft de accu, motor enz. kunt u vinden op het internet.
https://www.fietsen123.nl/fietsnieuws/accu-e-bike-goedko en https://fietsen123.nl/fietsnieuws/e-bikes-over-vermog.

Fietsen PCOB

Op 18 september a.s., een week voor ons jubileum, gaan wij weer fietsen en eten. Alle soorten fietsen zijn hierbij toegestaan. Ondersteund of op eigen kracht. Alles mag.
Het wordt vermoedelijk weer ons oude rondje en eetadres in Schellinkhout. Waarom: Wij vinden het een veilige en mooie route en ook de locatie en het eten bevalt ons.
Bij mindere weersomstandigheden gaan we natuurlijk niet fietsen maar wel eten.
Houd 18 september vrij in uw agenda. Wij komen met meer informatie in de nieuwsbrief van september.

Het bestuur

Uitnodiging ledenmiddag 15 mei 2019


De West-Friese Dansgroep Midwoud komt deze middag bij ons optreden.
Deze dansgroep werd in 1955 opgericht. Het begon met een advertentie waarin inwoners van Oostwoud, Midwoud , Hauwert en Benningbroek, die serieus de oude West-Friese dansen wilden beoefenen, werden opgeroepen zich hiervoor op te geven. Dat er duidelijk belangstelling voor was blijkt wel uit het feit dat de dansgroep nog steeds bestaat.
Op het repertoire van de groep staan de volgende dansen: de Veleta, Hakketone, Daisy, de Molen, Kruispolka , IJspolka, Spaanse wals, Conga polka, Mazurka en Houd je aan mijn rokje vast.
Wij hopen op een fijne middag en nu maar afwachten welke dansen zij bij ons laten zien.

Weetjes


Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband        35 euro
Voor een dubbel leefverband      55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Hoge premies voor oudere automobilisten

Even lachen

Als je iemand niet kunt uitstaan, loop dan eens een kilometer in zijn schoenen. Op die manier ben je een kilometer van hem verwijderd en je hebt ook nog eens zijn schoenen.

Ons 50 jarig jubileum PCOB op woensdag 25 september 2019 in Het Octaaf.

De voorbereidingen voor het feest door de feestcommissie, is bijna afgerond en de presentatie hiervan aan het bestuur heeft plaatsgevonden. De uitnodiging voor die dag is reeds bij de nieuwsbrief van april aan u verstrekt.
De inloop van de dag begint om 10.00 uur in Het Octaaf met koffie en gebak en duurt tot ca. 10.30 uur. Tot ca. 12.00 uur is er een officieel gedeelte met opening door de voorzitter, enkele sprekers, koorzang en samen zingen. Vervolgens is er een uitgebreide lunch.
Het zou fijn zijn als u zich voor deze dag opgeeft. U kunt dat doen door het strookje bij de uitnodiging van april in te leveren bij Jelle Kuijper De Streektuinen 70 1624 GP te Hoorn.
U kunt dat ook doen via een mailbericht aan: jkuijper@ziggo.nl.
Ook kunt u bellen naar één van de bestuursleden.
Het middag gedeelte van de dag is een feestelijke invulling en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
U komt toch ook!! Geef u snel op.

De contributie 2019

De contributie 2019 is door veel leden nog niet betaald. Het zou fijn zijn als u dat vóór 1 juni wilt doen op rekeningnummer NL08 RABO 0162557167 t.n.v. penningmeester PCOB afd. Hoorn. In de nieuwsbrief van april was aangegeven dat wij stoppen met de acceptgiro’s. Dat was wat te voorbarig want niet iedereen telebankiert. We zullen ons beraden hoe we dit oplossen. De acceptgiro’s zullen op termijn wel gaan verdwijnen als betaalmiddel.

De RABO Clubkas campagne

Wij willen nogmaals de Clubkascampagne onder uw aandacht brengen.
Deze actie van de RABO is in de plaats gekomen van het jaarlijkse fiets evenement.
In de nieuwsbrief van april heeft u daarover alles kunnen lezen. We brengen die info opnieuw onder uw aandacht. Het kan veel sponsorgelden opleveren.

De PCOB heeft zich aangemeld bij de RABO bank voor de Clubkascampagne.
Het stemmen kan vanaf 23 april tot en met 14 mei 2019.
Om te kunnen stemmen op verenigingen of stichtingen, moet je lid zijn.
Dat lidmaatschap kun je aanvragen bij de RABO bank. Je ontvangt daarmee je stemcode.
Om lid te kunnen worden moet je minimaal 1 dienst van de Rabobank afnemen.
Je ontvangt maximaal 5 stemmen per lid en je kunt er maximaal 2 per lid aan een vereniging geven.
Alle leden van de Rabobank West-Friesland worden persoonlijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen. De stemmingsperiode loopt van 23 april tot en met 14 mei 2019.
De stemcode die je hebt ontvangen is uniek en kun je maar één keer gebruiken.
Als je geen computer hebt kun je de code aan iemand anders geven die namens jou de stem uitbrengt

Financiën na overlijden van uw partner betr. het AOW-pensioen.

Als uw partner overlijdt, stopt zijn/haar recht op AOW-pensioen op de dag na overlijden. Dit geldt ook voor het vakantiegeld en eventuele inkomensondersteuning.
Zodra het bericht van overlijden is doorgegeven aan de gemeente geeft deze het bericht door aan de SVB (Sociale Verzekerings Bank). U hoeft dat niet zelf te doen. De SVB zorgt voor het stopzetten van bovenstaande betalingen en stuurt u automatisch een aanvraagformulier voor een nabestaandenuitkering toe. Dit is een ondersteuning uit de Anw (Algemene Nabestaanden wet) na het overlijden van een partner. Deze bedraagt één maand bruto AOW-uitkering.
Ook wordt het nog openstaande vakantiegeld, dat voor het overlijden al was opgebouwd, overgemaakt op de rekening van de overledene en is bestemd voor de persoon die tot de dag van het overlijden met de overledene in één huis woonde.
Had de overledene een partner die ook AOW heeft, dan krijgt de partner vanaf de maand van overlijden een AOW-pensioen voor alleenstaanden. Dit is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden.
Onder nabestaanden wordt verstaan:
1.weduwen, weduwnaars en de achtergebleven partij bij een geregistreerd partnerschap.
2.achterblijvende partners die met de overledene t/m de dag van overlijden hebben samengewoond.
3.ex-echtgenoten/geregistreerde partners aan wie een alimentatie is toegewezen.
Tip: Woonde de overledene buiten Nederland geef dan het overlijden door aan de SVB via een kopie van de overlijdensakte.
Info: SVB (Sociale Verzekeringsbank), Vestiging Zaanstad, Postbus 2040, 1500 GA Zaandam.
Tel.nr. 075 – 655 1010, op werkdagen. www.svb.nl;

Financiën na overlijden van uw partner betr. het bedrijfspensioen

Dit pensioen dat men als werknemer opbouwt en waaraan de werkgever ook heeft bijgedragen wordt ondergebracht in een pensioenmaatschappij. Tegenwoordig zijn zij geregistreerd bij de Burgerlijke Stand. Bij een aangifte van overlijden gaat meestal ook een bericht naar de pensioenbedrijven, dit is helaas niet het geval bij iedere gemeente. Het is daarom belangrijk ook zelf de pensioenmaatschappij(en) in te lichten. Dit kan men doen door een kopie van het uittreksel van overlijden (de akte van overlijden) naar de pensioenmaatschappij(en) te sturen onder vermelding van het pensioennummer en het correspondentieadres. De maatschappij heeft daarmee alle gegevens om het pensioen te stoppen of aan te passen aan de nieuwe situatie van partnerpensioen. De meeste werkgevers hebben pensioenregelingen opgenomen in hun arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld: als de overledene een nieuwe partner krijgt nádat hij/zij met pensioen is gegaan dan is er voor die nieuwe partner geen recht op een uitkering.
Is men niet op de hoogte of de overledene in het verleden een pensioen heeft opgebouwd dan kan men dit navragen bij de Informatiedesk van de DNB (De Nederlandse Bank) voor hulp en advies. Zij controleren pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet, in hun registers zijn de pensioenfondsen opgenomen die onder het toezicht van DNB staan.
DNB kijkt daarbij naar de financiële opzet van de instelling en de deskundigheid van hun bestuurders. Hiermee verkleint DNB de kans dat het pensioenfonds in moeilijkheden komt.
Adres: DNB, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam. Telef.nr. 0900-5200520. www.dnb.nl;

Loket Slapende Tegoeden

U kunt als erfgenaam (of executeur) die de erfenis afhandelt via dit loket tegoeden opsporen op naam van de overledene op bankrekening bij één of meerdere banken in ons land.
Lees de voorwaarden die van toepassing zijn op het indienen van een navraag op onderstaande site door. Als u akkoord gaat met de voorwaarden, vinkt u dat aan in het betreffende vakje.
Info: www.slapendetegoeden.nl;

Slim slot in plaats van onveilig sleutelkluisje

Tegenwoordig blijven ouderen langer thuis wonen. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer vraag is gekomen naar manieren waarop de zorgverleners,  zoals thuiszorgmedewerkers en verpleegkundigen, een woning binnen kunnen komen. Een veelgebruikte oplossing voor toegang is het sleutelkluisje. De zorgverlener heeft een pincode nodig om de sleutelkluis aan de buitenzijde te openen waarna de deursleutel kan worden gepakt.
Dit blijkt echter al lange tijd niet de veiligste oplossing te zijn. Jaarlijks worden er zo’n 800 huishoudens slachtoffer van inbraak, doordat een onveilig sleutelkluisje buiten bij de voordeur wordt opengebroken.
Er komen nu allerlei innovatieve oplossingen op de markt, zoals elektronische sloten die bijv. werken met een smartphone-app, gewone sleutels of een afstandsbediening. Een veilig kluisje is de Telelock, een digitaal slot, dat met een app of een afstandsbediening te openen is. Dus openen en sluiten zónder sleutels. Het zit aan de binnenkant van de deur. De Telelock heeft 3 SKG sterren, dit is de optimale beveiliging tegen bijvoorbeeld inbraak en is niet zichtbaar aan de buitenzijde. Het is mogelijk om de draaiknop aan de binnenzijde te blokkeren zodat manipulatie van deze knop via de brievenbus niet mogelijk is. Door de speciale constructie past het altijd, zonder nieuwe of extra gaten in de deur te boren en is ook te gebruiken bij kromme deuren. Het SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) is een onafhankelijke instelling die de kwaliteit van producten in de bouwnijverheid bewaakt. Aan de hand van een keuring van het SKG wordt gekeken hoeveel weerstand een slot of grendel biedt tegen inbraak. Deze weerstand wordt weergegeven in drie klassen. Hang-en sluitwerk met het SKG-keurmerk moeten de woning minimaal 5 minuten weerstand bieden tegen een inbreker met zwaar gereedschap. Hierbij moeten niet alleen het slot, de scharnieren en de cilinders van zware kwaliteit zijn, maar moeten ook de deur en de kozijnen voldoende weerstand bieden.Info: www.veiligheids-sloten.nl/skg; e-mail: info@skgikob.nl; Telef.nr. 088-2440100.

Let op bij oneerlijke (telefonische) verkoop

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) waarschuwt tegen agressieve (telefonische) verkoop. De ACM ziet een flinke toename van het aantal meldingen over deze oneerlijke praktijken.
De regels, die de consument moeten beschermen, schrijven voor dat het aanbod van een dienst (bijvoorbeeld een reparatie) schriftelijk moet worden bevestigd aan u als consument. Pas als u de overeenkomst weer ondertekend retour stuurt naar het bedrijf is er sprake van een overeenkomst. Is dit niet gebeurd, dan is er geen overeenkomst tot stand gekomen en hoeft de consument niet te betalen.
Op www.consuwijzer.nl kunt u lezen wat u in zo’n geval kunt doen.
Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het bedrijf dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen.
Laat het bedrijf aantonen dat sprake is van een schriftelijke ondertekende overeenkomst. Dit heet schriftelijkheids vereiste.
Hang de telefoon op wanneer het bedrijf u blijft lastigvallen.
Negeer brieven en/of e-mails, vaak houden ze na verloop van tijd vanzelf op.
De Consuwijzer is een overheidsloket dat consumenten praktische informatie geeft over hun rechten bij aankoop van producten en diensten. Bijvoorbeeld internet, abonnementen, telefonie, garanties en energie.
Contact: Consuwijzer, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Telef. nr. 088 – 070 70 70, werkdagen 8.30-17.30 u. www.consuwijzer.nl;
De ACM ontstond 6 jaar geleden door een fusie van drie consumenten organisaties. Personeel wordt aan de ACM beschikbaar gesteld door de minister van Economische Zaken. Met deze samenvoeging zegt de Nederlandse wetgever een vergroting van de efficiëntie van het markttoezicht na te streven, ziet er op toe dat bedrijven zich houden aan regels van concurentie, consumentenrecht en consumentenbescherming. Contact: ACM, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. www.rijksoverheid.nl;
Telef.nr. 070-722 20 00.

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW)

Deze stichting bestaat ruim twee jaar en heeft in deze periode de mening met betrekking tot de zorg van de bevolking in West-Friesland en de Wieringermeer gepeild en uitgedragen.
Dit heeft o.a. geleid tot het uitbrengen van een beleidsplan 2019-2022 en het organiseren van een bijeenkomst op dinsdag 14 mei a.s. in het Rabobankgebouw te Zwaagdijk-Oost over
ICT en E-health digitalisering in de zorg
ICT is Informatie- en Communicatie Technologie ten dienste van de gezondheidszorg.
E-health is digitalisering in de zorg of ‘staat er straks een robot aan het bed?’
Inloop: 13.30 uur. Aanvang: 14.00 uur. Er zijn drie sprekers en er is gelegenheid tot het stellen van vragen over bovenstaande onderwerpen. De toegang is gratis.
Adres van het Rabobankgebouw is Graanmarkt 1, Zwaagdijk-Oost.
U kunt zich aanmelden via www.zzww.nl; via deze site kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief en leest u meer over de inhoud van hun beleidsplan.
Adres ZZWW, Tuinstraat 9, 1691 EN Hauwert. E-mail: info@zzww.nl;

Rijbewijskeuringen in Hoorn

Automobilisten konden zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 10 april in Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Telefonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 5 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen.

Rijbewijskeuring aan huis.

Vanaf de leeftijd van 75 jaar heeft u elke 5 jaar een medische keuring nodig om de geldigheid van uw rijbewijs te behouden.
Rijbewijskeuringen West-Friesland verzorgt deze keuring voor u, bij u thuis.
Info: Tel. 06-27491108.; e-mail: info@rijbewijskeuringen-westfriesland

De Druppelzorg bril

Een nieuw hulpmiddel voor het toedienen van oogdruppels.

Vaak is er hulp nodig om oogdruppels op een goede manier, zonder morsen aan te brengen.
Fijn dat we, voor het thuis laten druppelen van de ogen, een beroep kunnen doen op één van de wijkverpleegkundigen. Maar veel mensen ervaren dit als belastend. Met de druppelzorg bril behoren deze problemen tot het verleden.
Door zijn eigen oogklachten werd de uitvinder van de oogdruppelbril geconfronteerd met de problemen die hij en veel mensen ondervinden om oogdruppels op een goede manier, zonder morsen, aan te brengen.
De druppelbril is ontworpen met 3 of 4 ronde gaten in de kunststof glazen van de bril, zodat alle gangbare maten flesjes en pompjes daarin passen.
Na het wassen van de handen kiest u eerst de opening waar uw flesje goed in blijft zitten, druk het flesje stevig in de passende omgeving.
Kies daarna de afstand tot het te bedruppelend oog om erin te druppelen.
Hierna verwijdert u het afsluitdopje van het doseerflesje. Zet de bril op en buig uw hoofd achterover. Zo nodig kunt u op bed gaan liggen.
Gebruik één hand om uw oog open te houden. Met de andere hand doseert u de druppel.
Eventueel kunt u aan de wijkverpleegkundige vragen om u, na de aanschaf van de druppelbril, met het uitproberen te helpen. Info en bestellen:
Druppelzorg, Zuideinde 355-d, 1035 PD Amsterdam. Tel.nr. 06-53613950. www.druppelzorg.nl; e-mail: info@druppelzorg.nl; De prijs is ca. € 8,-. Op hun site vindt u uitgebreide informatie o.a. over de uitvinder van de druppelbril

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 15 mei a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Het lerend vermogen bij mensen met dementie?’. Kan ik niets meer onthouden? Wat kan ik dan nog wel leren? Hoe kan ik daar als mantelzorger of als hulpverlener iets mee? Als deskundige is uitgenodigd Frans Hoogeveen, psycholoog, lector in de psychogeriatrie en auteur.
De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.
Op woensdag 19 juni a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt ‘We redden het niet meer thuis. Wat nu?’. We bespreken mogelijkheden voor: dagbesteding, individuele begeleiding, logeren en opname. Onze deskundige is o.a. Marja Karels, verpleegkundig specialist werkzaam bij Wilgaerden. De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

FotogalerijOmhoog...

Nieuwsbrief maart 2019

Van de voorzitter

Februari kenmerkte zich als een maand met zacht weer. Soms waren er pieken van meer dan 10 graden. Een beetje warm voor de tijd van het jaar maar wel lekker. De magnolia in onze tuin staat vol in knop. De e-bikes en racefietsen kunnen alweer uit het vet gehaald worden. Heeft u al een helm op als u op de e-bike zit? Ik draag hem sowieso bij het schaatsen en op de racefiets. Het is een stuk veiliger, uw haar raakt niet in de war en u bent gestroomlijnd. Mocht u denken dat uw voorzitter gekheid maakt dan maak ik u alvast attent op de komst van een plaatselijke fietsspecialist op de ledenmiddag van 17 april aanstaande. De e-bike zal uitgebreid de revue passeren. Ik weet niet of u dan ook al uw oude e-bike kunt inruilen voor een nieuwe, maar het wordt vast een interessante middag.

Een heel ander onderwerp is de verkiezing van de provinciale staten op 20 maart a.s. Ik verwijs u graag naar de volgende link: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten. Daar vindt u informatie over deze verkiezingen. Zo u weet, telt Nederland 12 provincies. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden. De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale staten en van het college van gedeputeerde staten. De leden van gedeputeerde staten worden benoemd door provinciale staten. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering voor een periode van 6 jaar.De provinciale verkiezingen krijgen dit jaar wel een zeer grote politieke lading. De huidige regeringscoalitie heeft een kleine meerderheid in de 2e kamer en thans ook (nog) in de Eerste Kamer. Die politieke lading wordt veroorzaakt door de maatregelen die het kabinet met ingang van dit jaar heeft doorgevoerd en die niet goed uit pakken voor het grootste deel van de kiezers. Inmiddels is bekend dat de berekening van de energiekosten voor dit jaar van het kabinet ook nog onjuist zijn en in ons nadeel. En wat als de berekening van de kosten van het klimaatakkoord ook nog niet blijken te kloppen? Dit alles heeft al geleid tot somberheid bij de burgers. Ook nu blijkt maar weer dat de rijken alleen nog maar rijker worden omdat zij (bijvoorbeeld) ook handiger gebruik kunnen maken van subsidies op de duurdere elektrische auto’s enz. Zij voelen de 3% BTW verhoging ook niet. Maar als je rond moet komen van een AOW uitkering en hopelijk nog een pensioentje dan valt het allemaal tegen. Nu zijn er wel toeslagen maar toch probeert het kabinet daar ook aan te knabbelen. Zo kan de huurtoeslag over dit jaar € 20,00 ( op jaarbasis) minder worden. Met daarbij de premieverhoging van de zorgverzekering en het eigen risico, waar praktisch alle senioren tegen aan lopen, is het er niet leuker op geworden. Voor wat betreft de medicijnen mag de eigen bijdrage met ingang van 2018 ook niet meer worden afgetrokken voor de belasting. En er zijn maar weinig burgers die een loonsverhoging krijgen of een indexering van het pensioen.

Dit kan dus als gevolg hebben dat de huidige coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest.
Want de 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten op 27 mei 2019. De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. In de Grondwet is in 2017 vastgelegd dat de inwoners van de drie openbare lichamen in Caribisch Nederland een afzonderlijk kiescollege voor de Eerste Kamer kunnen kiezen.
Hierdoor zou de coalitie in de Eerste kamer zijn meerderheid kunnen kwijtraken met als gevolg dat het kabinet Rutte feitelijk niet kan besturen zonder achterkamertjespolitiek, dus met behulp van een of meer oppositiepartijen.
Dus het worden in maart spannende verkiezingen. Waarschijnlijk wordt de “opkomst” groot.
De bijeenkomst op 16 januari in Het Octaaf waar door Mw. Addy de Mooij van Stichting Geriant een lezing werd gegeven over de diverse soorten van dementie en Alzheimer werd druk bezocht. Het aantal bezoekers was om en nabij de 100. Voor mij was de lezing wel een eyeopener. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er zoveel soorten van dementie waren. Helaas is er nog geen geneesmiddel tegen. Belangrijk is veel bewegen, op tijd naar bed, geheugen goed aan het werk houden en muziek. Dat had ik al ondervonden bij mijn schoonmoeder. Zij zit in zo’n situatie en geniet op de muziekmiddagen, eens per week. Alle nummers van “vroeger” zingt zij mee. Ook oude foto’s doen het goed bij haar. Al met al was dit een goed initiatief van de KBO’s HOORN-ZWAAG-BLOKKER en de PCOB Hoorn dat financieel werd gesteund door de Stichting Ouderenraad Hoorn.
Uw bestuur heeft vergaderd op 13 februari 2019. Naast het bespreken van de jaarprogrammering heeft ook het onderwerp aftredende bestuursleden aandacht gekregen. Per 1 september zijn alle bestuursleden, behalve Hans de Bruijn, aftredend of kunnen zij aftreden. De meeste bestuursleden zitten al jaren in het bestuur en denken toch aan het overdragen van het stokje aan een jongere senior. Het feit dat we op 25 september een jubileumfeest willen vieren houdt hun vertrek nog tegen. Wij hebben al een aantal jongere senioren benaderd maar de bestuursfunctie is niet erg gewild. Wel hebben we iemand gevonden voor de uitbreiding van de redactiecommissie. Zij heet Anneke Lammers en is sinds kort lid van de PCOB. Natuurlijk zijn we heel blij met onze vrijwilligers in de keuken en de bezorging enz. Gelukkig hebben we de laatste maanden 6 nieuwe leden mogen inschrijven. Mocht u in de omgeving iemand kennen die de identiteit van de PCOB een warm hart toedraagt, ouder is dan 50 en bestuurlijke kwaliteiten bezit, vraag hem/haar om lid te worden. Dan kan hij/zij mogelijk later zitting nemen in het bestuur. Op 20 februari hadden we de ledenvergadering die in het teken stond van archeologische vondsten in West-Friesland. Sane de Boer heeft hierover een verslag gemaakt. Zie verder in dit blad.
Op de ledenmiddag van 20 maart 2019 komt iemand van de vereniging OUD HOORN een presentatie geven. De plaats is Het Octaaf. De zaal is open vanaf 14:00 uur. Tevens hebben we dan onze jaarvergadering waarin het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester zullen worden besproken. Zie ook verder in dit blad. Zoals altijd is de toegang gratis en de koffie of thee kost € 1,00 per kop.
Uw bestuur vergadert op 5 maart 2019 weer met het bestuur van de KBO Hoorn over verdere samenwerking. Zoals u weet gaan wij ook gezamenlijk een busreis organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Ik eindig met een gedicht van Janneke Troost (bron) www.gedichtensite.nl.


In de stilte,
luisteren naar Hem,
lezen in de Bijbel,
luisteren naar Zijn stem.
In de stilte,
het Woord bestuderen,
wat wil de Heere mij zeggen,
en wat kan ik hier van leren.
In de stilte,
ogen sluiten, handen vouwen,
praten met de Heer,
alles aan Hem toevertrouwen.

Verslag ledenmiddag 20 februari 2019

Een kijkje achter de schermen van en in West-Friesland middels archeologie.
De opening werd vandaag verzorgd door onze voorzitter Jacob Serier i.v.m.de afwezigheid van Marieke Terpstra, die doorgaans onze ledenmiddagen leidt.  Een enkele mededeling.
We staan een ogenblik stil bij het overlijden van drie van onze leden. Mevrouw Henny de Jong (juf de Jong), Meneer de Jongh, wonende in Betsy Perk, nog maar kort lid van onze afdeling, hij was afkomstig van de afdeling Doetinchem. Hij woonde in Betsy Perk en mevrouw Neeltje van Diepenveen. Zij woonde laatstelijk in het Zorgcentrum “Avondlicht”. Wij vertrouwen dat zij in Gods bescherming zijn opgenomen. Onze gedachten en aandacht gaan uit naar de mensen die hen missen.
Op de eerstvolgende ledenmiddag, op 27 maart 2019, zal tevens aandacht zijn voor de jaarvergadering. Normaal vindt deze plaats in de maand februari, maar dat was dit jaar niet mogelijk.
Onze secretaris Hans de Bruijn, zoekt een vertegenwoordiger uit onze kringen om zitting te nemen in het Stedebouwkundig Jubileum comité van de stad Hoorn. In deze Nieuwsbrief zal daar afzonderlijk aandacht aan worden gegeven.
De voorzitter leest enkele verzen uit de Bijbel, Lukas 7 van vers 31 tot 35 in de eigentijdse vertaling. Een duidelijke boodschap over vergelijkingen van mensen onderling en wat is wijsheid. De voorzitter gaat voor in gebed en we zingen met elkaar een lied uit onze bundel “Een naam is onze hope”.


Daarna geeft de voorzitter het woord aan Bart ter Steege, voor zijn lezing. Bart ter Steege noemt het: ”Een tijdreis door West-Friesland” met betrekking tot verschillende archeologische perioden die West-Friesland kent. Hij stelt zich eerst voor, afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de leraarsopleiding Nederlands en daarna een opleiding  ‘Archeologie’ gevolgd aan de universiteit van Amsterdam, afgestudeerd eind 2018. Hij is projectleider van verschillende archeologische projecten over de regio in West-Friesland en momenteel werkzaam op het kerkplein van de Grote kerk in Hoorn waar sleuven gegraven worden en daar komen interessante voorwerpen naar boven.
Wanneer je nu door West-Friesland rijdt zie je voornamelijk weilanden, sloten, dijken en lintbebouwing. Dat in het achterhoofd houdend zijn sommige naamplaatsen zeer opvallend, eigenlijk eigenaardig, denk b.v. aan Aartswoud, Hoogwoud, Westwoud, Nibbixwoud, Berkhout en Midwoud, terwijl er geen bos te zien is in West-Friesland. Hetzelfde geldt voor de ‘broeken’. Deze term duidt op veenmoerassen en broekbossen, grote en kleine. Ook moeten er zandruggen geweest zijn in het landschap, denk maar aan Zandwerven met zijn strandwal.
Toen de middeleeuwse Westfriezen het natuurlijke landschap introkken, troffen zij een ongerept landschap aan. De namen die zij hun woonplekken gaven, zijn het bewijs dat ver, ver daarvoor de omgeving er volledig anders uitzag. Door middel van archeologisch onderzoek kunnen wetenschappers duizenden jaren terug kijken en zo de ontwikkeling van dit dynamische landschap gedurende jaren ontdekken om zo de prehistorie in kaart te brengen.
In het Neolithicum, het laatste deel van de steentijd (rond 2500 v. Chr) stroomde de rivier “de Vecht” ten noorden van Kampen via een stelsel van meren naar de zee bij Bergen. Door het kleine verval in de benedenloop van de Vecht kon de zee diep landinwaarts binnendringen.
Er ontstonden grote watervlaktes en rietmoerassen. Door de menging van zoet en zout zeewater ontstond een brakwater milieu. Men viste veel en joeg op vogels en vele soorten zoogdieren. Restanten van dit landschap van 4.500 jaar geleden zijn teruggevonden bij Aartswoud (Mienakker).
Ongeveer 3800 jaar geleden moet er een grote stormvloed geweest zijn. Deze kwam plotseling. In de grondlagen is dit na te gaan en zichtbaar gemaakt.
Het landschap van West-Friesland kon worden vergeleken met de huidige slufter op Texel. Ten oosten van West-Friesland bevond zich een serie meren die in verbinding stonden met de Overijsselse Vecht en het Oer-IJ.
In het oude landschaps- en bewoningsmodel werd uitgegaan van een vrijwel boomloze omgeving. Uit recent onderzoek van stuifmeel uit oude opgravingen blijkt inderdaad dat in deze tijd hier weinig bos stond. Echter stuifmeel verzameld uit de natuurlijke omgeving buiten de nederzettingen, geeft voor dezelfde periode juist de aanwezigheid van veel bos weer. Daaruit kan worden opgemaakt dat rondom de nederzettingen een dichtbegroeid woud lag. Dieren als de bruine beer, wolf, wilde kat, en ree leefden in deze tijd in de West-Friese wouden.
Enkelgrafcultuur. We spreken nu over 2700 jaar voor Chr. Het woord ‘enkelgraf’ verwijst naar een begravingstraditie. Eén overledene in één graf, meestal onder een grafheuvel.
Een oudere fase is de Trechterbekercultuur. De boeren begroeven hun doden toen in een gemeenschappelijk grafkamer gebouwd van grote stenen in een hunebed, zoals in Drenthe. Overblijfselen van hunebedden zijn in Noord-Holland nog niet gevonden, maar wel een paar woonplekken van deze boeren en een indrukwekkend grote boomstamkano, allemaal in de bodem van de Wieringermeer.
Het vinden van in de oudheid aangetroffen skeletten leidt tot vele denkwijzen en gedachten gangen van de toen levende mensen.
Veel informatie kregen we over de Bronstijd, de aardewerktradities van de verschillende culturen. In de latere bronstijd zijn weer nieuwe culturen te onderscheiden.
Er werd ook in verschillende woonvormen gewoond. De afmetingen van de boerderijen speelden een grote rol. Waar de deur, soorten dakbedekking, riet, plaggen, waterafvoer, te veel om op te noemen. In allerlei onderzoekingen komen realisaties boven, het aantal palen, korte en langere, deur in de korte kant etc. Het gehele verhaal was indrukwekkend voor degenen die er in opgaan.
Ook begravingsrituelen speelden een grote rol. Elke samenleving kent haar eigen rituelen bij geboorte en dood. Westfriese grafheuvels hadden echter dezelfde vergelijkbare afmetingen als elders in het land.
Hoe zagen de huizen er vroeger uit. Men moest werken met hout, riet en zoden, tufsteen en baksteen was amper voorhanden.
Al met al komt de indeling van de boerderij goed overeen met overige stolpboerderijen in de regio. Ook werden aanwijzingen gevonden voor de kaasproductie in de vorm van vier kaasvormen van rood bakkend aardewerk. Typerend is de kaasvorm met een lekgat onderin. In ieder geval een bewijs dat zelf kaas werd gemaakt, vermoedelijk voor eigen consumptie.
Het was veel wat we allemaal hebben aangehoord. De spreker was zeer deskundig maar ook enigszins ingewikkeld. Hij moest zijn kennis kwijt en zijn lezing voltooien. Heel veel geleerd.
De voorzitter waardeerde Bart ter Steege met een cadeaubon en sprak enige dankwoorden. Er waren ongeveer 50 belangstellenden aanwezig. Een fijne middag.

(Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 20 maart 2019

Op deze middag houden wij onze jaarvergadering waarbij het jaarverslag en het verslag van de penningmeester over 2018 worden besproken.
Verder hebben wij de hr. Huub Ursem van de Vereniging Oud Hoorn bereid gevonden een lezing te houden over wat de Vereniging 'Oud Hoorn' doet en welke interessante rondleidingen georganiseerd worden in de oude stad van Hoorn.
Huub Ursem is als vrijwilliger werkzaam als stadsgids in Hoorn.
Het doel van de vereniging Oud Hoorn is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven.

Even voorstellen…..

Mijn naam is Anneke Lammers en sinds een paar weken ben ik de assistente van Jeanne Kuijper bij het maken van de PCOB Nieuwsbrief. Samen proberen we de nieuwsbrief op een zo goed mogelijke manier te maken. Waarbij ik dan met het rode potlood alle “fouten” aanstreep. Dat was een hobby van me; ik stond jarenlang voor de klas en die genen raak je nooit meer kwijt. Ook tegenwoordig leef ik me nog uit in het “schooltje spelen” tijdens rondleidingen van basisschoolklassen in het Museum van de 20ste Eeuw. Dat vind ik erg leuk om te doen. Ook zing ik in het Schoorkoor, wat heel gezellig is. Ook wel eens lastig, maar het resultaat mag er zijn. Ik heb nog veel meer hobbies en misschien komen die in een gesprek nog wel eens naar voren.
Ik hoop dat Jeanne en ik een fijne samenwerking hebben om een zinvolle nieuwsbrief te kunnen maken.
Anneke Lammers

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband        35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl of c.lammers@quicknet.nl.

Op de website van Alleszelf.nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Personenalarmering vergelijken

Even lachen

Vraagt de ene sneeuwvlok aan de andere sneeuwvlok:
“Waar ga jij heen?” “Ik ga naar Oostenrijk, de mensen blij maken. En waar ga jij heen?
“Ik ga naar Nederland, paniek zaaien!”

Nieuwe leden

Wij heten 3 nieuwe leden van harte welkom.

Dr. Google weet het niet altijd beter.

Als u graag wilt weten wat u hebt is Google soms best handig om één en ander op te zoeken. U kunt even op uw gemak kijken wat voor vlekje het is en of die tintelingen in uw voet wel normaal zijn. Ook is Google handig om te zoeken naar wat een medicijn precies doet of u graag meer wilt weten van uw klachten.
Het googlen kan echter ook nadelen opleveren. Niet zelden worden mensen angstig van wat ze allemaal lezen over waar hun klacht vandaan komt en welke griezelige aandoeningen er allemaal zijn. Door angst komen er stresshormonen (adrenaline en cortisol) vrij in het bloed en kunnen tot paniekgevoelens leiden. In het ergste geval belanden mensen die dit voor de eerste keer meemaken op de Eerste Hulp.
Op Google zoeken naar symptomen en ziektes is dus niet altijd even helpend. Als u merkt dat u vaak bang bent is het raadzaam om daar medische hulp voor te vragen.

Afkicken van de smartphone (Nomofobie)

Dit is een overmatige angst voor het niet continue bereikbaar zijn via de mobiele telefoon. Dit kan veroorzaakt worden door het buiten bereik zijn, het vergeten van het toestel of een slecht functionerend toestel. Het is niet alleen de angst voor onbereikbaarheid, maar het kan ook voelen alsof je een deel van jezelf verliest. Het kan soms zo extreem zijn dat de gebruiker een extra telefoon koopt.
Deze tips maken het makkelijker om het gebruik te beperken:
Laat de mobiel thuis, zet de mobiel uit, zet pushberichten uit, verwijder nutteloze apps, plan telefoonloze afspraken, zet de mobiel uit bij het eten, laat de telefoon in de woonkamer liggen bij het douchen en toiletbezoek, maak van je slaapkamer een smartphone vrije zone, installeer een tijdregistratie systeem, (meet het gemiddeld gebruik), vind afleiding in andere dingen, zoals het lezen van een boek.

Laag inkomen? Vraag belastingkwijtschelding aan.

Het is altijd de moeite waard om bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting, rioolheffing of andere belastingen zoals waterschapslasten. Dat scheelt soms honderden euro’s.
Of iemand in aanmerking komt (en onder welke voorwaarden) mogen gemeenten zelf bepalen. Ze zijn niet verplicht kwijtschelding te verlenen. Meestal geldt als norm om voor kwijtschelding in aanmerking te komen een inkomen op bijstandsniveau of iets erboven en mag men geen spaargeld hebben.
Voor AOW-gerechtigden gelden ruimere normen, soms wordt er kwijtschelding verleent bij een hoger inkomen. Bijvoorbeeld als er hoge schulden zijn of ziekten, hoge kosten voor medicijnen, speciale voeding, kleding enz.
U mag niet meer netto-inkomen hebben in 2018 dan hieronder staat.
Getrouwde en samenwonende stellen in de gem. Hoorn:
Eén partner 65 jaar of ouder € 1.585,- p.mnd.
Beide partners 65 jaar of ouder € 1.596,- p.mnd.
Alleenstaande in de gem. Hoorn:
Alleenstaande 65 jaar en ouder € 1.162,- p.mnd.
Info: Gem. Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Tel.nr. 0229-252200.

Uw scootmobiel moet tenminste WA verzekerd zijn.

Ook al heeft de scootmobiel geen kenteken, u bent toch verplicht om tenminste WA verzekerd te zijn voor de schade die u met dit voertuig in het verkeer aan anderen toebrengt. Die verplichting vloeit voort uit de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Nadat u een verzekering hebt afgesloten ontvangt u een verzekeringsplaatje dat u achterop uw scootmobiel moet monteren. Vrijwel alle scootmobielen zijn voorzien van zo’n verzekeringsplaatje. Hoe hoog de premie wordt hangt af van o.a. de aanschafprijs van uw scootmobiel, de accessoires die u bij uw scootmobiel hebt gekocht, de postcode van uw woonadres en de extra’s die u mee wil verzekeren.
De WA-verzekering eindigt iedere jaar op 30 april, maar kan op elke gewenste datum ingaan. Op 1 mei moet het voertuig dan weer opnieuw verzekerd zijn.
Naast de WA kunt u de verzekering uitbreiden met:
een ongevallenverzekering (deze keert een schadebedrag aan u uit bij een ongeval),
een rechtsbijstandverzekering en- een WA-volledig casco, (de schade van een ander én die van u worden dan vergoed).
Info: www.plusonline.nl;

Ruimere bereikbaarheid voor vragen per telefoon

Leden van de KBO/PCOB kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Service telefoon van ons verenigingsbureau KBO/PCOB in Utrecht. U wordt dan te woord gestaan door een telefoonteam van goed opgeleide vrijwilligers die u een passend antwoord geven of doorverwijzen als dat nodig is.
De Servicetelefoon is bereikbaar van 10.00-13.00 uur op maandag t/m donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Pensioen gerelateerde vragen kunt u stellen bij de Pensioentelefoon.
Ons pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld, maar het is soms geen makkelijk onderwerp. De vrijwilligers zijn werkzaam geweest binnen een pensioen omgeving en kunnen u dus goed van dienst zijn.
De Pensioentelefoon is bereikbaar van 13.00-15.00 uur op woensdag en donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Met juridische vragen kunt u terecht bij de Juristentelefoon.
De vrijwilligers zijn werkzaam geweest binnen een juridische omgeving en kunnen u behulpzaam zijn en ondersteunen bij uw problemen.
De Juristentelefoon is bereikbaar van 13.00-15.00 uur op woensdag en donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Het telefoonnummer van deze drie diensten is: 030-340 06 55.
(hiermee vervalt het artikel over het bovenstaande, op blz. 12 in onze nieuwsbrief van november 2018).

Sommige hulpmiddelen worden vergoed

Er zijn hulpmiddelen die u vergoed kunt krijgen door uw Ziektekostenverzekeraar. Informeer voordat u een hulpmiddel koopt welke vergoeding er geldt in uw verzekeringspakket en uw persoonlijke situatie.
Vraag daarom eerst naar de voorwaarden voor vergoedingen voordat u het hulpmiddel aanschaft.
Deze kosten vallen niet meer onder de specifieke zorgkosten; u mag ze dus niet als aftrekpost opvoeren in uw belastingaangifte.
Als uw arts vindt dat u een traplift of ander hulpmiddel nodig heeft, kunt u via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Hoorn vragen om mee te betalen. Deze heeft er ook baat bij dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
U kunt o.a. kiezen uit zorg in natura. Dat betekent dat u een hulpmiddel van de gemeente krijgt toegewezen. Meestal gaat het dan om een standaard model, omdat de meeste gemeentes maar met één leverancier zaken doen. U hebt dus geen keuze.
Maar u kunt mogelijk ook via de Wmo een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgen, waarmee u een hulpmiddel zelf koopt en wel zelf de keuze kunt maken. Ook dan is soms een medische indicatie nodig. In dat geval moet u maandelijks een eigen bijdrage betalen. De termijn kan tot meerdere maanden oplopen. Naarmate u meer inkomen hebt, wordt die hoger. Let dus goed op dat u uiteindelijk niet meer betaalt aan de eigen bijdrage, dan de aanschafkosten zouden zijn geweest.
De hoogte van de eigen bijdrage voor uw PGB is afhankelijk van uw leeftijd, thuissituatie en inkomen.
Info: 1.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Tel.0229-252200.

Tips tegen beslagen autoruiten

(Voor rijden met beslagen ruiten is de bekeuring 230 euro).

Laat geen vochtige spullen zoals paraplu’s of kleding in de auto.
Doe vocht absorberend materiaal, zoals een zakje rijst of een handje kattenbakkorrels in dichtgeknoopte oude sokken en leg dit op het dashboard. Een vochtvreter die in huis wordt gebruikt kan ook in de auto worden neergezet.
Smeer de binnenruiten in met scheerschuim/créme of afwasmiddel. Wrijf daarna de ruit met een doek droog en schoon.
Zet de verwarming op een hoge stand en richt deze op de ruiten. De condens zal snel verdwijnen. Of zet de airco aan, deze onttrekt vocht aan de lucht en blaast droge lucht de auto in. Schakel de airco wel op tijd uit.

Tips voor mantelzorgers

Neem tijd voor jezelf. De zorg voor een naaste is mooi, maar ook vermoeiend. Zoek ontspanning en voel je er niet schuldig over.

Wees open en praat over de situatie zodat de omgeving op de hoogte is. Benoem waar u als mantelzorger behoefte aan heeft.
Blijf contact met familie en vrienden onderhouden en ze te betrekken in de zorg voor de naaste. Dat zorgt voor meer begrip voor de situatie.
Durf hulp te vragen van professionals, familie en vrienden, dat is geen teken van zwakte. Anderen zijn vaak bereid om een handje te helpen.
Stel eenvoudige vragen aan uw naaste. Het geheugen is aangetast en komt niet meer terug. Vraag niet: ‘wat heb je gegeten’, maar: ‘was de bloemkool lekker?
Samen lachen. U zult zien dat het aanstekelijk werkt. Een lach verlicht ook gevoelens van verdriet en onmacht.
Probeer u te richten op wat uw naaste nog wel kan. Soms kunnen activiteiten samen nog wel of in een andere vorm. Ga niet in discussie en probeer aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Maak een memobord en bevestig hierop bijvoorbeeld foto’s van de kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ouders enz. Schrijf onder de foto’s de namen. Leg het bord op tafel als u visite krijgt en bijna altijd komt hiermee het gesprek op gang.
Sommigen raken in de war van de vele knopjes op de afstandsbediening van de t.v. Pas deze aan door ze af te plakken. Laat enkel de knopjes die het meeste nodig zijn open.
Herkenbare fiets, dus nooit meer zoeken. Bevestig fietstassen en zadelhoes in een opvallende kleur, bijv. knalrood, knalroze o.i.d. Een naambordje met de voornaam is ook prettig. Datumklok. Als steeds de vraag wordt gesteld welke dag of hoe laat het is, koop er dan één met dag, tijd en datum met grote cijfers er op.
Dingen opschrijven werkt goed. Leg een notitieblokje en pen op tafel.
Bedenk drie dingen per dag waar je dankbaar voor bent en noem deze voor het slapen gaan. Dan val je met een positieve gedacht in slaap. In het begin kan dit vreemd voelen, maar gaandeweg bedenk je zelf, overdag al een bedankje.
Info: beteroud.nl;

Wijkinfopunten van St. Netwerk in Hoorn.

Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk. Zij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. (www.netwerkhoorn.nl)
Vier wijkinfopunten houden spreekuur voor vragen op het gebied van:
- Belastingzaken, ordenen van administratie, invullen van formulieren.
- Werk en inkomen, aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
- Thuiszorg, ziektekostenverzekering.
- Nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water).
Wijkinfopunt Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn.
Geopend op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Telef.nr. 0229 – 280940.
e-mail: wijkinfogrotewaal@netwerkhoorn.nl;
Wijkinfopunt Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn.
Telef.nr. 0229 – 237932. Geopend van maandag t/m donderdag van   9.30 – 11.30 uur. email: wijkinfokersenboogerd@netwerkhoorn.nl;

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 20 maart a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond is een boekbespreking. Het boek ‘Ik ben niet kwijt’ van Sjef van Bommel zal door hemzelf uiteengezet worden. Wat gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie?
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Activiteiten KBO Blokker voorjaar 2019

Woensdag 17 april: Dat wordt wéér een prachtige muziekmiddag, waarbij de heer Kees Schilder uit Volendam een presentatie over operamuziek komt verzorgen. Velen zijn al bij eerdere presentaties van de heer Schilder geweest en hebben daar nooit spijt van gekregen; anderen hebben die gemist en hebben eeuwig spijt. Laat dus dit keer niet verstek gaan. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Uiteraard wordt ook voor koffie/thee en een drankje gezorgd. Deelname € 3,00 p.p., inclusief de consumpties.
Donderdag 25 april: Klaverjasmarathon. De eerste kaarten worden in Het Gouden Hoofd geschud vanaf 10.00 uur, na eerst van een kop koffie te hebben genoten. En komt u alstublieft op tijd. Onder de middag gebruiken we een broodjesmaaltijd. U kunt zich inschrijven door vóór 19 april € 12,00 p.p. over te maken op bankrekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘Klaverjassen’. U kunt zich ook opgeven bij Jan Schutte en Netty Macaré. Het inschrijfgeld is inclusief broodjesmaaltijd/koffie/thee en twee consumpties.
Zaterdag 18 mei: Feestelijke middag in Het Gouden Hoofd ter afsluiting van ons activiteitenseizoen 2018 – 2019 en het 55-jarig bestaan van KBO Blokker, m.m.v. muziekgezelschap ZôwasUT.
Dat moet een gezellige en feestelijke middag worden met een drankje en een hapje en met voor iedere smaak muziek en amusement. Voor de leden van KBO Blokker zullen er geen kosten aan verbonden zijn.
Alle verdere details treft u aan in de volgende INFO.
Houd die middag alvast vrij.
Meer weten van de band? Kijk eens op www.zowasut.nl.
KBO Blokker fietstocht-2019: Deze vindt plaats op woensdag 12 juni. Het wordt een verrassingstocht van ongeveer 35 kilometer van Blokker naar Blokker door het West-Friese landschap met onderweg een koffie/gebakstop, een verrassingsbestemming en een lekkere lunch. Vertrek om 08.30 uur van het pleintje naast Fietshandel Dave aan de Westerblokker.
U kunt zich inschrijven door vóór 4 juni € 15,00 p.p. over te maken op bankrekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘fietstocht’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO Blokker) willen meenemen mogen dat in principe doen. Ook individuele 50-plussers zijn van harte welkom. Voor introducés en andere niet-leden dient (naam introducé vermelden) een bedrag van € 20,00 te worden overgemaakt.
KBO blokker busreis 2019
Woensdag 26 juni: Dit keer brengt onze jaarlijkse busreis ons naar Rotterdam, naar de Euromast. Maar voordat we daar arriveren maken we onderweg eerst nog een koffie-met-gebak-stop. Met supersnelle liften (binnen, niet buiten om) worden we in de Euromast naar het op 100 meter hoogte gelegen Panorama Restaurant gebracht. Hier wordt de koffietafel geserveerd en kunnen we volop genieten van het adembenemende uitzicht op de stad.
Hierna vertrekken we naar de haven voor een 75 minuten durende rondvaart tussen het drukke scheepvaartverkeer van deze grootste haven ter wereld.
Na de rondvaart gaan we weer huiswaarts om terug in Blokker in Het Gouden Hoofd nog van een eenvoudige warme maaltijd te genieten.
We vertrekken vanaf Deen Supermarkten aan de Westerblokker om 08.30 uur en de verwachting is dat we rond 6 uur ‘s avonds weer in Blokker terug zijn.
U kunt zich inschrijven door vóór 12 juni € 40,00 p.p. over te maken op rekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘BUSREIS’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO-Blokker) willen meenemen kunnen dat doen. Voor hen dient bij de betaling (naam introducé s.v.p. vermelden) een bedrag van € 50,00 te worden overgemaakt. Let wel: introducés/niet-leden uitsluitend indien plaats beschikbaar.

Omhoog...

Nieuwsbrief februari 2019

Van de voorzitter

2018 is verleden tijd en 2019 is voor het grootste deel nog toekomst. Graag vergeten wij de minder leuke gebeurtenissen in 2018 en kijken vol verwachting uit naar wat 2019 gaat brengen, zowel privé als in het algemeen. Onze regering heeft o.a. plannen gemaakt over het klimaat en heeft belastingtarieven gewijzigd. Het klimaat en de vervuiling zijn wereldwijd een bron van zorg. Je schrikt van de foto’s van rivieren in Indonesië en bent verbaasd over de grote onverschilligheid hierover. Ook Thailand is vorig jaar opgeschrikt door grote vervuilingen van stranden door plastics enz.. Hoe zal het zijn in andere werelddelen zoals Zuid Amerika en Afrika waar mensen het ook niet zo nauw nemen met de vervuiling?
En dan verliest een gigantisch containerschip 271 containers in een storm vlak voor de kust van Terschelling en Schiermonnikoog. Maar weten wij wat er gebeurt als zo’n schip containers verliest in de oceanen?
Ik denk niet dat dat wordt verteld. Dat is verzekeringswerk! Al de oeroude wouden op aarde worden met grote snelheid ontbost door houtindustrie en arme boeren. Bescherming van oerwouden wordt bijvoorbeeld in het Amazonegebied wel geprobeerd maar dat is ondoenlijk. Trouwens de nieuwe Braziliaanse president wordt al een tweede Trump genoemd vanwege zijn onverschilligheid ten aanzien van het klimaat en de natuur. Het wordt steeds duidelijker dat deze problemen wereldwijd moeten worden aangepakt.
Belastingmaatregelen 2019: Bijna iedereen gaat er naar verwachting komend jaar iets op vooruit. Dat is onder andere te danken aan een verlaging van de inkomstenbelasting en een verhoging van de heffingskortingen. Dit verandert er in 2019 bij de fiscus.
Onze boodschappen en bezoekjes aan bijvoorbeeld de kapper worden vanaf januari duurder, vanwege een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Desondanks heeft naar schatting 96 procent van de Nederlanders straks netto meer te besteden, met dank aan een reeks belastingverlagingen. Het aantal belastingschijven gaat terug van vier naar drie. Ook worden de tarieven in de tweede en derde schijf fors verlaagd, terwijl het tarief in de eerste schijf iets omhoog gaat. Het tarief in de eerste schijf neemt toe van 36,55 naar 36,65 procent. Het tarief in de tweede en derde schijf daalt daarentegen, van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de vierde schijf wordt licht verlaagd, van 51,95 procent naar 51,75 procent. Door de aanpassing van de tarieven zullen de meeste mensen minder inkomstenbelasting gaan betalen. Maar er zit ook een keerzijde aan: de hypotheekrente moet ook tegen een lager belastingtarief worden afgetrokken.
Tarieven box 3: Het is spaarders al jaren een doorn in het oog: het fictieve rendement waarover je vermogensbelasting betaalt in box 3 (over inkomsten uit sparen en beleggen) ligt veel hoger dan de werkelijke spaarrente. Ook komend jaar gaat de fiscus waarschijnlijk uit van een hoger rendement dan je in werkelijkheid op een spaarrekening kunt krijgen, al sluit de heffing wel iets beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement. Over de eerste 71.650 aan vermogen boven de vrijstelling betaal je straks per saldo 0,58 procent belasting (30 procent over een forfaitair rendement van 1,94 procent). Nu is dat nog 0,61 procent. Over het vermogen hierboven tot 978.000 euro) moet je 1,34 procent afrekenen (tegen 1,30 procent nu). Het vermogen daarboven wordt belast met 1,68 procent, versus de huidige 1,62 procent. Een ander goed nieuwtje is dat de vrijstelling omhoog gaat. Over de eerste 30.360 euro (of het dubbele bij fiscale partners) aan vermogen hoef je geen belasting te betalen. Groene beleggingen zijn straks vrijgesteld tot in totaal maximaal 58.540 euro, of het dubbele voor fiscale partners. De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 stijgt naar van 7.033 euro naar 7.118 euro.
Ook de vrijstelling voor contant geld en cadeaubonnen neemt een beetje toe, naar 534 euro (of het dubbele voor fiscale partners).
Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen en hoe meer je dus netto overhoudt. Er bestaan verschillende heffingskortingen. De meeste gaan omhoog en dat is goed nieuws voor belastingplichtigen.
De algemene heffingskorting is een algemene korting op de inkomstenbelasting voor iedereen die belasting betaalt. De hoogte van de korting hangt af van je inkomen: hoe lager dat is, hoe meer korting je krijgt. Deze heffingskorting wordt komend jaar verhoogd, waardoor mensen met een besteedbaar inkomen tot 68.507 euro netto meer overhouden. Hier profiteren vooral mensen met een jaarinkomen tot 20.384 euro van. Verdien je tussen de 20.384 en 68.507 euro dan ga je er ook op vooruit, maar in iets mindere mate. Is je inkomen hoger, dan maak je helaas geen aanspraak op die korting. Zo u weet bestaat ook een heffingskorting voor mensen die werken: de arbeidskorting. De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens gaat komend jaar met 150 euro omhoog naar 3.399 euro. Hierdoor wordt het voor lagere inkomens meer lonend om te werken of meer uren te draaien. Is uw inkomen hoger dan 90.710 euro, dan heeft u geen recht op deze tegemoetkoming.
Verder wordt de zogeheten aanrechtsubsidie de komende vier jaren in stapjes afgebouwd. Als u de algemene heffingskorting of arbeidskorting niet volledig gebruikt omdat uw inkomen te laag is, kun u deze nu nog laten uitkeren aan uw partner. Dat kan in 2024 niet meer.
De maximale ouderenkorting wordt met 178 euro verhoogd, waardoor gepensioneerden netto meer te besteden hebben. Verder wordt deze belastingkorting vanaf komend jaar geleidelijk minder vanaf een inkomen boven de 36.786 euro. Dat is gunstig voor ouderen met een inkomen tussen de 36.000 en 47.000 euro. Wie nu één euro boven de inkomensgrens uitkomt, ziet de korting abrupt dalen van 1.418 naar 72 euro. Komend jaar gaat de daling geleidelijk.
Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Hierdoor moet u meer betalen voor bijvoorbeeld de boodschappen en medicijnen. Maar ook voor allerlei diensten, zoals de kapper, de fietsenmaker en de schilder.
Wat betekent dit alles voor onze koopkracht?
De stijging van de zorgpremie, de verhoging van de btw en andere prijsstijgingen hakken er behoorlijk in. Toch hebben de meeste Nederlanders iets meer te besteden. Dat is te danken aan de verlagingen van de belastingtarieven, de verhoging van de heffingskortingen en loonstijgingen.
Uit recente berekeningen van het kabinet blijkt dat de koopkracht volgend jaar met gemiddeld 1,6 procent stijgt. Ongeveer 96 procent van de Nederlanders gaat er naar verwachting op vooruit. Het Centraal Planbureau stelt een modaal inkomen gelijk aan 36.000 euro bruto per jaar. In de koopkrachtprognoses is ook rekening gehouden met de inflatie, de gestegen zorgpremie, de hogere toeslagen en de gemiddelde loonstijging. Bent U benieuwd hoeveel U er komend jaar op vooruit gaat? Het Nibud heeft voor liefst 100 verschillende soorten huishoudens berekend in hoeverre zij er komend jaar naar verwachting op vooruitgaan. Met behulp van een tool kunt U checken hoe het plaatje er bij U globaal uitziet. Ga naar: https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/
Inmiddels weet u wat u netto meer heeft ontvangen aan Salaris, AOW en of Pensioen. Ook weet u inmiddels wat u per maand meer kwijt bent aan noodzakelijke levensbehoeften, zorgpremies en de hogere energieheffingen. Ik ben benieuwd hoe dit bij u heeft uitgepakt en of dat klopt met de uitkomst van de tool. De gemiddelde Nederlander heeft 35 euro per maand meer te besteden, is gezegd. Werkenden met een modaal inkomen (2.100 euro netto per maand) gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit, maar de verbetering is volgens de Nibud-berekeningen magertjes: meestal minder dan 1 procent. Dit komt omdat de aanvullende pensioenen slechts licht worden geïndexeerd (met 0,2 procent). Sommige groepen werknemers met een lager inkomen houden maandelijks minder over in hun portemonnee. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan tweeverdieners met kinderen van wie een van beide ouders minder verdient dan het minimumloon. Dat zou niet moeten!!!
Eerlijk gezegd heb ik geen vertrouwen in berekeningen van het kabinet enz.. In het verleden is al zo vaak gebleken dat die niet kloppen met de werkelijkheid.
Bestuursvergadering: Op 9 januari hadden we ’s morgens bestuursvergadering en
’s middags de nieuwjaarsreceptie voor de leden. Op de bestuursvergadering hebben we ook de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 besproken. Een belangrijke post is natuurlijk het komende jubileumfeest. Verder meldt de Stichting Ouderenraad Hoorn dat de bijstandpot van de gemeente Hoorn nog rijk gevuld is. Waarschijnlijk maakt niet iedereen, die recht zou hebben op een tegemoetkoming, daar ook gebruik van.  Wij begrijpen dat het moeilijk is om de stap naar de gemeente te maken. In verband hiermee en de gang naar 1.Hoorn.nl zijn de Ouderenbonden op zoek naar Ouderenadviseurs. Wij zijn blij dat wij Mw. Rikkie Kostelijk, onze oud-voorzitter, bereid hebben gevonden om als aanspreekpunt voor de leden van de PCOB te fungeren. Mocht u haar willen raadplegen dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Per e-mail heeft zijn voorkeur.
De nieuwjaarsreceptie en de demonstratie van Domotica.
2 medewerkers van de gemeente Hoorn gaven acte de présence en hebben een toelichting gegeven op de apparaatjes enz. die getoond werden. Daarna hebben we gezellig genoten van een hapje en een drankje.
De gezamenlijke bonden: KBO Blokker, KBO Zwaag, KBO Hoorn en de PCOB afdeling Hoorn organiseerden een bijeenkomst over dementie, die plaatsvond op 16 januari 2019 in het Octaaf. Ca. 100 belangstellenden hebben die bezocht. Mw. Addy De Mooy gaf over dit actuele onderwerp een lezing/presentatie die veel indruk maakte.
Ons lid Sane de Boer heeft een samenvatting gemaakt, zie verder in deze Nieuwsbrief.
De volgende ledenmiddag staat gepland op 20 februari 2019 in Het Octaaf en gaat over archeologische vondsten in West-Friesland. Aanvang om 14:30 uur. De zaal is open vanaf 14:00 uur. We zijn gewend om tijdens de ledenmiddag van februari ook de jaarvergadering te houden maar vanwege drukte is het jaarverslag van 2018 nog niet gereed. We stellen de jaarvergadering daarom uit naar de ledenvergadering van 20 maart 2019.

Ik besluit met een gedicht van: Jelly Verwaal, Bron: gedichtensite.nl


We gaan een nieuwe tijd betreden.
Een reis, wég van het oude jaar.
Díe paden zijn al platgereden.
Een nieuwe weg ligt voor ons klaar.
Wat gaat er mee in de bagage?
Bedenk: zélfs een gebroken hart
raakt onderhevig aan slijtage.
Maak ruimte voor een nieuwe start!

Berg in de koffer maar vertrouwen;
geloof en uitzicht, blijdschap, hoop.
Moed, om de toekomst op te bouwen,
is in de winkel niet te koop!

En brengt de weg oneffenheden;
is er soms duisternis in zicht:
God wil mét ons het pad betreden.
Hij leidt je naar het volle Licht.

Verslag kerstmiddag 19 december 2018


De traditie getrouwe PCOB-middag, de derde woensdag van de maand, ligt in deze maand ook mooi dicht bij de echte Kerstdagen. Als u dit leest zijn ze echt voorbij en is het weer de orde van de dag. Maar deze middag was toch wel uitzonderlijk. De achterzaal en een gedeelte van de kerkruimte was omgebouwd in een praktische ruimte met een goede kerstsfeer. De juiste opstellingen voor het meewerkende koor en de organist van het kerkorgel. Hij stond zo met de aanwezigen in goed contact. Als leidraad voor de middag was er een keurig verzorgde liturgie, al met al een perfecte organisatie.
De voorzitter Jacob Serier opende de middag met gebed, maar deed vooraf de mededeling, dats ons lid Jan Kuijper, een dag eerder, tijdens een activiteit van onze organisatie (wandelen) niet goed geworden was en met spoed werd opgenomen in het West-Fries Gasthuis (afdeling cardiologie). Dat was even schrikken. Hierna werd de liturgie gevolgd.
Veel bekende kerstliederen werden gezongen met ongeveer 100 aanwezigen, een heel gezelschap dus. Medewerking werd verleend, net zoals vorig jaar, door de zanggroep Glorious onder leiding van mevr. Mia de Ruiter en pianist Peter Zandberg. Glorious begon met het prachtige nummer Transeamus, een fijne vertolking, alle stemmen waren goed te volgen. Een genoegen om naar te luisteren. Ook de andere liederen die het koor bracht klonken prachtig. Glorious heeft het goed gedaan. De twee Bijbelgedeelten uit Lukas 2 werden gelezen door mevrouw Jeane Kuijper. Marieke Terpstra droeg een prachtig gedicht voor ”God met ons”.
Hierna volgde de overdenking door ds. Jacob Meinders. Dominee Meinders gaf aan dat je niet zomaar een Kerstfeest kunt vieren. Kijk eens om je heen wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat gebeurde er vroeger allemaal. En maar zingen “Vrede op aarde.” We moeten ons goed realiseren, wat er allemaal gebeurd is. Zo staat er in het Lukasevangelie dat Maria zwanger zou worden vanwege het overschaduwen van de Heilige Geest. Dat moeten we ons terdege realiseren. Daar gaat het om, we moeten veel meer leven vanuit de Geest, die moet in je zijn, anders kun je niet geloven. Als de mensheid zich daar nu eens meer bewust van zou worden, dan zou de wereld er heel anders uit zien. Een toespraak waar je iets aan hebt.
Daarna klonken weer bekende kerstliederen en trad Glorious nog een paar keer op. O.a. met de vertolking van Away in a manger en God rest you.
In de pauze werden diverse tractaties rond gedeeld. Na de pauze en samenzang Eer zij God in onze dagen, vertelde onze voorzitter een kerstverhaal. Ook weer, net als de woorden van dominee Meinders, pakkende woorden. Dit ging over twee vrouwen, de één had het heel goed en nog ontevreden, een andere vrouw, arm, kreeg veel minder, en was zeer verheugd en blij. Woorden waar je iets aan had en je zou het in je eigen leven kunnen toepassen.
Glorious sluit af met het prachtige lied In dulci jubilo.
Hierna volgde een dankwoord van de voorzitter en sluiting van het officiële gedeelte met het staande zingen van het bekende ERE ZIJ GOD.
We waren nog even gezellig bij elkaar met een glaasje glüh-wijn en wat hapjes.
Sane de Boer

Verslag ledenmiddag van 9 januari 2019

Dit was het doel van onze bijeenkomst: als PCOB-ers er voor elkaar zijn als dit nodig is en met elkaar in gesprek gaan, zoals het gebeurde. Bij de binnenkomst was er meteen al sfeer onder het genot van een kopje koffie. Op dit moment waren er twee van onze leden druk bezig met een verhuizing van een ziek lid van onze eigen PCOB naar de Perelaer in Zwaag, (hulde Rikkie en Kees!).
Na de koffie werd verzocht plaats te nemen in de achterzaal voor een presentatie van de gemeente Hoorn over “zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen”.
Mevrouw Betty Haubrich, woonadviseur van de gemeente Hoorn, gaf een uitleg over veel toestanden in een woning welke gemakkelijk, met geld, anders kunnen.
Maar eerst de officiële opening van de middag door Marieke Terpstra. We zongen met elkaar een prachtig lied . Daarna volgde het openingsgebed en een mooi bekend gedicht: “Voetstappen in het zand” uit de bundel van ‘Ochtendgloren’.
Hierna kreeg Franklin Bieri, ouderen adviseur bij de gemeente Hoorn, het woord.
Hij demonstreerde met een op schaal gebouwde woning, allerlei mogelijkheden om met enkele eenvoudige aanpassingen en ingrepen, heel wat handigheidjes te laten zien: zoals bij dovigheid een felle lichtflitser bij het gaan van de deurbel. Een meter voor het waarnemen van koolmonoxide. Een camera bij de voordeur om te zien wie er voor de deur staat. En zo zijn er nogal wat van die handigheidjes die je het leven in de woning aangenamer kunnen maken. Er werden heel wat vragen gesteld, waarop bevredigende antwoorden volgden.
Marieke sloot het officiële gedeelte af met een dankwoord aan de sprekers en overhandigde hen een bos bloemen.
Daarna volgde de nieuwjaarsreceptie. Dit werd ook een gezellige boel. Er waren 46 leden aanwezig. Er was een hapje en een drankje, voor ieder wat wils. Om 16.30 uur werden de feestelijkheden beëindigd en keerde iedereen weer huiswaarts.
Sane de Boer

Verslag over de voorlichting van Alzheimer & Dementie op 16-01-2019

“Een goed begin is het halve werk” luidt een spreekwoord. Nu de fusie tussen de KBO en de PCOB al een geruime tijd in werking is, werd in overleg met onze KBO’s (Hoorn, Zwaag en Blokker) en onze plaatselijke PCOB, een gezamenlijk initiatief over bovengenoemd themamiddag voorgesteld en voorbereid.
Na de opening werd door mevrouw Addy de Mooij, dementieconsulente bij Geriant “School & Advies” een lezing gehouden voor een goed gevulde grote kerkzaal van het Octaaf. Er waren ongeveer 125/130 personen aanwezig, een opkomst om trots op te zijn. Het ging over een moeilijk onderwerp ‘dementie’. Het gaat allemaal nog goed zolang je geen weet hebt van deze ziekte. Gezien de grote opkomst bleek dat heel wat mensen er graag iets meer over wilden weten. Bij de meesten van ons leefde misschien de gedachte: stel je voor dat men deze ziekte kan genezen of hoever is men met de ontwikkeling in deze! Maar niets is minder waar. De medici hebben een behoorlijk inzicht in wat er in onze hersenen gebeurt en men kan daarin al heel ver gaan zoals bij het verwijderen van tumoren etc., maar een dementie verhelpen is nog echt toekomst. Mevr. De Mooij benoemde de verschillende vormen:
 Ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Parkinson dementie, Delier, Frontotemporale dementie en Ziekte van Lewy Body. Vroeger zou je zeggen, die raakt ook “boekie zoek’ of ‘is de weg wat kwijt’. Als dat gebeurt is er geen weg terug en hoe moet er dan mee omgegaan worden. Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer wordt vergeetachtigheid dementie! Wat kun je doen? Een goede begeleiding, dat is waardevol. Altijd zo onopvallend aftasten, waar je het over zou kunnen hebben. Vaak is het korte termijn geheugen het eerst aan de beurt. Dus nooit vragen stellen die betrekking hebben op b.v. het hedendaags gebeuren met de vraag: “En wat heb je vandaag gegeten? “Dat is men meestal al weer kwijt. Beter zou zijn b.v.: “Wat heb je vroeger voor werk gedaan?” Hiervoor zijn heel veel voorbeelden, maar je moet er wel eerst even over nadenken en niet zomaar onvoorbereid onzinnige vragen stellen.
Er zijn ongeveer 260.000 mensen in Nederland die een zekere vorm van dementie hebben. In het jaar 2040 zal dit een half miljoen zijn. Ongeveer 12.000 volwassenen jonger dan 65 jaar hebben een vorm van dementie. Zo heeft men een aardig totaal beeld van deze ziekte. Al met al was het een hele goede middag. De vorm van algemene vraagstelling ontaarde enigszins chaotisch. Te veel mensen en te veel vragen, dat deed de lezing geweld aan, die heel goed voorbereid was en verhelderend overkwam. Hulde voor mevrouw De Mooij. Ze kreeg een mooie bos bloemen als dank.
Sane de Boer

Uitnodiging Ledenmiddag 20 februari 2019

De heer Bart ter Steege zal een lezing houden over het onderwerp Archeologie in West-Friesland. Hierbij komen alle perioden die tijdens het veldwerk aangetroffen worden aan bod. Neolithicum, bronstijd, middeleeuwen en nieuwe tijd met de nadruk op de gouden eeuw.
De middag begint om 14.30 uur en het Octaaf is vanaf 14.00 uur open. Zoals altijd zijn ook niet leden hartelijk welkom.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u tijdens de PCOB middag op de boekentafel hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue Cinema’s de mooiste films in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.


De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband      35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrekening: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De familie van Engelenhoven heeft inmiddels voldoende tassen voor de bezorgers van de bladen en bedankt iedereen die hierin voorzien heeft.


Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

NS dienstregeling
Machteloosheid bij dementie
Een AED in de buurt zo geregeld
Machteloosheid bij dementie

Even lachen

Zoon: “Nee, nee, ik wil niet naar de kerk!”
Moeder: “Waarom niet?”
Zoon: “Ik zal je twee redenen geven:
1.de anderen vinden mij niet leuk, 2. Ik vind hun niet leuk.”
Moeder: ”Ja, maar 1. Je bent 47, 2. Je bent de dominee!”

Nieuwe leden

Wij heten 6 nieuwe leden van harte welkom.Wij lazen in de krant, dat mw. Nanny van Dijk-van Zeventer haar 100e verjaardag mocht vieren. Mw. Van Dijk was lid van de PCOB sinds 1 januari 1994, maar gezien haar hoge leeftijd heeft zij onlangs haar lidmaatschap opgezegd. Wij willen haar hierbij graag hartelijk feliciteren en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toewensen.
50 jarig bestaan PCOB-Hoorn

25 september 2019:Jubileumfeest van uw PCOB.

Hebt u deze datum al in de agenda staan?
Het belooft een mooie dag te worden met voor elk wat wils.
Iedere maand komt uw feestcommissie bij elkaar en de invulling van deze dag staat grotendeels in de steigers. In een volgende nieuwsbrief zult u een aanmeldingsbrief vinden zodat wij kunnen inschatten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. We gaan er 25 september met elkaar een mooie feestdag van maken.
Hartelijke groet van Gerrie, Roos, Arie Penning, Jelle Kuijper, Truus Meijer.

De Bibliotheek Hoorn leent e-books én e-readers uit.

E-books zijn digitale boeken die u kunt lezen op een tablet, laptop, smartphone of e-reader.
Leden van de bieb kunnen, 3 weken, gratis een Kobo e-reader bij de Centrale Bibliotheek lenen als zij eens een e-book willen lezen. Omdat het een kostbaar apparaat is wordt 50 euro borg gevraagd. Om in te loggen in de app moet u eerst online een account aanmaken met uw lidmaatschapsnummer van de bieb.
Wanneer men een e-book wil lezen op een tablet, laptop, smartphone of e-reader moet men eerst een app downloaden en deze daarna installeren op het medium waarop men het e-book wil lezen.
Hebt u vragen over bijvoorbeeld het lenen, het opzetten van e-books op de e-reader, account aanmaken op het e-bookplatform enz.? Er zijn hiervoor e-book spreekuren op donderdagochtend in de Bibliotheek Wisselstraat en op vrijdagavond in de Bibliotheken van Risdam en Kersenboogerd.
De digitale portal van de Nederlandse Openbare Bibliotheken heeft een uitgebreid assortiment e-books van literaire- tot streekromans, thrillers, biografieën en meer. Zie: www.onlinebibliotheek.nl/e-books;
Niet alle e-books zijn geschikt voor de Kobo e-reader. Door het vakje “Download voor e-reader” op deze site aan te vinken worden de e-books getoond die geschikt zijn om te lezen op deze e-reader.
Info: Centrale Bibliotheek, Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn.Telef.nr. 0229 – 219441.
www.bibliotheekhoorn.nl/ons-aanbod/e-books;

Lidmaatschap Omring 2019 retour.

Vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering bij Univé heeft u, net als vorige jaren, recht op een tegemoetkoming van het lidmaatschap van Omring. Maak een kopie van de voor- en achterkant van het pasje en stuur dit samen met een Univé declaratieformulier naar Univé, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven of geef het af op hun kantoor Breed 5 in Hoorn.
Soms kunt u ook via Univé het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie terugkrijgen.


Social-media tips voor ouderen

Volgens CBS maken ouderen steeds vaker gebruik van internet.
Vooral onder 65- tot 75 jarigen heeft dit de laatste jaren een vlucht genomen. Ook het sociale media gebruik van 75- plussers is gegroeid, vooral in 2017. Toen gaf 35 procent aan hiervan gebruik te hebben gemaakt, in 2016 was dat nog 22% en in 2012 5%.
U kunt langer zelfstandig blijven wonen als u internet goed gebruikt. Vooral de sociale kanalen kunnen nuttig zijn. Maar waar moet u beginnen, wat moet u gebruiken? Wat betekent ‘social media’? Hierbij zijn altijd andere mensen betrokken, vandaar het ‘sociale’ in ‘social media’.
Het zijn manieren op internet om informatie te verspreiden en te delen, te netwerken en te discussiëren. Het is de verzamelnaam van alle websites.
De tien bekendsten zijn: Facebook, Youtube, WhatsApp, Google+, Tumblr, Skype, Linkedln, Twitter, Instagram, Pinterest.
Gelukkig wordt steeds duidelijker dat sociale media echt zinvol zijn. Uit een onderzoek door studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt dat ouderen zich beter voelen door internet en social media: ze krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen informatie verwerken, leggen vaker sociale contacten, zijn minder eenzaam en er is minder kans op isolatie. Hierdoor is er een grotere kans om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En: sociale media is ook gewoon leuk en handig.
Facebook is buitengewoon geschikt om familie, oud collega’s, voormalige buren en vrienden te vinden. Nadat u bent aangemeld kunt u gaan zoeken en omdat zoveel mensen op Facebook actief zijn, hebt u ze al snel gevonden.
You Tube is een website waar gebruikers leuke, spannende, ontroerende en nuttige filmpjes neerzetten. In beeld en geluid kunt u antwoorden vinden op vragen zoals: hoe werkt een IPad, hoe ga je om met dementie of hoe werkt een traplift?
Internet op uw computer of smartphone is een nieuwe manier van communiceren. Zo kunt u vaker, dan door de gewone post door uw brievenbus, met andere mensen in contact komen.
Op internet kunt u andere mensen vinden die óók van uw favoriete hobby houden. Wat denkt u van tuinieren, geschiedenis van uw geboortestreek enz. U kunt beeldbellen: via de camera van uw computer of telefoon kunt u gratis contact leggen met een ander en die persoon, waar ze ook ter wereld zijn, ‘zien’ tijdens het gesprek. Programma’s die u hiervoor kunt gebruiken zijn: Skype en Facetime (voor Applegebruikers) Whatsapp en Messenger(Google en Hangouts).
Wordfeud op uw smartphone is een soort scrabble met naar keuze een bekende of onbekende spelpartner. Het trainen van uw hersens via online spelletjes spelen helpen u om geestelijk ‘fris en fruitig’ te blijven. Vraag anderen (ook jongeren) welke spelletjes zij graag online spelen.
Wikipedia:  door uitleg te zoeken over alles wat u wilt weten worden de hersens getraind. Deze online encyclopedie is daarvoor een uitstekende bron. “U zoekt het, Wikipedia weet het!” Natuurlijk kunt u uw t.v., radio en krant blijven gebruiken. Maar via social media krijgt u toegang tot veel meer informatie. Voor actuele nieuwsberichten en meningen is Twitter nuttig, mooie foto’s vindt u op Instagram.
Op uw tablet of smartphone kunt u allerlei kleine programma’s of ‘apps’ installeren zodat u overal en altijd “sociaal kunt zijn”. Gezondheidsapps zijn gericht op levensstijl en mentale gezondheid. Ouderenapps voor de iPhone en weerapps.
Eén van de problemen waar ouderen tegen aan lopen is het dagelijks gebruik van de apparaten: hoe werkt het, waar zijn de knoppen voor, wie legt me het eens op mijn gemak uit? Er zijn gelukkig inmiddels veel initiatieven gericht op starters met internet en social media. Informeer eens bij de bibliotheek. Daar zijn vaak gratis inloopcafé’s of betaalbare cursussen. Zoals de cursus Computer en nieuwe media, de Klik en Tik cursus, enz. www.bibliotheekhoorn.nl; Tel. 0229-219441.

Zoekt u vrijwilligerswerk?

Tot op hoge leeftijd kunt u vrijwilliger zijn. Er zijn altijd mogelijkheden en social media maken het vinden van een passende klus heel makkelijk via het Vrijwilligerspunt in Hoorn; tel. 0229-216499, www.vrijwilligerspunt.com; en St. Netwerk in Hoorn, tel. 0229-212587, www.netwerkhoorn.nl;

Tips voor een gezond brein

Hersenexperts prof. Erik Scherder en dr. Dick Swaab geven adviezen.
-Wandel elke dag een half uur stevig door. Dit is goed voor uw lijf en hersens. Hierdoor neemt de hippocampus (een hersengebied) toe, het speelt een belangrijke rol bij het onthouden. Uw kunnen en geheugen nemen toe. Hierdoor kunt u langer zelfstandig blijven functioneren.
Slaapt u slecht, zorg dan voor meer licht overdag. Naar buiten gaan werkt ’t best, ook op een sombere dag. U vangt dan altijd nog meer licht dan in huis. Méér licht vermindert de snelheid van de achteruitgang van het geheugen. Wandelen is een prima methode om uw slaapritme weer in het gareel te krijgen.
-Zorg dat u zo min mogelijk hersenschade oploopt. Zo is alcohol slecht voor uw brein. Schade kan ook ontstaan wanneer u klappen tegen het hoofd krijgt, zoals bij sommige sporten. Wat slecht is voor uw bloedvaten is ook slecht voor de hersenen. Laat u dus behandelen wanneer u een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte hebt.
-Pak de trein, ga naar een concert, bezoek een museum, dat soort prikkels heeft u nodig om uw hersenen jong te houden. Het is niet erg als u het moeilijk vindt om uw OV-chipkaart op te laden; zo daagt u uw hersenen juist uit. Uw brein gaat beter functioneren en kan nieuwe informatie sneller verwerken. Dat is weer goed voor uw vermogen om problemen op te lossen. Elke dag dezelfde soort computerspelletjes spelen, helpt niet. Elke dag schaken helpt wel, omdat schaken steeds weer nieuwe vragen oproept.
-Eet korstjes! Goed op uw eten kauwen heeft gezonde effecten: het hart gaat wat sneller kloppen en de hersenen worden beter doorbloed. In feite bent u – terwijl u eet- als het ware een beetje aan het lopen, met alle voordelen van dien. Uit onderzoek blijkt dat de doorbloeding, met name in één van de grote bloedvaten in de hersenen, verbetert.


Veilig op pad met de rollator en de Omring rollatorcheck


Goed gebruik. Test een rollator altijd voordat u hem aanschaft. Controleer of u de looprem en de parkeerrem goed kunt inknijpen. U hebt de meeste steun als u rechtop tussen de handvatten van de rollator loopt. Uw polsen en de handvatten moeten dezelfde hoogte hebben.
De rollator is voorzien van een beveiliging die ervoor zorgt dat deze niet in kan klappen tijdens het lopen of nemen van een drempel. Zorg dat de beveiliging na het uitklappen weer goed zit.
Neem de tijd om na het aanschaffen van een rollator de bijgeleverde folder goed te lezen zodat u dit hulpmiddel veilig kunt gebruiken.
Opstaan vanuit een stoel met armleuningen.
Breng met uw handen de rollator voor uw stoel, voeten staan recht voor uw stoel tussen de handvatten van de rollator en u zet hem op de parkeerrem. Plaats uw handen op de armleuningen van de stoel en ga staan. U pakt de handvatten van de rollator vast en gaat erop steunen. Als u stabiel staat haalt u de parkeerrem eraf en kunt u gaan lopen.
Een helling, drempels en stoepranden op en af lopen.
Bij een brug, de ingang van het stadhuis in Hoorn of bij een schuine stoep moet u soms tegen een helling op lopen. Bij het omhoog lopen tegen een helling en als u van een helling afloopt, moet u de looprem gebruiken.
Rij met de rollator tot aan de helling, blijf tussen de handvatten staan en duw de rollator een klein stukje voor u uit. De rem inknijpen én ingeknepen houden, een stapje nemen tot u weer tussen de handvatten staat. Daarna de rem loslaten, de rollator wel blijven vasthouden en de rollator weer een stukje voor u uit duwen. Als u de helling afloopt, is het raadzaam om de rem op dezelfde wijze te gebruiken.
Bij een drempel of stoeprand zet u de rollator hier tegen aan. Duw met uw rechtervoet de drempelhulp naar beneden. Deze zit rechts aan het achterwiel van de rollator en heeft een hefboomfunctie. De voorwielen komen nu van de grond, duw de rollator naar voren totdat u met de voor- en achterwielen duidelijk over de drempel of stoeprand bent. Zo manoeuvreert u de rollator met gemak over drempels en stoepranden.
Veilig gebruik op straat.
U kunt op het trottoir verschillende problemen tegenkomen zoals: losse of schuine stoeptegels, plantenbakken en lantaarnpalen midden op de stoep, geparkeerde auto’s bij de schuine helling van de stoep enz. Deze problemen maken het moeilijk om veilig buiten te lopen met uw rollator. Meld daarom altijd uw klachten bij de gemeente Hoorn via telef.nr. 0229-252200, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.
Omring organiseert regelmatig in onze regio de gratis rollatorcheck op afspraak voor Omring pashouders. Zonder Omringpas betaalt u € 12,50.
De e.v. check is op 14 februari a.s., in Lindendael, Koepoortsweg 35, Hoorn, tussen 9.30-12.00 uur. Afspraak via telef.nr. 088 - 2067999.

Letten op de centen

Tegenwoordig bieden zo goed als alle kranten flexibele abonnements-vormen aan waarmee u zelf kunt bepalen wanneer en hoe u de krant leest compleet met alles er op en er aan.
Het loont daarom de moeite om af en toe eens te shoppen op de sites van de krantenuitgevers en tarieven van een abonnement te vergelijken.
In deze regio hebben velen een abonnement op een dagblad, bijv. het NHD (Noord Hollands Dagblad).
De meest gekozen uitvoering is het ‘ouderwetse’ abonnement waarbij u gewoon iedere dag de papieren krant door de brievenbus krijgt en als bonus ook een volledig digitale versie kan bekijken.
Daar wordt per 1-1-2019 € 39,65 per maand voor betaald.
Maar er is ook een, drie jarig durend, abonnement voor € 18,50 per maand op de papieren krant incl. de digitale versie. Het is alleen bij overlijden en niet tussentijds opzegbaar en kan niet naar een vakantieadres worden gestuurd. Laten afgeven op een nieuw adres na een verhuizing is geen probleem.
Het bedrag wordt per maand via een automatische incasso betaald.
Info: NHD klantenservice, telef. nr. 088-8241111, op werkdagen 8-16 u.

U kunt bij de gemeente hulp aanvragen voor:

- vervoer in de regio            

- individuele begeleiding
- het voeren van uw administratie     

- dagbesteding op maat
- aanpassing in de woning        

- een traplift, verhoogd toilet
- een rolstoel voor langere tijd    

- zorg bij vakantie van mantelzorger  
- mantelzorgondersteuning         

- huishoudelijke hulp
- een veilige, begeleide woonplek    

- een scootmobiel
- vergoeding vervoer eigen auto    

- driewielfiets


Vaak komt er iemand van de gemeente bij u thuis, ‘aan de keukentafel’ om over de problemen te praten. Soms gaat zo’n gesprek telefonisch, wordt u op het stadhuis of in een wijkcentrum uitgenodigd. Het is belangrijk dat u zich voorbereid op het gesprek, u kunt iemand meenemen die op de hoogte is van uw situatie, twee horen meer dan één.
Praktische tips voor het gesprek:
- Vraag vooraf bij familieleden of buren of zij u kunnen helpen, wat zijn de mogelijkheden of onmogelijkheden van zgn. mantelzorg.
- Noteer van tevoren wat aan de orde moet komen. Wat voor soort ondersteuning is er nodig? Waar bent u het meeste mee geholpen en waar is echt behoefte aan? Gaat het om hulp in de huishouding, om een scootmobiel, om iets dat minder voor de hand ligt, maar dat wel in een behoefte voorziet? Wat kunt u zelf niet meer en sinds wanneer is dat veranderd? Zijn er operaties, behandelingen of onderzoeken geweest, zorg dat u daarvan medische uitslagen en verklaringen heeft.
- Maak aantekeningen tijdens het gesprek en lees deze na afloop met de medewerker van de gemeente door of u alles hebt begrepen. Informeer naar de vervolgafspraken, wie doet wat en wanneer. Bent u tevreden over het gesprek, was er voldoende tijd? Of duurde het gesprek te lang en was het daardoor te zwaar, is alles besproken wat verteld moest worden?
- Wijs ook op eventuele eerdere aanvragen/verslagen naar een hulpmiddel en de afspraken met de gemeente hierover. Soms kan de ambtenaar hier niet over spreken i.v.m. de Wet op de Privacy.
- Vraag wanneer het verslag door de gemeente aan u wordt gestuurd. Hierin staat wat er met u is besproken, welke afspraken zijn gemaakt en is door de gemeente ondertekend Lees na ontvangst alles goed door.
- Na de aanvraag onderzoekt de gemeente of u inderdaad hulp nodig heeft. Binnen zes weken na de aanvraag is het onderzoek afgerond en is duidelijk of u deze extra ondersteuning krijgt.
- Als u niet tevreden bent over het verloop van het gesprek, de inhoud van het verslag of de procedure, overleg dan met een deskundige of familielid. Vraag of het mogelijk is om het gesprek over te doen, eventueel met een andere consulent/medewerker van de gemeente. Misschien is er sprake van een misverstand en kan het verslag worden aangepast. Als uw bezwaren niet worden weggenomen, dan kunt u bij de gemeente een klacht indienen. Vraag voor de zekerheid bij het Wmo-loket van de gemeente hoe u dat moet doen en vraag ook naar de termijn.
INFO: Gem.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telef.nr. 0229-252200.
Of dhr. J.Olijve, zie zijn artikel op pag. 13 van de PCOB Nieuwsbrief, december 2018.

Persbericht

Op woensdag 20 februari a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Na de diagnose. Wat voor impact heeft het op ons?’ Wat verandert er voor mij en mijn omgeving? Hoe gaan we hiermee om? Welke begeleiding is er mogelijk? Als deskundige wordt er een echtpaar uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.

Op woensdag 20 maart a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond is een boekbespreking. Het boek ‘Ik ben niet kwijt’ van Sjef van Bommel zal door hemzelf uiteengezet worden. Wat gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie?
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Info

KBO Zwaag
Iedere donderdagmiddag is er weer biljarten in de Witte Valk om 13.00 uur, informatie hierover bij Ger Bakker ,tel: 0229-237432.
Iedere laatste dinsdagmiddag om 13.30uurklaverjassen en rummicuppen in de Witte Valk kosten  € 4,00 p.p. Informatie bij Agnes Jong tel: 0229-505535
KBO Hoorn
Woensdag 13 februari: Omringdijk, met liedjes en anekdotes  
Plaats: Rode Kruis Gebouw Vredehofstraat 9/C Hoorn Noord.
Bijdrage € 3,-- inclusief koffie of thee  
In Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn wordt maandelijks een bingomiddag georganiseerd.
Deze bingomiddagen beginnen om 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur al open. U betaalt van af heden € 1,75 voor een bingoplankje. Consumpties zijn voor eigen rekening. vrijdag:  15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni.
Vaste activiteiten in het Rode Kruis gebouw, Vredehofstraat 9c, Hoorn:
Bridgen: maandag van 13.15 uur - 16.15 uur.
Informatie bij dhr. Ruitenberg, tel. 757794

Omhoog...