De text op deze pagina in grotere letters weergeven De text op deze pagina in kleinere letters weergeven
 

Nieuwsbrief oktober 2020


Van de voorzitter


De nazomer was prachtig en warm. Tegelijkertijd kun je aan sommige bomen zien dat de herfst nadert. Dan kunnen we weer genieten van de prachtige herfstkleuren. Ik heb gezien dat ondanks Corona in september veel senioren op stap waren met caravans of campers. Ook nu zijn diverse campings nog goed bezet. De sanitaire ruimtes werden heel goed schoongehouden en de campinggasten hielden rekening met elkaar. Ook in supermarkten wordt over het algemeen zoveel mogelijk afstand gehouden en ’s morgens vroeg blijft de beste tijd om boodschappen te doen. In september was het dagelijkse aantal besmette gevallen aan de hoge kant maar het aantal ziekenhuisopnames bleef gelukkig klein. Het hoge aantal besmettingen heeft ook te maken met het grote aantal tests dat werd/wordt uitgevoerd. Over het algemeen mijden senioren de drukte en dat is maar goed ook volgens deskundigen. Ikzelf ben weer naar de sportschool gegaan waar ook veel preventieve maatregelen worden gehanteerd. En als het weer goed is ben ik zoveel mogelijk buiten omdat daar het besmettingsgevaar minder groot is, mits de anderhalve meter wordt gehandhaafd. Natuurlijk volg ik het nieuws over Corona en de rest. Opvallend was het bericht van Maurice de Hond die stelde dat aerosolen (kleine druppels met een diameter kleiner dan 10 micrometer) ook een risico vormen. Die kunnen namelijk een grotere afstand afleggen dan 1 meter.Hij raadt ons aan om veel te ventileren dus zoveel mogelijk ramen en deuren open, of plaatsing van ventilatiesystemen, zodat vuile lucht wordt afgezogen naar buiten en frisse lucht van buiten naar binnen wordt geblazen. Met name voor ruimtes waar veel mensen bijeen komen zou dat belangrijk zijn. U kunt daarover meer lezen op internet als u googlet op onder andere Maurice de Hond. Dit betekent dat het goed zou zijn dat sportscholen, theaters, restaurants, kerken enz. goede ventilatiesystemen plaatsen. Maar dat kost wel geld natuurlijk.Zoals u weet heeft uw bestuur, in verband met het risico van Corona, gemeend de ledenmiddag van 16 september te moeten schrappen.
Op de bestuursvergadering van 9 september hebben wij gesproken of wij onze participatie in de gezamenlijke themamiddag op 14 oktober 2020 met de KBO moeten laten doorgaan. Het voornemen was die te houden in de kerkzaal van Het Octaaf. Hier worden ’s zondags ook kerkdiensten gehouden zonder problemen. Maar de meerderheid van het bestuur vond ook dit te risicovol zodat we onze deelname hierin hebben afgeblazen. Zoals u weet is de directeur van het Westfries museum uitgenodigd als spreker over het onderwerp de “Gouden Eeuw”. Inmiddels hebben wij  vernomen dat het bestuur van de KBO de themamiddag ook niet door laat gaan en hoopt dat het volgend jaar wel mogelijk zal zijn.
In de volgende Nieuwsbrief laten wij u weten of wij de ledenmiddag en onze kerstmiddag al dan niet laten doorgaan. Wij hopen van wel natuurlijk. Misschien is er dan ook al een vaccin zodat met name risicogroepen kunnen worden ingeënt. Hopend op betere tijden eindig ik met een gedicht van Elle Werners, zie de website Christelijke gedichten: En toch is er hoop.


Aangeraakt worden door een engel.
De ontdekking van de 'levende' stilte

Wachten op een reactie, een gevoel van
wat de natuur en woorden met je doen.
Intens kijken en intens voelen.

Het grote oog van de glanslibel.
Het draagt heel de bosvijver in zich,
en tevens het magistrale woordenspel.


Troostvol, hoopvol…

Lang geleden kwamen wij elkaar tegen. U en ik. In het begin van dit jaar. Ergens op een van de pagina’s van uw nieuwsbrief. Nog maagdelijk schoon lagen de dagen en maanden op ons te wachten. Wisten wij veel….
Daarna hebben we allerlei nieuwe dingen én verdrietige dingen meegemaakt. Zo goed en zo minder goed als het gaat, herpakken wij onszelf.
Ook PCOB Hoorn en KBO Hoorn zetten hun samenwerkingsverband weer zichtbaar voort. Graag zelfs. Het is goed, ervaren wij. Dat moet je zeker in deze tijd koesteren. Vandaar dat u mijn woorden weer onder ogen krijgt. Houdt u wel anderhalve meter afstand tussen u en mij? Grapje, dat begrijpt u!
Uw voorzitter Jacob deed mij een suggestie wat de inhoud van mijn stukje zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld de perikelen in de hoger gelegen bestuursorganen van de landelijke ouderenbonden ter sprake brengen. Zeker interessant. Ik kan de haarkloverij haarfijn uitleggen, maar ik ga het niet doen! Niet troostvol.., niet hoopvol…!
Ik neem u mee het boekje “Muur van Veerkracht” in. Op zaterdagavond 21 maart 2020 verscheen er een engel op de muur van Boekhandel Broekhuis in Enschede. Niet een Bijbelse engel, maar een engel van troost in de vorm van een gedicht. Volop in het licht, groot van tekst. Want de eerste doden veroorzaakt door het onbekende virus waren een feit en de besmettingen ook. Hoe kun je mensen een hart onder de riem steken als je ze niet meer kunt ontmoeten? Sindsdien verscheen er elke avond een nieuw gedicht op de muur van de boekhandel. De een krachtiger dan de ander, of mooier dan de ander, of wranger dan de ander, strijdlustiger, ondeugender, relativerender; wat ze gemeen hadden was dat mensen zich erdoor getroost wisten! Staande voor de muur werden ze overgeschreven, om door te geven. Te onthouden. Negentig denkers, doeners en duiders leverden 100 geprojecteerde bijdragen tussen 21 maart en 1 juni 2020, op die muur. Daarom “Muur van Veerkracht”.
Al die gedichten zijn nu gebundeld. Voor € 12,50 te koop bij Boekhandel Broekhuis, online te bestellen. Ja, ik maak reclame, noem het sluikreclame, maar ik mag - met schriftelijke toestemming - van de samensteller Kees Schafrat twee gedichten publiceren. In ruil vroeg hij de bron etc. te vermelden. Bij deze.
Voormalige Hoorns burgemeester Onno van Veldhuizen, nu burgemeester van Enschede schreef o.a. in het voorwoord: “… Niet alleen kroketten en bamischijven komen uit de muur, maar vooral cultuur. Lees smakelijk en blijf gezond.”
Ik zou, zonder aanmatigend te willen zijn, willen toevoegen: ook troost komt uit de muur.
Voor u heb ik twee gedichten uitgekozen, als mijn bijdrage aan deze PCOB nieuwsbrief . De keus was nog een klus, als ik eerlijk ben. Er is zoveel moois, troostvol.. en hoopvol..

De eerste op 21 maart 2020 is van Herman Finkers.


Een woord van troost
als teken aan de wand.
Mene mene tekel.

Een virus als een kroon
voor de kroon op de schepping.

Steunt elkander,
knuffelt elkander,
mint elkander,
maar:

wel met anderhalve meter
uit elkaar.


Op 29 april van Ton Ouwehand:

Het virus is genadeloos
niemand die 't ontkent
verplichte afstand tot elkaar
iets wat maar niet went.

Maar ‘s avonds als het donker is
kruipen ze tegen elkaar aan:
zinnen vol veerkracht en hoop
die we op de muur zien staan.

Met hartelijke groet,
Karin Lansdaal, voorzitter KBO Hoorn

Weetje

Het secretariaat van de PCOB Hoorn is overgenomen door dhr. Eisse Bakker. Zelfde e-mail: pcob-hoorn@live.nl
De ledenadministratie blijft dhr. Hans de Bruijn. E-mail: h.de.bruijn1@kpnmail.nl

Even (glim)lachen

Taalhumor
De Oost-Europese boer die weer 10 liter melk bij elkaar had gemolken, kon zijn geluk niet op en riep: Dankoe!  Dankoe!

Toen de cardioloog het hart van de patiënt beluisterde, zei hij: “Hier klopt iets niet.”

Campagne SENIOREN EN VEILIGHEID 1 september van start

I.s.m. andere partijen is het Ministerie van Justitie en Veiligheid deze campagne gestart.
Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Politie en de Fraudehelpdesk zien sinds de Corona-crisis een verschuiving in criminaliteit. De volgende tips kunnen u helpen om geen slachtoffer van b.v. een babbeltruc te worden. Of om de gevolgen ervan te beperken.
- Ga niet zo in de kamer zitten dat iedereen u (en de rollator of rolstoel) van buiten kan zien.
Zet ook geen waardevolle spullen in het zicht.
– Wees alert op babbeltrucs. Wordt u iets gevraagd waardoor een onbekende toegang tot uw woning krijgt, wees dan op uw hoede.
- Realiseert u zich dat u te allen tijde vrij bent om te zeggen dat het bezoek u nu helemaal niet uitkomt, of dat u geen belangstelling heeft om op de gestelde vraag in te gaan.
– Soms komen mensen aan de deur om geld te vragen, bijvoorbeeld voor een collecte. Zorg ervoor dat u voor dit doel een doosje met contant geld in de gang/hal hebt staan.
 – Laat geen interessante spullen in de gang/hal liggen zoals de autosleutels. Of portemonnees in de jaszak aan de kapstok. Ook niet op een bord op het gangkastje.
-- Wanneer u besluit toch even naar de woonkamer te gaan om iets te halen, doe dan gerust de voordeur even dicht. (Zeg daar bij dat u bang bent dat de hond anders wegloopt.)- Installeer eventueel een kierstandhouder of digitale deurspion. Kierstandhouders worden wel eens afgeraden omdat deze als extra slot worden gebruikt. Wanneer de kierstandhouder daarvoor wordt gebruikt, kan eventuele hulpverlening ernstig worden belemmerd. Een digitale deurspion maakt een filmpje of foto van degene die voor de deur staat. Deze zijn van buitenaf goed als zodanig herkenbaar en een ‘boef’ zal dan niet eens bij u aanbellen.
U kunt dure apparaten “boefproof” maken door middel van het activeren van een blokkeerfunctie c.q. anti-diefstalfunctie in het instellingenmenu.
Wanneer het kwaad is geschied probeer dan rustig te blijven en een signalement te noteren, daarna belt u 112. U moet niets aanraken om sporen intact te laten.
Via de websites www.maakhetzenietemakkelijk, www.alleszelf.nl;  en social media kanalen van het Ministerie, ouderenbonden, politie, het Centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudedesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector enz.  kunt u voorlichtingsfilmpjes over dit thema bekijken.

Schriftelijke klacht indienen.

Met een goede klachtenbrief maakt u meer kans dat u krijgt waar u recht op hebt. Op de website van Consuwijzer treft u gratis voorbeeldbrieven over tientallen onderwerpen aan die u daarvoor kunt gebruiken.
De onderwerpen zijn o.a.: De Coronacrisis. Elektriciteit/gas. Garantie van een reparatie. Overeenkomsten opzeggen. Misleidende verkoop. Online winkelen. Post. Prijzen en kosten. Reizen en accommodaties. Rekeningen en incassoprocedures. Stadsverwarming en blokverwarming. Telefoon. Internet. Televisie. Telefonische verkoop. Vergelijken en overstappen. Info: www.consuwijzer.nl/voorbeeldbrieven.

Tips om veilig te fietsen met een e-bike (als men wat ouder wordt)

Voor veel mensen is een e-bike een uitkomst, men kan langer blijven fietsen, kan grotere afstanden afleggen, blijft langer fit, het vervangt soms de auto, enz.
- Omdat een e-bike zwaarder is dan een reguliere fiets is het belangrijk dat u makkelijk op en af kunt stappen. Laat daarom het zadel laag afstellen. Het is beter dat u met beide benen goed op de grond kunt staan als u op het zadel zit. Zo voorkomt u omvallen. Sommige modellen hebben een lage instap. Mannen zijn geneigd om een herenfiets te kopen, terwijl op- en afstappen op een damesfiets véél makkelijker is.
- Ondanks dat het aantrekkelijk is om snel te gaan fietsen, is het verstandig om dit niet te doen. Fiets extra langzaam bij kruisingen en rem af bij uitritten, zijstraten, rotondes en oversteekplaatsen. Hoe harder u fietst, hoe moeilijker u de e-bike onder controle houdt. Als u een straat wilt oversteken, kunt u het beste even afstappen. Zeker als u moeite heeft met achterom kijken.
- Niet elke bril is geschikt om mee te fietsen, informeer bij de opticien of u met uw bril veilig op de weg kunt. Zorg voor kleding met opvallende kleuren, eventueel met reflecterende strepen, zeker bij het gebruik van een driewieler omdat deze extra breed is. Maak regelmatig de lampen en reflectoren schoon. Als u moeite hebt met achteromkijken kan een spiegel aan de linkerkant van het stuur uitkomst bieden. Een spiegel aan de rechterkant zorgt ervoor dat u net wat meer zicht hebt naar achteren. Laat u adviseren over de plaatsing hiervan.
-Er bestaan pedalen die de kans op wegslippen van je voeten kleiner maken. En met rubberen schoenzolen glijden de voeten minder snel van de pedalen dan met leren zolen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat raadt bij het gebruik van een e-bike een fietshelm aan. De St. Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stelt dat dit vele doden en zwaargewonden zou schelen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen in 2019, 65 fietsers om het leven.
U kunt zich op de digitale nieuwsbrief met leuke tips, fietsroutes en info over fietsen abonneren via www.fietsen123.nl;

Tips voor een gezond binnenklimaat

Wij Hollanders zijn een volkje van binnenzitters. Eén uurtje per dag, of zelfs nog minder, dat is de tijd die 54 procent van de Nederlanders per dag buiten is. Terwijl 80% graag wat meer tijd buiten zou willen zijn. Het buro YouGov heeft vorig jaar deze cijfers na een onderzoek bekend gemaakt. Omdat er lang niet altijd voldoende wordt geventileerd en daardoor de concentratie fijnstof te hoog wordt, kan dit tot gezondheidsproblemen leiden.
Het Longfonds heeft onderstaande tips opgesteld om uw huis gezond te houden, want hoe meer tijd we binnen doorbrengen, hoe belangrijker het is om dat dan wel gezond te doen.
* Kook zoveel mogelijk met het deksel op de pan, maak de filters van de afzuigkap regelmatig schoon en ventileer door een raam of deur open te zetten.
* Brand liever niet teveel kaarsen en laat de houtkachel, gaskachel of open haard wat vaker uit.
* Zorg voor voldoende daglicht, zeker ook in de slaap- en studeer- werkkamers.
* Gaat u uw woning isoleren, vergeet dan niet dat uw huis frisse lucht (veel ventileren) nodig heeft.
Info: Op de site van www.longfonds.nl; kunt u een test maken van de luchtkwaliteit van uw woonadres (Hoorn 50%) en een gratis boekje bestellen over gezonde lucht binnen en wat u zelf kunt doen.

Tips voor stalling en opladen van een scootmobiel

Naar schatting rijden er meer dan 300.000 scootmobielen rond in ons land. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en het is een vervoermiddel zoals bijvoorbeeld een auto, scooter of fiets. Dus niet geschikt voor gebruik in huis en een stallingsplaats moet dan ook vaak buiten de woning worden gezocht. Het gebruik van een scootmobiel heeft gevolgen voor de brandveiligheid in en om uw huis. Bij het opladen van de accu kan ophoping van gassen of oververhitting ontstaan, waardoor dit brand kan veroorzaken. Het opladen moet dan ook altijd overdag en in de buurt van rookmelders gebeuren.
Hieronder leest u hoe u met eenvoudige maatregelen er zelf voor kunt zorgen dat u uw scootmobiel zo veilig mogelijk kunt opladen en stallen en de brandveiligheid kunt vergroten.
Door het stallen en opladen in woongebouwen ontstaat er meer kans op brand.
De scootmobiel bestaat uit een stalen frame met hierop veel rubber, kunststof en elektronica. Dit kan er voor zorgen dat een brand snel groter wordt. De hoeveelheid giftige rook die hierdoor ontstaat is een bedreiging voor iedereen.
Veilig opladen doet u o.a. door het gebruiken van een origineel oplaadstation dat hierbij hoort. Geef de oplader een vaste plaats, zodat deze niet kan beschadigen of vallen. Zorg voor een vaste stroomaansluiting en gebruik geen verlengsnoeren. Als de scootmobiel volledig is opgeladen schakelt u de lader uit of trekt de stekker uit het stopcontact voordat u deze ontkoppelt. Houd hierbij het stopcontact goed vast tegen de muur. Opladen doet u alleen in een ruimte met genoeg ventilatie.
Het stallen van een scootmobiel is in uw eigen woning toegestaan. Dit kan echter wel gevaarlijk zijn. In sommige gevallen zal deze in de vluchtroute staan en daarmee de doorgang blokkeren, hierdoor kunt uzelf moeilijk vluchten. Ook de brandweer kan moeilijk naar binnen om u te redden indien dit noodzakelijk is. Het is daarom aan te bevelen een scootmobiel alleen in de woning te parkeren als dat in een aparte ruimte binnen de woning kan. Een schuur of garage naast de woning is een ideale locatie voor het stallen.
Een eventuele brand levert dan geen direct gevaar op voor bewoners.
Als een woongebouw is voorzien van brede galerijen, dan is er mogelijk een plaats te vinden voor de stalling van een scootmobiel. Er moet altijd een breedte van minimaal 85 centimeter aan vrije ruimte overblijven. Dan kan er bijvoorbeeld nog een brancard van de ambulance of een rolstoel langs. Let er bij het stallen ook op dat u niet een brandslanghaspel, brandmelder of blusapparaat blokkeert.
In sommige woongebouwen is een aparte ruimte gemaakt voor de stalling (en opladen) van scootmobielen. Deze ruimte is dan zo gemaakt dat een eventuele brand zich niet zo snel kan verspreiden buiten deze ruimte. Zonder een goede stallingsvoorziening mag er niets worden gestald in de vluchtroute binnen een woongebouw. Is zo’n ruimte niet aanwezig vraag dan bij uw woningcorporatie of de V.V.E. (Vereniging van Eigenaren) na of dit gerealiseerd kan worden.
Een VvE mag een verzoek niet bij voorbaat afwijzen, zo blijkt uit een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Enige jaren geleden oordeelde de kantonrechter dat een MS-patiënt toestemming moest krijgen om een scootmobiel in de gang te plaatsen. Bij dat oordeel woog onder meer dat er geen alternatieven voorhanden waren.
Info, o.a.: www.brandweer.nl;

Valpreventie, kleine oefeningen, grote effecten

- Train uw balans door tijdens tandenpoetsen op één been te gaan staan zonder u ergens aan vast te houden. Doe dat ’s morgens met het linkerbeen en ’s avonds met het rechterbeen. Probeer dat ook te doen als u bijvoorbeeld koffiezet of kookt.
– Blijf voor u gaat zitten altijd even 5 centimeter boven de stoel of bank ‘hangen’. Uw beenspieren worden daar sterker van.-
- Maak er een gewoonte van om drie kniebuigingen te doen elke keer als u de koelkast opendoet.
– Past u op kleinkinderen? Beweeg dan met ze mee als ze dansen, voetballen, huppelen, het is allemaal goed voor sterke spieren en meer balans.
- Het Voedingscentrum adviseert vrouwen boven de 50 jaar en mannen boven de 70 jaar om extra vitamine D te slikken.
Info: www.plusonline.nl

Seniorencircuit van Netwerk in Hoorn, agenda 2020:

Woensdag, 14 oktober, lezing over de bouw en de 15e en 16e eeuw van kasteel Radboud, Medemblik, door B.Dijkhuis, amateurhistoricus.
Woensdag 4 november, een reis langs en over de Nijl in Egypte vanaf 5000 jaar geleden, door T.Wolke.
Woensdag 18 november, lezing over én het laten horen van de saxofoon en mondharmonica’s door D.Braaf en C.Bayou.
Woensdag, 9 december, kerstmiddag met ensemble Noël, o.l.v. T.Steur, niet alleen kerstliederen maar ook actuele nummers, bekend van radio en t.v.
In het wijkcentrum De Huesmolen, Huesmolen 60, Hoorn. Telef. 0229-234390. Aanvang 14.00-16.00 uur. Kosten € 5,- per keer incl. koffie of thee.
Coronamaatregelen: alle activiteiten worden volgens de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd. Info: a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl;

Verplichte herkeuring rijbewijs blijft

Automobilisten die vanwege een aandoening, een medische keuring moeten ondergaan om hun rijbewijs te verlengen, worden daarvoor in de toekomst ook uitgenodigd.
De afgelopen jaren zijn de keuringseisen bij diabetes, psychoses en hersentumor voor een deel van de patiënten versoepeld of juist aangescherpt. De Gezondheidsraad adviseert bij welke aandoening en stoornissen een keuring nodig is
Leden van de Tweede Kamer hadden gevraagd of alle keuringen wel nodig zijn, in de hoop dat de wachtlijsten bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) verkort kunnen worden.

Verrassend recept

Enkele soorten onkruid uit de tuin kunt u gewoon opeten. Van o.a. zevenblad, paardenbloem en veldzuring kunt u een salade maken. Van zevenblad kunnen de bladeren en steeltjes gebruikt worden, ze zijn in het voorjaar het lekkerst.
Info: Het Onkruidboek. Hierin vindt u ook bestrijdingstips en recepten.

Klacht over pensioen indienen

Klachten over fouten in de uitvoering van de regels bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, verkeerde voorlichting of een ander vervelend geschil dient u eerst in bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de pensioenuitvoerder te deponeren.
Als de klachtenprocedure niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u de Ombudsman Pensioenen vragen om te bemiddelen. Dit is een onafhankelijke instelling.
De huidige ombudsman is: mevr. Mr. H.de Lange. Adres: Postbus 93560, 2509 AN Den Haag. Telefoonnummer: 070 – 3499 620.
Kijk voor meer informatie op www.ombudsmanpensioenen.nl;

Gratis vogelkaart

Vogels kijken is een leuke bezigheid voor jong en oud. De gratis vogelkaart helpt u op weg om veel voorkomende en opvallende vogelsoorten in het IJsselmeergebied te herkennen. Bijv. de kluut met zijn zwart-witte verenpak, een snavel die naar boven wijst en de lange dunne poten. Op de achterkant van de kaart staan tips voor mooie vogelshotspots en vogelrijke fietsroutes in onze omgeving.
De vogelkaart is gratis op te halen bij VVV’s, bezoekerscentra en andere goed bezochte locaties rond de IJsselmeer- en Markermeer kust in Noord-Holland, Friesland en Flevoland. Info: www.vogelbescherming.nlVerstrekking en betaling hulpmiddelen vanuit de Wlz (wet langdurige zorg)

Per 1 januari 2020 is de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, veranderd voor bewoners van een instelling. Als men in een instelling woont, zonder behandeling, kan men hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt voortaan verstrekt vanuit de Wet langdurig zorg (Wlz) en niet langer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Voor mensen die thuis wonen en hun Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een Persoonsgebonden budget (Pgb), Volledig pakket thuis (Vpt) of Modulair pakket thuis (Mpt) verandert er ook niets. Hun hulpmiddelen krijgen zij via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit geldt ook voor de groep mensen die wonen in kleinschalige woonvormen.
Het doel van de verandering is om de financiering en verstrekking van hulpmiddelen te vereenvoudigen. Nu zijn er teveel verschillende en onoverzichtelijke regelingen. Gemeenten, aanbieders en zorgkantoren moeten over deze verandering tijdig goede informatie geven die helder maakt wat dit voor mensen persoonlijk betekent.
Meer informatie over de verstrekking en betaling van hulpmiddelen vanuit de Wlz treft u op www.informatielangdurigezorg.nl; Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verzekeraars bieden maatwerk betaling eigen risico

Komt men door de coronacrisis in financiële problemen en kan men het eigen risico van de zorgverzekering niet meer betalen? Dan kunt u uw ziektekostenverzekeraar bellen en naar een passende oplossing vragen. Zorgverzekeraars geven aan maatwerk te bieden, waarbij ze rekening houden met de veranderde situatie van de verzekerde.
Deze beslissing is genomen nadat de Landelijke Armoedecoalitie hiervoor een oproep stuurde naar het kabinet. In onze PCOB/KBO nieuwsbrief van april heeft u op bladz. 6 een artikel over ieder(in) kunnen lezen. Dit netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte is een onderdeel van de Landelijke Armoedecoalitie.
Ook nu in deze moeilijke tijd door de Corona ziekte, kunt u met vragen het meldpunt van ieder(in) mailen, schrijven of bellen. Postbus 169, 3500 AD Utrecht.
E-mail: meldpunt@iederin.nl; telef.nr. 030-720 00 00, op dinsdag, donderdag en vrijdag.
Verder heeft de Landelijke Armoedecoalitie bij het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en aan organisaties in de schuldhulp en incasso gepleit voor extra maatregelen. Zoals het voorlopig stopzetten van beslagleggingen en het (indien nodig) ruimhartig toekennen van uitkeringen zonder teveel administratieve eisen.

Wilt u weer kleine mutsjes breien of haken

Om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor eenzame ouderen houdt het Nationaal Ouderenfonds al vele jaren deze actie. Voorheen enkele maanden aan het einde van het jaar, maar nu gaan ze dat het hele jaar doen, zodat rond Kerst 2020 iedereen kans heeft om er warmpjes bij te zitten. De mutsjes komen te staan op de flesjes Innocent die in de supermarkten worden verkocht. Per verkocht mutsje doneert Innocent 20 eurocent aan een project van het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zet zich verder in tegen sociale isolatie van ouderen en organiseert bijvoorbeeld kerstdiners en andere uitjes. Doet u ook mee? Of u nou één, tien of honderd mutsjes maakt, alle kleine beetjes helpen. Samen kunnen we de eenzaamheid onder ouderen een beetje minder maken. De mutsjes kunnen ongefrankeerd worden verzonden naar Pantar, t.a.v. de Goedgemutste Breicampagne, Antwoordnummer 1181, 1100 VB Diemen.
Hierbij treft u een eenvoudig patroon. Zet 28 steken op en brei 14 naalden in tricotsteek. Brei in 4 naalden twee steken samen, tot u 14 steken overhoudt. Knip de draad af tot 25 cm. Doe deze draad in een naald en verder door de steken. Trek de draad aan en naai het mutsje langs de zijkant dicht. Maak als versiering b.v. een pompon en naai deze op het mutsje.
Op www.degoedgemutstebreicampagne.nl vindt u leuke patroontjes en meer informatie

Aankondiging bijeenkomsten Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 21 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Juridische zaken en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog wel regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is een notaris uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Op woensdag 18 november a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Ik laat je nooit in de steek’. Mantelzorger zijn, hoe is dat? Help! Ik heb ineens een andere rol binnen het gezin. En mag ik dan ook nog voor mezelf kiezen. Deze thema’s worden besproken met een ervaringsdeskundige, namelijk een zoon van een cliënt met dementie.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.
Locatie: Theaterzaal Lindendael, Koepoortsweg 35, te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden, echter, we nemen de 1,5 meter maatregel in acht: VOL=VOL. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  
* KIJK OP DE WEBSITE VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN IN VERBAND MET CORONA.
www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

In de bloemen gezet

Omhoog...

Nieuwsbrief september 2020


Van de voorzitter


We zitten nog midden in de zomer maar voor velen is die anders dan we gewend waren door het Coronavirus. Daardoor gingen minder mensen naar het buitenland en bleven vaker in eigen land met als gevolg volle campings. Een groot aantal is thuis gebleven. En we hadden te maken met nieuwe hitterecords en een hittegolf. Gelukkig koelt het een beetje af maar menigeen heeft een airco overwogen of laten installeren. De voorspelling van weerkundigen is dat we deze zomers zullen houden vanwege de verandering van het klimaat en de CO2 uitstoot. We leven nu in een spannende tijd, niet leuk spannend maar spannend in afwachting van betere tijden en wanneer. Op 18 augustus waren de ministers Rutte en De Jonge weer terug op een persconferentie in verband met een toenemend aantal besmettingsgevallen. We waren net bezig om weer wat leuke dingen te doen zoals een terrasje pakken of kamperen maar toch blijkt dat we risico lopen. Met name op bijeenkomsten, op stranden en door feestjes van met name jongeren. Het virus is nog niet gevlogen en we moeten toch wachten op een goed vaccin. Ondertussen moeten we afstand blijven houden van elkaar en thuis mogen we maximaal 6 personen ontvangen. Verder blijkt dat goed ventileren zeer belangrijk is, in met name grote ruimten zoals sportscholen, theaters en kerken. Toch hebben we allemaal kunnen vaststellen dat die anderhalve meter niet kan in supermarkten en in winkels. Het valt mij op dat niet iedereen zijn best doet om die afstand te handhaven of rekening te houden met de ander. Daarom vind ik persoonlijk het gebruik van een mondkapje aan te raden. Gelukkig is het aantal besmettingen in onze regio niet zo hoog als in grote steden zoals Amsterdam. Kortom: blijf voorzichtig en houd afstand.


We hebben op 19 augustus een bestuursvergadering gehouden en de situatie met betrekking tot de samenwerking van de Unie KBO en de PCOB besproken. Het blijkt dat vier KBO bonden niet verder willen met de PCOB en dat ze zich daarom willen afscheiden van de Unie van de KBO. KBO Noord-Holland is een van die vier. Verder is bij ons daarover (nog) niets bekend.


Ook hebben we gesproken over hoe nu verder vanwege Corona en hebben we een besluit genomen over het wel of niet doorgaan van de eerstvolgende ledenvergadering, die staat gepland voor 16 september. Voor deze middag hadden we dhr. Ursem van de vereniging Oud Hoorn uitgenodigd. Gelet op het protocol in de kerk, kan de ledenvergadering niet in de achterzaal worden gehouden. Dus uitwijken naar de kerkzaal is een optie. Maar daar kunnen max. 70 mensen worden ontvangen. We mogen niet zingen maar dat is niet zo erg, maar we weten dat dhr. Ursem ook van een geintje houdt en dat lachen mogelijk ook een gevaar inhoudt. Op dit moment kunnen we de risico’s niet goed overzien. Omdat een aantal bestuursleden twijfelde, mede naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen, hebben we besloten om deze ledenmiddag niet te laten doorgaan. Op de volgende bestuursvergadering bekijken we of het in oktober wel weer kan. Net als u vinden we het erg jammer maar de veiligheid gaat voor alles. Om de pijn te verzachten treft u hierbij een cadeautje aan ter bemoediging. Wij hopen dat u het “mag” hebben. Wij wensen u veel sterkte in deze tijd.
Ik sluit af met een gedicht van Petra Groeneveld (www.gedichtensite.nl)

In Uw hoede zijn wij Heer geborgen
U bent het die ons steeds beschermt
Komen tot U met onze zorgen
weten dat U zich over ons ontfermt.

Mocht toch de twijfel even toeslaan
zegt U: vrees niet kom maar bij Mij
Ik omring je met Vaderlijke zorgen
straks is ook dit lijden Heer voorbij.

Uw armen  om ons heen geslagen
U geeft ons hoop en nieuwe moed
U laat ons niet alleen in zorgen
U bent een God die ons leven doet.Automatische dispenser voor medicijnen

Medicijnendispensers, met check op afstand, bieden op de juiste momenten een zakje met medicijnen aan in de goede samenstelling en dosering. Het is een apparaat met daarin een lange medicatierol of afzonderlijke zakjes met medicijnen voor ieder moment van de dag dat u medicatie nodig heeft. Op het moment dat de inname van medicijnen gepland is, geeft het apparaat een geluidssignaal.
Dit wordt gecombineerd met een knipperend lichtsignaal.
De gebruiker drukt vervolgens op de OK-knop om de medicijnen te laten vrijgeven. Een bericht op het schermpje attendeert er op dat de medicijnen moeten worden ingenomen. Het apparaat snijdt automatisch het zakje met de medicijnen open. Dit is fijn als het openen van zakjes voor u lastig is. Er bestaan ook medicijndispensers die herinneren aan het gebruik van bijvoorbeeld een zalf of met een ingebouwde camera, die automatisch checkt of de juiste persoon voor het apparaat staat. Een mantelzorger, zorgcentrale en/of de thuiszorgorganisatie krijgt een melding als iemand een zakje van de rol of een los zakje met medicijnen niet afneemt en er dus niet op de OK-knop is gedrukt. Ook bij een storing krijgen ze een melding. Zij nemen dan contact op met de gebruiker of gaan, indien nodig, langs zodat zij kunnen kijken of alles in orde is en – als dat nodig is – er voor kunnen zorgen dat de medicijnen alsnog worden ingenomen. De apotheek levert de medicatierol of de set met afzonderlijke zakjes en de thuiszorg of mantelzorger vult regelmatig de medicijndispenser bij. Het tijdstip waarop de medicijnen vrijkomen is zelf instelbaar. Als de gebruiker bijvoorbeeld eens uit gaat, kan de dosis op een ander moment worden aangeboden, daardoor is er meer flexibiliteit. U kunt ook het apparaat meenemen als u langere tijd op pad gaat, het weegt weinig.
De medicijndispenser is nog niet zelf aan te schaffen. Een aantal thuisorganisaties, o.a. Omring, werkt met deze dispensers voor het aanbieden van medicatie. Zij kunnen het gebruik van deze apparaten in veel gevallen declareren bij de Zorgverzekeraar. Een voorwaarde is dat de gebruiker een indicatie heeft voor wijkverpleging, persoonlijke zorg of VPT (Volledig Pakket Thuis).
Info: de klantenservice van Omring, telef.nr. 088 – 206 8910 of service@omring.nl; Omringwinkel, Gebouw Het Baken, Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn.
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag van 10.00-12.30 uur.

Bankpas kwijt? Kom meteen in actie!

Al uw jassen, tassen én zakken gecheckt? Alles drie keer overhoop gehaald en op alle plekken gezocht? Dan moet u zo snel mogelijk de pas blokkeren.
Zeker als u diefstal vermoedt. Door vele uren te wachten om dit te doen is het mogelijk dat er al geld is opgenomen. De bank kan u dan aansprakelijk stellen voor nalatigheid en u geen vergoeding geven wegens diefstal. Zorg voor een veilige pincode. Kies een code die iemand anders niet zo makkelijk kan raden en daardoor kraken. Gebruik niet uw postcode, geboortedatum of een pincode met 4 gelijke cijfers. Kies voor een combinatie van 4 cijfers waarbij veel handbewegingen tegen elkaar in worden gemaakt. Denkt u toch dat iemand uw pincode weet? Wijzig dan onmiddellijk de code of blokkeer uw betaalpas en vraag een nieuwe pas aan. Stel dat uw portemonnee wordt gestolen met daarin bijv. een rijbewijs, ID kaart, bankpas etc. dan kan de dief de geboortedatum of huisnummer uit proberen om de pincode te achterhalen.


Buurtbemiddeling Hoorn

Iedereen wil leven in een buurt waar het goed toeven is en waar buurtbewoners goed met elkaar overweg kunnen. Helaas lukt dat niet altijd. Irritaties zoals geluidsoverlast, rondslingerend vuil, vernieling, stank of overhangende takken kunnen leiden tot ruzie tussen buren. Wanneer u en uw buren er samen niet meer uitkomen, kan Buurtbemiddeling helpen. Het doel van Buurtbemiddeling is om de buurt leefbaar en sociaal te houden en eventuele (beginnende) burenruzies te voorkomen of te verhelpen.
Buurtbemiddeling bestaat uit een groep vrijwilligers die zijn opgeleid tot buurtbemiddelaar. Het is gratis, vrijwillig en vertrouwelijk. Na aanmelding van een buurtconflict neemt één van de buurtbemiddelaars binnen twee werkdagen telefonisch contact met u op voor een intakegesprek.
– Twee bemiddelaars komen voor dit intakegesprek bij u thuis.
– Samen met u worden vervolgstappen afgesproken.
– De bemiddelaars gaan vervolgens, met uw toestemming, langs bij uw buren om hun kant van het verhaal te horen.
– Als uw buren willen meewerken volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie.
– Dit is vaak een wijkcentrum bij u in de buurt.
– Na een aantal weken bellen de bemiddelaars om te horen of en hoe de situatie is veranderd.
Buurtbemiddeling in Hoorn is een samenwerking tussen St. Netwerk Hoorn, Gemeente Hoorn, Politie Hoorn en Woningcorporatie Intermaris Hoorn.
Informatie en aanmelding: Buurtbemiddeling, St. Netwerk, Achterstraat 12, 1621 GH Hoorn, telef. nr. 0229-212587, maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
E-mail: buurtbemiddeling@netwerkhoorn.nl; www.netwerkhoorn.nl;

Medische gegevens beschikbaar stellen via het LSP (Landelijk Schakelpunt)

(alleen als u het goed vindt)

Uw huisarts en apotheek zijn bekend met uw medische gegevens, zoals naam, adres en leeftijd. Informatie over uw gezondheid, bijv. de bloeddruk, bezoeken aan de huisarts, allergieën, voorgeschreven én overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen, enz.
Daarom kunnen ze u snel, goed en veilig behandelen.
Maar moet u (met spoed) naar een andere arts of (dienst) apotheek? Of komt u bij een
medisch specialist in het ziekenhuis of een andere (aangesloten) zorginstelling? Dan is het
belangrijk dat zij óók uw medische gegevens kunnen bekijken en snel, goed en
veilig kunnen handelen. En u hoeft niet steeds opnieuw uw medische gegevens te vertellen.
Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP) en uw
huisarts en apotheek kunnen hun computer hierop aansluiten.
Dit is een veilig en betrouwbaar systeem. Uw gegevens worden overigens niet centraal
opgeslagen, ze blijven bewaard op de computers van uw huisarts en apotheek.
Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt
bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als u dat goed vindt en als het nodig is voor uw behandeling. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen enz. kunnen uw medische gegevens niet bekijken.
Aan uw huisarts en uw apotheek geeft u apart toestemming. Bezoekt u ook andere apotheken? Dan geeft u elke apotheek apart toestemming. Wilt u bepaalde medische gegevens niet delen via het Landelijk Schakelpunt? Dat kan. Overleg dit met uw huisarts of apotheek.
U kunt op 3 verschillende manieren toestemming geven via het Landelijk Schakelpunt:
- tegen uw huisarts en apotheek zeggen dat u het goed vindt dat ze uw medische gegevens
delen.
– de folder, met toestemmingsformulieren, die in de wachtkamer ligt van uw huisarts en apotheker meenemen, invullen en inleveren.
- toestemming geven via www.volgjezorg.nl; Info: www.volgjezorg.nl; e-mail: info@volgjezorg.nl; Telef.nr. 070-317 34 56, maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur. Postbus 159, 2260 AD Leidschendam.
Wilt u weten wie uw medische gegevens hebben bekeken en wanneer?
Via www.volgjezorg.nl kunt u een overzicht opvragen of bekijken. Daar vindt u ook een
overzicht van alle zorgverleners die het Landelijk Schakelpunt gebruiken.
KNMP is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie van de
beroeps- en branche organisatie voor apothekers. Postbus 30460, 2500 GL Den Haag.
Telef. nr. 070 – 37 37 377.

Rookmelders redden levens

(Dit is het thema van de campagne ‘Brandpreventieweken 2020’)
De district coördinatoren van de 25 veiligheidsregio’s in ons land hebben besloten om deze campagne vooral online te voeren. De reden is dat ze er van uit gaan dat we in oktober nog steeds in een 1,5 meter samenleving met beperkingen leven. Tijdens deze weken met het thema ‘Rookmelders redden levens’ zullen kennis en gedrag worden gepubliceerd. Het gaat om het plaatsen van een groter aantal juist geplaatste rookmelders die in elke ruimte goed hoorbaar zijn en die goed worden onderhouden. Ook zal er op worden gewezen dat er per juli 2022 een wettelijke verplichting komt tot het hebben van een rookmelder op elke verdieping. Ruim 70% van de huishoudens heeft een rookmelder hangen, het aantal woningen met een goedwerkende rookmelder is 45%, maar het percentage die op de juiste plek hangen is laag, n.l. 35 %. De campagne is ook gericht op het wegnemen van de schijnveiligheid, veroorzaakt door niet werkzame, niet onderhouden, niet hoorbare rookmelders of onjuiste plaatsing. Er wordt maximaal ingezet op online campagnemiddelen zoals een website, een online adviesinstrument over rookmelders en een social media contentkalender.
Info: Nationale Brandpreventieweken, p/a Nederlandse Brandwonden Stichting, Postbus 1015, 1940 EA, Beverwijk. Telef.nr. 0251-275555. info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl; www.brandveilig.com;

Brandveiligheid van bankstellen en matrassen

Een deel van het aantal doden en gewonden bij woningbranden wordt veroorzaakt door matrassen en bekleed meubilair. Dit blijkt uit een praktijdonderzoek door Brandweer Nederland naar rookverspreiding. Dit toont aan dat kunststoffen die worden gebruikt in modern meubilair voor een enorme rookproductie zorgen, waardoor bewoners in een niet-overleefbare situatie terechtkomen.
De Brandweeracademie en Brandweer Nederland is al enige jaren bezig om de brandveiligheid in de woonomgeving te verbeteren. Zij pleiten bij het bedrijfsleven voor het produceren van brandvertragende meubelen en matrassen die bij brand minder schadelijke rook produceren. En om brandveilig meubilair in de wetgeving verankerd te krijgen.
Er zijn matrassen te koop die een brandvertragende of brandwerende werking hebben. Ze zijn gemaakt van polyester en gevuld met koudschuim of vergelijkbare materialen. Hotels,
cruiseschepen en zorginstellingen gebruiken ze voor hun gasten en bewoners.
Op You Tube treft u een film over verschil in brandverloop bij een brandvertragende matras. Info: www.verkleindekansopbrand.nl; www.brandweeracademie.nl; www.hulmiddelenwijzer.nl/hulpmiddelen/brandveilige-matrassen;

Even (glim)lachen

Taalhumor:


Zandloper = woestijnbewoner
Antiloop = middel tegen diarree
Eileider = autoritaire kip
Paling = vader van chinees meisje
Mijnwerker = persoonlijke slaaf


Nieuwe leden

Wij heten 2 nieuwe leden van harte welkom.

In Memoriam

Er zijn in mei 2 leden overleden.

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.


Corona melder app

Ruim 1,47 miljoen mensen met een smartphone kunnen de CoronaMelder-app niet gebruiken, blijkt uit cijfers die het ministerie van Volksgezondheid heeft gedeeld met NU.nl. Dat komt omdat op die apparaten niet de benodigde versie van het mobiele besturingssysteem Android of iOS draait.
De CoronaMelder-app werkt alleen op smartphones met Android 6.0 of hoger en iOS 13.5 of hoger. De app maakt namelijk gebruik van een framework van Google en Apple dat alleen met die versies van de software werkt.
Op smartphones waarop de app staat geïnstalleerd, worden onderling signalen uitgewisseld om nabijheid te registreren. Zo kunnen mensen die mogelijk risico hebben gelopen op een besmetting met het coronavirus gewaarschuwd worden.
Op 5 procent van de Android-smartphones en op 15 procent van de iPhones draait een oudere versie van het besturingssysteem, waarop de app niet gebruikt kan worden. Dat komt neer op 425.000 Android-gebruikers en 773.000 iPhone-bezitters van twaalf jaar of ouder. Daarnaast zijn er ruim 278.000 smartphones met een ander besturingssysteem dan Android of iOS.
"Verreweg de meeste mensen kunnen gebruikmaken van de app", zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. "Maar de app is een aanvullend hulpmiddel. Het reguliere bron- en contactonderzoek valt niet weg en blijft beschikbaar voor mensen zonder de app."
Het maximale bereik van de CoronaMelder-app is 12,7 miljoen smartphones. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat de app inmiddels bijna 800.000 keer is gedownload.

Aankondiging bijeenkomsten Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 16 september a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Bang, boos en in de war’. Wat komen we tegen aan veranderend gedrag in de wondere wereld van dementie? Hoe gaan we samen om met dit veranderende gedrag? Er zullen omgangsadviezen en tips gegeven worden. Als deskundige is Jos Lankreijer uitgenodigd, werkzaam als GZ-psycholoog bij Omring.
De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman.
Op woensdag 21 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Juridische zaken en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog wel regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is een notaris uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Op woensdag 18 november a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Ik laat je nooit in de steek’. Mantelzorger zijn, hoe is dat? Help! Ik heb ineens een andere rol binnen het gezin. En mag ik dan ook nog voor mezelf kiezen. Deze thema’s worden besproken met een ervaringsdeskundige, namelijk een zoon van een cliënt met dementie.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.

Locatie: Theaterzaal Lindendael, Koepoortsweg 35, te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden, echter, we nemen de 1,5 meter maatregel in acht: VOL=VOL. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741. 
* KIJK OP DE WEBSITE VOOR EVENTUELE WIJZIGINGEN IN VERBAND MET CORONA.
www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland
Bij verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven.
Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn en Geriant West-Friesland.

Gedicht

Als het donker wordt
Wees maar niet bang wanneer de nacht gaat komen:
Juist als het donker is ben ik zéér nabij;
Ik wil Mijn liefde over je doen stromen
Mijn moede kind. – Vertrouw je toe aan Mij.

Ik zal je helpen om je pijn te dragen,
Want Ik droeg ook Mijn deel aan smart en pijn.
Geeft Mij je hand. Durf je het zo te wagen
Met Mij te gaan? Ik zal je helper zijn.

Wees maar niet bang kind, want je zult Mij vinden
Wanneer je over ’t water loopt, recht naar Mij heen.
Je zult niet zinken: Ik beveel de winden
En stilt de storm. Ik laat je nooit alleen.


Omhoog...

Nieuwsbrief mei 2020


Van de voorzitter

De maanden maart en april en misschien ook wel mei zullen diep in onze herinnering blijven voortleven door het Coronavirus dat inmiddels de hele wereld is overgetrokken en vooral veel slachtoffers heeft gemaakt onder mensen die al ziek waren en onder ouderen. Inmiddels is de discussie gestart over hoe dit allemaal kon gebeuren en waarom veel landen, inclusief de onze, niet waren voorbereid op een pandemie. Diverse waarschuwingen van wetenschappers, met name in ons land, zijn door onze regering en anderen genegeerd. Hierdoor waren onvoldoende beschermingsmiddelen enz. voorradig en geen ‘sars’ vaccin. Met name zorgpersoneel in ziekenhuizen en verpleeghuizen is daarvan de dupe geworden. Soms zelf slachtoffer. Ook bestond een paar weken de vrees dat er te weinig IC-bedden en  IC-verpleegkundigen zouden zijn. Door het stilleggen van belangrijke economische activiteiten en het sluiten van scholen en kerken is waarschijnlijk erger voorkomen. Helaas is een periode van safe distance aangebroken waardoor wij voortdurend afstand moeten houden van elkaar in publieke ruimtes enz.. Het bezoeken van horecagelegenheden, kerken, scholen, bijeenkomsten, theaters enz. zal in de toekomst anders gaan dan wij altijd gewend waren. Ook het reizen zal anders moeten. Ondernemers zoeken al een tijd naar oplossingen. Als we naar China kijken waar inmiddels de lockdown bijna is opgeheven, zien we dat veel meer wordt gecontroleerd op lichaamstemperatuur en het uitvoeren van tests. De hoop is dat het Coronavirus na verloop van tijd zal uitdoven. Maar wat vooral belangrijk is dat iedereen zo snel mogelijk zal worden gevaccineerd. Aan het benodigde vaccin wordt hard gewerkt maar voordat dit klaar is zullen wij bepaalde maatregelen op moeten volgen. Daarnaast zijn de economische gevolgen voor alle landen in de wereld enorm. Voor Nederland wordt de economische krimp geschat op 7,5%. Dit schijnt nog erger te zijn dan in 2008. Een gelukje is dat banken wat meer vlees op de botten hebben dan in 2008. Gek genoeg zijn de economische verwachtingen voor China en India nog positief en wordt de groei geschat op 1 tot 1,5 %. Dat komt vooral door de productiviteit in die landen. Immers bijna alle producten die wij gebruiken worden gemaakt in die landen. Denk maar aan de onderdelen voor smartphones, televisies en andere zogenaamde smartwares. Zelfs mondkapjes komen daar voorlopig vandaan. Inmiddels worden ze ook gemaakt door Auping de beddenfabrikant. Je zou bijna zeggen dat we al die producten maar hier moeten maken maar die vlieger gaat niet op omdat die producten dan onbetaalbaar zouden worden vanwege de veel hogere loonkosten. Johan Cruijff is ook bekend door zijn uitspraken bijvoorbeeld “elk nadeel heb z’n  voordeel” en “vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt”. Wat zijn dan zoal de voordelen van deze crisis: we denken dan natuurlijk het eerst aan de schonere lucht door minder uitstoot van het verkeer en de luchtvaart, kortom minder luchtvervuiling. Een 2e voordeel is dat met name scholen er in slagen om virtueel les te geven aan hun leerlingen. Ook examens worden al virtueel afgenomen. Ook neemt het virtuele werken een grotere vlucht. U herinnert zich vast wel dat minister Hoekstra virtueel vergaderde met zijn EU collega’s over een steunpakket. Charles Darwin heeft gezegd: “Het zijn niet de sterkste of de meest intelligente die overleven. Het zijn diegenen die zich het beste en snelst kunnen aanpassen aan veranderingen.”
Zoals gezegd is een andere uitspraak van Johan Cruijff: Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt. Nu dat iets slaat volgens mij op onderschatting. Het risico van het ontstaan van een pandemie is onderschat. De gevolgen van het Coronavirus zijn onderschat. De gevolgen van Corona in de zorgsector zijn onderschat. En wat de onderschatting betreft kun je zelfs kijken naar de manier waarop verschillende landen met het risico van besmetting door Corona zijn omgegaan. Met name in de VS zijn de gevolgen van dit virus zwaar onderschat.
Terwijl ik dit schrijf lijkt de groei van het aantal besmettingen in Nederland te zijn gestopt en is het RIVM lichtelijk optimistisch door de daling van het aantal opnamen op de IC’s.
Ik verwacht dat we nog lang te maken hebben met de gevolgen van Corona. De anderhalve meter afstand zal nog lange tijd gehanteerd moeten worden. Mogelijkerwijs zullen de scholen over niet al te lange tijd weer opstarten en de ondernemingen die plat liggen zullen dat ook gaan doen. We kunnen immers straks beschikken over mondkapjes en het lijkt mij dat we die veel meer zullen gaan gebruiken bij de ontmoeting van anderen totdat we allemaal gevaccineerd zijn. In ieder geval moeten er weer economische activiteiten worden ontplooid. Ook zullen nieuwe initiatieven ontstaan. De veerkracht van ondernemers is groot. Wellicht zullen we ook snel de horeca weer kunnen bezoeken maar dan wel in kleinere aantallen in verband met de “veilige afstand”.
Ook de luchtvaart zal langzamerhand weer opstarten. Wel zullen reizigers waarschijnlijk vooraf worden getest en zullen de toestellen niet meer vol zitten zodat passagiers op veilige afstand van elkaar kunnen reizen. Dat zal ongetwijfeld prijsverhoging tot gevolg hebben.
Kortom: veel zal niet meer hetzelfde zijn maar we zullen ook daaraan wel weer wennen.
Ook onze ledenmiddagen liggen plat. En we hadden juist een leuke programmering. Wij als bestuur verwachten niet dat we nog voor de zomer een nieuwe start kunnen maken. Wij spreken hier de hoop uit dat we in ieder geval in september weer bij elkaar kunnen komen in een speciale bijeenkomst. Hoe en wat? Daar denken we nog over na. Dat hangt natuurlijk ook van de maatregelen die dan nog gelden. Maar laten we optimistisch blijven.
Namens het bestuur wens ik u allemaal gezondheid, kracht en wijsheid toe voor de komende tijd.
Ik eindig met een gedicht van Leo Heuvelman uit www.gedichtensite.nl.


Houd vol
als een vuurtoren in de storm
Als de wind tekeer gaat in je leven
de golven overslaan

Houd vol
sta sterk in geloof
Jezus is de Rots ons gegeven
eeuwig zeker is ons bestaan.In Memoriam


31-03-1940       -         25-03-2020  Hendrik Kox

Henk en Ien zijn al jarenlang lid van de PCOB.
Henk vervulde van 2010 tot 2015 de functie van secretaris in het bestuur van de PCOB Hoorn. In de Nieuwsbrief van september 2017 stond een stukje over hen beiden.
De laatste jaren kon Henk niet goed meer aan het openbare leven deelnemen door de ziekte Parkinson.
Vanwege de corona-maatregelen is Henk op 28 maart in besloten kring begraven.
Op de rouwkaart stond:

’Daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan!

De Heer doet redding dragen, Hij trok uw lot zich aan.’ (lied 409 vs 4)


Dit wensen wij ook Ien toe.
Ons medeleven gaat uit naar haar, de kinderen en kleinkinderen

60 jaar getrouwd

Op 31 maart was er feest in onze familie want  Kees en Corrie waren 60 jaar getrouwd. Dat moest dus een feest worden, alles geregeld maar wij hadden niet gerekend op een lastig virus dat van alle plannen de grote stoorzender was. Dus geen feest maar wel een feestelijke dag.
‘s Morgens al vroeg stonden de kinderen klein en achter kleinkinderen al tegenover ons balkon op de stoep en ook twee kranten fotografen met als resultaat de volgende dag een foto met beschrijving van ons in de krant. Daarbij stond "geen feest maar wel een balkon scene".
Door de dag heen werden er 12 bloemen of bloemstukken gebracht waarvan een van de PCOB en in onze brievenbus kwamen wel 120 kaarten.


Bij dit alles zijn wij onze God en Vader zo dankbaar voor alles wat Hij ons gegeven heeft. Hem komt alle eer toe.
Bij deze willen wij een ieder bedanken voor de liefde volle kaarten met bemoedigende woorden.
Ons feest kon nu niet doorgaan maar in juli hopen wij alsnog met onze kinderen klein en achterkleinkinderen onze broers en zussen het feest te vieren
Hartelijke groeten van fam. van Engelenhoven.

Even (glim)lachen

Wijsheid van Johan Cruijff

Je moet schieten, anders kun je niet scoren.
Als je één goal meer maakt dan de ander, win je.
Ik heb nooit een zak geld een goal zien maken.
Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken.

Aankondiging bijeenkomst digitaal Alzheimer Café West-Friesland

Vanwege het coronavirus zijn de bijeenkomsten van de West-Friese Alzheimer Cafés geannuleerd. Ook andere activiteiten en contacten zijn weggevallen. Daarom is vanuit Café Hoorn het initiatief genomen om een online Alzheimer Café te organiseren in de vorm van een video-opname. Deze is vanaf donderdag 16 april te zien op de website van Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland.
Het onderwerp luidt: ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’.
Hoe kan ik zo lang mogelijk de regie houden? Hoe kan ik veilig wonen?
Hoe houd ik mij staande in deze tijden met het coronavirus?
Als deskundige is uitgenodigd ergo-therapeute Marion van Oostenrijk.
De gespreksleider van dit interview is Jos Lankreijer.
U kunt hem vinden via de volgende link:
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland
Vragen of reacties naar aanleiding van het interview kunt u vóór 25 april mailen naar Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl. Deze worden, bij voldoende respons, in een tweede video beantwoord. Daarover berichten we u later.
Afhankelijk van de datum van verschijnen van dit blad kan het zijn dat de termijn voor het stellen van vragen verstreken is. We vragen daarvoor uw begrip. Het bekijken van de video blijft de moeite waard!
Alzheimer Café West-Friesland is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met organisaties als Wilgaerden, Omring, Jonkerszorg, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Bibliotheken zijn tijdelijk dicht maar digitaal en telefonisch OPEN!

Gelukkig kunt u met het bibliotheekabonnement véél meer dan alleen maar zelf boeken lenen. Oók voor niet leden zijn er genoeg opties. In de ThuisBieb-app zijn 100 e-books voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die geen lid zijn. De ThuisBieb is in ieder geval tot en met 10 mei open. Een abonneé kan zelfs kiezen uit ruim 28.000 titels. Hebt u vragen over het bovenstaande?
Neem dan contact op met de helpdesk van de Bibliotheek Hoorn.
Mail naar helpdesk@bibliotheekhoorn.nl; Vermeld daarbij uw telefoonnummer.
Van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 13.00 uur zitten medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden. Voor algemene zaken kunt u bellen naar telef. nr. 0229 – 219 441.
Via www.bibliotheekhoorn.nl kunt u de ThuisBieb-app downloaden. En vindt u informatie over het lenen van e-books. Wilt u meer weten over digitale zaken, zoals het veilig instellen van Whatsapp, of het videobellen met familie en vrienden. Bel dan, op woensdag van 10.00-11.30 uur naar de Digivaardige Hulplijn telef.nr. 06 – 2633 0179. Mariska Rep beantwoordt dan uw vragen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning door de Zorgconsulent van Omring

Heeft u hulp of ondersteuning nodig bij zorgtaken, welzijn, wonen, inkomen enz.?
De cliëntondersteuner kijkt naar uw persoonlijke situatie en denkt met u mee. Ze informeren u over de mogelijkheden van de zorg en verwijzen naar de juiste organisatie en helpen u bij klachten, bezwaar en beroep.
Ze geven advies over zorg en ondersteuning passend bij uw persoonlijke situatie door uw vragen te verhelderen.
Ze bereiden met u een belangrijke afspraak voor en gaan met u mee.
Ze vragen voor u, indien nodig, een zorgindicatie aan.
Ze denken mee over het wonen in de toekomst en om uw sociale netwerk te vergroten.
Deze dienst is gratis en wordt betaald via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Zorgconsulent van de onafhankelijke cliëntondersteuning van Omring kunt u bereiken via telef.nr. 088 – 206 82 06, beeldbellen of mailen naar zorgconsulent@omring.nl

Informatie over Coronavirus etc. door Omring

De ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19) houdt Omring nauwlettend in de gaten. U kunt door hen op de hoogte gehouden worden van het nieuws rond de virus en de maatregelen die Omring neemt middels een nieuwsbrief, FAQ en liveblog op de website van Omring.  Zij werken samen in de regio met alle partijen in de zorg om  besmetting tegen te gaan. Zij volgen hierin de regionale ziekenhuis- en VVT-afspraken (Verpleeg- Verzorgingshuizen en Thuiszorg) zoals vastgelegd binnen het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) overleg. Het actuele overzicht van de evenementen voor de Omring pashouders treft u op www.omring-nl/kalender.
Voor vragen kunt u contact opnemen via 088-2068910 of via service@omring.nl;

Abonnement op de Digitale twee-wekelijkse nieuwsbrief van Omring

In deze e-mail nieuwsbrief treft u tips, acties en informatie over welzijn, gezondheid en zorg. In de nieuwsbrief van 3 april j.l. treft u de presentatie van Studio Omring. Deze is opgezet na de komst van de coronavirus in ons land. Om verspreiding van dit virus tegen te gaan, mag u niet meer de deur uit. Fit betekent dat u niet langer naar uw sportclub, zangkoor enz. kunt gaan. Om u door deze periode heen te helpen wordt via deze Studio de gezelligheid met interessante weetjes, tips om te bewegen en nog meer leuke items naar u gebracht, zonder dat u de deur uit hoeft.
Tips:
Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar kwetsbare mensen terecht kunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is: 070 – 44 55 888.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een telefoonnummer ingesteld voor vragen over het coronavirus. Het nummer is: 0800 – 1351. Adres: RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven. Op de website van het RIVM kunt u terecht voor de meest actuele informatie en veel gestelde vragen. www.rivm.nl;

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, HWK

Deze hulpverlening, namens de diaconieën in onze regio, biedt een luisterend oor voor mensen, die zich eenzaam voelen, angstig zijn, een praatje willen maken, met geloofsvragen zitten of  in problemen zijn geraakt. Professionele hulpverleners zijn tijdens de Corona-crisis beschikbaar voor West-friezen, die contact willen met een medemens. Ze luisteren naar uw verhaal, verlenen hulp als u dat wilt en regelen iets als dat nodig is.
Het telefoonnummer is: 0229-271684.  Spreek uw naam en telefoonnummer bij contact via het antwoordapparaat, u wordt snel teruggebeld. Als u ’s avonds na acht uur belt, dan bent u de volgende morgen als eerste aan de beurt. Adres: HWK, Dampten 16, 1624 NR

Vrijwilligerspunt partner van corona helpers

Vrijwilligerspunt is aangesloten bij de website van Corona Helpers: www.coronahelpers.nl. Een landelijke website waar hulpvragers hun hulpvraag plaatsen en vrijwilligers zich aanbieden om te helpen. Vrijwilligerspunt helpt met het koppelen van hulpvragers en hulpbieders.
Normaliter brengt de afdeling Hulp Dichtbij van Vrijwilligerspunt hulpvragers en hulpbieders (=vrijwilligers) uit West-Friesland met elkaar in contact. De hulpvragen bestaan dan uit bijvoorbeeld hulp bij klussen in huis en tuin, of samen gezellig een kopje koffiedrinken, of een wandeling maken. Dat kan nu niet meer, nu juist deze sociale contacten beperkt moeten worden om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Door ons aan te sluiten bij Corona Helpers kunnen wij mensen die hulp nodig hebben matchen aan een vrijwilliger.
Ik wil helpen
Wilt u een ander helpen? Vrijwilligerspunt heeft op de website www.coronahelpers.nl vrijwilligersvacatures, ofwel hulpvragen, aangemaakt voor de steden Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. Via deze link kunt u zich direct aanmelden voor een van deze hulpvragen met de naam ‘Word Corona Helper in je eigen dorp of wijk in de gemeente xxx’. Ook vind u de vacature 'Huiswerkhulp op afstand'. Veel gezinnen hebben het namelijk extra moeilijk nu hun kinderen thuis 'naar school moeten'. Ervoor zorgen dat de kinderen braaf hun huiswerk maken en hen helpen een goede planning te maken, is niet zo eenvoudig. Ineens is men als ouder ook juf of meester. Wij zoeken daarom (oud-)leerkrachten en/of Pabostudent die hiermee kunnen helpen.
Als u zich als vrijwilliger voor een van deze hulpvragen aanmeldt, komt u in onze vrijwilligerspool. Inmiddels hebben zich al vele enthousiaste vrijwilligers aangemeld! Zodra wij dan een hulpvraag zien op de website of via e-mail of telefonisch bij ons binnenkrijgen, kunnen wij de hulpvrager en u aan elkaar koppelen. Aanmelden is eenvoudig, maar hebt u toch wat hulp nodig: in deze link ‘Handleiding Corona Helpers Ik wil helpen’ vindt u een stappenplan hoe dat moet. U mag ons natuurlijk ook bellen: 0229-216499 of mailen info@vrijwilligerspunt.com.
Ik heb hulp nodig
Heeft u juist zelf hulp nodig? Of kent u iemand die wel hulp kan gebruiken? Dan kunt u hulpvraag online zetten. Bijvoorbeeld als u wilt dat iemand een boodschapje voor u doet, medicijnen ophaalt bij de apotheker of gezellig opbelt voor een praatje. Ook daarvoor hebben we een handleiding gemaakt. Zie daarvoor deze link ‘Handleiding Corona Helpers Ik heb hulp nodig’.
Maar u kunt ook Vrijwilligerspunt bellen. Er hebben zich namelijk inmiddels al ruim 100 vrijwilligers aangemeld, dus de kans is groot dat we u snel kunnen koppelen aan een vrijwilliger. Laat ons uw hulpvraag weten door contact met ons op te nemen. Via telefoonnummer 0229-216499 of per mail via info@vrijwilligerspunt.com. Hulp is dichterbij dan u denkt!

MEE & de Wering biedt ondersteuning tijdens corona-crisis

Nu er vergaande beperkingen in het sociale leven zijn doorgevoerd, blijft MEE & de Wering beschikbaar en bereikbaar om ervoor te zorgen dat iedereen zo normaal mogelijk verder kan. Zo’n 200 professionals en extra vrijwilligers staan klaar om de kwetsbaarsten te ondersteunen. Zo probeert de organisatie de gevolgen van de corona-crisis het hoofd te bieden.
Voor sommige mensen is het lastig om hun leven zo goed mogelijk op de rit te houden, nu het openbare leven vanwege het corona-virus grotendeels stil ligt. Zij hebben net even meer of andere hulp nodig. Daarom breidt MEE & de Wering in delen van Noord-Holland de telefonische dienstverlening uit, en blijven de hulpverleners overal uitvoerig meedenken en oplossingen bieden. De professionals zijn de hele dag bereikbaar om mensen te woord staan. Ze bieden bijvoorbeeld een luisterend oor, organiseren de dringend noodzakelijke ondersteuning of geven advies bij ingewikkelde zaken rond administratie en financiële regelingen. De hulp is gratis.
Belcirkels
Samen met ketenpartners wordt momenteel bekeken wat de medewerkers en vrijwilligers nog meer kunnen doen om praktische hulp te bieden. Er kunnen belcirkels worden opgezet of er kan hulp worden geboden bij het doen van boodschappen of bij voedselbanken. Ook online verlicht MEE & de Wering de situatie van mensen die thuis zitten: sinds maandag geeft de stichting elke dag op luchtige wijze tips op Facebook en Twitter om de dag zinvol en gezond door te komen.
Extra de dupe
Bestuurder Rob Hartings: “Er zijn in onze maatschappij mensen die minder flexibel kunnen reageren op wat er nu om hen heen gebeurt. Denk aan mensen met een licht-verstandelijke beperking of mensen met een stoornis in het autisme-spectrum. Nu van ons allen veel gevraagd wordt in het terugdringen van het corona-virus, dreigen deze mensen extra de dupe te worden. Ze zitten thuis, zijn nog meer in hun mobiliteit ingeperkt of kunnen mentaal niet goed met deze ingrijpende verandering omgaan. Vereenzaming dreigt. Sommige mensen kunnen door zo’n situatie ook verward of angstig raken. En dat kan vervelende gevolgen hebben, voor nu, maar ook voor de langere termijn. Maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers raken overbelast, omdat dagbesteding van hun naasten niet door kan gaan.”
Solidariteit
De laatste dagen hebben zich veel mensen gemeld om zich als vrijwilliger aan te bieden.
Hartings: “Het is prachtig om te zien dat zo’n vreemde situatie als deze ook heel veel solidariteit oproept. Er zijn overal mensen die wat voor een ander willen doen. Wij kunnen ze samenbrengen met mensen die hulp nodig hebben, omdat wij de netwerken al hebben.”
“Trek aan de bel”
Hoewel MEE & de Wering al vele jaren ervaring heeft met het bieden van hulp en advies, is het ook voor hen een uitzonderlijke tijd: “Voor hulpvragen zijn wij er altijd. En juist nu de maatschappij deels ontwricht raakt, moeten wij nog meer bevlogen ons best doen. Dat doen we graag. Sommige mensen hebben deze hulp nu extra hard nodig. Iedereen die denkt dat hij of zij wel wat hulp kan gebruiken, kan bij ons terecht. Trek aan de bel, er is veel dat we voor je kunnen doen.”
Blijf in contact met MEE & de Wering
Ons algemene telefoonnummer is 088 - 0075 000. Vanwege de corona-crisis zijn wij nu elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. Wanneer u vragen heeft, maar hier geen afspraak voor wilt maken, kunt u deze stellen via info@meewering.nl of via het formulier. Om ons via social media te volgen, ga naar www.twitter.com/MEEWering of www.facebook.com/meewering.

KBO en PCOB Hoorn bieden hulplijn

Vanaf 30 maart zitten bestuursleden van de KBO en PCOB voor u aan de lijn voor zomaar een praatje of om boodschappen te doen.
Maandagochtend 10.00 uur-12.00 uur   Henk       06-27577371
                                                                Karin      0229-504592
Maandagavond    19.00 uur-21.00 uur   Jelle        06-53517649
Dinsdagavond      19.00 uur-21.00 uur   Gonny     0229-266696
Woensdagmiddag 14.00 uur-15.00 uur  Karin       0229-504592
                                                               Jacob      06-14974356
Donderdagavond  19.00 uur-21.00 uur  Gonny     0229-266696
                                                               Henk        06-27577371
Zaterdagmiddag  15.00 uur-17.00 uur    Henk       06-27577371
                                                                Karin       0229-504592

Dankzij KBO-PCOB nu corona check voor alle senioren en mantelzorgers

Mogelijk wilt u weten of u zelf besmet bent of een risico loopt om besmet te raken. Bijvoorbeeld omdat u mantelzorger bent. Of omdat u zich kwetsbaar voelt. Om u te ondersteunen is KBO-PCOB partner geworden van OLVG corona check. De check is een app die u vraagt dagelijks enkele gegevens door te geven over uw gezondheid. Bijvoorbeeld of u hoest, of u kortademig bent en wat uw temperatuur is. Op basis van deze gegevens krijgt u binnen 48 uur bericht van een medisch team achter de app. U kunt ook zelf aangeven wanneer u gebeld wilt worden. U kunt zich aanmelden voor het kosteloos gebruik van deze app. Belangrijk om te weten; deze app maakt, in tegenstelling tot de apps waar het kabinet momenteel mee bezig is, geen gebruik van een tracking functie en staat geheel los van de apps waarmee het kabinet momenteel bezig is.
Wat hebt u nodig: Een smartphone of tablet met een Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS 12 of hoger en een thermometer.

Telefonische spreekuren van de vier wijkcentra

De wijkcentra Grote Waal, Kersenboogerd, de Zaagtand en de Huesmolen zijn van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 10.00 uur tot 14.00 uur. Verschillende sociaal werkers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden of om gewoon een praatje te maken als u daar behoefte aan hebt.( I.v.m. het coronavirus zijn alle activiteiten van Stichting Netwerk afgelast en tot nader orde zijn de locaties gesloten).
De Grote Waal:        0229 280940
De Kersenboogerd: 0229 219966
De Zaagtand:           0229 855700
De Huesmolen:        0229 234390

Tips voor ouderen in de zomermaanden

Ouderen zijn vatbaarder voor uitdroging dan jongere mensen. Naarmate we ouder worden, kunnen we minder goed vocht vasthouden. Ook is het voor senioren moeilijker om zich aan te passen aan temperatuurverschillen. Drink veel water en neem ook genoeg te drinken mee als u onderweg bent.
Let op uw medicijnen. Sommige medicijnen worden aangetast door hoge temperaturen. De werking ervan kan al minder worden wanneer ze bewaard worden bij temperaturen die hoger zijn dan kamertemperatuur. Ga na of dit ook geldt voor de medicijnen die u zelf gebruikt
Zoek koelte op. Vooral wanneer u medisch gezien niet in goede conditie bent, kunnen zelfs kleine temperatuurverschillen al gevaarlijk zijn. Wanneer het heel heet is en u thuis geen airconditioning of goede ventilatie heeft, is het aan te raden om een koelere plek op te zoeken. Ga bijvoorbeeld naar een openbare plek die koeler is.
Houd contact. In het kader van veiligheid is het belangrijk om contact te houden met naasten. Breng familie of vrienden op de hoogte, wanneer u voor langere tijd naar buiten gaat, zelfs als u alleen maar in de tuin bezig gaat. Verzorgers kunnen het beste twee keer per dag controleren of alles goed gaat. Draag geschikte kleding. Het is belangrijk om de kleding die u draagt aan te passen aan het weer. Veel mensen vinden natuurlijke materialen, zoals katoen, koeler dan synthetische stoffen. Draag verder lichte kleuren en kledingstukken die niet te strak zitten. Smeer zonnebrand crème en draag een hoofddeksel. Iedereen, jong en oud, zou zich op zonnige dagen in moeten smeren, maar vooral voor ouderen is dit van belang. Ook een hoed, pet of ander hoofddeksel is aan te raden, met name voor mensen met weinig of lichtgekleurd haar.

Wilt u weer kleine mutsjes breien of haken

Om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor eenzame ouderen houdt het Nationaal Ouderenfonds al vele jaren deze actie. Voorheen enkele maanden aan het einde van het jaar maar nu gaan ze dat vanaf nu het hele jaar doen, zodat rond Kerst 2020 iedereen kans heeft om er warmpjes bij te zitten. De mutsjes komen te staan op de flesjes Innocent die in de supermarkten worden verkocht. Per verkocht mutsje doneert Innocent 20 eurocent aan een project van het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zet zich verder in tegen sociale isolatie van ouderen en organiseert bijvoorbeeld kerstdiners en andere uitjes.Doet u ook mee? Of u nou één, tien of honderd mutsjes maakt, alle kleine beetjes helpen. Samen kunnen we de eenzaamheid onder ouderen een beetje minder maken. De mutsjes kunnen ongefrankeerd worden verzonden naar Pantar, t.a.v. de Goedgemutste Breicampagne, Antwoordnummer 1181, 1100 VB Diemen. Hierbij treft u een eenvoudig patroon. Zet 28 steken op en brei 14 naalden in tricotsteek.
Brei in 4 naalden twee steken samen, tot u 14 steken overhoudt. Knip de draad af tot 25 cm. Doe deze draad in een naald en verder door de steken. Trek de draad aan en naai het mutsje langs de zijkant dicht. Maak als versiering een pompon o.z.i. en naai deze op het mutsje. Op www.degoedgemutstebreicampagne.nl vindt u leuke patroontjes en meer informatie.

Tips voor een fijne dag ondanks alles

Geen bezoek, geen uitstapjes en nauwelijks de deur uit. Hoe komt u de dag door? 7 tips om het dagelijks leven iets prettiger te maken.
1. Lees voor via Whatsapp
Videobellen kan ook met Whatsapp! Zo kunt u toch nog uw buur- of kleinkinderen voorlezen.
2. Bel iemand op
Even een praatje is voor iedereen fijn. Pak de telefoon en verras iemand met uw belangstelling. Heeft u behoefte aan meer contact of hulp? Op veel plaatsen kunt u terecht bij welzijn, de gemeente of de kerk. U kunt ook het Ouderenfonds bellen, dan denken we met u mee: 088 344 2000.
3. Beleef de lente
Voor de vogels is het 'gewoon' lente. Kijk op de website 'Beleef de lente' hoe het met ze gaat via webcams en filmpjes.
4. Kom in beweging!
Meer bewegen doet een mens goed. Doe mee met de oefeningen van Nederland in Beweging.
5. Gratis luisterboeken
Met de app Luisterbieb luistert u gratis luisterboeken. Speciaal voor deze tijd is een extra reeks toegevoegd.
6. Brei een mutsje
Pak de pennen op en brei een mutsje voor op de smoothies van innocent. Voor iedere goedgemutste smoothie doneert innocent 20 cent aan het Ouderenfonds. Bekijk de gratis patronen.
7. Volg het lesprogramma Welkom Online
Wilt u wegwijs worden op het internet? Start dan gelijk met het gratis, laagdrempelige online lesprogramma Welkom Online. De Helpdesk Welkom Online helpt u bij vragen en is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 088 344 2000

Verzekeraars bieden maatwerk betaling eigen risico

Komt men door de coronacrisis in financiële problemen en kan men de eigen risico van de zorgverzekering niet meer betalen? Dan kunt u uw ziektekostenverzekeraar bellen en naar een passende oplossing vragen. Zorgverzekeraars geven aan maatwerk te bieden, waarbij ze rekening houden met de veranderde situatie van de verzekerde. Deze beslissing is genomen nadat de Landelijke Armoedecoalitie hiervoor een oproep stuurde naar het kabinet. In onze PCOB/KBO nieuwsbrief van april heeft u op bladz. 6 een artikel over ieder(in) kunnen lezen. Dit netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte is een onderdeel van de Landelijke Armoedecoalitie. Ook nu in deze moeilijke tijd door de Corona ziekte kunt u met vragen het meldpunt van ieder(in) mailen, schrijven of bellen. Postbus 169, 3500 AD Utrecht. E-mail:  meldpunt@iederin.nl; telef.nr. 030-720 00 00, op dinsdag, donderdag en vrijdag. Verder heeft de Landelijke Armoedecoalitie bij het kabinet, gemeenten, woningcorporaties, commerciële verhuurders, zorgverzekeraars en aan organisaties in de schuldhulp en incasso gepleit voor extra maatregelen. Zoals het voorlopig stopzetten van beslagleggingen en het (indien nodig) ruimhartig toekennen van uitkeringen zonder teveel administratieve eisen.

Gedichten

Weerwoord

Als je denkt en doet
zo je bent, da’s goed
Valt er eens iets
of iemand tegen,
denk niet te gauw
het zal aan mij hebben gelegen.
Vaak ligt het aan de situatie
of anderen,
jij hoeft niet te veranderen.
Niemand hoeft perfect te zijn,
alleen zichzelf geen schijn.

Oktober 1983  Rein Miedema

Zal ik weggaan?

Zal ik weggaan?
Zal ik verdrietig worden en weggaan?
Zal ik het leven eindelijk eens onbelangrijk vinden,
mijn schouders ophalen, en weggaan?
Zal ik de wereld verkopen,
of aan iemand anders geven (maar aan wie….) denken:
“Zo is het genoeg en weggaan?
Zal ik een deur zoeken, een uitgang wellicht,
en als er geen deur is, zal ik een deur maken,
hem voorzichtig opendoen en weggaan,
met kleine zachtmoedige passen?
Of….zal ik toch maar blijven? Ja…zal ik blijven?


Toon Tellegen 5 dec 2012

Omhoog...

Nieuwsbrief april 2020

Van de voorzitterBeste allemaal. Zo gaat alles zijn gewone gang en zo gaat een schokeffect over de wereld door het Coronavirus. Inmiddels zijn alle landen doordrongen van het feit dat het virus gevaarlijk kan zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen. Terwijl ik dit schrijf wordt er in ons land door het parlement druk gediscussieerd over de vraag of een “lockdown” niet veel beter is dan te proberen te komen tot een soort van immuniteit een zogenaamde “ herd immunity”. Op dit moment zijn Italië, Spanje, Frankrijk en België al in “lockdown”. Duitsland houdt grenscontroles. Opeens is Europa niet meer een eenheid. Ook de Verenigde Staten houden hun grenzen gesloten. Men houdt zijn hart vast voor de mensen in Afrika waar veel armoe heerst en de gezondheidszorg op een laag pitje staat. Bij KLM staat 80% van de vliegtuigen al dagen aan de grond want er mag niet meer gereisd worden naar een aantal landen. Een aantal Nederlandse vakantiegangers zit vast op het vakantieadres in het buitenland en kan voorlopig niet terugkeren. Wij vragen ons af hoe lang dit gaat duren. Inmiddels komen vanuit de regio Wuhan in China positieve berichten over het herstel na de besmetting. Het dagblad Trouw schrijft er uitvoerig over. Ook wordt aangeraden zoveel mogelijk de natuur in te trekken maar lang niet iedereen kan dat. Ook het bezoek aan ouderen wordt afgeraden en de hulpverlening draait op volle toeren. Toch jammer dat sommige hulpverleners zonder mondkapjes moeten werken omdat daar te weinig van zijn. Mensen vragen zich af: moeten we allemaal eerst ziek worden voordat het virus is overwonnen. Nee, het is beter dat het virus geen poot aan de grond krijgt zodat het een harde dood sterft. Maar hoe bereik je dat? Op dit moment is de strategie van de regering er op gericht om gecontroleerd maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Vooral belangrijk is om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven bij wandelen, winkelen en sporten. En als je hoest of niest dien je thuis te blijven. Op die manier krijgt het virus geen kans om via lichaamsvocht over te wippen. Dat houdt vooral in dat wij daar ook gedisciplineerd mee om moeten gaan. Inmiddels is bekend gemaakt dat deuren van verpleeghuizen ook gesloten blijven voor bezoekers. Dit is om vooral de bewoners, meest ouderen, te beschermen tegen eventuele besmetting. Dat heeft wel tot gevolg dat familie vrienden en bekenden hen niet meer kunnen bezoeken. En in feite gebeurt dat nu al overal. Gezellige bijeenkomsten zoals verjaardagen enz. kunnen beter niet meer gevierd worden. Grotere bijeenkomsten zijn al gecanceld. Zo zijn de bijeenkomsten van Gezond Genieten en het 65 jarig jubileum van de KBO Hoorn ook gecanceld. Dat is jammer maar wel verstandig. En hoe lang het allemaal gaat duren: Niemand die het weet. Als we naar China kijken hebben die er 3 maanden over gedaan om van het virus af te komen en dat betekent niet dat alles weer kan. Nee ze zijn nog steeds voorzichtig. We moeten hopen dat er snel een vaccin komt zodat iedereen op die manier immuun kan worden voor het virus.
Ik vraag hier ook even uw aandacht voor ons Magazine. Over de bezorging van de editie april ontving ik van het hoofdkantoor het volgende berichtje:

Op 24 maart a.s. komt het aprilnummer van ons Magazine van KBO-PCOB uit. Vanaf die dag zal de verspreiding aanvangen met als doel deze editie zo snel mogelijk bij alle leden op de mat te krijgen. Maar we hebben natuurlijk te maken met de maatregelen rondom het coronavirus.

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen hebt. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.

Ledenmiddagen:
De volgende ledenmiddag staat gepland op 15 april a.s. in het Octaaf.  Wij hebben daarvoor de heer Kees Schilder uitgenodigd voor een presentatie over operamuziek. Voorlopig gaan wij er vanuit dat deze middag wel doorgaat. Maar wij maken wel een voorbehoud. Wij volgen hierin natuurlijk de aanbevelingen van het kabinet. Mocht het doorgaan dan is Het Octaaf open om 14:00 uur en de zaal om 14:30 uur.
Ik wens u allen veel wijsheid en sterkte in deze onvoorspelbare tijd. Laten we met zijn allen bidden tot God en hopen dat het tij zal keren.Vertrouwen.
Adam en Eva bepaalden hun eigen lot,
maar zij vertrouwden op God;
Noah hield goede moed,
met Godsvertrouwen overwon hij de vloed;
Abraham vertrok uit eigen land en zette alles op het spel,
Hij vertrouwde op God en werd stamvader van Israël
Mozes werd geroepen en stond alleen,
Hij vertrouwde God en sloeg zich overal doorheen;
David was een kleine herder die niets bezat,
Door God geroepen versloeg hij Goliath;
Jezus, door God zijn zoon genoemd,
vertrouwde zijn Vader en is wereldberoemd;
een virus heeft toegeslagen,
de wereld is bijna lamgeslagen;
maar Jezus leerde ons bidden……

Verslag ledenmiddag 18 maart 2020

Zo als u weet kon deze middag wegens de uitbraak van het Corona virus (Covid19) helaas niet door gaan.

Ledenmiddag 15 april 2020

Deze middag gaat NIET door.

Even (glim)lachen

Taalhumor
Regels bungalowpark
Wilt u zo vriendelijk zijn bij vertrek de bedden af te halen, deze in een sloop te stoppen en in de hal bij de voordeur neer te zetten?

In Memoriam

07-03-2020 Mw. I. Ammeraal
11-03-2020 Mw. F. Meendering

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

60 Jaar getrouwd

Op 31 maart 2020 waren Kees en Corrie van Engelenhoven 60 jaar getrouwd.
Hun tekst was: Spreuken 3:6. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.
Zondag 5 april willen zij in hun gemeente dit gedenken en een zegen vragen voor de jaren die de Heer hun nog geeft. Wij hopen voor hen dat dit inderdaad doorgang kan vinden i.v.m. het Coronavirus. Wij danken hen voor al het werk dat zij voor de PCOB doen en wensen hun Gods zegen en nog mooie jaren met elkaar toe.

Het Juiste Loket voor informatie en advies bij het organiseren van zorg

Dit is een informatie- en adviespunt over de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw).
Dit Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ((VWS). U kunt hier terecht als u vragen heeft over:
* de toegang tot zorg en ondersteuning en welke instantie hiervoor verantwoordelijk is
* de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning
* het overgangsrecht van Wlz-indiceerbaren en/of beschermd wonen met het GGZ pakket
* de aanvraag en financiering van palliatieve zorg
* knelpunten ondervindt rondom de overdracht van patiënten in het ziekenhuis, thuis en/of een
kortdurende opname.
Er zijn verschillende zorgprofielen. Ze zijn gekoppeld aan het soort aandoening of beperking waarvoor u zorg nodig heeft.
Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen zo nodig ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties, zoals uw gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB een oplossing wordt gevonden.
Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget, PGB) en Ieder(in): koepelorganisaties voor mensen met een beperking en chronische ziekte en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Per Saldo, Ieder(in) en het ministerie van VWS werken hierbij samen.
Deze drie organisaties zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing. Indien u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, is conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.

Meldpunt Ieder(in)

Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
In januari j.l. is het meldpunt van Ieder(in) gestart. Hebt u een vraag over zorg of ondersteuning? Stuit u op problemen met uw beperking of bij het aanvragen van voorzieningen?
De medewerkers van het meldpunt Ieder(in) zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving.
Ze weten welke rechten u hebt (en welke niet), of bij welke instantie u kunt aankloppen.
Ze kunnen advies geven over het indienen van een bezwaar of een klacht over zorg, toegankelijkheid, wonen, vervoer, onderwijs, werk, geldzaken enz. Ieder(in) registreert alle vragen en problemen, desgewenst anoniem, die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet. Deze signalen kan het meldpunt anoniem gebruiken om te lobbyen. U kunt ook bellen als u alleen iets wilt melden.
Info: www.iederin.nl; e-mail: meldpunt@iederin.nl; Kantooradres: Churchillaan 11, 3527 GC Utrecht of  Postbus 169, 3500 AD Utrecht, telef. nr. 030-720 00 00.
Contact met het meldpunt op dinsdag, donderdag en vrijdag: telef. nr. 085-40070022.

Gezond leven in een digitale wereld

Het Trimbos Instituut en Netwerk Mediawijsheid hebben in 2019 besloten om de handen ineen te slaan met als doel: meer grip krijgen op gezond gedrag in een digitale leefwereld.
Ze willen in kaart brengen wat er nodig is voor een gezond leven en hoe mensen meer grip kunnen krijgen op schermtijd. Zij doen dat graag samen met u.
Heeft u interesse om hierover als professional, oudere, jongere enz. mee te denken?
Stuur dan een e-mail naar trooij@trimbos.nl.
Info: Trimbos-instituut, Postbus 725, 3500 AS Utrecht. Telef.nr. 030-2971100

Lidmaatschap Omring 2020 retour.

Vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering bij Univé heeft u, net als vorige jaren, recht op een tegemoetkoming van het lidmaatschap van Omring. Maak een kopie van de voor- en achterkant van het pasje en stuur dit naar Univé, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven of geef het af op hun kantoor, Breed 5, Hoorn. Dit jaar hebt u geen nieuw pasje van Omring ontvangen maar kunt u het  pasje gebruiken dat al in uw bezit was. Soms kunt u ook via Univé het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie terugkrijgen.

Tips voor een gezond binnenklimaat

Wij Hollanders zijn een volkje van binnenzitters. Eén uurtje per dag, of zelfs nog minder, dat is de tijd die 54 procent van de Nederlanders per dag buiten is. Terwijl 80% graag wat meer tijd buiten zou willen zijn. Het buro YouGov heeft vorig jaar deze cijfers na een onderzoek bekend gemaakt. Omdat er lang niet altijd voldoende wordt geventileerd en daardoor de concentratie fijnstof te hoog wordt kan dit tot gezondheidsproblemen leiden.
Het Longfonds heeft onderstaande tips opgesteld om uw huis gezond te houden, want hoe meer tijd we binnen doorbrengen, hoe belangrijker het is om dat dan wel gezond te doen.
* Kook zoveel mogelijk met het deksel op de pan, maak de filters van de afzuigkap regelmatig schoon en ventileer door een raam of deur open te zetten.
* Brand liever niet teveel kaarsen en laat de houtkachel, gaskachel of open haard wat vaker uit.
* Zorg voor voldoende daglicht, zeker ook in de slaap- en studeer- werkkamers.
* Gaat u uw woning isoleren, vergeet dan niet dat uw huis frisse lucht (veel ventileren) nodig heeft.
Info: Op de site van www.longfonds.nl; kunt u een test maken van de luchtkwaliteit van uw woonadres (Hoorn 50%) en een gratis boekje bestellen over gezonde lucht binnen en wat u zelf kunt doen.

Verstrekking en betaling hulpmiddelen vanuit de Wlz (wet langdurige zorg)

Per 1 januari 2020 is de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel, veranderd voor bewoners van een instelling. Als men in een instelling woont, zonder behandeling, kan men hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt voortaan verstrekt vanuit de Wet langdurig zorg (Wlz) en niet langer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Voor mensen die thuis wonen en hun Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een Persoonsgebonden budget (Pgb), Volledig pakket thuis (Vpt) of Modulair pakket thuis (Mpt) verandert er ook niets. Hun hulpmiddelen krijgen zij via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit geldt ook voor de groep mensen die wonen in kleinschalige woonvormen.
Het doel van de verandering is om de financiering en verstrekking van hulpmiddelen te vereenvoudigen. Nu zijn er teveel verschillende en onoverzichtelijke regelingen. Gemeenten, aanbieders en zorgkantoren moeten over deze verandering tijdig goede informatie geven die helder maakt wat dit voor mensen persoonlijk betekent.
Meer informatie over de verstrekking en betaling van hulpmiddelen vanuit de Wlz treft u op  www.informatielangdurigezorg.nl; Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zingeving, wat past bij u?

Eén van de sprekers tijdens de Themadag op 1 november 2019 van de St. Ouderenraad Hoorn was Peter de Wit, humanistisch raadsman, o.a. bij het Centrum voor Levensvragen. Hij hield zijn gehoor de 12 onderstaande stellingen over zingeving voor. Welke past bij U?

1. Zingeving is voor mij het geloof in God, daar vind ik veel troost en steun bij. Het geeft richting in
    het leven.
2. Door de dagelijkse dingen die ik doe, ervaar ik een gevoel van zin. Dat is voor mij voldoende.
3. Zingeving is voor mij het gevoel dat ik iets voor een ander of de maatschappij kan betekenen.
4. Een diepere zin vind ik door verbinding te voelen met iets wat ‘mijzelf overstijgt’. Het gevoel dat
    ik onderdeel ben van een groter geheel.
5. Zingeving beleef ik in de relatie met anderen, of dat nu veel of weinig mensen zijn. Een
    vriend(in), een geliefde of iemand die mij dierbaar is.
6. Een gevoel van zingeving beleef ik wanneer ik in de natuur ben, geraakt wordt door muziek of
    door een mooi kunstwerk. Soms zijn er dan geen woorden nodig.
7. Zingeving heeft voor mij te maken met een weg te vinden in de beperkingen die je als mens
    ervaart, zeker naarmate ik ouder word.
8. Een gevoel van zin is voor mij dat ik, terugkijkend op mijn leven, voel dat het van waarde is
    geweest. Er zijn veel dingen goed en sommige dingen minder goed gegaan. Maar alles bij elkaar
    genomen is het waardevol geweest.
9. Ik voel een verbinding met de idealen van vroeger en dat ik daaraan trouw ben gebleven.
10.Zingeving heeft te maken met het vergeven van mijzelf voor ‘fouten’ en ‘verkeerde keuzes’ die
      ik heb gemaakt. Ook het vergeven van anderen hoort hierbij.
11.Het gaat bij zingeving in het eigen leven om het ‘goed te doen’. Wat het goede is, heeft te
      maken met een intuïtief en diep gevoel. Opgebouwd uit je eigen wezen, je verleden en je eigen
      waarden. Dit ontwikkelt zich gedurende je leven. Het stroomt mee als een rivier.
12. Zingeving is het gevoel dat ik na mijn overlijden bewust en onbewust zal doorgaan in het leven
      van anderen. Als een kruispunt tussen verleden, heden en toekomst.


Fijne Paasdagen toegewenst!

Omhoog...

Nieuwsbrief maart 2020

Van de voorzitter

Na de warme woorden van Karin als voorzitter van de KBO afdeling Hoorn, nu een woordje van mij als voorzitter van de PCOB afdeling Hoorn. Karin heeft in haar 616 woorden al veel verteld over de activiteiten van onze bonden en hoe wij samenwerken. Van groot belang in onze samenwerking zijn saamhorigheid en de wil om onze handen uit de mouwen te steken met als doel de belangenbehartiging voor senioren. Beide besturen vergaderen gezamenlijk 2 keer per jaar en in die vergaderingen bespreken we thema’s als eenzaamheid en armoede maar organiseren we ook themamiddagen. Daarover later meer. Natuurlijk was onze samenwerking even wennen. Onze vergaderingen openen wij met lezing van een-bijbeltekst gevolgd met een gebed. Maar verder vind ik dat we veel gemeen hebben. Zeker voldoende om onze samenwerking uit te bouwen. Ik heb de indruk dat op onze gezamenlijke vergaderingen de sfeer goed en gezellig is. Beide besturen zijn bereid om zich in te zetten voor onze leden. Volgens mij geeft dit ons de energie die daarvoor nodig is. Ik las dat Karin enige bedenktijd nodig had om ja te zeggen tegen het voorzitterschap. Ik snap dat wel. Het is ook niet niks een bond met meer dan 700 leden. Dat valt niet mee en helemaal niet als je nog maar 64 bent. Maar inmiddels is Karin een paar jaar ouder en door de wol geverfd. Het overkwam mij toen ik 67 was. Dat was eind 2014. Maar een enthousiast bestuur heeft mij op weg geholpen. En och, u kent het wellicht ook wel…. altijd wordt gezegd: het zijn maar 2 vergaderingen per maand en dan ook nog niet eens alle maanden. Maar inmiddels weet ik dat het tijd kost om de vergaderingen voor te bereiden terwijl er daarnaast nog veel meer op je pad komt. Denk alleen maar eens aan het invullen van aangiftebiljetten en het voorbereiden van themabijeenkomsten. Ook zijn er dan nog de regionale vergaderingen die vooral nu, in verband met het samengaan van de Unie KBO en de PCOB, wel veelvuldiger lijken plaats te vinden. Zowel de KBO Hoorn als de PCOB Hoorn hebben vanuit hun bestuur vertegenwoordigers in de Stichting Ouderenraad van Hoorn. In vergaderingen van deze Stichting worden allerlei zaken met betrekking tot senioren besproken zoals, ouderenzorg, armoede onder ouderen, eenzaamheid, verkeer, veiligheid voor ouderen, het langer zelfstandig blijven wonen enz.. De Stichting Ouderenraad heeft een vaste medewerker voor het voeren van regelmatig overleg over senioren met de wethouder voor Sociale Zaken en Welzijn van de gemeente Hoorn. Zoals u wellicht weet organiseert de Ouderenraad tweemaal per jaar een themabijeenkomst voor ouderen in de Plataan te Zwaag.
En dan kom ik even terug op onze samenwerking.

Gezamenlijk organiseren wij op 18 maart aanstaande het thema GEZOND GENIETEN in het wijkcentrum van de Huesmolen te Hoorn. De zaal is open vanaf 13:00 uur en de koffie en thee staan dan voor u klaar. Dit thema wordt gepresenteerd en begeleid door: Joost Cornelisz, gespreksleider van de KBO/PCOB en Mw. J. Clarenburg-Nievaart, apotheker en werkzaam bij de Grote Gaper in de Huesmolen te Hoorn. Deze bijeenkomst kan ook worden bijgewoond door niet-leden. De aanvang is om 13:30 uur.
Het programma ziet er uit als volgt:
Inhoudelijke presentatie door de gespreksleider (ca. 30 min), informatie over de effecten van alcohol op hogere leeftijd en de voordelen van (tijdelijk) stoppen of minderen.
Inhoudelijke presentatie door de apotheker (ca. 20 min): wisselwerking tussen alcohol en medicijnen en de kans op vallen.
Om 14:30 uur houden we een PAUZE met koffie of thee en een gevulde koek. Tevens is er dan gelegenheid tot voorinschrijving voor het project “40 dagen geen druppel”.
Na de pauze om 15:00 uur, met koffie, thee en koek, gaan we verder met:
Intermezzo: DobbelFit (ca. 20 min). Een actief en luchtig kennisspel over fit en vitaal ouder worden met vragen over voeding, medicijnen, bewegen, alcohol en allerlei acties gericht op bewegen.
Groepsgesprekken in kleine groepjes van 6-10 personen: (20-30 min).
Sluiting: 16:00 uur.
Deelname aan deze themamiddag is gratis.

Verder organiseren wij gezamenlijk op 14 oktober 2020, ’s middags, in Het Octaaf een thema over de GOUDEN EEUW, dat wordt gepresenteerd door de directeur van het Westfries Museum. De aanvangstijd is nog niet bekend. Bij voldoende deelname kunnen we gebruik maken van de kerkzaal die is voorzien van professioneel beeld en geluid.
Qua aantal woorden ben ik een beetje doorgeschoten maar dat weerhoudt mij er niet van om nu af te sluiten met een gedachtenspinsel:


Samenwerken is niet gemakkelijk
Het vraagt geven en nemen
We zien om ons heen hoe het kan gaan
Trump en Pelosi willen van elkaar af
Boris Johnsson heeft de EU verlaten
Ruziemaken lijkt wel makkelijker
dan het stichten van vrede
Maar de KBO en de PCOB
gaan het in Hoorn proberen!!


Aanvulling voor de Nieuwsbrief van de voorzitter

Op 19 februari 2020 hadden we een ledenvergadering die druk bezocht was. Het onderwerp was dan ook erg interessant en actueel en werd met verve gebracht door de dochter van onze leden: Coby en Eisse Bakker. Ook hielden we de jaarlijkse ledenvergadering en de penningmeester en de secretaris hadden weer prima werk geleverd evenals de kascommissie. De penningmeester werd door de aanwezige leden gedechargeerd. Het aftredende lid van de kascommissie de heer Sijsseling werd hartelijk bedankt voor het door hem en Kees Kostelijk gehouden boekenonderzoek bij de penningmeester dat geen onregelmatigheden had opgeleverd. Nog tijdens de vergadering konden wij een opvolger voor de heer Sijsseling benoemen. Dat is geworden ons lid Wim Oussoren. Wij als bestuur zijn blij dat Wim zich hiervoor heeft aangemeld.
Voor de presentatie van Mw. Rianne Bakker over de “energietransitie” verwijs ik u graag naar het verslag van Sane de Boer verderop in deze Nieuwsbrief.
Naast de organisatie van de jaarvergadering werden onder meer de volgende onderwerpen besproken op de laatst gehouden bestuursvergadering van 12 februari 2020:

Zelf belastingformulieren invullen in de Gemeentelijke Bibliotheek:

Van Mw. Miranda Rood | Programmamaker Cultuur & Coördinator Maatschappelijke Bibliotheek
Bibliotheek Hoorn Wisselstraat 8 | 1621 CT Hoorn Tel: 0229-285 798 | 06-13 11 33 93 ontvingen wij onlangs het volgende bericht:
We hebben interessante informatie voor uw leden. De aankomende belastingaangifteperiode kunnen inwoners terecht in de Centrale Bibliotheek (Wisselstraat 8) om hulp te krijgen bij hun belastingaangifte. Deze periode start op 1 maart en eindigt op 1 mei 2020. Bij de Bibliotheek Hoorn ziet de dienstverlening tijdens de belastingaangifteperiode er als volgt uit. In de Centrale Bibliotheek is een belasting PC ingericht volgens de landelijke gestelde privacy-normen. Inwoners van Hoorn kunnen gratis gebruik maken van het internet en printfaciliteiten. Daarnaast kunnen inwoners deelnemen aan belastingklassen op donderdagavond 5 maart en donderdagavond 12 maart in de Centrale Bibliotheek. Deze worden kosteloos aangeboden tijdens de aangifteperiode. In samenwerking met de Formulierenbrigade is er tijdens de aangifteperiode iedere maandagmiddag een belastingspreekuur van 14.00 – 16.00 uur in de Centrale Bibliotheek.`
Alle informatie en mogelijkheden tot aanmelden voor de belastingklassen: https://www.bibliotheekhoorn.nl/doen/Belastingaangifte2020.html

Aanpak van eenzaamheid onder ouderen

Hierna volgt de tekst van de ingezonden reactie door Arie Penning, ons bestuurslid en lid van de werkgroep van de KBO/PCOB tegen eenzaamheid, naar aanleiding van de oproep in de laatste KBO-PCOB Verenigingsnieuws (februari 2020), waarin wordt gevraagd of wij als KBO en PCOB samenwerken tegen de eenzaamheid onder ouderen.

In het kader van de aanpak van eenzaamheid in Hoorn (NH) is een werkgroep opgericht door de lokale KBO en PCOB afdelingen te Hoorn, die de komende tijd aan de slag gaat met het onderwerp ‘Eenzaamheid’ onder onze leden’. We hebben daarbij niet de illusie dat we eenzaamheid onder ouderen kunnen verhelpen. Wel kunnen we leren van ouderen en die kennis inzetten bij het vooral voorkomen van vereenzaming.
Eén van de werkgroepleden is recent opgeleid tot ouderenadviseur (een KBO-opleiding) en een ander lid is ook bestuurslid van de (landelijke) Raad van Ouderen.
Vanuit de gemeente is er geen georganiseerde samenwerking met andere sociaal/maatschappelijke organisaties. De gemeente is een pilot gestart met het bezoeken van ouderen in een wijk.
Wél krijgen we goede support van de Stichting Ouderenraad Hoorn, in de vorm van subsidie, support en evaluatie bij projecten, zoals gezamenlijke (KBO/PCOB) voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld: bewegen, medicijngebruik en dementie.
Voornoemde werkgroep is tevens gestart met het organiseren van koffie-ochtenden voor onze leden in de gratis beschikbaar gestelde ruimtes van Hoornse wijkcentra. We hopen dat veel van onze leden zullen komen en we vragen hen, om vóóral ook anderen mee te nemen, die dat niet zo gemakkelijk uit eigen beweging zullen doen. (ook niet-leden).
Dat laatste is nieuw en we hopen zo te helpen bij het voorkómen vereenzaming.
Daarnaast is de PCOB van Hoorn gestart met het bezoeken van onze kwetsbare leden die net hun partner hebben verloren of hun baan hebben verloren en ouder zijn dan een bepaalde leeftijd. Ook dat lost de eenzaamheid niet op maar kan wel bijdragen aan grotere bekendheid met reeds beschikbare initiatieven/voorzieningen en het kan resulteren in een groter netwerk met andere, soms ook eenzame mensen.
Al deze projecten beogen dus het bevorderen en verbreden van netwerken van onze ouder wordende leden en het (aan elkaar) verstrekken van informatie.
N.B. De eerste koffie/ochtend zal op 6 april a.s. plaatsvinden in De Zaagtand te Hoorn. Het adres is:
Sint Eloystraat 106. Aanvang 10:00 uur.

Stand van zaken fusie Unie KBO en de PCOB

De afdelingen van de KBO en de PCOB hebben gezamenlijk een brief gezonden aan de hoofdbesturen en de ledenraden van de Unie KBO en de PCOB. Van de voorzitter, mw. Van der Kaa, hebben wij inmiddels bericht ontvangen dat kort en zakelijk hierna wordt weergegeven:
Over de fusie: De Unie KBO is vooral verdeeld over de eigen verenigingsstructuur. De discussie gaat over de vraag of de provinciale bonden de hoeksteen zijn van de Unie KBO of dat de lokale afdelingen centraal staan. De samenwerking met de PCOB staat over het algemeen niet ter discussie, met één uitzondering namelijk dat de KBO Noord-Holland heeft voorgesteld aan de ledenraad Unie KBO om komend voorjaar te besluiten de federatie met de PCOB te beëindigen.
Over het hoofdbestuur van de Unie KBO (thans nog maar 1 lid):  Er zal pas weer een voltallig bestuur worden samengesteld als er besluitvorming over de toekomstige koers heeft plaatsgevonden. Dan weet je voor welke koers je bestuursleden zoekt. Het ziet er nu naar uit dat de ledenraad in april tot besluitvorming over de koers komt. Inmiddels hebben we vernomen dat het bestuur van KBO Noord-Holland in een bestuursvergadering begin maart op de agenda een voorstel heeft staan om de samenwerking met de PCOB te beëindigen.
Kortom: het is duidelijk dat de voltooiing van de fusie nog enige tijd op zich laat wachten.
Op 18 maart 2020 wordt het thema Gezond Genieten behandeld door de KBO/PCOB te Hoorn. De plaats is in het wijkcentrum de Huesmolen te Hoorn. De aanvang is 13:30 uur en de zaal is open om 13:00 uur.
In dat verband vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Binnenkort gaat de actie ‘veertig dagen geen druppel’ weer van start. Wellicht is het leuk om u hierop te attenderen, omdat dit een mooie manier is om zelf te ondervinden welke voordelen het heeft om eens een tijdje geen alcohol te drinken. Hieronder vindt u meer informatie over deze actie.
Durft u de uitdaging aan? De actie ‘40 dagen geen druppel’ gaat weer van start
Vitaal en gezond ouder worden is wat we allemaal graag willen. Een glaasje op zijn tijd kan daar prima bij horen, maar onder senioren is het gebruik van alcohol vaak een gewoonte geworden
(zeggen ze). Daarom organiseert KBO-PCOB ook dit jaar weer (in samenwerking met Ik Pas) de actie ’40 dagen geen druppel’. Durft u de uitdaging aan 40 dagen geen druppel te drinken? En de voordelen zoals beter slapen en een fitter gevoel te ervaren? Meld u dan nu aan via: www.ikpas.nl/kbo-pcob
De actie start op 26 februari (Aswoensdag) en duurt tot zondag 5 april. Als u op zondagen niet wilt vasten, dan kunt u de actie verlengen tot  Pasen. De actie duurt dan 46 dagen.
Als mensen weten dat u aan de actie meedoet, houdt u het langer vol. Daarom heeft KBO-PCOB een 40 dagen geen druppel-speldje. Na uw aanmelding kunt u deze aanvragen
(zie ook www.ikpas.nl/kbo-pcob)
Ledenmiddag 15 april 2020
Tenslotte herinner ik u aan de ledenmiddag van 15 april a.s. die wordt gewijd aan de operamuziek. Voor de presentatie daarvan hebben wij de heer Kees Schilder uit Volendam uitgenodigd. Plaats:  Het Octaaf. Tijd: zaal is open om 14:00 uur en de aanvang is om 14:30 uur. 
J. Serier

Verslag ledenmiddag op 19 februari 2020 (jaarvergadering)

De maand februari is onze maand voor het doornemen van de jaarstukken en dan heeft gewoonlijk de voorzitter van de afdeling de leiding en zo ook vanmiddag. Jacob Serier opende de vergadering, heette Rianne Bakker van harte welkom, die een verhaal zou doen over ENERGIE EN TOEKOMST (Nederland van het GAS af).
De voorzitter las psalm 1 uit de Bijbel in de hedendaagse taal. Een prachtige psalm over hoe een mens gelukkig kan zijn als hij de weg van God volgt en dat is niet eenvoudig. Maar de hedendaagse bewoording grijpt je wel aan. Daarna zongen we samen: “Ga niet alleen door het leven” uit onze43 liederenbundel.
Onze jaarvergadering: de voorzitter verhaalt de toestand van ons ledenbestand. Elk jaar moeten we stilstaan bij leden die ons zijn ontvallen, zo is het nu één keer bij een Ouderenbond. We houden daarvoor enkele momenten stilte en gedenken hen.
Toch kunnen we meedelen dat er weer een aantal nieuwe leden zijn toegetreden zodat het leden bestand toch weer is uitgebreid. In het jaarverslag van de secretaris is dit alles met name verwoord.
De behandeling van de financiële stukken, welke eerder bij het ledenblad waren gevoegd, waren helder. De penningmeester Jelle Kuijper, gaf hier en daar nog een verduidelijking. Het verslag van de kascommissie was ook vol lof, zodat de conclusie luidde: “Alles goed op orde en een correcte weergave van het financieel beleid”. De penningmeester mag in het volste vertrouwen op deze wijze  verder gaan.
Er werd een nieuwe kascommissie benoemd n.l.: Kees Kostelijk (2e keer) en Wim Oussoren (nieuw).
Als afsluiting van dit gedeelte deelde de voorzitter mee dat de landelijke fusie met de KBO hier en daar nog wel wat hobbels en knelpunten geeft, hun onderlinge organisatie is ook totaal anders. Plaatselijk in Hoorn gaan we goed met onze KBO’s om. Wel te verstaan (Hoorn, Zwaag en Blokker) en dat willen we zo houden en zo mogelijk nog uitbreiden.
De voorzitter sloot de jaarvergadering af en gaf het woord aan onze inleider voor de middag mevrouw Rianne Bakker, geboren en getogen in Hoorn, dochter van Coby en Eisse Bakker. Zij heeft natuurkunde gestudeerd en is energie-deskundige op het gebied van de ontwikkelingen en op welke wijze wij warme voeten houden. Rianne vond het fijn veel bekende gezichten terug te zien en voelde zich direct geheel thuis.
Om te beginnen noemde ze dat het vele voordelen had om elektrische energie te gebruiken voor ons privé gebruik, maar ook voor het bedrijfsleven. Dit is een hele complexe situatie: Het motto is: “Alles van het GAS af”, maar dat houdt wel heel wat in. Wat is er allemaal fout met ons gas. Voornamelijk is dit de bodemverzakking in Groningen. Men wil hier paal en perk aan stellen en daar stoppen met gaswinning. Als alternatief  kunnen we gas in het buitenland kopen en daarvoor is Rusland een goede leverancier, maar we houden niet zo van Poetin en zijn naaste medewerkers. Op dit moment kopen we al gas in het buitenland, maar dat moet stoppen. Bij ons zijn andere normen en we vrezen in de toekomst een afhankelijkheid en dat willen we niet. Over deze toekomstige gang van zaken ging het. We hebben natuurlijk een prachtig gasnet in Nederland opgebouwd en dat heeft wat gekost. Om dit netwerk te gaan vervangen vergt een ingrijpende verandering. In vele nieuwbouwprojecten worden al geen gasleidingen meer aangelegd en is men genoodzaakt elektrisch te koken, etc. Men hoort dan vaak de kreet ‘inductiestroom’. Ook de openbare en de privé vervoersmiddelen zullen in de toekomst op deze energiebron overgaan, met die invoering is men al langzaam bezig, maar daar komt ook nog heel veel voor kijken. Het plaatsen van laadpalen en alles wat daarbij hoort is ook nog een ingrijpende operatie. Blijkens informatie is het streven van de Gemeente Hoorn om in het jaar 2040 gas vrij te zijn. Gedacht wordt dit te doen in drie fasen.
De warmteoplossingen worden gezocht in de ontwikkeling van warmtepompen, door het plaatsen van leidingen in de diepte der aarde, dan moet je denken aan diepten van 500 meter tot enkele kilometers. Dat is heel verschillend. Restwarmte van fabrieken en biomassa deze ontwikkelingen moeten nog bewezen worden en liggen plaatselijk verschillend. Een cv-ketel op waterstof, is het allemaal haalbaar? Rianne praat ons moed in.
Wat is nu belangrijk voor ons! Wat zijn de plannen van onze plaatselijke gemeente? De toekomst zal het zeggen. Ook wordt gedacht aan collectieve acties, een warmtenet in eigenbeheer. Wat kunt u zelf nu al doen? Advies vragen, isolatie voorzieningen, zonnepanelen aanbrengen en inductie koken. Het is nog niet 2040.
Er komt dan wel een kostenplaatje op u af. Er komen nu al voorstellen voor gemeentelijke subsidies, b.v. voor de toekomst een zgn. ‘gebouwgebondenlening’, dat is een  hypotheek niet op naam, maar een hypotheek bij je huis. Informatie is hiervoor in de toekomst te verkrijgen bij ‘duurzaam bouwloket’ te bezoeken in het stadhuis van een gemeente. Veel meer informatie hierover treft u aan op de site www.milieucentraal.nl.
Al met al een leerzame middag, die je wel aan het denken zet. We zijn er niet uit gekomen. Rianne wordt bedankt voor haar bijdrage en krijgt een cadeaubon voor haar inbreng.
De voorzitter wenst ons allen welthuis. Het was een hele goede ledenmiddag welke door 52 personen werd bezocht. (Sane de Boer)

Ledenmiddag 18 maart 2020

Deze middag is afgelast i.v.m. corona-virus!

Even (glim)lachen

Taalhumor
De politie houdt er rekening mee dat er nog een brandstichter rondloopt.
“Dat heb je vaak”, aldus de woordvoerder, “dat ze elkaar aansteken.”

De zaagtafel is een levensgevaarlijk apparaat. Het is dus raadzaam je hoofd erbij te houden.

Nieuwe leden

Wij heten 3 nieuwe leden van harte welkom.

Veilig thuiskomen met aandoeningen

Het CBR wil dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Met dat doel nemen ze niet alleen verkeersexamens af, maar toetsen ze ook of een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat is om veilig te rijden. Daarnaast verstrekken ze informatie over rijden met allerlei aandoeningen.
Na de al bestaande informatie over rijden met diabetes, epilepsie, ADHD en ADD is nu ook de informatie over rijden met dementie verbeterd. Deze is bestemd voor zowel patiënten en hun naasten, als zorgverleners. Dementie kan invloed hebben op hoe men rijdt. Bijvoorbeeld omdat het moeilijker wordt om overzicht te houden bij druk verkeer.
Of omdat men zich minder goed kan oriënteren. Dan is het niet altijd veilig meer om auto te rijden. Mensen met lichte dementie kunnen soms nog gewoon blijven rijden. Als de dementie vordert is het belangrijk om een afspraak met de huisarts te maken en erover te praten met familie en vrienden.
Het CBR vindt het vanuit de visie “Veilig thuiskomen” belangrijk dat bestuurders door duidelijke informatie verkeersveilige keuzes kunnen maken. Daarom is, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de informatievoorziening rondom rijden met dementie verbeterd. Deze verbetering is tot stand gekomen met input van patiënten, hun naasten, zorgverleners, SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en St. Alzheimer Nederland.
Info: www.cbr.nl/dementie.nl; Centraal Bureau Rijvaardigheid, telef.nr. 088-227 77 00.
Op www.beteroud.nl; treft u een themapagina Veilige mobiliteit. Het uitgangspunt van BeterOud is: samen werken aan wonen, zorg en welzijn voor ouderen. U kunt zich abonneren op hun digitale nieuwsbrief met elke twee weken nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.
Adres BeterOud: Postbus 8228, 3503 RE Utrecht.

Het opraken der elementen

Professor Cole-Hamilton, vice-voorzitter van de Europese Chemische Vereniging, heeft dit onderwerp in diverse lezingen o.a. aan de Vrije Universiteit besproken. Ook omdat dit vorig jaar een onderwerp van de scheikunde lessen op de middelbare school was en de meeste mensen er maar vaag van gehoord hebben. Men moet leren dat de aarde niet onuitputtelijk is, dat er grenzen zijn aan wat we kunnen doen met de elementen.
De spreker heeft het zo uitgelegd. Als u een smartphone hebt, onthoud dan twee dingen.
Nooit een oude smartphone in een la laten liggen, dus altijd inleveren voor recycling. Als een oude smartphone gaat zwerven raakt hij vroeg of laat bij het vuilnis.
Smartphones gaan veel langer mee dan de twee jaar die de fabrikant aangeeft. Onderdruk de neiging om steeds een nieuwe te kopen, doe er zes jaar mee.
Alles om ons heen, ons eigen lichaam, de aardkorst, de atmosfeer is opgebouwd uit 98 elementen.
En van die 98 zitten er 31 in een smartphone. Daar zijn gewone elementen bij zoals lithium, silicum en koper. Maar ook zeldzame elementen waar een gewoon mens nog nooit van gehoord heeft, zoals gallium, indium en tantaal. Men heeft uitgerekend dat er voor elf elementen in de komende honderd jaar een tekort zal ontstaan. Voor sommige elementen zoals tantaal, gaat dat spelen binnen enkele tientallen jaren.
Info: nicovanstraalen.nl

Langer genieten van een bos bloemen

Zet een bos bloemen in een vaas met vers water én doe er een stuiver bij.
Het koper van dit geldstuk werkt als verzuurmiddel en voorkomt de groei van schimmel en bacteriën.
Info: Libelle.

Hulp bij burenoverlast

Ervaart u overlast veroorzaakt door uw buren? Bent u benieuwd wat u (juridisch) kunt doen tegen deze overlast?
Juristen van de Rijksuniversiteit hebben www.overlastadvies.nl in het leven geroepen. Deze site is voortgekomen uit een onderzoek door hen naar overlast. Zij geeft een gratis advies, afgestemd op uw situatie. Met dit advies hoopt de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen u een overzicht te bieden van de verschillende mogelijkheden. Door online vragen te beantwoorden over soort en duur van de overlast krijgt u advies over de stappen die u kunt zetten om er iets aan te doen. U kunt zelf aan de slag gaan d.m.v. tips om het gesprek aan te gaan of het te bespreken met de juiste instanties zoals de gemeente, woningcorporatie of juridisch adviseur.
Info: overlastadvies.nl;

St. Ichthusreizen

Dit is een christelijke interkerkelijke, non-profit reisorganisatie. Sinds 1997 organiseren zij vakantiereizen naar het buitenland, binnen Europa, voor mensen met een lichamelijke beperking.
Uitgangspunt en leidraad voor het vormgeven van de inhoud van de vakanties is de bijbel.
Na de maaltijd en de dagsluiting wordt er uit de bijbel gelezen, gebeden en gezongen.
Op zondag zijn er erediensten en tijdens de reis worden er bijbelbesprekingen gehouden.
Naast de reisleider maken een predikant en een verpleegkundige deel uit van de dagelijkse leiding.
Het verblijf tijdens de vakanties is in een aangepaste accommodatie.
Info: www.ichthusreizen.nl; e-mail: hdeheer@ichthusreizen.nl

John Newton schreef: ‘Amazing Grace’

De Engelse tekst van het gezang ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’ is van John Newton en in het Nederlands vertaald door John Barnard. John Henry Newton leefde van 1725 tot 1807. In 1748 begon hij in de slavenhandel te werken op het schip The Greyhound, waar hij de gruwelijkheden zag die de slavenhandel kenmerkten. Pas later nam hij nam hij hiervan afstand en werd hij er tegenstander van. Hij bekeerde zich na een hevige storm op zee en schreef verschillende liederen, waaronder het bekende ‘Amazing Grace’ en het bovengenoemde gezang. In 1780 werd hij dominee van de St. Mary Woolchurch in Londen. Hier had hij veel invloed op mensen, waaronder William Wilberforce, een Engelse parlementariër, een overtuigd evangelisch christen en leider van de anti-slavernijbeweging. Newton preekt en bleef dat doen tot zijn dood, ondanks het feit dat hij blind geworden was. De Chinese versie van Amazing Grace (vert. Geweldige Genade) wordt vaak gezongen door Hongkongse Christenen. Het lied wordt door bekende muzikanten ten gehore gebracht, o.a. André Rieu.


Bijzondere opsta- en zithulpmiddel met leesplateau in één: Assist-A-Tray

Door middel van een ergonomische handgreep aan deze luxe leestafel staat u veilig en makkelijk op uit uw stoel, bank of bed. Het draaibare leesplateau met plaats voor de laptop, boek, eten en drinken is verstelbaar, heeft een bekerhouder en ruimte om bestek, ballpoint  enz. te bewaren.
De draaibare leestafel is exact af te stellen op de hoogte van uw bed of stoel. Het plateau heeft een draagvermogen van 13 kg., is in hoogte verstelbaar van 66 tot 81 centimeter.
Dit hulpproduct wordt met een duidelijke gebruiksaanwijzing geleverd en is heel eenvoudig in elkaar te zetten d.m.v. een schuifsysteem én slechts 5 schroeven (incl. gereedschap).
Om te voorkomen dat de leestafel omvalt, zijn er aan de onderkant van de voetplaten rubberen pads aangebracht. Dit zorgt niet alleen voor stabiliteit, maar beschermt ook de vloer.
Info: Dit hulpmiddel kunt u bekijken op 8 internet adressen en Thuiszorgwinkels. De prijzen liggen tussen € 169,- en € 280,-. Prijsvergelijkingen zijn aanbevolen.

NS heeft reisassistentie voor reizigers met een beperking uitgebreid.

In totaal kunnen reizigers nu op 143 stations hulp krijgen bij het in-, over- of uitstappen.
Deze hulp maakt het reizen met de trein gemakkelijker voor reizigers in een rolstoel, maar ook voor reizigers met een auditieve of visuele beperking. Assistentie is ook beschikbaar als u tijdelijk niet zelfstandig kunt reizen. Op vier manieren kan men zich aanmelden, n.l.
1. via ns.nl/reisassistentie. Log in met uw NS-account, vul de gegevens in en boek de treinreis.
2. via de gratis NS-app. Installeer de laatste update van de gratis NS-app op uw smartphone
3. via telef.nr. 030-2357822. Vraag de assistentie altijd minimaal 1 uur voor vertrektijd aan.
4. Via fax op 030 – 235 39 35, alleen voor reizigers met een auditieve beperking).
Om veilig te kunnen reizen is het belangrijk dat u zich houdt aan de reisvoorwaarden. In de boekingsbevestiging van uw reis met assistentie staat de ontmoetingsplek op het station vermeld. Hier dient men zich een kwartier voor vertrek te melden. Check of uw hulpmiddelen voldoen aan de reisvoorwaarden. Sinds kort is het mogelijk om ‘s nachts gebruik te maken van de NS Reisassistentie.
Hebt u een visuele of een auditieve beperking (functieverlies van het zicht of gehoor), dan kunt u ook via chat, twitter of facebook contact opnemen met NS Klantenservice.
Info:
1.www.ns.nl/reisinformatie-met-een-functiebeperking/hulp-onderweg;
2. U kunt gesproken folders aanvragen bij Dedicon via 0486 – 486 486 en via anderslezen.nl; Dedicon is een stichting die gespecialiseerd is in het toegankelijk maken van alternatieve leesvormen voor mensen met een beperking.
3. Oogvereniging, Postbus 2344, 3500 GH Utrecht. Telef.nr. 030-299 2878. www.oogverenigng.nl;
4. Op Schiphol kunt u van en naar het vliegtuig gebracht worden door Axxicom Airport Caddy. U kunt dit regelen via www.airportcaddy.nl;

Regelhulp.nl wijst u digitaal de weg

De zoektocht naar zorg en ondersteuning is vaak ingewikkeld. Welke hulp is mogelijk, hoe lost u zelf problemen op, welke organisatie kan u verder helpen? Regelhulp.nl is de wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning en helpt u op weg bij vragen over onder meer wonen, werk en inkomen, vervoer, opvoeding, vrije tijd en de zorg voor anderen. U kunt Regelhulp.nl gebruiken voor uzelf, voor uw familie of voor iemand anders zoals mantelzorgers, ouders en opvoeders, mensen met een beperking of chronische ziekte, ouderen en zorgprofessionals.
Op hun site kunt u twee onderwerpen aanklikken, n.l. ‘mijn situatie’ en ‘informatie’.
Via ‘mijn situatie’ brengt u de situatie en hulpvraag in kaart en krijgt u een overzicht van mogelijke oplossingen.
Via ‘informatie’ krijgt u een breed overzicht van relevante onderwerpen.
Regelhulp.nl is een webportaal van de overheid. Samenwerkende organisaties zijn o.a. gemeenten, CIZ, UWV, SVB, CAK en de ministeries van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Raad van Ouderen geeft advies over gezondheidsbevordering senioren

In 2018 heeft minister de Jonge van VWS de Raad van Ouderen (RvO) opgericht. U heeft hierover verschillende malen in deze nieuwsbrief en in het Infoblad van de Ouderenraad Hoorn kunnen lezen.  Minister de Jonge  heeft aan de Raad van Ouderen de opdracht gegeven om het Ministerie gevraagd en ongevraagd te adviseren en aandacht te vragen voor alle relevante thema’s die met een hoge leeftijd te maken hebben.
Het motto van de RvO is: niet praten óver ouderen, maar mét ouderen.
Op 21 januari 2020 heeft de Raad het volgende advies gegeven:
De Raad adviseert de minister om op de korte en de langere termijn meer aandacht te besteden aan de collectieve preventieve gezondheidsbevordering van de grote groep nog gezonde ouderen. Van belang is in het collectieve gezondheidsbeleid, conform de Wpg (Wet publieke gezondheid), meer aandacht te besteden aan het belang van sociale contacten, meer bewegen en gezonde voeding.
De Raad adviseert de minister om 55+’ers, naast de individuele preventieve zorg, ook collectief te stimuleren om gezond te leven en voor zover mogelijk de eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen.
De Raad adviseert de minister om met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gesprek te gaan over de feitelijke uitvoering van de wettelijke taken van de Wpg met betrekking tot de gezondheidsbevordering ouderen. En de gemeenten te stimuleren om de ouderen(organisaties) nauw te betrekken bij de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering van art. 5.a Wpg.
Info: Nieuwsbrief BeterOud.

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 15 april a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’. Hoe kan ik zo lang mogelijk de regie houden? Hoe kan ik veilig wonen? Als deskundigen zijn uitgenodigd ergotherapeute Marion van Oostenrijk en daarnaast een wijkagent.
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Wilgaerden, Omring, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Omhoog...

Nieuwsbrief februari 2020

Een gezegend 2020 gewenst!

Van de voorzitter

Ditmaal geen voorwoord van onze voorzitter Jacob Serier, maar van de voorzitter van de KBO Hoorn mevr. Lansdaal.

Ik heb …..
…. zeshonderd woorden gekregen om uit te leggen waarom ik, Karin Lansdaal, dit voorwoord verzorg en niet uw vaste columnist, voorzitter van de PCOB- Hoorn, Jacob Serier. De besturen van PCOB en KBO werken samen vòòr, ààn en mét dezelfde doelgroep: u, de Hoornse senioren. Ik ben voorzitter van de Katholieke Bond voor Ouderen - Hoorn. Logisch is dan dat u en ik elkaar kénnen en u mij en ons bestuur leert kennen. De besturen vergaderen halfjaarlijks samen en willen dit zichtbaar naar elkaars leden uitdragen. Het idee werd geboren dat we in beider nieuwsbrief zouden schrijven. Bij deze.
Ik wens u, ook namens Jacob een goed en gezegend 2020 toe. Hoewel de eerste weken van januari al verstreken zijn, zijn er nog genoeg dagen te gaan in dit nieuwe jaar waarop onze nieuwjaarswens hopelijk van toepassing is. (Nog 458 woorden te gaan!).
De KBO en PCOB hebben veel gemeenschappelijke activiteiten: aandacht voor de ouderen als groep, attente aandacht voor eenzame ouderen, bezoeken van leden die iets bijzonders meemaken, de gespreksgroepen, organiseren van themamiddagen waarin kennis en informatie uitgereikt wordt op diverse terreinen, cultuuruitstapjes die saamhorigheid als groep bewerkstelligen. Belangenbehartiging is ook een taak van beide bonden. Ik las over het ontstaan van de ouderenbonden in de jaren vijftig van de 20ste eeuw. Toen de AOW, de oudedagvoorziening, in 1957 werd ingevoerd en de 65-jarigen opeens van een pensioen konden gaan leven, viel het netwerk van collega’s weg. Daarbij ook het gevoel van zinvol bezig zijn voor de maatschappij in de betaalde baan. Echt een plotseling levensgroot gat in het bestaan! De kerken sprongen daarop in en richtten hun ouderenbonden op om de saamhorigheid, de belangenbehartiging en het aandacht hebben voor de ouderen gestalte te geven. Een mooi begin. (Nog 308 woorden!).
Ik ben sinds april 2018 de voorzitter van de KBO. Ik zeg u eerlijk, toen men mij polste om voorzitter te worden van de KBO Hoorn - ik was toen 64 jaar en vervroegd gestopt met mijn docentschap aan een vmbo- dat ik dacht: “Hàllo! Ik? Bij een ouderenbond? Doe normaal, ik ben daar veel te jong voor…! Mijn moeder van achterin de 80 is lid, ik niet!”
Ik kreeg bedenktijd. En in die tijd keerde dat idee van te jong zijn en mij daar niet bij thuis te voelen. Ik draaide het om en dacht: dat ik jong ben en actief kan ik inzetten en dààrmee de bond een positieve impuls geven. En toen de bedenktijd voorbij was en men mij weer polste zei ik: “ja, ik doe het”.
Ik heb er zeker geen spijt van, maar wat ik belangrijker vind is dat mijn aandachtsveld en interesse groeit naar dit ‘werk’terrein. Ik lees artikelen over ouderenwoningen, de derde levensfase, het grote geschenk van de YEPpers (Young Elderly People) voor deze maatschappij en ik koppel dat aan onze inzet voor ouderen. Wij, de bonden bedoel ik, zijn actueel! Wij zijn zinvol. Wij doen ertoe en zòrgen dat we ertoe doen.
Samen met PCOB, plus de andere ouderenorganisaties, lokaal, provinciaal én landelijk, doen wij onze mond open en laten wij ons horen bij de gemeente en de overheid. Onze vuist wordt gezien. Onze stem wordt gehoord.
Wat wij daarbij absoluut niet uit het oog verliezen is onze aandacht naar de ouderen zélf. Precies wat ik aan het begin noemde: de kleine attente aandacht voor de elke oudere op zich. (Nog 37 woorden!)
“Omzien naar elkaar” mogen niet alleen woorden zijn. Dat betrek ik ook op de KBO-Hoorn én PCOB-Hoorn: dat wij omzien naar elkaar! Dat onze samenwerking merkbaar vruchtbaar mag zijn voor u.
Jacob, ik nodig je uit om in ons komend kbo-blad jouw zegje te doen. Ik kijk er naar uit! (Ai, 16 woorden te veel!)

Karin Lansdaal,
Voorzitter KBO-Hoorn


Verslag Kerstviering leden PCOB en ouderen van de PG Hoorn-Zwaag-Blokker op 18-12-2019

De kerk was open om 14.00 uur en de bezoekers werden gelijk voorzien van koffie en thee.
Om 14.30 uur opende de voorzitter Jacob Serier de middag en deelde mee dat wegens hartproblemen van Annie, Sane en Annie de Boer niet aanwezig konden zijn en momenteel in het ziekenhuis waren. Hij ging ons voor in gebed waarbij aandacht was voor de zieken in het algemeen. Alle leden werden welkom geheten alsmede Ds. Kooiman en Glorious.
Hij deelde mee, dat het programma volgens het aanwezige programmaboekje zonder verdere afkondigingen zou worden afgewerkt.
Wij zongen “Eer zij God in onze dagen” en de eerste schriftlezing was uit Jesaja 9:5 en
Jesaja 11: 1-10. “Nu zijt wellekome” werd vervolgens door ons gezongen en het gedicht “Wij en God” werd voorgelezen. Nu was het de beurt aan het koor Glorious. Zij zongen voor ons: “Caroling, Caroling”en “Angels Carol.”
Het programma vervolgde met het zingen van “Op U mijn Heiland blijf ik hopen”, de schriftlezing uit Mattheus 2: 1-12 en het gedicht “Troost van advent” Daarna zong Glorious “O Kindeke klein” en “In The bleak midwinter”.
Vervolgens werd de meditatie door Ds. R.J. Kooiman gehouden.
Hierbij sloot hij aan op de voorafgaande schriftlezing. De wijzen die de ster gezien hebben en volgen om ja, wat te vinden? Waarschijnlijk niet een kind, maar iemand, een koning, die wel even orde op zaken zou stellen. En zijn wij niet allemaal op zoek naar zo iemand, die alles wel even
zal oplossen? Zij vonden echter een kind in een stal. Een Kind dat later gekruisigd werd voor onze zonden met een bord boven Zich, waarop stond ‘Koning der Joden.’
Na deze meditatie zongen wij nog ”God heeft het licht ontstoken” op de wijs van “Een roze fris ontloken”
In de pauze die volgde, werd er weer koffie en thee geschonken waarbij kerstbrood werd uitgedeeld.
Na de pauze zongen wij “Hoor de engelen zingen de eer,” waarna de voorzitter het kerstverhaal vertelde. Het kerstverhaal heette “Donker en Licht,” wat ook de aanhef op het programmaboekje was.
Het ging over een koning die 2 zonen had. De koning was al oud en men ging er vanuit dat de oudste zoon hem wel zou opvolgen. Maar de koning testte zijn zonen uit door hen de opdracht te geven iets te zoeken waarmee zij de feestzaal helemaal konden vullen.
De oudste zoon ging op weg en kwam een boer tegen met veel hooi op zijn wagen en hij dacht:”Met dat hooi kan ik de zaal zeker vullen, dan ben ik snel klaar en kan nog naar de disco vanavond”. De boer wilde zijn hooi maar al te graag verkopen en de oudste zoon keerde terug naar het paleis, maar ontdekte toen dat hij lang niet genoeg hooi had om de feestzaal te vullen.
De jongste zoon dacht wat beter na over de test van zijn vader.  Hij kwam terug met een aantal olielampjes en olie. Deze verdeelde hij over de feestzaal en deze werd helemaal verlicht en verwarmd. De koning koos voor de jongst zoon om hem op te volgen.
Na dit kerstverhaal trad het koor Glorious nog éénmaal voor ons op. Zij zongen: “Stille nacht” en “Transeamus”
De voorzitter bedankte een ieder en deelde mee dat er na het zingen van het ”Ere zij God” gelegenheid was voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje.
Glorious zong toen nog spontaan het “We wish you a merry christmas” voor ons.

Uitnodiging ledenmiddag 19 februari 2020

Wij houden dan onze algemene ledenvergadering en verder komt mw. Rianne Bakker ons iets vertellen over aardgasvrij.  Waar gaat dat over en hoe moet dat nu.
Rianne Bakker van energiecoöperatie Energie U(Utrecht) komt uit Hoorn en werkt inmiddels al jaren met bewoners, ambassadeurs en initiatiefgroepen in Utrecht aan een aardgasvrije stad. Rianne (dochter van Coby en Eisse) komt graag weer een keer naar Hoorn.
Misschien komt er nog iemand van de gemeente Hoorn mee om te vertellen hoe de situatie in Hoorn is.
(foto Kolenkit Amsterdam)


Even (glim)lachen

Galerie
De galeriehouder prijst een schilderij aan een geïnteresseerde klant aan:
“Dit is een zeer bijzonder stuk: een oude Hollandse meester.”
“Ach, dat meent u niet, ”antwoordt de klant. “Ik dacht dat het een jonge vrouw was."

Nieuwe leden

Wij mochten 2 nieuwe leden verwelkomen.

Checklist bewaartermijnen van belangrijke papieren

1 jaar: energierekeningen; abonnementen; lokale belastingen; verzekeringspolissen.
2 jaar: salarisstroken.
5 jaar: fiscale gegevens w.o. bankafschriften, financiële jaaropgaven, aftrekbonnetjes.
Altijd: trouwboekje, garantie-bewijzen plus aankoop bon; huurcontract van huis of auto; koopcontract en hypotheekakte van eigen woning; polissen; zaken omtrent het pensioen.
Maak een overzicht van wat u allemaal bewaart en hoelang. Ook kunt u een lijst maken met de spaarrekeningen, beleggingsrekeningen, verzekeringen, lijfrentepolissen en voor u belangrijke internetaccounts, inclusief de toegangscodes. Berg dit veilig op, maar zorg dat uw familie erbij kan in geval van ziekte of overlijden.
Wie kosten aftrekt van de belasting moet 5 jaar later nog kunnen aantonen dat die aftrekposten gerechtvaardigd waren. U bent er zelf voor verantwoordelijk alle bewijsstukken uit die periode serieus te bewaren.
Info: Plusonline.

Cursus internet voor beginners bij de Centrale Bibliotheek Hoorn.

Hebt u moeite om de weg te vinden op internet? Dat kan lastig zijn! Want internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Koopjes, informatie van de overheid, belastingaangifte doen, bankzaken regelen, dat kan tegenwoordige allemaal via internet.
In het voorjaar van dit jaar start Klik & Tik, een nieuwe cursus van 6 lessen, onder begeleiding van bibliotheekmedewerkers. U leert o.a. beter gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van uw computer, websites te bekijken, e-mails te schrijven, bestanden downloaden, enz. Klik & Tik bestaat uit drie delen: de basis (typen, klikken en websites bekijken). Het internet: (mailen, downloaden en browsers). Samen op het web: (sociale netwerken, links en weblogs).
Deelname aan de cursus kost 30 euro voor leden en 45 euro voor niet leden.
Als de drie bibliotheken open zijn kunt u altijd oefenen op hun computers.
Info: Centrale Bibliotheek, Wisselstraat 8, Hoorn. Telef.nr. 0229-219441.
Digitale vaardigheden kunt u thuis ook leren via www.oefenen.nl;
Hun aanbod van oefenprogramma’s is groot. Oefenen.nl gelooft in een wereld waarin iedereen mee kan doen. Thuis en/of op het werk. Thuisgebruik van oefenen.nl is gratis.
Er zijn ruim veertig verschillende programma’s om uw basiskennis te vergroten.
O.a. computer aan- en uitzetten. Geluid regelen. Koptelefoon aansluiten.
Omgaan met de muis/touchpad. Klikken. Slepen. Scrollen. Typen. Naar internet gaan. Websites zoeken. Veilig op internet. Wachtwoorden. Uitloggen. Slotje.
www.oefenen.nl biedt ook andere oefenprogramma’s aan in 40 delen voor vijf thema’s: Taal. Rekenen en geld. Gezond leven. Samenleving en Digitale vaardigheden. Voor elk programma is een korte beschrijving opgenomen plus een overzicht van de inhoud. Ook ziet u of er extra materiaal bij een programma is, of er nog technische bijzonderheden zijn en of u er een certificaat bij kunt halen

Een nieuw griepvaccin

Sinds 1992 houdt de Nederlandse overheid via het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in het najaar een campagne om met name 60-plussers te beschermen, dat kan door het halen van een gratis griepprik bij de huisarts.
In het griepseizoen 2017-2018 kregen wij te maken met een extreem hevige griepepidemie. De reden was dat de griepprik geen bescherming bood tegen de variant van influenza-B die in deze periode rondwaarde. Deze epidemie hield 18 weken aan in plaats van de gemiddelde 9 weken.
Dit jaar is het anders: het vaccin beschermt nu tegen een extra griepvariant d.m.v. twee varianten Influenza A en twee varianten Influenza B. Twee weken na de griepprik heeft u genoeg afweerstoffen. De bescherming duurt meestal 6 maanden, daarom is het belangrijk ieder jaar de griepprik te herhalen. De kans op griep na een griepprik is gemiddeld 40% kleiner. Het ene jaar is het meer, het andere jaar minder.
In het voorjaar wordt door deskundigen gestart met het maken van de griepprik. Elk jaar wordt door hen bekeken welke griepvirussen waarschijnlijk gaan komen in de komende winter. Die virussen worden in de griepprik opgenomen.
De griepprik beschermt niet 100%, maar als u toch griep krijgt, zorgt de griepprik er wel vaak voor dat u minder ziek wordt. De griepverschijnselen zijn vaak minder erg, de kans op longontsteking en andere gezondheidsproblemen is kleiner.
De griepprik werkt minder goed als uw eigen afweersysteem niet goed werkt. Bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of medicijnen. Er worden dan onvoldoende afweerstoffen gemaakt. Info: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, (RIVM) Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.
Telefoonnr. 030 – 2749111. www.rivm.nl

Verlopen rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dat mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dat geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden. Door deze regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.
Deze regeling geldt alleen voor 75-plussers die:
- een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T). - een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep.
- een rijbewijs hebben dat minimaal 5 jaar geldig is. Deze regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar.
- blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rij-test als het CBR daarom vraagt.
Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring van het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. Deze automobilisten behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Door drukte is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te vullen.
Bovenstaande bestuurders en vergelijkbare bestuurders van vrachtwagens en bussen mogen niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. Een verlopen rijbewijs geldt niet als identiteitsbewijs, het is aan te raden om altijd een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.
Er zijn drie manieren om in het bezit te komen van een Gezondheidsverklaring.
1. De gezondheidsverklaring kunt u online kopen en invullen op www.cbr.nl U heeft daarvoor uw DigiD met sms-controle/beveiliging en internetbankieren nodig. Dit systeem heeft vooral voordelen doordat de verwerking van online ingevulde Gezondheidsverklaringen een stuk sneller gaat en er minder kans is op fouten. Op deze site kunt u hulp vinden voor het invullen via filmpjes die u helpen de stappen te doorlopen. Een aantal weken nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u bericht van het CBR. Hierin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts om het keuringsformulier te laten invullen. Soms moeten er ook andere formulieren ingevuld worden. Door dezelfde of een andere arts. Als u met deze een afspraak maakt vraag dan of deze met ZorgDomein werkt, dat gaat sneller. De arts onderzoekt uw gezondheid en vult hierover formulieren in. Deze dient u naar het CBR te sturen. U kunt dit overslaan als de arts de formulieren online heeft ingevuld.
2. De papieren Gezondheidsverklaring is ook, tegen betaling, verkrijgbaar bij de meeste gemeenten. In het stadhuis te Hoorn kunt u zonder afspraak langskomen als u met pin wilt betalen. Als u contant wilt betalen dient u een afspraak te maken. De prijs is dit jaar € 37,50.
3. U kunt ook een Gezondheidsverklaring bestellen via de webshop van het CBR of hen opbellen en vragen of zij de papieren opsturen. Dit kost € 10,- extra voor de postverzending en handmatig verwerken. De betaling gaat via Ideal.
Mevr. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft via een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat bovenstaande tijdelijke verlenging per 1 december 2019 is ingegaan. De ministerraad stemde eerder al in met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Het wachten was nog op advies van de Raad van State, die positief is over deze verlenging, zo meldt de minister in deze brief. Het CBR en RDW hebben de afgelopen maanden hun systemen klaar gemaakt voor de praktische uitvoering van de tijdelijke regeling.
Info: www.cbr.nl, www.hoorn.nl, www.rijksoverheid.nl,
Contact CBR via  telef.nr. 088-227 77 00, op werkdagen van 8-17.30 uur, op zaterdag van 10-16 uur. Adres: Postbus 5301, 2288 DC Rijswijk.
Contact Rijksoverheid via telef.nr. 1400 op werkdagen van 8-20 uur.
Contact gem. Hoorn via telef.nr. 0229-252200 op werkdagen van 9-17 uur.  Adres: Postbus 603, 1620 AR Hoorn. Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn.
Houdt bij een telefoongesprek of bezoek uw BSN-nummer bij de hand.

Erven zonder testament

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. U hebt dan niet alleen recht op een deel van de erfenis, maar bent ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.
De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier groepen onderscheiden.
1. Niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot(e), geregistreerd partner en kinderen, eventuele kleinkinderen.
2. Ouders, broers en zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
3. Grootouders, oudooms en tantes, achterneven en achternichten
4. Overgrootouders.
Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden. De erfgenamen die in dezelfde groep zitten, hebben allemaal recht op een even groot deel van de erfenis. Uitzonderingen daarop zijn de partner (of geregistreerd partner) en de ouders.
Voor de partner zijn aparte regels gemaakt en ouders hebben altijd recht op een kwart van de erfenis. De erfgenamen hebben tevens de taak de nalatenschap te verdelen. Gelukkig gaat dit in veel gevallen goed, maar er zijn ook families waarbij dit problemen oplevert. Indien u er samen niet uit komt kunt u naar de kantonrechter voor de verdeling van nalatenschap.
Info: www.erfwijzer.nl/erven-zonder-testament

Wat is een e-reader?

Een e-reader of e-boeklezer is een draagbaar elektronisch apparaat waarmee u digitale opgeslagen teksten kunt lezen. Dit kunnen specifieke uitgaven zijn, zoals een boek, krant of tijdschrift. Het hoofdonderdeel van een e-reader is een scherm waarop de tekst wordt weergegeven. Een e-reader is geoptimaliseerd om tekst te lezen door de combinatie van zijn e-ink (elektronische inkt), e-paper (elektronisch papier), draagbaarheid en batterijduur. Het apparaat is zeer energiezuinig. Wanneer het scherm eenmaal opgebouwd is, verbruikt het bijna geen stroom meer. Alleen handelingen, zoals bladeren en het menu raadplegen, kosten wat energie. Een e-reader kan wel tot enkele weken worden gebruikt zonder bijladen, ideaal voor op vakantie dus. Een e-reader biedt veel voordelen ten opzichte van een papieren boek. U kunt eenvoudig de lettergrootte aanpassen aan uw behoefte. Het leest daardoor net als papier en is rustig voor de ogen.
- Geen gedoe met boekenleggers of papiertjes om te onthouden waar u bent gebleven in een boek. De e-reader onthoudt dat voor u.
– Vanuit huis koopt u een e-book en een paar seconden na de aanschaf zit u te lezen in uw nieuwe boek. Het interne geheugen is vaak genoeg voor duizenden e-boeken.
De meeste e-readers kunnen ook pdf’s (portable document format) lezen. Dit is in feite een standaard voor de uitwisseling van elektronische documenten en formulieren die in hun oorspronkelijke vorm gereproduceerd moeten kunnen worden. Een voordeel is dat het er op elke printer hetzelfde uit zal zien.
Als u een e-reader overweegt te kopen, moet u uzelf afvragen welke aspecten voor u belangrijk zijn. Wilt u alleen boeken lezen, of stelt u het op prijs om ook wat te kunnen internetten op uw apparaat? Wat verwacht u van het beeldscherm? En natuurlijk speelt het budget ook een grote rol. Vraag ook eens in uw omgeving naar de ervaringen van mensen met hun e-reader, of kijk op internet om recensies van e-readers te vinden.
Met een abonnement van de bibliotheek kunt u zonder kosten e-books lenen. Hiervoor dient u eerst eenmalig een webaccount aan te maken via biblitoheek.nl/ebooks. De uitgebreide collectie e-books kunt u daarna lezen op uw e-reader, smartphone, tablet of computer. Lukt het niet om de e-books van de bieb op uw tablet of e-reader te zetten of een account aan te maken op het e-bookplatform? Of hebt u een andere vraag over het lenen van e-books? Kom dan naar de adviseurs van het onderstaande e-bookspreekuur, de uitleg is gratis en u krijgt, indien wenselijk, persoonlijke, één-op-één uitleg en technische ondersteuning. Neem (indien mogelijk) uw eigen laptop, tablet of e-reader mee. Er is een e-reader spreekuur in de bibliotheek in Risdam. Elke donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur, s.v.p. aanmelden bij de servicebalie. Adres: Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn. Telef. Nr. 0229-233799. Adres Centrale Bibliotheek: Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn. Telef. Nr. 0229-219441.
Adres Kersenboogerd: Betje Wolffplein 216, 1628 NW Hoorn. Telef. Nr. 0229-237996
Info: www.bibliotheekhoorn.nl, www.wikipedia.nl, www.seniorenweb.nl,

Websites voor meer informatie over wonen en zorg:

www.generatiethuis.nl  laat praktische instrumenten zien voor ouderen op het gebeid van wonen en technologie. Deze geven invulling aan beleid ter ondersteuning van zelfstandig wonen en eigen regie van ouderen.
www.mijnhuisopmaat.nl   laat u tal van mogelijkheden zien hoe u uw woning verbetert. U kunt rondneuzen welke handige producten u thuis kunt toepassen en krijgt tips om meteen aan de slag te gaan.
www.zorgvannu.nl   laat via een zorgoplossingen overzicht zien, door welke innovaties (vernieuwingen) patiënten, mantelzorgers of professionals geholpen kunnen worden.
E-health, domotica en slimme hulpmiddelen maken de zorg makkelijker, leuker en beter.
E-helath is het toepassen van informatie- en communicatietechnologieën ten dienste van de gezondheidszorg.
Domotica is het toepassen van elektronica t.b.v. de huisautomatisering in én om de woning waardoor men een betere kwaliteit van wonen en leven krijgt.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Rechten en plichten van de patiënt en zorgverlener.
Wanneer u ziek bent of gezondheidsklachten heeft, gaat u naar een arts of een andere zorgverlener. U moet de zorgverlener zo duidelijk en volledig mogelijk informeren. Alleen dan kan er een goede diagnose en deskundig handelen worden voorgesteld.
Na het onderzoek wordt een behandeling voorgesteld. U heeft altijd eerst goede informatie over de behandeling(en) nodig, zodat u weet waarover u beslist. Want u moet altijd eerst toestemming geven. U beslist dus zelf of u wordt behandeld.
Dit staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
In deze wet is uw recht op informatie en de eis voor toestemming vastgelegd. Het is belangrijk dat u voldoende informatie krijgt en dit begrijpt. Als een patiënt toestemming geeft op basis van voldoende informatie wordt dat ‘informed consent’ genoemd.
Uw zorgverlener heeft goede informatie nodig over uw klachten en situatie. Ook informatie over voorkeuren is van belang. Sommige mensen willen bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen of een operatie het liefst zo lang mogelijk uitstellen. Uw zorgverlener moet hiernaar luisteren en bespreekt met u welke invloed dit heeft op de medische mogelijkheden. Zo wordt voorkomen dat er toestemming wordt gegeven voor een behandeling die niet bij u past. Vaak zal de patiënt dan meer tevreden zijn over de voorgestelde behandeling.
Als een arts vindt dat een bepaalde behandeling medisch niet noodzakelijk is, mag deze worden geweigerd uit te voeren. Een arts heeft een professionele verantwoordelijkheid en zal alleen behandelingen uitvoeren die medisch verantwoord zijn.
Dokters en andere zorgverleners moeten medische gegevens per 1 juli 2020 gratis ter inzage geven uit het digitale medisch dossier als patiënten erom vragen.
Heeft u vragen over het bovenstaande? Of over zorg, zorgverzekeringen, uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen, patiëntenrechten, de niet-reanimeren penning, enz. neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer.
Telef. 0900-2356780, van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 13.00 uur. https://www.nationalezorgnummer.nl

Wijkverpleegkundige thuiszorg

Deze vorm van thuiszorg bestaat uit hulp bij verlies van zelfredzaamheid zoals aan- en uitkleden, eten en drinken geven, wondverzorging, wassen/douchen, steunkousen aan- en uittrekken, medicijnen bijv. insuline toedienen, verwisselen van katheter of infuus, slaapdiensten, dementiezorg, enz.
De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u welke zorg u nodig hebt.
U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts voor het aanvragen van wijkverpleging.
Wél kan uw huisarts u helpen om een geschikte thuisorganisatie te vinden bij u in de buurt.
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten als ze worden geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder. U betaalt dan geen eigen risico of een eigen bijdrage. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Kiest u ervoor om gebruik te maken van een zorgorganisatie waar uw verzekeraar géén contract mee heeft afgesloten? Dan bestaat de kans dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Deze zorgverlener heeft met de zorgverzekeraar geen afspraken gemaakt over de prijzen van behandelingen. Het deel dat u zelf betaalt is afhankelijk van uw polis.
Bij een natura- of budgetpolis worden ongeveer 70% van de kosten vergoed en betaalt u 30%. Met een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat en krijgt u alles vergoed.  Het is verstandig om vooraf te checken of uw wijkverpleegkundige wel of geen contract heeft met een zorgverzekeraar en welke polis u hebt. Naast de financiële gevolgen kan het bijvoorbeeld betekenen dat u verantwoordelijk bent voor de administratie en uw nota’s zelf in moet dienen bij de zorgverzekeraar.

Programmering tot en met mei

De volgende ledenmiddag is op 19 februari in Het Octaaf. De kerk is open vanaf 14:00 uur. Deze middag houden we vanaf ca. 14:30 uur de jaarlijkse ledenvergadering. Dan zullen de penningmeester en de secretaris verslag doen van hun activiteiten. Als de vergadering is gesloten volgt een lezing van Rianne Bakker over de energietransitie. Dit is een zeer actueel onderwerp zo u weet, dus het belooft een interessante middag te worden.
Op 18 maart hebben we een gezamenlijke themamiddag met de KBO afdeling Hoorn. Het thema is “Gezond Genieten” en wordt gepresenteerd en begeleid door medewerkers van de KBO/PCOB en mogelijk een apotheker. Een en ander gaat plaatsvinden in het wijkcentrum de Huesmolen. Deze bijeenkomst kan ook worden bijgewoond door niet-leden.
Waarschijnlijk zal het programma van deze middag er uit zien als volgt:
Inhoudelijke presentatie door de gespreksleider (ca. 30 min)informatie over de effecten van alcohol op hogere leeftijd en de voordelen van (tijdelijk) stoppen of minderen.
Inhoudelijke presentatie door de apotheker (ca. 20 min)wisselwerking tussen alcohol en medicijnen en de kans op vallen.
PAUZE         - gelegenheid tot voorinschrijving 40 dagen geen druppel
Intermezzo: DobbelFit (ca. 20 min)
Actief en luchtig kennisspel over fit en vitaal ouder worden met vragen over voeding, medicijnen, bewegen, alcohol en allerlei acties gericht op bewegen.
Groepsgesprekken in kleine groepjes van 6-10 personen: (20-30 min)
NA AFLOOP:
    - gelegenheid tot voorinschrijving 40 dagen geen druppel.
In de volgende nieuwsbrief zult u nader worden geïnformeerd over deze middag.
Op 15 april komt de heer Kees Schilder naar onze ledenmiddag in Het Octaaf. Hij is een oud-basisschooldirecteur uit Volendam, heeft zelf gezongen, speelt piano en heeft 33 jaar koren gedirigeerd. Hij neemt ons mee langs zijn leven met opera. Hij gaat vertellen over zijn eerste ontmoeting met de opera in het Amphitheater in Verona met o.a. Luciano Pavarotti. Verder over zijn toevallige ontmoetingen met andere operaliefhebbers. Ook over zijn vriendschap met Christina Deutekom. Hij heeft zelfs biografieën geschreven over operasterren. Kees vertelt verder vele anekdotes uit de levens van beroemde operasterren en laat mooie stukjes horen.
Zijn presentatie duurt inclusief de pauze 2 uur en zal aanvangen om 14:30 uur. de zaal is open om 14:00 uur.
Op 20 mei hebben we de laatste ledenmiddag voor de vakantieperiode in het Octaaf. Wij hebben voor deze middag een Bingo gepland waarvan de opbrengst naar een nog aan te wijzen goed doel zal gaan. Daarna houden we een gezellig samenzijn. De zaal is open om 14:00 uur en de aanvang is om 14:30 uur.

Belastingdienst Toeslagen

In 2020 kunt u voor de zorgtoeslag in aanmerking komen als uw inkomen niet hoger is dan €30.481,00 zonder partner en € 38.945,00 met partner.
In 2020 kunt voor huurtoeslag in aanmerking komen als uw kale huur plus servicekosten niet hoger is dan € 737,14 en uw vermogen niet hoger is dan € 30.648,00 zonder partner en het dubbele daarvan met partner. Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Ik heb voor mijzelf een proefberekening gemaakt via de website Belastingdienst toeslagen. Dat is de enige mogelijkheid om te zien of u in aanmerking kunt komen voor huurtoeslag.
Ik kan mij voorstellen dat als u nooit aangifte voor de Inkomstenbelasting hoefde te doen u ook nooit een berekening heeft gemaakt om na te gaan of u in aanmerking zou kunnen komen voor zorgtoeslag en of huurtoeslag. Als u dan toch daarmee bezig gaat kijk dan ook even of u nog in aanmerking kunt komen voor de toeslagen over 2019. Uw zorgtoeslag en/of huurtoeslag kunt u nog aanvragen tot 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2019 aanvragen tot 1 september 2020. U hebt dus nog even de tijd.
Als u een beetje handig bent met internet kunt u via Belastingdienst.nl/Toeslagen een proefberekening maken. U dient dan gegevens over uw inkomen, huur enz. in te vullen. Dit is niet al te moeilijk en mogelijk de moeite waard. Anders kunt u hulp vragen via de Ouderenbonden en of vrienden, familie enz..
Jacob Serier

Woensdagmiddag 12 februari – 14.00 uur 

Seniorenquiz met Bas Manshanden . U weet wel van de pubquiz! Een gezellige quiz waar iedereen aan mee kan doen. Om 14.00 uur in de Plataan, Pastoor Nuyenstraat 1 Zwaag,  . We beginnen met koffie of thee, in de pauze een drankje met een hapje. Entree € 6,00. De zaal is om 13.30 uur open.

Verslag ledenmiddag van 15 januari 2020

Onze eerste ledenmiddag van het nieuwe jaar ‘2020’. Opening door Marieke Terpstra met een h artelijke welkom. We hadden inmiddels de koffie al genuttigd i.v.m. de na de lezing aansluitende en gebruikelijke nieuwjaarsreceptie, welke we na de pauze altijd gewend zijn te vieren. Ook deze keer. Na het zingen van het mooie lied “Welk een Vriend is onze Jezus” en het openingsgebed, gaf Marieke het woord gelijk over aan onze spreker Jan R. Broekhuizen
De middag stond in het teken van “De Tulp” en daar ging het over. Broekhuizen noemde zijn lezing eigenlijk, een rondje “Gouden Eeuw”.
Zijn lezing ondersteunde hij met mooie dia’s. De start vond dan ook plaats vanaf de Keukenhof in Lisse. We gingen via Leiden naar Amsterdam. In die steden genoten we van prachtig stedenschoon. Tijdens dit rondje Gouden Eeuw, is Rembrandts Nachtwacht onze rode draad. We beleven glorieuze en fatale momenten met bekende en minder bekende landgenoten. We gaan op zoek naar raakvlakken van ‘Amsterdam en de Bollenstreek’. Waar komen die Amsterdamse tulpen toch vandaan? Wat was de laatste tulpomania? We komen namen als die van Kaufman, Jan Six, een vroegere burgemeester van Amsterdam,  ‘t-Mannetje en Hugo de Vries, een kleurrijke variëteit van personen en namen.
Oud-burgemeester Nicolaas Tulp heeft een glas in lood raam in de Oude Kerk van Amsterdam laten plaatsen, waar zoveel mogelijk alle Wapens van oude burgemeesters van Amsterdam op voorkomen. Dan praat hij over het jaar 1578.
Jan Broekhuizen vertelde ook dat de familie Tulp, begraven ligt in een grafkelder in de Maartenskerk in Hillegom.
Veel werken en etsen van Rembrandt, die ook in het ontwikkelen van de tulp een aandeel hebben gehad, liet Jan ook zien via zijn diapresentatie. Ook vertelde hij over de bijzondere preekstoel in de RK. Koepelkerk van Hoorn, waar in allerlei beeltenissen van tulpen in het houtwerk zijn uitgebeeld en uitgesneden.
Jan had ook nog verhalen over hyacinten en Lely’s. Hij gebruikte de woorden ‘bloemengekte” en ‘tulpen-maffia’. Het ging over manifestaties van doopplechtigheden o.a. de “Cathay-tulp” genoemd en verwant aan de Chinese ambassadeur . Prijzen van 1000 gulden voor een tulpenbol waren toen niet vreemd.
Het werd een fijne middag. Jan Broekhuizen is een ras verteller en werd bedankt voor zijn gewaardeerde bijdrage.
Wij sloten de middag af met het reeds eerder vermelde hapje en een drankje in verband met de jaarwisseling. Er waren ongeveer 45 personen aanwezig. Een middag waar met veel genoegen op terug mag worden gezien.


Sane de BoerOmhoog...

Nieuwsbrief november 2019

Van de voorzitter

Terwijl ik dit schrijf is het fris buiten. We hebben de eerste vorst alweer gehad. Dat hoort bij de tijd van het jaar ondanks dat het nog herfst is. Vanmorgen was het erg mistig maar ook dat hoort erbij. Gelukkig heeft de zon de laatste paar dagen flink zijn best gedaan, zodat het overdag aangenaam weer was. Sinterklaas en zijn gevolg zijn inmiddels weer gearriveerd en sommige kinderen hebben alweer wat in hun schoen gekregen. December vind ik altijd een mooie maand die borg staat voor gezelligheid. Eerst het Sinterklaasfeest rondom 5 december, gevolgd door de kersttijd met mooie vieringen en gezellig samenzijn.

De voorbereidingen voor onze kerstviering op 18 december zijn al in volle gang. Op de bestuursvergadering van 13 november 2019 is onder meer gesproken over eenzaamheid van senioren. In het kader van het project “Eenzaamheid” heeft het bestuur vernomen dat er veel eenzaamheid is onder senioren. Dit blijkt uit gesprekken die zijn gevoerd met sommige van onze leden. Een enkel bezoekje biedt geen oplossing. Het bezoeken zou structureel moeten gebeuren. Waren er nog maar bejaardenhuizen waar altijd dagelijkse aandacht was voor elkaar en van verpleegkundigen. Dat is allemaal wegbezuinigd.
Op de ledenmiddag van 20 november 2019 was het prachtig weer. Dat heeft een flink aantal  leden niet weerhouden om te komen. Het onderwerp was dan ook interessant, namelijk de ontwikkeling van computers, internet, smartphones, digitalisering enz.. Sane de Boer heeft er vast weer een mooi verslag van gemaakt. Helaas ging niet alles goed, want Truus Koning kreeg op weg naar de ledenmiddag een fietsongeluk en zij viel op het fietspad. Gelukkig was zij niet alleen zodat snel 112 werd gebeld en Truus naar het ziekenhuis werd gebracht voor onderzoek, waar zij een nacht is gebleven. Gelukkig ging het al snel wat beter. Misschien is het goed om maar weer eens te attenderen op de hele mooie fietshelmen die te krijgen zijn. Zelf draag ik altijd een helm op de racefiets en op de ijsbaan. Ze zijn niet duur en in alle kleuren verkrijgbaar en vaak voorzien van een zonneklep. Tenslotte gaan de e-bikes tegenwoordig erg snel waardoor het voor medeweggebruikers wel eens moeilijk is om de snelheid van een fietser in te schatten.
Op 18 december organiseren wij onze kerstviering in Het Octaaf. De kerk is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. Wij hopen dat u allemaal komt. Ook senioren van de PKN kerk Hoorn-Zwaag-Blokker zijn welkom. Wij gaan proberen een gezellige kerstsfeer te creëren in de achterzaal van Het Octaaf. Het koor Glorious zal prachtige kerstliederen ten gehore brengen en u krijgt natuurlijk alle gelegenheid kerstliederen mee te zingen o.l.v. van de organist Jan Zuidema. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
LET OP: Op 15 januari 2020 hebben we de eerste ledenmiddag van 2020 in Het Octaaf. De zaal is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. De ons welbekende heer Broekhuizen geeft een lezing over de geschiedenis van Amsterdam. Daarna wordt ter gelegenheid van het nieuwe jaar een hapje en een drankje geserveerd in een gezellige setting.
Op 21 november 2019 ben ik bij de manifestatie “Train het Brein” op het Sportcentrum van Hoorn geweest. De bezoekers konden zich verdiepen en of vermaken in of bij de diverse marktkramen van allerlei organisaties, die zich onder andere met de senioren bezighouden. Het was een goed verzorgde en gezellige bijeenkomst waar zeker wel 450 bezoekers zijn geweest, waaronder een aantal leden van de PCOB. Het was mogelijk om mee te doen met bewegingsoefeningen enz.. Rikkie en Kees Kostelijk waren er ook met een presentatie van jeu de boules. Een aantal sprekers passeerden de revue, onder andere de bekende Olga Commandeur en een vrouwelijke cardioloog van de hartkliniek van Hoorn. Deze kliniek is sinds kort gevestigd aan de Nieuwe Steen te Hoorn. Ik stond samen met de bestuursleden van de KBO Hoorn in een kraam en mocht constateren dat er veel belangstelling was voor de KBO/PCOB.
Vorig jaar schreef ik het volgende over Trump: Trump heeft weer eens het nieuws gehaald. Terwijl diverse Europese landen sancties gaan opleggen aan de Saoediërs vanwege de moord op Khashoggi, wil Trump dat niet, omdat hij zijn wapenmiljardendeal met dat land niet in gevaar wil brengen. En passant bedankt hij de Saoediërs voor de lage brandstofprijzen. Dat ondertussen 10 duizenden burgers in Jemen om het leven zijn gekomen door Saoedische wapens schijnt hem niet te deren…….
Toen was merkbaar dat Trump erg veel waarde hecht aan goed contact met een rijk olieland voor olie en wapendeals, dit ondanks voornoemde slachtoffers.
Op dit moment wordt Trump onderworpen aan een impeachment onderzoek naar zijn handelwijze in de relatie met Oekraine. Hij heeft in de loop van dit jaar namelijk de president van Oekraine gebeld met het verzoek een corruptieonderzoek in te stellen naar de zoon van Joe Biden, zijn democratische opponent bij de presidentsverkiezingen in 2020. Daarbij heeft Trump gezegd dat, als zijn verzoek niet wordt gehonoreerd, het toegezegde bedrag van USD 391 miljoen niet zal worden vrijgegeven. “Het voor wat hoort wat principe.” En dat is een politieke doodzonde, want hierdoor wordt steun onthouden aan een land dat in oorlog is met Rusland, en nog wel  voor eigen gewin van Trump. Wanneer u dit leest, kan de wereld er in de USA anders uitzien. Ook is het mogelijk dat Trump ongeschonden uit het onderzoek zal komen omdat de senaat, waar de republikeinen de meerderheid hebben, achter Trump blijft staan. Op dit moment is geen inschatting te maken. Uiteindelijk gaat het vaak om persoonlijke belangen en niet om het landsbelang.
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer actueel. De kindervriend is in ons land en houdt over het algemeen rekening met de gevoeligheid van landgenoten die liever geen zwarte pieten meer zien. Uiteraard kent u allemaal de discussie daarover. Ik heb geprobeerd die situatie 180 graden om te draaien en mij voor te stellen hoe ik het zou vinden als mijn witte voorouders een paar honderd jaar geleden als slaven zouden zijn weggevoerd vanuit Europa naar Afrika en wij, als nakomelingen in Afrika, ieder jaar zouden worden geconfronteerd met een kinderfeest met verklede “witte” knechten. Zouden wij dan als “witte” minderheid in Afrika daar een naar gevoel bij hebben omdat wij dan herinnerd worden aan de slavernij van onze voorouders? Ik zou dat wel hebben denk ik. Dus wat mij betreft hoeven zwarte pieten niet meer en vind ik veelkleurige pieten wel zo leuk. Ik wens u allen een heel gezellig sinterklaasfeest en hele mooie kerstdagen toe. Ik sluit af met een korte rijm:


Liefde kan niet van een kant komen
Zonder actie blijft het dromen
Nodig is een wisselwerking
Tussen mensen onderling
Ongeacht de kleur of religie
Ondanks de afkomst of positie
Mozes schreef dat op voor iedereen.Verslag ledenmiddag 20 november 2019

Marieke opende deze middag met een mededeling, welke niet voor iedereen zo duidelijk overkwam. Het ging over het even wachten met de betaling van de contributie voor 2020. Onze penningmeester vraagt om de acceptgiro in het PCOB/KBO-magazine van februari af te wachten. Als u daar aan kunt voldoen, dan komt het helemaal goed.
Marieke ging voor in gebed en we zongen met elkaar lied 60 uit onze bundel: “Machtig God, Sterke Rots” en daar mogen we ons aan vast houden. Een prachtig lied.
Onze spreker, de heer Lex Pieroelie kreeg hierna de gelegenheid zijn lezing te houden.
Voor onze computerbelangstellenden een uitdagende middag.
Nadat hij zich had voorgesteld, vertelde hij wat zijn werk geweest was en over zijn passie voor computers. Daarna stak hij van wal.

Lex noemde enkele benamingen waar je wel eens over struikelt, zoals: hardware, moederbord, processor, werkgeheugen, een harde schijf, CD/DVD-speler om maar wat te noemen. Al die materialen zitten binnenin de computer en dat moeten we geloven. Ze moeten hun werk doen, anders hebben wij een probleem. Over die problemen ging het. Ik vergelijk het vaak met de prestatie van onze auto. Starten en lopen en als dat niet gaat, is er onder de motorkap iets niet goed. Een wegenwacht geeft meestal redding. Daar had je vroeger ook veel meer mee te doen dan nu. Wat is er veel verbeterd in het functioneren van de computers. Er gaat al veel meer automatisch dan we denken.
Wat zit er b.v. op een harde schijf. Lex liet dit apparaat zien, een soort dikke boterham, daarop vinden we meerdere programma’s, besturingssystemen en gebruikersgegevens o.a. ook Windows 10, of iets dergelijks, met veel ruimtes voor allerlei informatie van en voor ons, b.v. brieven, rekeningen, adresgegevens. ect.
Je kunt heel veel opslaan en dat gebeurt in normaal ook. Maar wij bepalen ons tot ons eigen privégebruik. Ook de mogelijkheid om iets op te slaan op een USB-stick. Lex vertelde over wat je daar tegenwoordig allemaal op kwijt kunt. Hij liet dat ook allemaal zien. De voortgang en de ontwikkelingen zijn zo snel gegaan, dat het eigenlijk voor ons niet is bij te houden. Ook de combinaties met de telefoon en smartphone ontwikkelingen, het inloggen met of zonder DigiD bescherming (inloggen op websites van de overheid), het email verkeer, met al de daarbij behorende adressenbestanden, het beheren daarvan, het is gewoon een intense beleving. Je kunt je voorstellen dat er wel eens iets gebeurt dat je aan het duizelen brengt. Ook je verzameling van je eigen wachtwoorden. Over de wijze hoe je het beste daarmee om kunt gaan, het is zo belangrijk! En als je het dan zo aanhoort, ben je nooit te voorzichtig. Als je dan door een verkeerde handeling in een niet werkbare situatie komt, moet je er maar weer zien uit te komen.
Lex gaf ook de nodige aandacht aan de veiligheid van de pc. Ook het gebruikmaken van de sites van het internet. Er worden soms gegevens gevraagd waar je nooit op in moet gaan. De geraffineerde e-mails die op je afkomen over informatie van jouw bankgeheimen, die soms worden gevraagd. Ga er nooit op in, klik het onmiddellijk weg. Er is geen bank die om informatie vraagt over je bankgegevens.
Lex vertelde ook over de opbouw van ‘web-sites’ (b.v. https://www.pcob-hoorn.nl). Hiermee kun je je presenteren en dat doen we dan ook met onze eigen web-site. Onze webmaster Johan Agema houdt onze site voor ons heel goed bij. Hij vertelde verder nog over ‘downloaden’, van internet naar de pc en over ‘uploaden’ van pc naar het internet. Dan heb je browsers nodig, die noemen we: Edge, Google, Chrome, en Firefox,
Ook kun je leuke spelletjes doen, veel kaartspelen en Wordfeud (een soort scrabble). Het is niet ingewikkeld, maar je moet even op weg geholpen worden. Hierin is veel mogelijk en leden van ons bestuur hebben wel zoveel kennis om daar even mee te helpen. Gewoon even vragen. Ook de site van “Marktplaats" is een dankbare mogelijkheid om iets te kopen wat een ander kwijt wil en vaak niet te duur, alleen in het afzoeken in het programma moet je even wat vaardigheid krijgen. Verder kwam het woord ‘chatten’ met of zonder beeld, nog even langs. Dit houdt in: goedkoop bellen met je familie in het buitenland. Daar maken heel veel mensen gebruik van. Buurtpreventie is in opkomst. Hierin wordt samengewerkt met meerdere mensen in je straat als onraad is. Je kunt elkaar dan heel snel waarschuwen. Dit moet goed voorbereid worden door een handige buurman, die is meestal wel voorhanden.
Lex Pieroelie sloot af met enkele waarschuwingen. Vooral goed lezen in het berichtenverkeer. Altijd kritisch zijn, zodat je niet in handen kan vallen van fraudeurs. Een goede virusscanner is noodzakelijk. Klik niet zomaar op een hyperlink (tekst of afbeelding) eerst kijken en dan uitvouwen.
Het was een leerzame middag. Er waren ongeveer 40 mensen aanwezig. Het was stil tijdens de lezing, een bewijs dat er goede aandacht was en dat men geïnteresseerd was. Lex wees nog op een zeer praktisch computerblad, dat uitgegeven wordt door Seniorweb. Dit verschijnt vier keer per jaar en daar staat heel veel nuttige en begrijpelijke informatie in. Ik heb het zelf ook en ben er zeer tevreden over. Van harte aanbevolen. We zijn weer veel wijzer geworden.

Marieke bedankte Lex Pieroelie voor zijn presentatie, die hij samen met zijn zoon voor ons inhoud gaf.
Sane de Boer

Uitnodiging kerstviering 18 december 2019

Aan deze viering zal ook dit jaar de zanggroep Glorious weer haar medewerking verlenen.
Verder is er samenzang, schriftlezing, een korte meditatie van ds. R. Kooiman en het kerstverhaal.
Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en drankje.


Uitnodiging ledenmiddag 15 januari 2020

Met dhr. Jan Broekhuizen gaan we op zoek naar de raakvlakken van Amsterdam en de Bollenstreek.
Waar komen die Amsterdamse tulpen vandaan? Wat deden Amsterdamse tulpen in de Bollenstreek? Wat was de laatste tulpenmania? Wat zijn zoal de namen van tulpen?


Betreft de contributie 2020

De acceptgiro’s voor de contributie 2020 worden bij de nieuwsbrief van februari 2020 meegezonden. S.v.p. niet aan het einde van 2019 de contributie voor 2020 betalen.
Dat geeft administratieve problemen.
Verder is het van belang de ledenwerving te actualiseren in 2020.
Het ledenaantal is sterk teruggelopen t.o.v. enkele jaren terug.
Dat is mede het gevolg van overlijden maar ook diverse opzeggingen die om verschillende reden hebben plaatsgevonden.
Wij roepen daarom alle leden op actief aan ledenwerving mee te doen.
Alvast bedankt namens de penningmeester Jelle Kuijper.

Even (glim)lachen

Meisje: ”Mama, hoe kan het nou dat u me vertelde dat de mens is geschapen door God en dat papa vertelde dat we van de apen afstammen?”
Moeder: “Nou kijk, schat, het is heel eenvoudig; ik vertelde over mijn kant van de familie en papa over zijn kant.”

Huurtoeslag en zorgtoeslag

Uit onderzoek blijkt dat nog lang niet iedereen die ervoor in aanmerking komt ook daadwerkelijk huur- en/of zorgtoeslag aanvraagt. Dat is jammer want het kan om aanmerkelijke bedragen gaan waar u gewoon recht op heeft.
Wordt u al door een HUBA (Hulp bij Belastingaangifte) geholpen met het invullen van uw belastingopgaaf dan zal deze altijd controleren of uw huur- en zorgtoeslag in orde is en hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.
Doet u geen aangifte en heeft u twijfel of u wel of niet in aanmerking komt dan is het misschien goed om dit eens na te rekenen.
Als u op internet naar de site van de belastingdienst gaat is het mogelijk een proefberekening te maken voor 2019. Uw inkomen, huur en vermogen mogen niet te hoog zijn. Tot 1 september is er nog de mogelijkheid toeslagen aan te vragen van het vorige jaar.
Natuurlijk kunt u altijd beroep doen op onze HUBA: voorzitter Jacob Serier, hij kan u verder helpen. Telef.nr. 0229 – 233098.
Info: www.belastingdienst.nl; Belasting telefoon nr. op werkdagen 0800 – 0543 (gratis). Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.

Ik zie, ik zie..

Goed kunnen zien is belangrijk voor een goede balans.
Laat elk jaar uw ogen meten bij de opticien of optometrist.
Als u vaak buiten bent, is het handig om een bril voor veraf zien te kopen. Een varifocus-bril is handig in huis, maar door het leesvenster zijn drempels of losse tegels soms niet goed te zien. Dus twee aparte brillen, één voor lezen en één voor veraf.
Wist u dat een 80-jarige drie keer zoveel licht nodig heeft als iemand van 25 jaar om goed te kunnen zien? Zorg dus voor voldoende licht. (Info: www. ouderenfonds.nl)

Medicijngebruik

Uw lichaam kan met de jaren gevoeliger worden voor medicijnen omdat zij elkaar kunnen tegenwerken of versterken en dat kan klachten geven.
Wellicht hebt u iets aan de volgende tips.
Lees de bijsluiter, daarin staat welke bijwerkingen u misschien kunt krijgen. Als u tabletten niet mag breken of capsules niet mag openmaken, dan staat dit in de bijsluiter. Vaak is de bijsluiter een papiertje met kleine letters. De apotheker kan u ook goed leesbare informatie geven. Kijk op de bijsluiter als u vergeten bent het medicijn in te nemen. Misschien kunt u die vergeten dosis nog innemen of u kunt gewoon doorgaan met de volgende dosis. U kunt voor de zekerheid ook de apotheker even bellen.
Lees het etiket, daarop staat hoe u het middel moet innemen. Staat er ‘elke 8 uur’ probeer het geneesmiddel dan ook om de 8 uur in te nemen. Soms staat er op het etiket hoe u het middel moet innemen, zoals innemen met melk, voor, bij of na de maaltijd. Vraag uw apotheker om advies als het slikken van medicijnen problemen geeft.
Als oudere is het belangrijk om een keer uw medicijngebruik te bespreken met uw huisarts of apotheker. Neem dan alle voorgeschreven middelen die u gebruikt mee, ook de middelen die u zonder recept slikt. U kunt van tevoren opschrijven wat u wilt bespreken. Als het voor u onduidelijk is waarom u een bepaald medicijn voorgeschreven hebt gekregen of als u hinder hebt van bijwerkingen, aarzel dan niet om dit na te vragen en samen met één van hen naar oplossingen te zoeken.
Info: Meer informatie zoals instructievideo’s enz.,vindt u op www.apotheek.nl; Dit is de website van alle apothekers in ons land.
Hebt u andere vragen of zorgen bel dan, gratis, naar de Ouderenombudsman, van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur, telefoonnr. 0800-1325. www.ouderenombudsman.nl

Opruimen en/of ontspullen blijven lastige klussen: meer leven met minder.

Opruimen is: alle los slingerende dingen een plekje geven zodat het er weer netjes uitziet. Ontspullen is: dingen weg gooien/geven, er afscheid van te nemen. Aan veel spullen kleven positieve of negatieve emoties. Ga na welk gevoel de spullen in huis u geven. Met ontspullen haal je die druk weg en wordt u niet meer geblokkeerd door negatieve emoties. Een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. Uw huis opruimen voordat u mogelijk nog gaat verhuizen, scheelt veel zorgen. Daarbij is het op uw oude dag ook zo dat meer spullen zorgen voor een grotere kans om u te bezeren. Opruimen is dus ook een vorm van valpreventie. Maar voordat u hiermee gaat beginnen, kunt u onderstaand stappenplan volgen en de verschillende tips lezen. Ga aan tafel zitten en schrijf 5 plekken op in huis die u rommelig vindt. Maak daarna een top 3 van de plekken waar u de meeste tijd doorbrengt. Als u hebt besloten waar u begint, kijk dan in die ruimte waar de rommel ligt. Zet de wekker bijvoorbeeld op één uur en ga aan de slag. Bent u nog niet klaar na dat uur, geen probleem, ga een andere keer weer verder. Is er een kast die uitpuilt? Kijk wat er nu instaat en wat u er in de toekomst graag in wilt hebben. Dan weet u hoeveel plaats er nodig is en wat eruit moet. Stel dat de administratie van voorgaande jaren er in ligt, deze kan b.v. naar zolder. Want eigenlijk hebt u alleen het lopende jaar nodig, dus dat moet weer terug in de kast. Dat geeft ruimte, bijvoorbeeld voor de spelletjes die nu in de slaapkamer liggen, maar die u liever in de woonkamer wilt hebben. Houdt rekening met de spullen van uw huisgenoten, gooi alleen eigen dingen weg. Loop elke avond een rondje door het huis: ligt alles op de goede plek? Zo niet, doe het dan meteen, daardoor weet men zeker dat u de volgende dag opgeruimd begint. De spullen die u niet wilt houden kunnen naar de Emmaus Kringloop Zwaag, Dorcas Hoorn, St.Interkerk-Keernpunt Hoorn, Noppes Zwaag of in de grijze bak. Op internet vindt u nog meer tips om te ontspullen en op te ruimen. Een tip van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo is, om elk item vast te houden en er dan over na te denken: “word ik gelukkig van dit voorwerp of niet?”. Als het antwoord nee is, moet het in ieder geval weg. Haar boeken zijn in 27 talen vertaald.
Info: www.hetkanwel.nl; www.alleszelf.nl;

Rolstoel die gebruikt wordt als taxi zitplaats moet voldoen aan de ISO norm

De regels en afspraken rondom het vervoer van rolstoelen in een taxi zijn vastgelegd in de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittende (Code VVR, ISO 7176-19) Het uitgangspunt van deze Code is dat iedereen in de taxibus zo veilig mogelijk wordt vervoerd. De veiligste zitplaats is op een gewone stoel in de taxi. Daarom is het aan te raden om, indien mogelijk, over te stappen van rolstoel naar gewone stoel. Als dit niet mogelijk is en de rolstoel als zitplaats wordt gebruikt geldt de Code VVR.
Deze luidt: alle rolstoelen die gebruikt worden als zitplaats in de (regio/Valys) taxi moeten voldoen aan de crashtest norm. Deze is herkenbaar aan 4 stickers met een haaksymbool en zitten op de plaats waar de bevestigingshaken van de taxi worden bevestigd.
De taxi chauffeur controleert op de aanwezigheid van de stickers en kan de klant weigeren als de rolstoel geen stickers heeft.
De meeste rolstoelen in ons land voldoen aan de crashtest norm en zijn in het bezit van de stickers. Maar bij aankoop van een gebruikte (tweedehandse) rolstoel is het aan te bevelen om de aanwezigheid van stickers te controleren. Het kan zijn dat in de loop van de tijd door slijtage de stickers niet meer aanwezig zijn.

Veel contant geld storten op uw eigen bankrekening

Verzamelaars doen wel eens schenkingen aan musea, maar verkopen van een verzameling (bijvoorbeeld postzegels) komt vaker in beeld als eigenaren ouder worden. Zeker als de kinderen de collectie niet verder uit willen bouwen.
Verzamelingen behoren niet tot het vermogen. Dan zouden bezitters van schilderijen, sieraden en andere waardevolle bezittingen deze steeds moeten laten taxeren en opgeven bij de belasting. Dat is geen doen en hoeft dus niet.
Na de contante verkoop van een verzameling heeft men ineens een groot bedrag, bijv. € 10.000 aan geld in huis en gaat men naar de bank om het te storten. Hierna behoort de opbrengst wél tot uw vermogen bij uw belasting opgave.
Banken dienen het storten van heel hoge bedragen te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) als de transactie ‘ongebruikelijk’ wordt beschouwd.


Niet tevreden over uw huishoudelijke hulp?

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) biedt de gemeente Hoorn vele inwoners passende huishoudelijke hulp om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Bent u het niet eens met de manier waarop uw hulp in de huishouding uw huis schoonmaakt dan dient u dit eerst de bespreken met de Zorgaanbieder. Indien men er dan met de aanbieder en haar cliëntenraad niet uitkomt, kunt u contact opnemen met 1.Hoorn.
Dit is een afdeling van de gemeente Hoorn waar mensen met verschillende deskundigheid samenwerken om zorg en ondersteuning te bieden aan alle burgers van Hoorn.
1.Hoorn is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Hoorn.
Dat is tel.nr. 0229 – 252200. Deze schakelt door naar 1.Hoorn (bureaudienst).
E-mail: info@1punthoorn.nl; Website: www.1punthoorn.nl; Op deze site is ook een contactformulier en een aanmeldformulier terug te vinden

Kom naar de Formulierenbrigade

Deze geeft gratis hulp en uitleg van brieven of bij het invullen van formulieren.
De vrijwilligers van de Formulierenbrigade leggen brieven uit en helpen met het beantwoorden ervan. Zij helpen u ook met het invullen van formulieren en zijn er voor iedereen in Hoorn. U kunt geholpen worden bij de uitleg van officiële brieven van gemeente, overheid, woningcorporatie of bank. Het indienen van declaraties zoals bijvoorbeeld van de zorgverzekering. Het invullen van een formulier via het internet, enz. enz.
Het is handig om de brief, formulier, legitimatiebewijs, DigiD (als u deze heeft) of andere zaken die in de brief worden gevraagd mee te nemen. Dit project wordt ondersteund door de gemeente Hoorn en de hulp is gratis. Kan de Formulierenbrigade u niet helpen, dan wordt u doorverwezen naar een andere organisatie.
Adres en tijd: Centrale Bibliotheek Hoorn, Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn.
Iedere maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Vakanties uitgezonderd.

Zomer en wintertijd

In de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober ging de klok weer een uur achteruit. Hiermee ging dus de wintertijd weer in en dit wakkert dan ook de terugkerende discussie over zomer- en wintertijd weer aan. Voorlopig is er nog niets besloten, dus zetten we de klok gewoon weer een uurtje terug. Alleen vanuit gezondheidsperspectief valt er ook nog iets over te zeggen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de wintertijd namelijk beter is voor uw gezondheid. In dit artikel leggen we uit waarom dit zo is.
Als de wintertijd ingaat, kunnen wij op zondag een uurtje langer blijven liggen. In maart wordt de klok weer vooruit gezet, zodat we ‘s avonds langer van de zon kunnen genieten en langer in de tuin kunnen zitten. Maar door het halfjaarlijks aanpassen van de tijd, kunnen mensen last krijgen van hun eigen biologische klok (dag/nachtritme). Het verzetten van de klok is niet het probleem, daar bent u na enkele dagen wel aan gewend. Het probleem van de zomer/wintertijd zit hem vooral in de periodes hier tussen. Wij verschuiven onze biologische klok ten opzichte van de kalenderklok.
Biologische klok en zomer/wintertijd
Elk mens heeft een biologische klok. Deze klok zorgt ervoor dat wij een zogenaamd slaap-waakritme hebben. Ook regelt de biologische klok uw bloeddruk, hartfrequentie en lichaamstemperatuur. Uw biologische klok heeft een omlooptijd van ongeveer 24 uur, eigenlijk net iets langer. Gelukkig heeft uw lichaam hier iets heel moois op bedacht; uw biologische klok wordt elke dag door licht weer gelijk gezet. Licht is heel belangrijk. Licht bepaalt namelijk onder meer de verhouding slapen/waken, variaties in lichaamstemperatuur en behoefte aan voedsel.Uit onderzoek blijkt dat het voor uw lichaam het beste is wanneer de zon om 12:00 uur 's middags op zijn hoogste punt staat. Op het moment dat de klok een uur vooruit gaat, is dit na 13:00 uur pas het geval.
Sociale jetlag door zomer/wintertijd
Hoe vaak gebeurt het dat u vroeg op moet staan om naar werk te gaan? Bijna één op de drie Nederlanders slaapt hierdoor te weinig. Als u door het werk te weinig slaapt, noemen we dit een sociale jetlag. De klok een uur verzetten heeft gevolgen op de lange termijn. Licht in de ochtend trekt de biologische klok naar voren, licht in de avond duwt die naar achteren. In de zomertijd moeten wij een uur eerder wakker worden ten opzichte van de normale licht-donker cyclus maar wij gaan niet eerder naar bed, want het is ’s avonds langer licht. Het risico op een sociale jetlag wordt dan dus groter.

Waarom roodborstjes op onze Kerstkaarten staan

We danken dit aan de Britse postbodes uit de Victoriaanse tijd. Zij droegen een rood uniform, leken daardoor op roodborsten en kregen zodoende die bijnaam. Al snel werden er kerstkaarten gemaakt met een roodborst erop die de post bezorgde.
Het Victoriaans tijdperk van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland was tijdens het bewind van koningin Victoria van 1837 tot 1901. Zo’n 150 jaar zijn deze kerstkaarten dus een doorslaand succes.
Het helpt ook dat dit een fantastisch vogeltje is, hij zit ’s winters in bijna elke tuin, is voor iedereen herkenbaar met zijn rode borstje en ziet er klein en schattig uit. Hij went aan mensen en kan best tam worden.
U kunt de roodborst in de winter voeren met o.a. ongekookte havermout.

Aankondiging middagbijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdagmiddag 18 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze middag luidt: ‘Juridische zaken en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is uitgenodigd Wolbrecht van Heuvel, kandidaatsnotaris.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.
Locatie: De theaterzaal in Lindendael, Koepoortsweg 35 te Hoorn. Koffie en thee staan om 14.30 uur klaar. Het programma begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.


Fotogalerij

28 oktober met de museumplus bus naar de Hermitage en ledenmiddag


Omhoog...

Nieuwsbrief november 2019

Van de voorzitter

Na ons jubileum was het even afkicken, maar inmiddels heeft het leven weer zijn gewone gang genomen. We zitten midden in het najaar en kunnen genieten van de prachtige herfsttooien die bomen en planten ons bieden. Het lijkt mij toe dat er inmiddels voldoende regen is gevallen om de droogte te doen vergeten. Toch was in september het neerslagtekort nog 206 mm. zodat er nog droogte heerst in de hoger gelegen gebieden in Nederland. Dus moeten we hopen dat we nog veel neerslag krijgen de komende maanden. Misschien weer eens een “witte kerst”? We wachten het maar af. In ieder geval hebben we ons kerstdraaiboek alweer tevoorschijn gehaald. Op 15 oktober heeft uw bestuur weer vergaderd om diverse onderwerpen te bespreken zoals de komende ledenmiddagen, de programmering voor 2020, een gezamenlijk thema met de KBO afdeling Hoorn op 18 maart 2020 en het reisje naar de Hermitage met de Museum Plus bus. Eveneens op 15 oktober, maar dan ’s middags, hebben we gezamenlijk vergaderd met het bestuur van de KBO afdeling Hoorn over verdere samenwerking. Dat heeft geleid tot de volgende afspraken:
1. Wij vermelden met ingang van 2020 eveneens het logo van de KBO Hoorn op het voorblad van onze Nieuwsbrief; 2. KBO Hoorn doet dat evenzo met ons logo op hun nieuwsbrief. 3. Met ingang van 2020 verzorgen beide voorzitters bij toerbeurt de column “van de voorzitter” in de beide nieuwsbrieven. De voorzitter van de KBO Hoorn, mw. Karin Landsdaal, verzorgt volgend jaar de eerste column. 4. Gezamenlijk bereiden wij een themadag voor genaamd: “Gezond Genieten” in samenwerking met Johanna Kasperkovitz-Oosterloo, beleidsadviseur/projectleider van de KBO/PCOB in Nieuwegein. Zij zal zorgen voor gespreksleider(s) en een apotheker. Inmiddels hebben we zaalruimte besproken in de Huesmolen voor 18 maart 2020. Dus vermeld deze dag alvast in uw agenda. Wij hopen op veel belangstelling van de leden van KBO-Hoorn en de PCOB-Hoorn.

Verder vragen wij uw aandacht voor een activiteit voor senioren op 21 november a.s., georganiseerd door de gemeente onder de titel ”train het brein”. Dit vindt plaats in het sportcentrum Hoorn aan de Holenweg. Daar zullen stands zijn van verschillende organisaties. De KBO-Hoorn is aanwezig en de PCOB sluit zich hierbij aan. Ik zal er bij zijn.
Tenslotte hebben we op deze gezamenlijke vergadering gesproken over eenzaamheid en armoede onder senioren en hoe wij kunnen helpen. Zo u weet hebben wij al eens eerder hier over eenzaamheid gesproken en u gevraagd of u contact wilt met iemand die eenzaam is en vice versa. Zegge en schrijve 1 lid heeft zich bereid verklaard met iemand contact op te nemen maar met wie?
Wij lezen ook wel over armoede onder senioren en dat de gemeente daarbij wil helpen maar daar blijft het bij. Wilt u er over praten, dan kunt u contact met ons opnemen via onze secretaris H. de Bruijn. Van de KBO Hoorn gaat een bestuurslid de opleiding van “ouderenadviseur” volgen, die wordt aangeboden door de KBO-PCOB. Zodra hij klaar is kan ook hij over dit en andere onderwerpen de helpende/adviserende hand reiken.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot 18 maart 2020.
Op 23 oktober hadden wij weer een ledenmiddag in Het Octaaf en ditmaal was er een videopresentatie gepland die zou worden vertoond door de ons bekende familie Breet over Griekenland. Helaas hebben zij de presentatie om privé redenen gecanceld. Als bestuur hebben we uit alle macht geprobeerd met een alternatief te komen via bijvoorbeeld reisbureaus in Hoorn maar helaas was het te kort dag. Jammer, maar we hebben een drankje en een hapje gehaald en er met elkaar (ca 60 man/vrouw) een gezellige middag van gemaakt. Als bestuur leren we daarvan en moeten we in het vervolg zorgen voor een goed alternatief.

De volgende ledenmiddag is op 20 november met als onderwerp hoe om te gaan met smartphones, tablets en eventueel computers. Zie ook verder op in deze Nieuwsbrief.
Even een reminder: Onze kerstmiddag is dit jaar op 18 december in Het Octaaf. De zaal is open vanaf 14:00 uur.


Pensioenkortingen: De dekkingsgraden van enkele grote pensioenfondsen zijn zodanig laag dat er pensioenkortingen dreigen in 2020.
U moet dan denken aan miljoenen ambtenaren, leraren en werknemers in de zorg. Zij dreigen minder pensioen te krijgen nu de dekkingsgraad van twee grote pensioenfondsen in augustus flink is gedaald. Het gaat om ambtenarenfonds ABP en het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). De twee fondsen hebben samen bijna zes miljoen deelnemers.
ABP zag zijn dekkingsgraad dalen van 93,9 procent in juli tot 88,6 procent in september.
Bij PFZW kwam de dekkingsgraad in augustus uit op 89,8 procent. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de fondsen in staat zijn om de pensioenen te kunnen uitkeren. 95 procent wordt gezien als kritieke ondergrens, waarmee het korten op pensioenen nu echt onvermijdelijk lijkt.
ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann vindt de huidige situatie echter niet meer uit te leggen. Deelnemers zien dat er meer geld in kas is dan ooit tevoren, maar dat toch een verlaging van het pensioen dreigt. PFZW gaat pas in december peilen of het fonds moet korten op de pensioenen. “Maar na de daling van de dekkingsgraad is de kans natuurlijk veel groter geworden,” aldus een woordvoerder.
Ook metaalpensioenfonds PMT en zusterfonds PME, samen zo’n 2 miljoen deelnemers, hebben te maken met flinke dalingen. Daar ging de dekkingsgraad omlaag naar 92,6 procent. Zaterdag waarschuwde PMT-voorzitter Jos Brocken dat mensen in de metaalsector die bijna klaar zijn met werken, volgend jaar tot 10 procent op hun pensioen kunnen worden gekort. De korting zal wellicht worden gespreid over 6 tot 10 jaar. De vraag die rijst: is die korting echt nodig? Volgens de bestuurders van de grote pensioenfondsen niet. Zoals u weet moeten de dekkingsgraden worden berekend aan de hand van een rekenrente die onlangs is verlaagd. Maar de rente is over het algemeen minder dan 0% zodat je dan altijd tekort komt als je alleen uitgaat van de rekenrente. Bij de berekening van de dekkingsgraad mogen beleggingsresultaten niet worden meegenomen want die geven te weinig zekerheid, net of de huidige rentestand wel zekerheid biedt. Om een voorbeeld te geven: het ABP heeft dit jaar al meer dan € 40 miljard verdiend met beleggen maar dit bedrag mag niet worden meegenomen voor de dekkingsgraad. Wat ook heel vervelend is, is dat de pensioenfondsen verplicht zijn een deel van hun vermogen te beleggen in (risicoloze) Nederlandse en Duitse  staatsobligaties. Zij moeten daarin beleggen op basis van afspraken in het Financieel Toetsings Kader (FTK), de rekenregels voor de pensioenfondsen. Maar dat levert met de huidige lage rentestanden dus niets op. De pensioenfondsen verliezen hierdoor nu jaarlijks ongeveer € 7 miljard op hun vermogen. De regeringen van Duitsland en Nederland profiteren hiervan. Als dit vermogen anders belegd had kunnen worden dan waren de opbrengsten wel veel hoger geweest.
Inmiddels kunnen veel oud-medewerkers van de overheid of semi-overheid zich aansluiten bij www.pensioenverlies.nl omdat in de jaren 80 de regeringen geen pensioenpremies hebben afgedragen in het kader van bezuinigingen. Deze vereniging wil naar het Europese Hof voor rechten van de mens op grond van verdenking van discriminatie enz.


Nu zou ik het graag willen hebben over een heel ander onderwerp dat veel van ons bezighoudt. Hoe gaat het aflopen met de Amerikaanse president. Zal er daadwerkelijk een impeachment plaatsvinden of zal de poging daartoe mislukken. In ieder geval kan worden gesteld dat onder leiding van de huidige president de VS zich in hoog tempo heeft “vervreemd” van de rest van de wereld. Dat is begonnen met de terugtrekking uit het atoomakkoord met Iran, gevolgd door een andere opstelling naar de NAVO, ruzie over handelsbetrekkingen met China en Europa en het opleggen van importheffingen. Verder lijkt Trump in eigen land alleen maar ruzie te maken met alles wat “democraat” is, getuige zijn retoriek, terwijl hij eigenlijk de Democraten en Republikeinen met elkaar zou moeten verbinden door naar het midden op te schuiven. Eigenlijk lijkt Trump een speelbal te zijn van de superrijken en de Tea Party, die op hun wenken zijn bediend waar het gaat het om terugdraaien van klimaat- en milieumaatregelen om grote oliemultinationals ruimte te bieden voor olie- en gasboringen enz.. Inmiddels hebben China en Europa natuurlijk ook invoerheffingen ingesteld op goederen vanuit de VS zodat de Amerikaanse export afneemt en bijvoorbeeld een Harley Davidson onbetaalbaar wordt in ons landje…….


Maar ik besluit met een gedachtenspinsel:

Wat zou Moeder Aarde er veel beter voorstaan als de mens meer om haar dacht.
En de bekende “heersers” stoppen met oorlog voeren om olie en de macht.
Wat als in plaats van wapenverkopen zaden en bomen worden verkocht en geplant,
Zodat voldoende voedsel kan worden geteeld voor iedereen in elk land.
Wat als oerwouden niet meer worden verbrand en gekapt,
Maar worden beschermd ter voorkoming van CO2, wat iedereen snapt;
Wat als zeeën, rivieren en meren niet meer met plastic worden bevuild,
Alle organische brandstofmotoren voor elektrische motoren worden ingeruild;
Dan zou Moeder Aarde zich misschien herstellen van de kaalslag,
In harmonie met de mens zoals God bedoelde op de 6e scheppingsdag.


Uitnodiging ledenmiddag 20 november 2019

U bent nooit te oud om te leren!
Ik ben Lex Pieroelie, 66 jaar en sinds 8 jaar geef ik computerles- en ondersteuning aan huis. Op 20 november wil ik graag iets vertellen over het werken met computers.
Ik richt me daarbij met name op beginnende en minder ervaren computergebruikers.
Na deze middag weet u iets meer over de computers van nu, over populaire computerprogramma’s en over internet. Maar ook over smartphones en tablets.
Het programma ziet er als volgt uit:
Presentatie van ongeveer 45 minuten
Computers verleden en heden
Wat is internet?
Wat is een website?
Wat is er leuk aan werken met een computer?
Surfen op internet
E-mail
Chatten en video-bellen
Social Media
De gevaren van werken met de computer
Hoe kun je leren werken met een computer, smartphone en tablet?
Napraten, computers bekijken en misschien even proberen.
Boeken Studio Visual Steps ter inzage

Nieuwe leden


Wij heten deze keer 1 lid van harte welkom

Even glimlachen

Meisje tekent een paarse boom.
Juf: Ik heb nog nooit een paarse boom gezien!
Meisje: Oh nee? Dat is jammer!
(omdenken door kinderen)

Bedankje

Mw. Elly de Bree wil graag hierbij de PCOB bedanken voor de mooie bos bloemen, die zij kreeg ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de PCOB Hoorn.

Bewegen is leven

Hoe moet men zich bewegen als men moeilijker ter been is door een operatie, pijnklachten of krachtverlies?
Hoe kan men het beste lopen met een rollator of de trap op lopen met krukken,  lopen aan de arm of met een looprek, vierpootstok, elleboogkrukken enz.?
Wat te doen als het evenwicht moeilijker wordt of bij problemen met opstaan uit een stoel?
Hoe kan men zich verplaatsen met een rolstoel of trippelstoel?
Hoe staat men op na een valpartij en hoe kan het vallen worden voorkomen?
Het digitale platform van Samen Beter Thuis biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers met informatieve instructiefilmpjes. Zij verwijzen naar goede informatie en tips, waardoor zelfredzaamheid en eigen regie worden ondersteund.
Ze versterken de zelfzorg door praktische kennis van zorgprofessionals voor iedereen toegankelijk te maken met 150 video instructiefilmpjes op Youtube of doorverwijzing naar goede websites over het thema.
Info: Samen Beter Thuis, Granietstraat 52, 5345 SZ Oss. Telef.nr. 0412-632169.e-mail: info@samenbeterthuis.nl; https://www.samenbeterthuis.nl;

Bericht van de KBO Hoorn

Cultuurcommissie

Let op! Bestemming is gewijzigd!
Woensdag 20 november rondleiding in het museum Catharijneconvent in Utrecht. We gaan met de trein naar Utrecht.
De rondleiding met gids kost € 5,00. Entreemuseum is met museumkaart en VIP kaart van de bankgiro gratis. Anders betaalt u € 12,50 Overige kosten, treinreis, koffie etc. zijn voor eigen rekening.
Let op: U moet zich altijd per mail of telefonisch aanmelden en betalen vóór 5 november a.s. Bij aanmelding vermelden of u een museumkaart en/of VIP kaart heeft.
Aanmelden en € 5,00 betalen voor de rondleiding op bankrekening   NL73INGB0751066990 t.n.v. C. den Hartog o.v.v. Den Haag
email: hartogcd@gmail.com of telefoon 0229-238406. Duidelijk uw naam en telefoonnummer inspreken.
De kosten van de rondleiding kunt u ook met de cultuurstrippenkaart betalen, graag bij uw opgave duidelijk vermelden.
Let op deelname is voor eigen risico.

Geheugentraining bij Omring

Vindt u het lastig om namen te onthouden? En vergeet u regelmatig waar u de sleutels heeft neergelegd?
Op oudere leeftijd wordt het moeilijker om dingen te onthouden. Dit komt omdat er slijtage plaatsvindt in de hersenen als u ouder wordt. Dit kan leiden tot vervelende situaties in het dagelijkse leven. Gelukkig kunt u hier iets aan doen met een geheugentraining waarin u wordt getraind om scherp te blijven door middel van opdrachten, uitleg en spellen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die hun hersenen trainen, vijf jaar later minder problemen ervaren met het uitvoeren van alledaagse taken.
Tijdens de geheugentraining leert u:
- het verschil van normale en abnormale vergeetachtigheid,
- verschillende geheugentechnieken toe te passen om uw brein te trainen,
- opdrachten uit te voeren die uw brein trainen om mentaal fit te blijven.
De training bij Omring bestaat uit vijf lessen van twee uur, die met een koffiepauze, wekelijks worden gegeven. Hij kost € 65,- met een Omringpas en € 85,- zonder Omringpas.
Bij Univé wordt dit bedrag vergoed vanuit de aanvullende Thuiszorgpolis Goed, Beter of Best en bij het Zilveren Kruis vanuit het Extra Vitaal Pakket.
Info: Omring, tel.nr: 088-206 79 99 of www.omringpas.nl.

Lezingen Seniorencircuit Hoorn, St. Netwerk, in november

7 november.  Peter Dorleijn, historicus en botterschipper geeft een lezing over visserij “Zout en Zoet”. Door de gunstige ligging van Hoorn speelden zeevaart en visserij eeuwenlang een hoofdrol in de geschiedenis van de stad, die daardoor tot grote bloei kwam. In deze lezing komen tal van onderwerpen aan bod: vissoorten in zout en zoet water, vangst methoden, scheepstypen, vissers in Hoorn, het leven aan boord en het Hoorns varend erfgoed.
21 november. Jeannette Loeb geeft een lezing over de Joodse kalender. Ze heeft Joodse geschiedenis gestudeerd en is als gids verbonden aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Er wordt verteld over de feestdagen zoals de Shabbat, Pesach, Jom Kippoer en andere minder bekende feestdagen. U krijgt antwoord op vragen als: wat heeft Pinksteren met het oogsten van tarwe te maken en waarom begint de Shabbat op vrijdagavond.
Locatie: Wijkcentrum De Huesmolen, de Huesmolen 60, (Risdam-Zuid) Hoorn.
Op donderdag van 14.00 – 16.00 uur, kosten € 5,-- per keer, incl. koffie/thee.
Info: a.hoogewoning@netwerkhoorn.nl; https://netwerkhoorn.nl;

Minicolleges van prof. dr. Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie).
In deze colleges van ongeveer 15 minuten vertelt hij hoe de verschillende delen van ons brein werken. Er wordt uitgelegd welke functies horen bij de verschillende delen van de hersenen en welk effect uw leefstijl op de ontwikkeling van de hersenen kan hebben.
De colleges zijn bedoeld voor vrijwilligers, verzorgenden,  verpleegkundigen én voor iedereen die geïnteresseerd is.
Bij de reeks staat online een begrippenlijst: www.maxvandaag.nl/minicolleges; per aflevering met uitleg van de termen die prof. Scherder gebruikt. Daarmee is de reeks voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk.
Prof. dr. E.J.A. Scherder is verbonden aan de V.U. Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon 40 jaar geleden zijn loopbaan met de opleiding tot fysiotherapeut en was werkzaam in de Valeriuskliniek Amsterdam.
Deze serie bestaat uit 20 afleveringen op woensdag en vrijdag om 16.35 uur, NPO 1 en is mede mogelijk gemaakt door de Hersenstichting.

Sportwandelschool in Hoorn

Het trainingsprogramma van hun wandelprogramma biedt een uitgebreid aanbod.
Zoals de revalidatieloop “Beweeg-Mee” voor de doelgroep 55+. De wandelsnelheid is 2-3 km. met meerdere pauzes. Er wordt dan met behulp van nordic walking poles gewandeld.
Nordic Walking is wandelen met aangepaste skistokken en wordt als minder vermoeiend ervaren dan wandelen zonder poles. Dit komt omdat de belasting meer over heel het lichaam verdeeld wordt. De poles hebben een ander handvat en de flexibiliteit is speciaal afgestemd op de Nordic Walking techniek.
Info: www.sportwandelschool.nl; Zie ook deze site voor hun nieuwsbrieven. secretariaat: Houtzaagmolen 50, 1622 HG Hoorn. Telef.nr. 0229-239447.
De hoogte van het lidmaatschap is afhankelijk van de trainingskeuze en ligt tussen € 187,- en € 325,- per jaar.

Verslag van onze ledenmiddag op 23 oktober 2019

Wat een hele mooie middag zou worden, werd een middag met veel gezelligheid. Er werd begonnen met koffie een traktatie van de fam. Geerlings, als toetredend leden, met een verhaal. Dit had Jan Geerlings toegezegd op de jubileummiddag. Bedankt Jan!
Waarom deze vreemde aanhef? De hr. en mevr. Breet, ons wel bekend van eerdere voorstellingen, stonden, door een misverstand, ontstemd op het kerkplein.  Er zou een afspraak zijn geweest dat Breet op de afgesproken dag om 12.15 uur bij de kerk zou zijn, maar in hun afsprakenboekje stond “kwart voor twaalf”. De voorzitter arriveerde om 12.10 uur en trof de familie Breet hevig verontwaardigd en inpakkend bij de kerk. De verbittering liep zodanig uit de hand, dat de nodige excuses van voorzitter Jacob niet hielpen. Zij besloten onmiddellijk huiswaarts te keren. Zo zaten wij allen dus zonder de afgesproken voorstelling. Jacob gaf na deze uitleg het woord aan Marieke, die de middag op gebruikelijke wijze opende. We zongen het lied “Eens als de bazuinen klinken” en daarna ging Marieke voor in gebed.
In de korte tijd hierop volgend, deelde Jacob mee, dat het bestuur in overleg alles uit de kast had gehaald om toch een Grieks gevoel te realiseren middels een verkregen USB-stick. Via telefoontjes met reisbureaus en via internet, was men daarin enigszins geslaagd. Maar deze presentatie bevredigde niet geheel: te ééntonig en te lang voor een programma vullende middag, zodat met algemene stemmen werd besloten een pauze in te lassen en daarna in een goede sfeer de middag te voltooien. Dat werd heel gezellig. Een hapje en een drankje er bij, zodat deze middag eigenlijk waardevol werd met deze gezellige onderonsjes. Iets eerder dan gebruikelijk werd de middag afgesloten. Totaal waren er 53 personen aanwezig.

Train het brein

Donderdag 21 november 2019 wordt er een dag georganiseerd vol creatieve, sportieve en muzikale activiteiten. Dat is leuk, gezellig en gezond en helpt u om uw lichaam en geest jong te houden. U begint met een warming-up onder leiding van Olga Commandeur, bekend van het televisieprogramma Nederland in Beweging. De rest van de dag kunt u verschillende workshops op het gebied van gezondheid en ontspanning volgen die te maken hebben met beweging, denksport, muziek, creativiteit enz.
Rond het middaguur kunt u van een heerlijke en gezonde lunch genieten.
De activiteiten zijn van 9.30 tot 14.00 uur in
het Sportcentrum,  Holenweg 14, Hoorn.
Deelname aan ‘Train het brein’ kost € 5,-, en betaalt u op de dag zelf. U kunt zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar teamsport@hoorn.nl; Of bel naar het stadhuis Hoorn: 0229-252200 en vraag naar een medewerker van Team Sport.

Rijbewijskeuringen in Hoorn

Hoorn - Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 4 november in Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Een afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen.
Telefonisch:088 23 23 300. Zelf een datum plannen: www.regelzorg.nl.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 40,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00.
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en start 6 maanden voor deze datum.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen

Vrijwilligerspunt Hoorn helpt met hulpvraag

Hebt u een hulpvraag? Zoekt u iemand die een wandeling of een autorit met u wil maken, een boek voorleest, een boodschap doet, klein tuinonderhoud of een klusje uitvoert?
Meld de hulpvraag dan aan bij het Vrijwilligerspunt. Het is ook mogelijk een hulpvraag aan te melden voor een vriend of familielid. Een medewerker van een zorgorganisatie kan dit eveneens doen. Het Vrijwilligerspunt gaat vervolgens op zoek naar een vrijwilliger in de buurt. Behalve via hun website, wordt de hulpvraag ook via o.a. social media gedeeld. Een hulpvraag plaatsen kan bij het Vrijwilligerspunt, Maelsonstraat 20, 1624 NP Hoorn. Telef.nr. 0229 – 216499. Inloopspreekuur op werkdagen van 9.00-12.00 uur. s Middags enkel op afspraak. Of via de e-mail: hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com;
U kunt zich ook opgeven voor een digitale nieuwsbrief. www.vrijwilligerspunt.com

Wilt u weer kleine mutsjes breien of haken?

Om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor eenzame ouderen houdt het Nationaal Ouderenfonds voor de veertiende keer deze actie. Vorig jaar zijn 155.189 mutsjes gemaakt. De mutsjes komen te staan op de flesjes Innocent smoothie die in de supermarkten worden verkocht. Per verkocht mutsje doneert Innocent 20 eurocent aan een project van het Nationaal Ouderenfonds. Dit fonds zet zich in tegen sociale isolatie van ouderen en organiseert bijvoorbeeld kerstdiners en andere uitjes. Mutsjes kunnen, voor 7 december a.s., ongefrankeerd worden verzonden naar: Pantar, t.a.v. de Goedgemutste Breicampagne, Antwoordnummer 1181, 1110 VB Diemen.
Op www.degoedgemutstebreicampagne.nl; leest u meer informatie.
Hieronder treft u een eenvoudig patroon:
Zet 28 steken op en brei 14 naalden in tricotsteek. Brei in 4 naalden twee steken samen, tot u 14 steken overhoudt. Knip de draad af tot 25 cm. Doe deze draad in een naald en door de steken. Trek de draad goed aan en naai het mutsje langs de zijkant dicht. Maak als versiering een pompon o.z.i., en naai deze op het mutsje.
Zie www.degoedgemutstebreicampagne.nl;

Zorg betalen met een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Het Persoonsgebonden Budget is een subsidie van de overheid waarmee u zorg op maat, dus naar behoefte kunt inkopen. Dit budget is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gevolg van ouderdom zorg nodig hebben. Denk aan verpleging, persoonlijke verzorging, hulpmiddelen zoals scootmobiel of driewielfiets, begeleiding, kortdurend verblijf of hulp in de huishouding. Met een PGB kunnen zij zelf zorg inkopen door de juiste mensen in te schakelen en is handig als u uw zorg het liefste zelf regelt.
Samen met een medewerker van 1.Hoorn beslist u welke zorg of ondersteuning u nodig heeft die speciaal op u wordt  aangepast. U heeft dan twee keuzes: Zorg in natura of een PGB.
Zorg in natura wordt geheel door de gemeente geregeld. U hoeft zelf geen administratie bij te houden of zorgaanbieders te benaderen.
Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgt u een bedrag toegewezen waarmee u een door u gekozen zorgaanbieder kunt laten betalen d.m.v. een factuur die u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurt. Deze betaalt daarna de zorgaanbieder voor de aan u verleende diensten. U ontvangt dus geen geld op uw eigen bankrekening. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit kan een familielid, partner, zorgverlener of zorginstelling zijn. Samen met diegene die de zorg verleent maakt u afspraken over de tijden en de kosten. Dit komt in een zorgovereenkomst te staan die u ter verantwoording moet sturen naar de gemeente, het zorgkantoor of uw zorgverzekering. Dit is afhankelijk van het soort PGB wat u ontvangt. De SVB heeft, afhankelijk van diegene die u verzorgt, een zorgovereenkomst opgesteld.
Het voordeel van een PGB is dat u de regie van de te kiezen zorg in eigen handen hebt.
Nadeel kan zijn: dat er geen vervanging is bij ziekte.
Voor de hulpverlener kunnen de volgende items een nadeel zijn: soms geen pensioenopbouw of uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Soms geen recht op WW of een bijstandsuitkering. Er moet over het inkomen inkomstenbelasting betaald worden.
Voor deze overeenkomsten dient men zich te houden aan de arbo-wetgeving. Er is geen inkomen als degene die men verzorgd wordt opgenomen of overlijdt.
ZOvooru (ZO) in Hoorn levert particuliere én PGB zorg in onze provincie en is een dochteronderneming van Omring. ZO organiseert individuele en groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, terminale thuiszorg, mantelzorgondersteuning en huishoudelijke hulp. Met hulp van ZZP’ers (Zelfstandige Zonder Personeel) verlenen zij zorg aan hun klanten. ZO helpt u ook bij een (her)indicatie van een PGB.
Info: ZO, Nieuwe Steen 36 (gebouw Omring), 1625 HV Hoorn. Telef.nr. 0229-206906.
www.zovooru.nl; e-mail: info@zovooru.nl;
Per Saldo is een belangenvereniging (24.000 leden) voor mensen die zelf hun zorg willen regelen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij adviseert en komt op voor de belangen van alle mensen met een PGB. Omdat de regels rondom een PGB veelomvattend zijn hebben veel budgethouders behoefte aan ondersteuning. De Per Saldo hulpgids is bedoeld om u een overzicht te bieden van zorgaanbieders in de PGB sector.
Info: Per Saldo, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht. Telef.nr. 0900-7424857. Op werkdagen van 10.00 – 17.00 uur. www.pgb.nl; www.persaldo.nl; www.persaldohulpgids.nl;
Bronnen: Sociale Verzekeringsbank, (SVB). Telef.nr. 075-6551000. www.svbabc.nl/pgb;
Gem. Hoorn. Telef.nr. 0229-252200. www.1punthoorn.nl;


Omhoog...

Nieuwsbrief oktober 2019

Van de voorzitter

De zomer is voorbij en de herfst is begonnen. Ook uw bestuur heeft de draad weer opgepakt en vergaderd op 20 augustus en 18 september. Ook is de feestcommissie bijeen geweest op 2 september. Op 24 september hebben de feestcommissie, bestuursleden en vrijwilligers in Het Octaaf de tafel en stoelen klaargezet in de achterzaal en de kerkzaal versierd voor de feestdag op 25 september. Ook hebben zij op 24 september alles in de keuken van de kerk klaargezet. Al met al is er veel werk verzet door de feestcommissie, bestuursleden en anderen voor het jubileum op 25 september. Daarvoor grote hulde. Verder hebben we op 18 september ’s-middags gefietst met een aantal van onze leden. De rit ging vanaf de kerk in Blokker door de Bangert Oosterpolder naar Intratuin in Blokker waar we van koffie of thee met gebak hebben zitten te genieten. Daarna fietsten we door een stuk van de Streek richting Wijdenes en Schellinkhout. Het was een hele leuke rit door het achterland van Hoorn en over de dijk langs het Markermeer. Aangekomen bij de Midgetgolfbaan hebben we genoten van een drankje en later van een heerlijke hap. Wel binnen natuurlijk want het was wel droog maar niet al te warm. Ondertussen arriveerden meer leden die met de auto of een taxi kwamen. Zo al met al waren er ca 10 man/vrouw. De sfeer was gezellig en in de loop van de avond ging iedereen met een blij en vol gevoel weer naar huis.

Op 25 september vierden we ons 50-jarig jubileum in Het Octaaf. De meesten van u waren daarbij. We zijn verwend met mooie cadeaus, o.a. van het gemeente bestuur: door de wethouder, Mw. Al Mobayed, werd ons de Eenhoornzegel ter waarde van € 500,00 geschonken. Onze penningmeester is daar blij mee. Over de bestemming zal worden nagedacht in het bestuur.
Na verschillende sprekers volgde een prachtig concert van Glorious en samenzang met ons allen. De gezongen liederen waren gekozen door de feestcommissieleden Truus Meijer en Gerrie Roos en verwezen naar het verleden, het heden en de toekomst. Tussendoor hield ds. Jacob Meinders een overdenking die goed aansloot bij onze jubileumviering. Na de rijkelijke lunch volgde ’s-middags een voorstelling van de Catwalk waarin leden van onze PCOB figureerden. Dit was vermakelijk en ook heel leuk omdat we niet vermoede talenten zagen in schitterende kledij. Ik ben nu van mening dat sommige mannen, vooral die met wat minder haar, best wel vaker een hoed of ander hoofddeksel kunnen dragen! Aan het einde van de dag volgde nog een hapje en een drankje waarna een groot aantal vrijwilligers samen mij en de bestuursleden de boel weer opruimden. De dank van het bestuur naar deze leden toe is groot. Verder verwijs ik u naar de foto’s en het verslag in deze Nieuwsbrief.
Binnenkort vergadert uw bestuur over de programmering van 2020. Ideeën over leuke en interessante thema’s zijn welkom.
Let op! De volgende ledenmiddag is op 23 oktober 2019. Dan komt de familie Breet weer met ditmaal een videopresentatie van een reis door Griekenland. De zaal is open om 14:00 uur en we beginnen om 14:30 uur. U bent van harte welkom en ook potentiële leden zijn uiteraard welkom. Plaats: Het Octaaf , J.D. Pollstraat 1 te Hoorn. Ik besluit met:

Wat was het top op ons jubileumfeest
De meesten van u zijn ook geweest;
Het Octaaf stond tot onze beschikking
Sprekers en koor hadden er zin in;
Het gevoel van Gods zegen
in de mooie cadeaus die we kregen;
de aandacht in een krantenmedium
voor ons 50-jarig jubileum;
een catwalk van dominees door de eeuwen heen
met “bekende” acteurs in prachtige kleding achtereen;
met als besluit een hapje, drankje en gemeenschapszin
van een mooie happening.
God zij gedankt daarvoor.
Amen.


Verslag 50-jarig jubileum 25 september 2019

Een heuse viering was het, in Het Octaaf. Er is naar toe geleefd. Wat konden wij verwachten? Wij hebben het meegemaakt, een geweldige sfeer vanaf het eerste tot aan het laatste moment. Om 10.00 uur was het een drukte van belang. Ongeveer 110 leden hadden zich opgegeven om deel te nemen aan de viering hiervoor. Eerst was er een kopje koffie met gebak. Om 10.30 uur begon de voorzitter Jacob Serier de aanwezigen toe te spreken. Na enkele mededelingen las Jacob een toepasselijk gedeelte uit het Mattheus evangelie voor over de verkondiging en de goede daden van Jezus.
Hij heette een bijzonder welkom aan mevrouw Betty van Dijk, één van de eerste voorzitters, nu bijna 100 jaar en wat zat zij er nog kranig bij, er ontging haar niets. Voorzitter Serier schetste het verloop van de PCOB met alle ups en downs door de jaren heen. Zij volgde alles nog goed en zij was zeer vereerd en verheugd dat zij dit feest nog mee kon maken.
Daarna gaf Jacob het woord aan de wethouder, mevr. Al Mobayed. De wethouder vertelde in een korte toespraak over haar ouderenbeleid wat haar zeer ter harte gaat. Ze zou graag een goede beleidslijn willen tussen onze Ouderenraad en de plaatselijke ouderenbonden. Niets op de lange baan, maar direct zaken doen. Met deze woorden waren wij erg ingenomen. Als geschenk overhandigde zij een speciaal daarvoor ontworpen ‘Eénhoornzegel’ ter waarde van € 500,--als geschenk voor het vele vrijwilligerswerk.
Daarna sprak de voorzitter van het landelijkcentrum PCOB, dhr. Rik Buddenberg, de afdeling toe. Ook van hem goede woorden. Hij verwonderde zich over de grote opkomst. Dat zegt wel iets over de wijze, zoals het hier toegaat. Tezamen met de heer Buddenberg, waren ook aanwezig de regiocoördinator de heren Ritzo Holtman en Edward Niessen, als belangstellenden namens het hoofdbestuur.
Hierna sprak mevrouw Marian van Berkum enkele woorden als ‘voorzitter van de plaatselijke Ouderenraad’. Inhoudelijk ging het over de goede verhoudingen en zij onderstreepte nogmaals de gesproken woorden van de wethouder.
Ook goede woorden van Gerard Plukkel, voorzitter van de KBO-Blokker. Hij signaleerde de plaatselijke goede verhoudingen ten opzichte van de landelijke. Bij de provinciale KBO,s zijn in het land nogal wat verschillende denkwerelden.
Nu was het de beurt van de voorzitter van de plaatselijke PKN-kerkenraad, dhr.  Jan Geerlings. Hij bedankte voor de uitnodiging met de gebruikelijke felicitaties. Hij had de tijd genomen om zowel de activiteiten van de plaatselijke als landelijke PCOB te bestuderen. Zijn conclusie was: “Wat een maatschappelijke betrokkenheid en ook nuttige werkzaamheden die voor de ouderen worden gedaan, daar moet ik lid van worden.” Hij gaf zich samen met zijn vrouw, spontaan op voor het lidmaatschap van de PCOB. Daar werd door de aanwezigen enthousiast op gereageerd.
De voorzitter bedankte de sprekers en tevens, Jelle en Jeanne Kuijper. Jelle voor zijn meer dan twintig jarig bestuursactiviteiten en Jeanne, die maandelijks de nieuwsbrief met Anneke Lammers maakt. Zij kregen daarvoor een bloemenhulde.
Hierna stelde de zanggroep “Glorious” zich op voor enkele liederen. O.a. werd gezongen ‘I will sing with the spirit” van John Rutter en het Panis Angelicus van Cesar Franck”. Ook werd er afwisselend gezongen met de aanwezigen. Dat ging voortreffelijk. Veel bekende liederen uit het Liedboek voor Kerken waren daarvoor uitgezocht.
Dominee Jacob Meinders was gevraagd voor een toepasselijke meditatie. Hij ging in op de betekenis van de ‘C’ die opgenomen is in de zo gemakkelijk uitgesproken afkorting van het woord “PCOB”. Hij haalde meerdere daden van de Here Jezus aan en paste die toe op de activiteiten van de christelijke ouderenbond. Woorden, die klonken als een ‘hart onder de riemsteken’. Daarna volgde nog afwisselend zang van Glorious en de aanwezigen. De voorzitter bedankte hierna alle commissieleden die deze dag hadden voorbereid en deelde daarvoor bloemen uit. Ik noem geen namen, het waren er nogal wat.
Vervolgens was er de lunch. Twee soorten soep en belegde broodjes, melk en karnemelk. Dit alles was allemaal goed verzorgd. Na afloop van de lunch was er de opvoering van de “Kerk op de Catwalk” , een heel spektakel. Er waren 12 personen vroegtijdig gevraagd zich te verkleden in de kledij van predikanten van na de Reformatie. U moet dan denken aan de jaren 1600 en vervolgens. De Roomse kerk kende allerlei gewaden, de Protestante kerken wilden daar ook iets mee doen. Dit werd een subliem optreden dat op een heel goede wijze werd begeleid door speciaal daarvoor gevraagde mensen. De spreekster mevr. Zuidema praatte de voorstelling aan elkaar met verhalen uit de tijd van de op dat moment voorbijkomende predikant, zoals een stadsdominee uit de 16e en 17e eeuw, de pruikentijd, de behaarde tijd, dolerende zwarte periodes enz.. De figurerende predikanten bleven voorbeeldig in hun rol. Dit tot vermaak van de aanwezigen. Na afloop van de Catwalk was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Onze plaatselijke PCOB kan met trots terug zien op een hele fijne dag die geheel tot zijn recht is gekomen. (Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 23 oktober 2019

Op deze middag zal een spectaculaire film vertoond worden over Griekenland met Kreta.
U maakt dan voor de pauze een reis mee over het vaste land van Griekenland inclusief de Pelopónnesos en Athene. Na de pauze maakt u een rondreis mee over Kreta en het mooie eiland Santorinie.

Fietstocht Schellinkhout op 18 september 2019

Het is altijd weer afwachten wat het voor weer zal zijn. Vorig jaar kon het fietsen wegens de weersomstandigheden niet doorgaan. Nu was het weer gelukkig beter. Wel geen kortebroekenweer, maar het weer was dit keer goed genoeg om te fietsen. Er hadden zich niet zoveel deelnemers aangemeld. We waren uiteindelijk met negen deelnemers. Drie fietsers reden op eigen kracht en zes fietsers ondersteund met elektra. De snelheid werd aangepast aan degenen die het op eigen kracht moesten doen. Al vlug was het eerste rustpunt bij Intratuin. Daarna fietsten wij via Wijdenes naar Schellinkhout en werden daar hartelijk ontvangen door het beheerdersechtpaar van de Midgetgolf. Tevreden over onze sportieve prestatie konden wij aan tafel gaan met de andere leden die zich hadden opgegeven voor het eten. Gezamenlijk een groep van 20 deelnemers. Met hen konden wij ons laven aan een drankje en een heerlijk driegangendiner. Het was erg gezellig en voldaan gingen wij naar huis.

MuseumPlusBus naar De Hermitage

Op maandag 28 september a.s. is er het reisje naar de Hermitage in Amsterdam met de MuseumPlusBus. Deze vertrekt om 9.30uur vanaf Betsy Perk 1, 1628 PE Hoorn. Wij verwachten rond 16.45 uur daar weer terug te zijn. U kunt zich helaas hiervoor niet meer inschrijven.
Het reisje is volgeboekt.

Even lachen

Wat is geloof? Als je tegen mensen zegt dat de Melkweg miljarden sterren bevat, geloven ze je. Als je tegen ze zegt dat een stoel nog nat is van het verven, moeten ze hem aanraken om te kijken of het waar is.

Nieuwe leden

We heten 2 nieuwe leden van harte welkom

Bewegen is leven

Hoe moet men zich bewegen als men moeilijker ter been is door een operatie, pijnklachten of krachtverlies?
Hoe kan men het beste lopen met een rollator of de trap op lopen met krukken, lopen aan de arm of met een looprek, vierpootstok, elleboogkrukken enz.?
Wat te doen als het evenwicht moeilijker wordt of bij problemen met opstaan uit een stoel?
Hoe kan men zich verplaatsen met een rolstoel of trippelstoel?
Hoe staat men op na een valpartij en hoe kan het vallen worden voorkomen?
Het digitale platform van Samen Beter Thuis biedt praktische ondersteuning aan zorgontvangers en hun mantelzorgers met informatieve instructiefilmpjes. Zij verwijzen naar goede informatie en tips, waardoor zelfredzaamheid en eigen regie worden ondersteund.
Ze versterken de zelfzorg door praktische kennis van zorgprofessionals voor iedereen toegankelijk te maken met 150 video instructiefilmpjes op YouTube of doorverwijzing naar goede websites over het thema.
Info: Samen Beter Thuis, Granietstraat 52, 5345 SZ Oss. Telef.nr. 0412-632169.
e-mail: info@samenbeterthuis.nl; https://www.samenbeterthuis.nl;

Elektronisch betalen

Veilig pinnen
Een oplossing om veilig elektronisch te betalen is pianospelen. Dat klinkt misschien gek. Maar wanneer we meerdere vingers gebruiken om te pinnen, zoals bij een piano, is het veel lastiger om de pincode af te lezen. U kunt zichzelf aanleren om meerdere vingers te gebruiken bij het pinnen.
Hangen er spiegels boven de kassa? Via de spiegels kan men redelijk gemakkelijk zien welke pincode de klant intoetst.
Veel veiliger wordt het als u, tijdens het pinnen, met de andere hand het scherm afdekt. Zo leidt u dieven om de tuin!
Verlaag uw opnamelimiet
Standaard mag u, afhankelijk welke bank u heeft, 1000 tot 2500 euro per dag opnemen. Waarschijnlijk komt het zelden voor dat u een dergelijk groot bedrag opneemt. Daarom is het aan te raden om deze “opnamelimiet” te verlagen naar bijvoorbeeld 300 euro. Dit kunt u bij de bank regelen. Iemand die uw bankpas heeft gestolen kan dan ook niet meer dan 300 euro (per dag) opnemen en zo blijft de schade enigszins beperkt. Bij diefstal blijft het belangrijk om zo spoedig mogelijk uw pas te blokkeren.
Info: www.kbo-pcob.nl/veiligheid.

Uw gegevens bij de papieren voor een uitvaart bewaren

Het is verstandig om in de loop der jaren een adressenlijst te maken en deze zo actueel en bijgewerkt mogelijk te houden. Op een emotioneel moment is het vaak moeilijk een lijst samen te stellen.
Hieronder leest u een opzetje om de papieren rompslomp na het overlijden van een partner of bij het opheffen van een huishouding, voor uw nabestaanden gemakkelijker te maken.
Door automatische afschrijvingen via de bankafschriften na te lopen kan men achter veel instanties komen.
Persoonlijke Gegevens: naam en voornaam, straat + huisnummer, postcode en plaats. Geboortedatum: plaats en land.
Gehuwd met….
Nationaliteit en Burgerservicenummer.
Gegevens van adressen: adres, e-mailadres, telefoonnummer en het lidnummer waarmee u ingeschreven staat bij:

 Huisarts  Notaris  Ziektekostenverzekeraar
 Bank(en)  Donorregister  SVB (Sociale Verzekerings Bank)
 Pensioenfonds  ANWB  Verzekeringsmaatschappijen
 OV-chipkaart  Radio-tv-internet  Energieleverancier
 Bibliotheekpas  Motorrijtuigenbelasting  PWN (waterleidingbedrijf)
 Vroegere werkgever
 Woningverhuurder  Bladen
 Tandarts  Lening/hypotheek  Lidmaatschappen
 Energie service, bijv. CV
 Hoogheemraadschap


Werkzaamheden van de notaris na overlijden

Een afspraak met de notaris na een overlijden is niet verplicht maar wel nuttig en zinvol. Dat komt omdat er vaak een verklaring van erfrecht nodig is om over de rekeningen van de overledene te kunnen beschikken en deze op eigen naam te zetten.
De notaris onderzoekt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en hoe de erfgenamen deze aanvaard hebben, of er sprake is van een bewind van één van de erfgenamen en dergelijke.
Deze verklaring is ook handig om de vermogensbestanddelen, zoals de eigen woning, op naam van de langstlevende te zetten.
Een andere reden om de notaris te bezoeken, is voor het opstellen van een notariële boedelbeschrijving. Hierin wordt opgenomen waar de nalatenschap van de overledene uit bestond, welke waarde dit had en of de vorderingen van de erfgenamen met of zonder rente zijn. Het is een soort kleine boekhouding met bezittingen en schulden.
De persoon die de boedelbeschrijving laat opstellen beloofd, onder ede, dat hij alles naar waarheid heeft opgegeven. Als alle betrokkenen daarmee instemmen kan de boedelbeschrijving ook in een onderhandse (niet notariële) akte worden vastgelegd. Het is wel van belang om deze goed te bewaren en eventueel aan te hechten bij het testament.
Een officiële notariële boedelbeschrijving is handig omdat dan onomstotelijk vaststaat waar de erfgenamen te zijner tijd recht op hebben, dat scheelt gissen en wantrouwen. Ook in verband met de nu of later verschuldigde erfbelasting kan het verstandig zijn om een boedelbeschrijving van een (eerder) overlijden te hebben.

Heeft u een vraag of een klacht over een behandeling?

Hieronder treft u informatie aan over wat u kunt doen met een vraag of klacht over een ziekenhuis, instelling, arts, enz. via de betreffende websites, adressen en telefoonnummers.
www.patientenfederatie.nl; Vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Ze maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Hun Nationale Zorgnummer is 0900–2356780. Adres: Patiëntenfederatie Nederland, Postbus 1539, 3500 BM Utrecht.
www.landelijkmeldpuntzorg.nl; Geeft advies en informatie op medisch gebied. De medewerkers geven u praktische tips en informeren u over mogelijkheden om vragen en klachten over medicijnen, medische hulpmiddelen etc. in te dienen.
Telef.nr. 088 – 120 50 20. Adres: Landelijk Meldpunt Zorg, Postbus 2115, 3500 GC Utrecht.
www.nza.nl; Aan de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u vragen stellen over uw zorgnota, de verrekening van uw eigen risico, de acceptatieplicht en zorgplicht door Zorgverzekeraars.
Ook wanneer u er met hen niet uitkomt kunt u met de NZA contact opnemen.
Telef.nr. 088–770 87 70. Adres: Nederlandse Zorgautoriteit, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.
www.skgz.nl; Voor een klacht over uw Zorgverzekeraar kunt u zich ook wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars. Zij behandelen deskundig en onpartijdig klachten van consumenten rond de zorgverzekering.
Ze worden bijgestaan door de ombudsman, deze kijkt naar alle informatie die u en de zorgverzekeraar hebben toegestuurd en houdt rekening met alle geldende regels. Dat zijn bijv. wetten, verzekeringsvoorwaarden, reglementen en de Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap en eerdere uitspraken van een geschillencommissie of rechter.
Adres: De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars, Postbus 291, 3700 AG Zeist. Telef.nr. 088 – 900 6900.

Tip voor gezonde ogen: neem wat vaker een computerpauze

Een hele tijd naar een computer- of ander digitaal scherm staren, kan de ogen niet beschadigen, maar u maakt ze wel vermoeid en droog. Als we achter de computer zitten, knipperen we minder met onze ogen: dit kan soms wel de helft schelen.
Daarom is het belangrijk om regelmatig even weg te kijken: probeer hierbij de Amerikaanse 20/20/20-regel te volgen. Kijk iedere 20 minuten, gedurende 20 seconden minstens 6 meter in de verte. U kunt ook de ogen 20 seconden sluiten. Daarnaast is het belangrijk dat het computerscherm 50 tot 70 centimeter van u afstaat, net onder ooghoogte. Zorg ook dat er geen glans of spiegeling op het scherm terecht komt. Het beeldscherm haaks ten opzichte van het raam is een goede positie.
(Info: PlusOnline).

Relatie tussen gehoorverlies en dementie

- uit een lezing van dr. K. Kalisvaart, geriater (arts voor kwetsbare ouderen).

Het aantal ouderen neemt toe mede doordat we steeds langer leven.
Door deze toename zal het aantal mensen met hoorproblemen én dementie in de nabije toekomst sterk toenemen.
Op dit moment hebben zo’n 250.000 mensen in Nederland last van dementie.
Van alle ouderen boven de 70 jaar heeft 65% gehoorverlies. Dat komt mede omdat er steeds minder gecommuniceerd wordt door ouderen.Gehoorverlies kan schade aan het kwetsbare brein veroorzaken en tot sociaal isolement en depressie leiden. Uit onderzoek blijkt dat zelfs mild gehoorverlies de kans verhoogt op cognitief verval en dementie op lange termijn.
Bij een cognitieve stoornis ervaart men problemen doordat gebieden in de hersenen verminderd functioneren. Daarom is het erg belangrijk om een hoortoestel te gaan dragen wanneer er sprake is van gehoorverlies.
Dr. Kalisvaart roept slechthorenden op hun gehoor vanaf hun 50e jaar regelmatig te laten onderzoeken en voor een zo optimaal mogelijke hooroplossing te kiezen.
Betrokkenheid van partner bij gehoorklachten is belangrijk.
Het betrekken van de partner bij het oplossen van de gehoorproblemen kan voor meer begrip zorgen voor de problematiek die zij ervaren. Mensen in de omgeving van slechthorenden denken vaak dat de hoortoestellen direct alle hoorproblemen oplossen.
Dit terwijl slechthorenden soms meerdere weken moeten wennen aan hoortoestellen voordat deze het meest optimale resultaat bereiken. Bij ernstige verliezen zijn hoortoestellen veelal niet in staat het gehoor voor de volle 100% terug te geven.Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de partner om te weten, zodat deze tijdens de communicatie hier rekening mee kan houden.De audicien (specialist op gebied van gehoorverlies) meet een hoorapparaat aan.Deze kan de partner advies geven hoe hij/zij kan omgaan met het wennen aan én het gebruik van hoortoestellen en randapparatuur.Twee onthouden immers meer dan één.
Op de website van www.independer.nl; kunt u informatie lezen over de vergoeding die uw Zorgverzekeraar uitkeert bij aanschaf van een hoortoestel.

Bijbetalen voor een beter hoortoestel

Als u naar een audicien gaat voor een hoortoestel komt u op grond van het zogeheten hoorprotocol in aanmerking voor een hoortoestel uit één van de vijf categorieën die passen binnen de vergoede hoorzorg van uw ziektekostenverzekeraar.
Wilt u een beter of een nieuw high-end hoortoestel dan moet u bij veel verzekeraars plots het hele bedrag zelf betalen. Er zijn ook verzekeraars die bijbetalen (deels) toestaan. Zij vergoeden de kosten voor het goedkopere hoortoestel en de rest betaalt u zelf bij.
Mocht u volgend jaar toe zijn aan een nieuw toestel dan is het interessant om bij de keuze van uw zorgverzekeraar aan het eind van het jaar daar rekening mee te houden

Valrisico in uw huis beperken

Ongelukken zitten niet alleen in kleine hoekjes maar eigenlijk overal. Grijppalen of pakpalen zijn goede hulpmiddelen om zoiets te voorkomen. Hieraan kunt u zich gemakkelijk vasthouden als u uit de douche stapt, van de bank, het bed of het toilet opstaat.
De paal zelf is in hoogte verstelbaar, kan vast worden gemonteerd of geklemd via een rubberen bescherming tussen vloer en plafond. Hij kan worden voorzien van handvaten die op verschillende plaatsen worden vastgemaakt. De paalhoogte is verstelbaar van 200 – 305 cm. De breedte van de handgreep is 27 cm. Klemoppervlak bovenkant 55 x 22.5 cm. Max. gebruikersgewicht 136 kg. Gewicht grijppaal is 9 kg.
U vindt verschillende verkoopadressen van de grijppaal op internet.

Themadag Ouderenraad

Op 1 november a.s. is er van 10.00 uur tot 14.00 uur een themadag in Cultureel Centrum De Plataan, Pastoor Nuijenstraat 1, 1689 GM Zwaag. Het gaat over ‘zin geven aan je leven’ en er zijn verschillende sprekers waaronder Jacobine Geel.
Voor belangstellenden staat vanaf 9.30 uur de koffie en thee klaar. De toegang is gratis, inclusief de lunch.

Bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 16 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie?’. Bang, boos en in de war, wat betekent dat? Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Er zullen omgangsadviezen en tips gegeven worden. Als deskundige is Suzanne van den Dries, psycholoog bij Geriant uitgenodigd. De gespreksleider van deze avond is Annet Koelman. Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha FloraHoorn.

Herinnering voorlichting internet criminaliteit

Om Westfriezen beter te kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit houdt de Rabobank op 7 en 14 oktober a.s. een gratis voorlichtingsbijeenkomst (seminar) in schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn.  Aanvang 19.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.rabobank.nl/wf; Of telef.nr. 0228-566200.


Omhoog...